Софийската адвокатска колегия (САК) реагира остро срещу разпореждането на съдебния администратор на Софийския районен съд (СРС) адвокатите да пишат молби, за да получат достъп до дела, по които не представляват страна.

Както „Лекс“ писа, заради новото правило Висшият адвокатски съвет поиска спешна намеса на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към него (подробно за аргументите на председателя на СРС Александър Ангелов и на ВАдС виж тук).

На извънредно заседание съветът на столичната колегия също е взел решение да сезира ВСС и Инспектората за спорното разпореждане, което гласи: „Копие на приложените по дело книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник по делото, след изрична молба и разпореждане на съдията-докладчик. Предоставяне на достъп до делото се дава само на адвокат пълномощник по него (не се дава за преглед на адвокат без пълномощно от страна по него)“.

САК излага основните причини защо въведеното ограничение за адвокатите е незаконосъобразно и непропорционално. Поради значимостта на спора за достъпа на адвокатите до дела, който се възобновява периодично, „Лекс“ публикува аргументите на софийските адвокати:

1. Сред условията за законосъобразност на обработването на лични данни по чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 е условието по б. „в“, а именно: „обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“. Според чл. 6, пар. 3 от същия Регламент „Основанието за обработване, посочено в параграф 1, букви в) и д), е установено от: а) правото на Съюза или б) правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.

Разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата създава именно такова законово задължение, като предвижда условията, при които адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз могат да правят справки по дела и да получават копия от книжа и сведения в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. Недопустимо е тези условия да бъдат допълвани с други, предвидени в административни актове, тъй като с тях се изменя нормативната уредба. В тази връзка, макар да е обективиран във формата на Разпореждане на съдебния администратор по чл. 6, ал. 1 от ПАС във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 ПАС, адресирано към служителите на съда, постановеното Разпореждане дерогира законовите правила и има по същество нормативен характер.

2. Въпросът за законосъобразността на достъпа на адвокати до дела при условията на чл. 31 от ЗА е бил обсъждан вече и в Становище на Комисията за защита на личните данни, рег. № НДМСПО-17-624/2018 г. от 16.07.2018 г. е прието следното:

„Следва да се отчита и обстоятелството, че в чл. 77, ал. 3 от ПАС е предвиден облекчен ред за достъп до информация по делата от адвокатите съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като същите имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверят чрез представяне на адвокатска карта“ (с.3, пълния текст на становището виж тук).

В този контекст КЗЛД е имала възможност да обсъди нормативно установените условия за достъп до делата и пропорционалната мярка с оглед защитата на личните данни би била единствено отчетността по тяхното спазване чрез установения в чл. 78, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата механизъм, а именно попълване на контролния лист Приложение 4.

65
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Пеналист
Пеналист
26 май 2024 3:07
Гост

На адвокат се дължи същото уважение и съдействие каквото се дължи и на съдия. Това е. Повече аргументи не са и нужни. Това че гражданския СРС не желае да изпълнява законите на Републиката си е лично негов проблем. ЗАКОНА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА !!! ЩЕ УВАЖАВАТЕ АДВОКАТИТЕ, КОИТО В МНОГО СЛУЧАИ СА ПО-ПОДГОТВЕНИ ОТ СЪДИИТЕ ПО ДЕЛАТА !!!

Авторът
Авторът
26 май 2024 13:37
Гост

Адвокат, това е висш стадий в развитието на всеки юрист!

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 2:58
Гост

Относно глупостта на административния ръководител на гражданския СРС – „Произвол е тогава когато законите са като мека глина в ръцете на съдията и може да бъде взето всякакво решение“ – проф. Сталев

СЕС
СЕС
21 май 2024 11:10
Гост

То е ясно кой се произнася при разноречие в тълкуването на регламент.

