Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

адвокати

Заради инфлацията, високите цени и не само

ВАдС предлага значително увеличение на минималните адвокатски хонорари, но за бедни да може да се пада под тях

Равни възнаграждения за представителство по граждански и административни дела, а за спешна правна помощ или в неработни дни ще се плаща двойно

Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на…

Председателят на ВАдС пред министъра на правосъдието:

Големите сделки да се изповядват пред нотариус само с участието на адвокат

Сделките пред нотариус над определен материален интерес да стават само при задължително участие на адвокат за всяка от страните. Тази идея…

5 години по-късно

Въпросът за разноските за адвокат отново е в Люксембург или трябва ли съдът да зачита минималните хонорари

СРС изпрати 10 въпроса на Съда на Европейския съюз

Може ли съдът да присъди разноски за адвокат под минимума, определен от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)? Кой доказва, че претендираното…

Платени публикации

Фондация „Институт за право и правосъдие” разработи проект на Закон за българската адвокатура

Фондация „Институт за право и правосъдие” разработи Законопроект на Закон за българската адвокатура, който бе финансиран по Проект № BG05SFOP001-3.003-0135,…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…

Софийската колегия предлага от 30% до 50% ръст на минималните адвокатски хонорари

За двойно заплащане за спешна или предоставена през почивните дни правна помощ настояват от САК

Минималните адвокатски възнаграждения да се увеличат с от 30 до 50%, предоставената по спешност или в почивните дни правна помощ…

Адвокатите с остра декларация срещу решението на МС за подбор на кантори. Правителството: Целим по-голяма обективност и прозрачност

Ако правителството изготви списък с доверени кантори, това ще нанесе сериозен удар върху свободата и независимостта на адвокатурата, тъй като…