Спорът между адвокатите и Софийския районен съд (СРС), предизвикан от разпореждането на съдебния администратор да се изисква от адвокатите да пишат молба до съдията-докладчик, за да получат достъп до дело, по което не представляват страна, не е намерил категорично разрешение след среща между ръководствата на съда и на столичната колегия. Това става ясно от съобщение, в което от СРС за пореден път излагат аргументите си защо няма да следват досегашната практика да се предоставя достъп до дело само след представяне на адвокатска карта.

„От друга страна беше отчетено, че несъмнено възникват случаи, при които е налице легитимен интерес за запознаване с дело от лице, което няма качеството на страна по същото, респективно процесуален представител на страна. Във връзка с тези случаи за удобство в деловодствата на съда ще бъдат осигурени бланки на молби и е създадена организация постъпилите искания за достъп да бъдат докладвани незабавно на съдиите-докладчици за произнасяне“, заявиха от съда.

И съобщиха, че с цел улесняване на извършването на справки, в Софийския районен съд е осигурена възможност за достъп до публичната информация по делата, публикувана в Единния портал за електронно правосъдие и на сайта на съда, като съответно в стая № 145 в Гражданското отделение и в адвокатската стая в Наказателното отделение са разположени работни станции, оборудвани с компютри.

„Посредством тях всеки може да се запознае с публикуваните актове на съда по делата със заличени лични данни, като при необходимост ще бъде осигурявано техническо съдействие от страна на съдебните служители. Във връзка с проведеното обсъждане по време на срещата, в гражданските отделения ще бъде осигурен и допълнителен компютър, като при необходимост ще бъдат предприети действия и за осигуряване на още оборудвани места, което да улеснява извършването на справки, обясниха от СРС.

Следва да се отбележи, че публичният достъп до Единния портал за електронно правосъдие дава достъп на всеки, без регистрация и идентификация с електронен подпис, до хронологията на делото и обезличените актове на съда, включително и разпорежданията.

Тези мерки са временно решение, докато Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) вземе становище за начина, по който адвокатите могат да получават достъп до делата, по които не са пълномощници на страна.

Както е известно, след издаването на разпореждането на съдебния администратор, че „копие на приложените по дело книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник по делото, след изрична молба и разпореждане на съдията-докладчик“, Висшият адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия сезираха ИВСС. Те поискаха и спешна намеса на Висшия съдебен съвет. До момента няма реакция от съвета.

„Лекс“ е представял подробно становищата на двете страни (можете да си ги припомните тук и тук). Най-общо – от СРС се позовават на Общия регламент за защита на данните и правят следното тълкуване на изискванията му: „Необходимо е да съществува легитимно основание за обработване на лични данни на физически лица, а това право не възниква само в резултат от качеството на администратор по отношение на неограничени по вид и обем лични данни, тъй като подобна абстрактна възможност не е предвидена в регламента. Изисква се да бъде обоснован правен интерес, уточняващ цел и обхват на обработката, което в общия случай не дава възможност за достъп до данните, без наличието на съответно упълномощаване от страна по делото“.

Адвокатите пък сочат, че ОРЗД изисква „обработването да е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“. „Разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата създава именно такова законово задължение, като предвижда условията, при които адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз могат да правят справки по дела и да получават копия от книжа и сведения в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. Недопустимо е тези условия да бъдат допълвани с други, предвидени в административни актове, тъй като с тях се изменя нормативната уредба“, изтъкват те. И напомнят, че просто трябва да се спазва изискването за вписване на данните на адвоката в контролния лист по всяко дело, за да има яснота по всяко дело кой и в какво качество е извършил справка.

47
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 май 2024 22:09
Гост

Бързите производства са уредени със закон. Този случай не е такъв, а няма никаква спешност и неотлаожност ако се чете делото седмица след подаване на молбата. Другият вариант е чрез ЕПЕП. Възползвайте се и си четете без да спирате когато и колкото желаете и то само с едно разрешение за достъп.

Ех ех мамини синчета съдийчета!
Ех ех мамини синчета съдийчета!
29 май 2024 22:23
Гост

Що не си го завреш отзад … това ти мнение, а?!

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 21:52
Гост

Адвокатите нямаше да роптаят толкова, ако беше ясно, че молбите ще се разглеждат в срок. Но при положение, че в СРС дори за съществени актове като съдебни удостоверения и изпълнителни листове се чака с месеци, какво остава за молби за достъп на трети лица? Сигурно ако подадеш молба днес, ще получиш отговор (отрицателен, разбира се) към Коледа

Чистач в мол
Чистач в мол
29 май 2024 9:28
Гост

Хайде сега-едва ли има плеяда от молби да се четат чужди дела. Все пак адвокат си има пълномощно в типичния случай, и тогава да си чете на воля папката.