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 2:59
Гост

БГ съдийте следва да се запознаят по-подробно с правото на съюза, което има примат над националното. Писна ми в зала да уча съдията на директиви и регламенти. Трябва да се знаят и да се прилагат, защото са НАД НАЦИОНАЛНИ НОРМИ !!!

Гледайте по Нова тв предаването ,което тече сега!
Гледайте по Нова тв предаването ,което тече сега!
21 май 2024 7:58
Гост

В момента по нова тв има предаване за това, как лица-твърди се,че са десетки в предаването, загубили близките си при ПТП застрахователните обезщетения са „усвоени“ от други лица по описаното в предаването схема. Вероятно адвокати са търсили из съдилищата за наказателни дела за ПТП-та, от там намират адреса на близките им, и по описаният в предаването начин обезщетенията не стигат да близките на пострадалите, а по описананият в предаването начин парите отиват …при други лица. Та виждате ,че и защо някои много искат да четат свободно дела-хиляди дела на пострадалите от ПТП, и стотици-на загиналите-са си обект на четене, и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 май 2024 8:05
Гост

Предаването ще можете да намерите на запис, вероятно, за пропусналите го.

В обобщетие-и дума вече не може да става за свободно четене без пълномощно, или позволение от съдия.

Законът
Законът
26 май 2024 11:59
Гост

Ако не може „вече“, то това ще означава ограничаване правата на гражданите. Не само на адвокатите. Но за да се разбере това е нужна известна интелигентност и познания!

Анонимен
Анонимен
21 май 2024 10:26
Гост

Абсолютно Ви подкрепям. Вероятността за злоупотреби е огромна.

Г.Б.
Г.Б.
26 май 2024 12:04
Гост

Абсолютно не разбирате материята! Я помислете, адвокатите имат право да работят с лични данни и са положили клетва да пазят тайна. Ако те немогат да преглеждат дела, на какво повече това право ще има всяка деловодителка и секретарка в съда?!

Г.Б.
Г.Б.
26 май 2024 12:11
Гост

Освен друго, огромната част от делата са публични! В съдебната зала могат да присъства всеки. Рецидивист, съсед, журналист- всеки. А на който му е вменено и му е работа да знае (адвоката), неможе!
Моля, функционално некомпетентни по темата да не се изказват.
И преди, и ВЕЧЕ адвокатите ще правят справки по дела, когато ТЕ преценят за необходимо.

The Exorcist
The Exorcist
21 май 2024 12:52
Гост

Представям си как отивам в НО и казвам „дайте ми да чета всички дела, образувани през миналата година“ и се почва едно четене докато си намеря жертва :).
Отделно, че по Вашата логика и на съдиите не трябва да се позволява да четат дела, защото и сред тях има някои с „дискусионен интегритет“.

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 3:03
Гост

Ей екзорсисте, представи си, че става въпрос само и единствено за гражданския СРС! В наказателния знаят европейското законодателство и никога не биха си позволили да променят закон с някаква си наредбичка.

Михаил
Михаил
26 май 2024 3:01
Гост

Това дори не е по темата на статията. Fuck off с тия глупости. Никого не го е*е !!!!

Доцент
Доцент
26 май 2024 11:56
Гост

Тези „проблеми на правосъдната система“ не се решават с незачитане на Закона, уважаеми!
И няма никакви „нови правила“! Има едно действие, един акт на самозванец!

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 18:59
Гост

Не чух позицията на САК, когато името на адвокат беше замесено със Зартова и с Божанов, не чух и позицията им по обвинен адвокат в педофилия, не чух мнението им, касаещо подготвеността на служ. защитници по нак.дела, не чух и как САК реагира на адвокати, които си позволяват махленско-булеварден стил. Сега, когато от тях се иска усилие да напишат пет реда обоснована молба и да си представят пълномощното, за да е ясно, какво точно искат, защо искат информацията и как ще я ползват, вкл. на кого ще я предоставя, то вой, то писък, то истерия. Ами ако някой се сдобие… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 19:36
Гост

Спокойно, когато някой изнесе техните данни или данните на техни клиенти, съдът ще бъде виновен, че не ги е защитил.

