Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Административнопроцесуален кодекс

Данъчните дела ще се гледат във всички административни съдилища

Депутатите приеха окончателно промените в АПК, които ще влязат в сила от 2019 г. Новата подсъдност за данъчните дела ще се прилага от публикуването на закона в Държавен вестник

Данъчните дела вече ще се гледат във всички административни съдилища. Това решиха депутатите и приеха промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс…

Основните промени в АПК

Европейската комисия нито веднъж не е отправяла критики срещу Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за разлика от другите два процесуални кодекса. Нещо…

Административен съд София-област поема делата срещу актове на ключови регулатори

Административните съдилища да имат младши магистрати, реши правната комисия, която продължава с разглеждането на второ четене на промени в АПК

Административен съд София-област (АССО) поема като първа инстанция делата срещу актове на ключови регулатори като Комисията за защита на конкуренцията,…

Над 60 000 дела са решили административните съдии за година

Ръководството на ВАС е провело срещи с парламентарните сили за необходимите законодателни промени и предстоящото разглеждане на изменения в АПК

Административното правораздаване в България е на второ място по натовареност сред съдилищата, съобщиха от Върховния административен съд, позовавайки се на…