Върховният административен съд (ВАС) отмени поредна разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП), която влиза в колизия със самия закон (пълния текст на решението виж тук). Става дума за текста от правилника, който предвижда, че мотопедите могат да се движат с максимална скорост от 50 км/ч. В ЗДвП обаче е предвидено, че допустимата скорост е 45 км/ч.

Както е известно, правилникът е приет през 1996 г. – три години преди действащия Закон за движението по пътищата, но не е отменен и до днес. В продължение на 10 години в него не са правени никакви промени, но от 2006 г. до 2015 г. e изменян 9 пъти. Това показва, че серия от правителства (той е приет и съответно трябва да бъде отменен с постановление на Министерския съвет) продължават да го припознават като нормативен акт, регулиращ движението по пътищата.

Нещо повече – самият ЗДвП има специална разпоредба (§10), която предвижда, че „подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон“.

Преди няколко години по жалби на различни граждани, ВАС започна да отменя текстовете от правилника, които противоречат на ЗДвП.

В днешното си решение върховните съдии Мирослав Мирчев (председател на състава и докладчик), Христо Койчев и Александър Митрев посочват, че в случая с пределно допустимата скорост за движение на мотопедите е налице противоречие между по-висок по степен акт с по-нисък по степен акт.

„Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т.е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен, или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи, а в случая и водачи на ППС и пешеходци“, подчертават те. И заявяват, че разпоредбата от правилника трябва изрично да  бъде отменена, „за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите“.

„С отмяната и приемането на съответни на закона норми ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай“, заключават върховните съдии.

В решението си те посочват, че с оглед спазването на принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП в частта: категории – „М“, в населено място – 50 км/ч, извън населено място – 50 км/ч е гаранция за правна сигурност в обществото.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
xitomif
xitomif
16 февруари 2024 13:06
Гост

Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим:– https://do.my/bluestone

hiwak15820
hiwak15820
16 февруари 2024 12:21
Гост

Thanks for sharing this amazing article. It is really helpful for me. I appreciate your content and insights.

Sheetz Alcohol menu

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 10:22
Гост

Няма проблеми, КС пък ще отмени пореден текст от ЗДвП. В нашата държавица двата нормативни акта с най-много грешки, недоразумения и противоречащи на правото текстове, се прилагат най-масово срещу гражданите от най-неуките, многобройни, корумпирани, нагли и нископоставени служители на администрацията – милиционерите… Срам и позор

Тодор
Тодор
16 февруари 2024 0:35
Гост

Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим:– https://do.my/bluestone

Заки
Заки
15 февруари 2024 22:55
Гост

Напълно подкрепям отмяната.

---
---
15 февруари 2024 20:02
Гост

Съгласно европейските разпоредби, които са по-висши от всички закони и наредби в територията, скоростта е 45 кмч , но допурсимата грешка е 7 кмч до 100 кмч и 7% за над 100 кмч. Така че действително несанкционирата скорост е 45+7, което е 52 кмч.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 февруари 2024 16:13
Гост

Да издават изцяло нов Правилник за движение по пътищата и да се приключва с тези правни упражнения, че само създават излищна работа на ВАС.

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2024 15:39
Гост

Ужас. Недомислици. Защо не се учудвам

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2024 15:34
Гост

Бе те в парламента хабер нямат за какво гласуват, бе. Правят си сечено посредством закони

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2024 15:34
Гост

Глупости отново

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2024 15:30
Гост

Еми да го оправят де

Анонимен
Анонимен
15 февруари 2024 15:28
Гост

Бе вие? Абе оная квачка силиконовата кара с 250 по магистралата и след месец шеф на полицията „ами ние ще направим проверка…“. Каква проверка ще правиш, бе? Ти майтап ли си правиш с нас, бе? Каква проверка ще правиш тепърва, бе маймун? Тая ще убие семейство с деца, а тя само ще си счупи ръката от случката! Той проверка щял да прави ТЕПЪРВА! Айде глупости каква колизия в законите. Само си упражнявате писането. Няма кой да спазва тия закони, разпоредби, наредби, правила и прочие.

Кинчев
Кинчев
15 февруари 2024 15:26
Гост

На кой му пука? Масово на народа и на каращите ги не.

Евелина
Евелина
15 февруари 2024 15:26
Гост

А за шума някой ще направи ли разпоредби и закони? Че не се трае, като почнат да пилят гуми нощем и лятото по цял ден да стържат с тия моторетки по булеварда.

Дробчев
Дробчев
15 февруари 2024 15:25
Гост

Не се мисли, когато се прави нещо, това е причината

Гинчева
Гинчева
15 февруари 2024 15:25
Гост

А всички карат с 80 км/час. Е? Какво да говорим повече. Вие си пишете статии чаршафи и си чешете езиците