ХХХ
ХХХ
21 май 2024 10:12
Гост

Не мисля, че проблемът е написването на една молба. Очевидно е желанието на адвокатите да имат неконтролиран достъп до дела, което е доста притеснително.

Професоре
Професоре
26 май 2024 12:20
Гост

Притеснителното е, че сте некомпетентен, но имате мнение по въпроса!

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 3:05
Гост

Защо трябва да „чуваш“ като можеш да „четеш“ и да се запознаеш с казусите на колегите … Малоумник анонимен, пратен да троли…. Ти изобщо знаеш ли, че на адвокат се дължи същото уважение и същото съдействие като на съдия? Май не го знаеш, а без да знаеш това, ставаш несъществен и безсмислен в коментарите си по теми, с които ама грам не си запознат и си личи!

Доцент
Доцент
26 май 2024 12:18
Гост

Съзнавате ли какви глупости пишете! Да пишат“какво искат“ и „защо го искат“! Е това адвокати ли са, ще се обясняват и ще разкриват монивите си, вкл. тайните на доверителите си!
Моля, некомпетентни по темата да не пишат. Това е равнозначно на лесовъд да коментира строителни книжа и сметки!

Съдия
Съдия
20 май 2024 15:45
Гост

Недоволство срещу какво е? За писането на молба не би следвало да има проблем. Все пак нали трябва да се поиска достъпът. Но за пълномощното, не виждам основание. Съгласна съм ако срещу това протестират.
Но има и нещо друго. Трябва ли да се предоставя електронен достъп на адвокат, който не е пълномощник, ако е поискан такъв? Моля за професионални мнения или практика от други съдилища.

The Exorcist
The Exorcist
20 май 2024 21:42
Гост

Единият проблем е допълнителната бумащина и бавната работа на съдилищата, както и загубата на време. Защото дори да подам такова искане он лайн, достъп до делото в СРС, например, ще получа сигурно след две седмици (около пет дни чакам, за да получа входящ номер при входиране по мейла), а това може да е във вреда на човека, който консултирам (да речем). Вторият проблем не е наш, а на гражданите и другите субекти, за които Ангелов така се е загрижил, и този проблем е финансов, изразяващ се в обстоятелството, че за такава справка ще плащат повече, тъй като ще трябва да… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 3:13
Гост

Да, на много съдии и прокурори от ССемейството морал, доблест, ведрост, чест им липсват. Те са там, точно защото им липсват такива качества.

Обвинител
Обвинител
26 май 2024 12:32
Гост

Това ще да са някои адвокати дето определят професията си, като „услуга“! Толкова знаят, толкова могат!
Има явно неуважение и е обидно такова отношение към адвокатите. Тук трябва твърд отпор до победа. Победата ще бъде за адвокатите!

Пеналист
Пеналист
26 май 2024 3:11
Гост

Ето ти проблем, дори парадокс. От правният ни мир изчезна термина молба. Никой не може да те кара да се „молиш“ за каквото и да е. Вече има заявления и ти заявяваш и нареждаш.

Доцент
Доцент
26 май 2024 12:25
Гост

Не се молиш за нещо, което е твое законно право!
Когато е уредено в Закона, съдът е длъжен да го приложи! С какви мотиви, при наличие на Закон, съдът може да откаже да уважи такава молба?! Няма основание. Тогава закакво е нужна такава молба?! Излишна е!

и съдиите като прокурорите
и съдиите като прокурорите
20 май 2024 15:15
Гост

Както се вижда и съдиите са същата стока като прокурорите. И те са толкова военнизирани в главите и уставняци. Само повече викат и се оплакват ей до такива аномалии ще доведе тяхното сауправление, добре, че още не са се сетили да се самоплождат. Просто съдиите се чувстат безкронтролни. Колкото и да каканижата съдиите като клюкарки, че са по – така бамбъшка от прокурорите същите са си все един дол дренки в болшинството си са гола вода

фактите
фактите
20 май 2024 17:39
Гост

Че съдиите СА безконтролни. И не носят отговорност, каквото и да изпишат, напишат и тн.

