Административен съд София-град (АССГ) остави без разглеждане (пълния текст на определението виж тук) жалбата на столичен адвокат срещу новите правила за достъп на адвокатите до делата на Софийския районен съд (СРС).

Както „Лекс“ писа, на 24 април 2024 г. съдебният администратор на СРС Бойка Борисова издаде разпореждане, което се отнася до деловодството на Гражданското отделение на съда.

С него се предвижда следното: „Справки по движението на делото на адвокати се дават и без да е налице пълномощно по конкретното дело, чрез представяне на валидна адвокатска карта. Копие на приложените по делото книжа се предоставят на адвокат, които не е пълномощник по делото, след изрична писмена молба и разпореждане на съдията-докладчик. Предоставяне на достъп до делото се дава само на адвокат пълномощник по делото (не се дава дело за преглед на адвокат без пълномощно от страна по него)“.

Т.е. адвокатите, на които се налага да се запознаят с дело, по което нямат пълномощно, трябва да пишат молби до докладчика, за да могат да получат достъп.

Това разпореждане предизвика остър спор между адвокатите и СРС и за него беше сезиран Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. Именно той ще трябва да се произнесе дали Общият регламент за защита на данните изисква подобни мерки, както твърди председателят на съда Александър Ангелов, или напротив – за достъп на адвокатите до дела не е нужно разрешение от докладчика („Лекс“ е представял аргументите на двете страни – можете да си ги припомните тук и тук).

Както е известно, за момента от СРС се ангажираха да осигурят на адвокатите бланки за новите молби, които се налага да пишат и обещаха бързо произнасяне на съдиите по тях (повече виж тук).

Докато се чака становището на ИВСС, столичен адвокат е оспорил разпореждането пред АССГ и е поискал действието му да бъде спряно.

Административният съд обаче приема, че то е вътрешнослужебен акт, който не подлежи на оспорване, защото не засяга права на адвоката.

„Процесното разпореждане е издадено на основание чл. 6,ал.1, вр. чл. 5, ал.1, ал.1 т.1 от Правилника за администрацията на съдилищата и с него се дават указания за работа на съдебните служители от „Съдебно деловодство – гражданско отделение“. Съгласно чл. 6, ал.1, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата: „Съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители. Съдебните служители могат да оспорят пред административния ръководител на съда разпорежданията на съдебния администратор, които ги засягат във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Решението на административния ръководител е окончателно“. Разпореждане №8/24.04.2024 г., издадено от съдебния администратор на СРС, в оспорената му част, има характер на вътрешнослужебен акт, адресиран до съдебни служители от администрацията на СРС“, изтъква АССГ.

Съдия Стоян Тонев посочва, че в юридическата литература са възприемани като вътрешнослужебни актове, тези които не оказват непосредствено юридическо въздействие по отношение на трети (физически или юридически лица), а действат в пределите на съществуващите отношения между органите на управление. И след това цитира обстойно практиката на Конституционния съд (решенията по к.д. № 18/1995 г. и по к.д. № 12/2014 г.), според която гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, ако нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.

В определението, с което жалбата на адвоката срещу разпореждането се оставя без разглеждане, не се посочва защо съдът приема, че с този вътрешнослужебен акт не се засягат права и интереси на адвокатите, които са трети лица, а не подчинени на съдебния администратор на СРС.

АССГ заявява единствено: „В случая разпореждането на съдебния администратор не подлежи на обжалване по реда на АПК, тъй като по своята правна същност съставлява вътрешнослужебен акт, насочен към съдебните служители от „Съдебно деловодство – гражданско отделение“, подчинени на издателя на акта, на съдебният администратор, без по пряк, непосредствен начин да засяга права и законни интереси на други субекти. …Съдът намира, че с процесното разпореждане не се засягат непосредствено права, свободи и законни интереси на оспорващия“.

И прекратява делото. Определението му подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (негово произнасяне в обратния смисъл на приетото в АССГ, виж тук).

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иван Иванов
Иван Иванов
10 юни 2024 23:09
Гост

Не дават никаква информация, наистина е странно. Но – пък така се ангажират пък клиентите при нужда. Все пак – едно пълномощно е 20-50 лева – за справка.

Но е неудобно – много е старомодно – да ти дойде на среща, визитация, това, пък онова.