Апокалипсис сега
Апокалипсис сега
26 май 2024 12:43
Гост

Да, има нещо такова. Много от днешните съдии са тясно скроени, някои са самозабравили се назначения на хора, като Красьо, Петьо и Мартин.
Голяма част от Актовете им са правно неиздържани, то и няма как да са, предвид нивото на правни познания и/ или желанието им да се трудят и да ги прилагат, а държавата непрекъснато им увеличава заплатите! Мораториум върху заплатите на съдиите май ще подобри положението! И по- често за им сменят климата но големия град с този на по малките в страната райони.

Възмутен
Възмутен
20 май 2024 14:01
Гост

Не вждам причина адвокатите да пишат молби, за да получат достъп до дела, по които не представляват страна.

Филип
Филип
20 май 2024 14:02
Гост

А защо ще им е да гледат дела, по които не са страна?

Гост
Гост
21 май 2024 7:48
Гост

Когато адвокати искат достъп до дела, по които нямат това право, то страната по делото да им даде пълномощно за запознаване със същото!

Айде аман!
Айде аман!
26 май 2024 12:58
Гост

Ще намерите опровержение на несъстоятелното Ви мнение тук, в други публикувани такива.

Бесен
Бесен
22 май 2024 0:15
Гост

Защото г-н Филип страната с която се води дело има и други дела нямащи общи с първото дело и отвената страна, но служат за оклеветяване на страната от първото дело!

Пастир
Пастир
26 май 2024 12:56
Гост

Този отговор можеше да не го задаваш, ако разбираш нещо от материята!
От 12000 адвоката в страната, познавам само един луд, който си няма друга работа и обикаля по съдилищата да чете дела, по които няма процесуални правомощия! Просто така от любопитство. Ама той е луд!
Има редица хипотези, в които гражданите имат оправдан интерес да се интересуват от определено дело. И този техен интерес може да бъде задоволен чрез съдействието на адвокат, който има нормативното право да прави справки по дела, без да е процесуален представител на страна по конкретно дело. Само по силата на Закона.

Запознат
Запознат
20 май 2024 13:58
Гост

Ревизия на позицията на СРС няма да има, независимо от обема на писъците и крясъците, които ще последват.
Ще се научите къде Ви е мястото!

Д. Попов
Д. Попов
26 май 2024 13:12
Гост

Вервай ми, ревизия не само ще има, но предстои и съществена ревизия по отношение някои права и свободии на магистратите. Препоръчвам да проследите по-нататъшната кариера на замесения в спора председател. Така, като прогноза го казвам. На база наблюдения на процесите от последните десетилетия.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 13:55
Гост

Съдия не може да вземе делото на друг съдия, освен когато му е необходимо за произнасяне, в който случай изпраща изрично искане до докладчика и последният преценява дали да го предостави. Но адвокат може да вземе за справка всички дела в съда наведнъж. Каква е тази защита на личните данни, която пази данните на страните само от съда? И какво значение има, че се разписвали на картоните? Като ти изтекат личните данни, картонът с какво ще ти помогне? По какъв точно начин ще търсиш отговорност от адвоката въз основа на картона?

Браво на доц. Мусева и компания
Браво на доц. Мусева и компания
20 май 2024 16:13
Гост

Никой никога не е твърдял, че адвокатът може да „вземе дело“. Става на въпрос за елементарна справка на място в деловодството на съда. И да – за разлика от съдиите, адвокатите носим отговорност за вредите от всички свои незаконосъобразни действия и бездействия, в т.ч. и злоупотреба с лични данни. Ако не знаете как се ангажира такава отговорност и не сте запознат с факта, че това се случва на практика,невежеството си е изцяло Ваше.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 17:19
Гост

Направо го убихте тоя сламен човек, колега:
1. Никъде по-горе не пише, че на адвокатите е позволено да си носят делата вкъщи. Пише „да вземе за справка“.
2. Никой не е твърдял, че адвокатите изобщо не носят отговорност за злоупотреба с чужди лични данни, а че подписът им върху картона не способства по какъвто и да било начин за нейното реализиране.
Надявам се, че по делата се представяте по-добре, защото това беше доста слаб опит за изопачаване на чуждите аргументи.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 17:25
Гост

Носите отговорност, ама друг път. Отговорността е само по закон, ама реално ходи доказвай вреди и осъди адвокат за каквото и да е. Дай да не си говорим празни приказки.

ДА живей ЕС!
ДА живей ЕС!
20 май 2024 13:22
Гост

Абе я направо се обърнете към европейските институции – те да ви дадат решение. Ама да не стане като с Наредба № 1 на ВАС…. да видим адвокатите в другите държави – членки как и кога имат право на достъп!

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 14:42
Гост

При силно вероятното оспорване на напълно правилната заповед, е очевидно до очевадност ,че ще има запитване до Люксембург.

Според мен-не е зле да питат и във Вашингтон и Масква! А защо не да питат и Анкара какво мисли…

дай те я тая свобода
дай те я тая свобода
20 май 2024 13:22
Гост

Оффф, абе как досега се е работило толкова време и сега изведнъж някой го осени , е е гении и ще ограничава само щото има власт, но не и законодателно. Нормотворец аман от самоограничаващи се мозъци и автоцензура, политкоректност, сакън да сме в строя пред старшината

Законодателю, реагирай със зкндл. промяна
Законодателю, реагирай със зкндл. промяна
20 май 2024 13:01
Гост

15 000 адвокати, още над 15 000 адвокатски сътрудници да получат достъп до чуждите съдби в делата, без пълномощно е …прекалено. Разводи, делби-а на първа фаза понякога излизат потресаващи разкрития, изумителни дори и за страните-кой осиновен, доведен, заварен, намерен, на кой баща е чичкото от съседният блок, а не съпругът на майка му, и тн . наказателни дела за изнасилвания и тн., дела за имоти, дела в които участват деца-в каквото и да е качество, не могат да бъдат общодостъпни, а четенето следва да е възможно с пълномощно, а ако е неприложимо-след молба до съдията и позитивна, яа защо не-и… Покажи целия коментар »

Ганчо
Ганчо
26 май 2024 13:25
Гост

Писа се, но пак:
Адвокатине по занятие (не занаят) са душеприказчици. Слушали са, чели са, виждали са какви ли не истории. До гуша са им дошли та да си натоварват психиката с още от любопитство. Много им дреме, че Ганчо биел жена си, че онождал съседката и прочие битовизми. Като ходиш на лекар, споделяш ли му интимните си тайни? Споделяш! Лекарите и адвокатите имат задължение да ти ги пазят твоите тайни!
Не се притеснявай! Ти само поискай, ние ще въздадем!

Въпрос
Въпрос
20 май 2024 12:48
Гост

Това становище на адвокатурата окончателно ли е, или ще бъде оттегляно в бъдеще, както вече се е случвало.

Да напомним как адвокатурата прие „истерично становище“(цитирам журналистът от в. Банкер) в подкрепа на джендър конвенцията, а после се отрече. https://banker.bg/2018/05/21/skandal-v-advokaturata-za-istanbulskata-konvenciia/

Друг път адвокатурата се отрече от думите на адв. Е-с острите му критики към съда, а после се отрекоха от отричането, с думите,че всеки има право на мнение, вклч и критично, и не е работа на адвокатурата да коментира думите на адв Е.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:49
Гост