Анонимен
Анонимен
10 юни 2024 10:32
Гост

Днешният АССГ няма нищо общо с предишния АССГ.

За незаконната такса , събирана от САС
За незаконната такса , събирана от САС
10 юни 2024 5:34
Гост

А пред кой съд се обжалва незаконната заповед на софийският адвокатски съвет за въвеждане такса от 50 лв, ако гражданин подаде жалба срещу адвокат, с твърдения за дисциплинарно нарушение? САС е въвел тази такса за гражданите, но при сигнали от съдебната система-такса не смеят да събират. Тоест е нарушено и антидискриминационното законодателство в добавка-гражданите са третирани по неблагоприятно -и от тях се изисква такса от 50 лв, в сравнение с инсталираните в съдебната система-за тях такса от 50 лв-САС не е въвел. В конституцията пише,че е забранено различното третиране на каквото и да е основание-вклч и само на база на… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
10 юни 2024 9:58
Гост

Жалбите са обикновено – „спекулации“, на мен 1-2 пъти са ми пращали. Някакви „сърдитковци“.

Мнение
Мнение
10 юни 2024 5:29
Гост

Крайно време е инсталираните в административните съдилища да бъдат пращани на ежегоден атестационен изпит, от изпитващи извън съдебната система-с цел обективност. При провал да бъде анулирана дипломата, и заплатите да бъдат връщани.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2024 9:31
Гост

Съдебната ни система такава война на групировки , сдружения, съдилища, прокурори представлява, че човек трудно приема правосъдието дали е на първо място.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2024 9:37
Гост

От всичките войни съд срещу прокуратура, едно сдружение срещу друго , съдии помежду си, ВКС срещу ВАС, Нотариус срещу Еврото, Дишева срещу Магдалинчев, като че ли не остава много време за съдебна реформа

Бай Кольо
Бай Кольо
08 юни 2024 22:02
Гост

Ами, това е един от бившите съдии от Спеца. Той и други като него бяха парашутирани в АССГ без конкурс през 2022. Дали пък бъкел разбира от административно право. Питам само.

obektiven
obektiven
09 юни 2024 7:19
Гост

Не е сигурно дали разбира и от наказателно право.

Бунтар
Бунтар
08 юни 2024 13:39
Гост

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8308 София, 26.09.2005 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в закрито заседание на шестнадесети септември две хиляди и пета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДОБРЕВА ТАНЯ РАДКОВА при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя МИЛКА ПАНЧЕВА по адм. дело № 8277/2005. Производството е по чл.213, б.а от ГПК във връзка с чл.11 от ЗВАС. С Определение от 03.06.2005 г., постановено по адм.д. № 1247/2005 г. Софийски градски съд, Административна колегия, ІІІ-„В“ състав е оставил без разглеждане жалбата на Н от гр.София, ж.к. „, бл., вх., ап. срещу Заповед… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
08 юни 2024 10:11
Гост

Нямаш работа по чуждо дело.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2024 10:38
Гост

До сега не съм чула адвокат без пълномощно да чете дело с идеята дали да се ангажира с него. Обикновено дело без пълномощно се чете, за да имаш информация с някаква цел- да я ползваш в нечия полза, срещу заплащане разбира се! Адвокат не чете безплатно нищо

Анонимен
Анонимен
08 юни 2024 15:20
Гост

Слава Богу, че не си чула. Такива с твоя скромен багаж по-добре нито да чуват, нито да виждат. Стой си в дупката и се самоизяждай.

Анонимен
Анонимен
09 юни 2024 14:20
Гост

да бе-адвокатът от предаването на битиви с фалшивите записи и заповеди и изпълнителни листове, който успешно придобиваше чужди имоти? И до ден днешен гражданите загубили апартаментите си не успяха да си ги върнат, а прокуратурата не го обвини-а давността е издавностена , а адвокатурата прие ,че да действащ с фалшиви записи на заповеди и лично отпечатани изпълнителни листове не е аргумент за лишаване от адвокатски права-няма дори образувана дисципка.

Иван Иванов
Иван Иванов
10 юни 2024 10:06
Гост

Колегата го санкционираха, напротив.

Аз също пуснах при този ЧСИ бях – жалба, обединиха ги нещата. Аз срещу колега не пускам жалби, а и изобщо – не ми харесва идеята.