цитат от статията от вестник Банкер:
„Провокацията е обаче толкова брутална и потресаваща с войнствения си джендърско-феминистки патос, че човек се чуди кой и на каква цена е дръзнал да извърши подобно безумие. Издържаният в истеричен стил и откровено налудничава риторика документ(… и тн).“ https://banker.bg/2018/05/21/skandal-v-advokaturata-za-istanbulskata-konvenciia/

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:44
Гост

Адвокат не е титла или звани, а професия и правата на адвоката възникват при неговото наемане за определена работа. Затова напълно резонно ми се струва без някой да го е наел съответния адвокат, той да няма интерес да се запознава с делото. Щом е нает, значи адвокатът трядва да е съставил договор и пълномощно, включително само за запознаване с делато и получаване на преписи от книжа. Членството в адвок.колегия не поражда неограничени и безконтролни права на някого, само защото имал адв.карта. Как съдът в такъв случай, а и съответната страна ще са сигурни в целта на добитата информация, както кой… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:43
Гост

Изключително уважаваният адвокат Й.Г. беше казал,че 20 процента от адвокатите са-цитирам го-„живи престъпници“. Според мен процентът на добросъвестните лица в адвокатурата е 99 процента-и майка Тереза би се чуствала да е сред толкова високоморални хора, но за под 1 процент има проблем със интегрирета и законопослушието. И този 1 процент е предостатъчен аргумент свободен достъп до чуждите съдби в папките с делата да е забранен, достъп само с пълномощно, а в хипотези-когато е неприложимо(екзотичната хипотеза-консултираш се с адвокат дали да купиш чужд спорен имот)-с молба до съдията.

Ето какво казва адвокат Й. Г. : https://www.youtube.com/watch?v=-OMeOq75oS8 4:35

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 май 2024 12:27
Гост

Не че, нещо, но в контекста на постоянните запитвания до СЕС, щото не можем да вземем решение без санкция от знаещите и можещите в Люксембург, и възможността за позоваване на негова практика, да се цитира становище на КЗЛД, който си е вътрешнополитически изпълнително-разпоредителен, макар и юрисдикционен, държавен орган, не ми изглежда много убедителен аргумент.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 май 2024 12:36
Гост

На всичкото отгоре, съобразявайки действието на чл. 55, пар.3. от ОРЗД: „[н]адзорните органи не са компетентни да осъществяват надзор на дейностите по обработване, извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции.“, или КЗЛД се изказва по предмет, който е изрично изключен от неговите правомощия. Просто чудесно…..

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:27
Гост

Ще видим какво ще се получи от това

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:27
Гост

Дано е за добро

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:26
Гост

Браво, браво господине.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:26
Гост

Надежди за нормалност има ли?

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:26
Гост

Кашата е пълна

да се закрие Магнаурската Школа
да се закрие Магнаурската Школа
20 май 2024 12:26
Гост

Еееее Разгеле събудиха се адвокатите срещу този произвол. На всички е ясно, че на измислени основания се мъчат да ограничат достъпа до делата на адвокатите с цел да ги контролират. Всичко си е ясно вземаш дело разписваш се на картона гледаш връщаш. Това, че някой „МОЖЕЛО“ да злоупотреби и не знам си какво е измислица. Това може да се роди само в милиционерска глава или такава възпитана в такъв дух. Ако е така Председателя на този съд ада бега в МВР.

Анонимен
Анонимен
21 май 2024 10:53
Гост

А ако Вие сте страна по дело!? Бихте ли искали всеки Ваш колега да има достъп до делото!? Къде остава защитата на личните данни на страните, на свидетелите?

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:22
Гост

Странни новости. Странни.

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:22
Гост

Определено се надявам, че ще се разберат

Анонимен
Анонимен
20 май 2024 12:21
Гост

Добре е

Пилев
Пилев
20 май 2024 12:21
Гост

Да се надяваме, че няма да се създадат усложне ия

Tonchev
Tonchev
20 май 2024 12:21
Гост

Браво.