Трябва да се преодоляват нещата по граждански ред.

Иван Иванов
Иван Иванов
10 юни 2024 10:03
Гост

Така е – правилно разсъждавате, макар – аз да ми се налага да чета делата. Друго си е хартиеното досие.

Но е редно да се вписват някак си. Повечето адвокати имат нечетлив почерк и – ако не е машинописно изписано – не можеш да разбереш.

obektiven
obektiven
09 юни 2024 7:21
Гост

Заповед на фюрера ли ?

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 17:38
Гост

Стоенчо Тонев е бивш наказателен съдия от закрития спецсъд. От адм. право и процес разбира толкоз, колкото коза от география, както и всичките му колеги, преназначени от спеца. Чолака и бай Боян ги уредиха там, за да им дърпат конците при нужда.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 20:49
Гост

Що ми се струва, че на малкия пръст не можеш да им стъпиш…

obektiven
obektiven
09 юни 2024 7:24
Гост

Дали пък защото си като тях ?!

Анонимен
Анонимен
09 юни 2024 9:28
Гост

Да, за тях съм! От тях не ми стигна времето да бъда!

obektiven
obektiven
09 юни 2024 7:23
Гост

Така е.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 16:07
Гост

Общия регламент за защита на данните изисква подобни правила Осъществявал съм адвокатска работа в Италия,като достъпа до дело без пълномощно изисква разрешение от съдията, вписване на данните му и дори изрично посочване на мотиви.По дела за тежка организирана престъпност достъп не де дава без пълномощно, че и с пълномощно не дават всичко.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2024 13:30
Гост

При преглед на делото от адвокат, със или без пълномощно, данните на преглеждащия винаги се вписват в картона, съответно проверяващият делото носи отговорност за евентуални свои противоправни действия. Всякакви други административни пречки затрудняват работата на адвокатите, на деловодителите, на съдиите, а в крайна сметка – и на гражданите, които са потребители на съдебната система.

ВНС
ВНС
07 юни 2024 15:17
Гост

Крайно време е за ИСТИНСКА СЪДЕБНА РЕФОРМА, а не ментаци тип Бойкикевите и с-ие, които само задълбочиха агонията и бетонираха рахата В ИМЕТО НА АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ.

Никой не е учил само за съдия или прокурор.

СМЯНА НА БАНКИТЕ!

Ad nauseum
Ad nauseum
07 юни 2024 15:13
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Re:
Re:
07 юни 2024 15:10
Гост

А не може ли всички тия пуцаджийчета и шуранайки дето правораздават да ги отреже суверена с една нова Конституция и … ПРАВО НА ТРУДОВАТА БОРСА!

Ай ще им се види и наглите самодостатъчни си и продажни търтеи дето ги интересува единствено РАХАТА ИМ!!!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 юни 2024 14:21
Гост

Чудя се дали някои съдии има бюст или портрет на Пилат Понтийски в кабинетите си, ей така, за вдъхновение в натоварените следобедни дни.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2024 8:00
Гост

За съдиите не знам дали, но адвокат по-вероятно е да има

Кали Микова
Кали Микова
07 юни 2024 14:18
Гост

Нека да си усложняваме всяка процедура все повече и повече… Типично по български

Корнилия
Корнилия
07 юни 2024 14:16
Гост

На мен ли ми се струва или АССГ рядко разглеждат по същество и без това…

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:15
Гост

Пошло

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:15
Гост

Както винаги абсолютно мазИлУ

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:14
Гост

Ох, с тоя ли ще се занимаваме

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:14
Гост

Ала бала

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:13
Гост

Пълни малоумщини

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:13
Гост

Какви са тези упражнения.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:12
Гост

А така

Unus testis, nullus testis
Unus testis, nullus testis
07 юни 2024 13:51
Гост

Колко време стана с тая драма и не мога да повярвам, че още никой не е коментирал, че в ПАС си има уредба на въпроса и всичко друго са свободни и незаконосъобразни упражнения…

Чл. 77, ал. 3 от ПАС: Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и БЕЗ пълномощно по конкретното дело, САМО въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2024 14:13
Гост

Ма тооо законите ни не са толкова лоши. Просто никой не следи за спазването им