Редовен
Редовен
29 май 2024 16:12
Гост

От името на всеки съдия, който редовно минава доклада си – ами като нямате повече от месец отговор от съдията /без той да е в болничен или в отпуск/, подавайте жалби за бавност, оплаквайте се както можете. Защото едни работим, други идват на работа два пъти в месеца и „пишат вкъщи“ през останалото време. Ще помогнете на съвестните колеги, които бързо ви гледат молбите.

АДВОКАТ - проблем
АДВОКАТ - проблем
28 май 2024 20:54
Гост

Основни аспекти
1. Търговия с информация – придопбита по реда на чл.31 от ЗА
2. Влияние въз основа на информация – проучване анализ и действия
3. Окриване на данъци поради липса на договор, от където произтича и пълномощията

ВСС и СРС дори и да не си помислят за даване на свободен достъп до делата на гржданите без изрично пълномощно. Превратното тълкуване на чл.31 от ЗА „… въз основа на качеството си на адвокат …“, това не значи просто професия адвокат !!! АДВОКАТ е лице с конкретни законни права предоставени от лице физическо или юридическо посредством договор за правна защита от КОЧАН 😉

А личните данни
А личните данни
28 май 2024 20:40
Гост

C 4 глaca „зa“ и 0 „пpoтив“ ĸoмиcиятa нa ocнoвaниe чл.58, $ 2, „г“ oт Peглaмeнтa 2016/697 paзпopeждa нa aдминиcтpaтopa нa лични дaнни BAдвC дa пpивeдe пpaвилaтa зa зaщитa нa личнитe дaнни в cъoтвeтcтвиe c paзпopeдбитe нa peглaмeнтa

https://defakto.bg/2024/05/22/kzld-naloji-sanktsiya-ot-5000-lv-na-vads-za-razprostraneni-lichni-danni-na-adv-rayna-avramova/

КЗЛД
КЗЛД
29 май 2024 8:41
Гост

Райнето Аврамова ще си остане треторазрядка крякачка и това е максимума на развитието и.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 18:26
Гост

Питам, защо ако съдия иска материали от дело, разглеждано от друг съдия, пише писмо. Съдия, ако иска информация от всякаква институция, пак пише писмо. Съдия, който иска данни по ДП или пр.пр. пак пише писмо до съответната прокуратура. Защо тогава, адвокат, който иска достъп до някое дело, по което не е проц.представител да не подава молба, не разбирам? Какво е това високомерие и самочувствие, да изискваш информация и данни по дела и да не обосноваваш интереса си, без молба или заявление, както искате го наречете и без разрешение на съдия?

Джони
Джони
28 май 2024 19:41
Гост

Защото съдия и адвокат са различни неща! Защото съдът трябва да спазва закона! Защото е глупост адвокат да хише молби и да чака произнасяне, когато може да впише в картона именота си и качеството си на адвокат, а деловодителката да му види картата и толкова. От кого се пази съдебната система? Това е неуважение и обида на адвокатите, които са полагали клетва, освен за друго и за конфиденциалност. Защото е нелепо всяка деловодителка, коя завършила шивашки техникум, коя лесотехническия, да чете каквото си поиска в съда, а адвокат, който е призван да защитава правата и законните интереси на гражданите, да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 20:34
Гост

Как може да се обиждате от комуникация със съда, след като адвокатите са страна в процеса, а съдът е решаващ и ръководен орган. Това е законово положение и нищо обидно не виждам в такава комуникация. Как така решихте, че съдът е длъжен да пише писма, за да изисква информация, а адвокатът да не прави същото, когато иска информация. Що се отнася до публичността на заседанията, сте прав, но по време на нито едно открито заседание по граждански дела не се съобщава например ЕГН и адрес на страна или свидетел, а тази информация можете да получите само от книжата по делото,… Покажи целия коментар »

Ех ех мамини синчета съдийчета!
Ех ех мамини синчета съдийчета!
28 май 2024 20:57
Гост

Пуцаджийчета!

Що не се огледате! Пък и по чужбина. В Германия за да си съдия ти трябва минимум 8 години адвокатски стаж. За да се почувства цената на хляба. А заради многобройните изисквания, несменяем може да станеш към петдесетака, е формално и малко по-рано, но … формално.

А тук – Тате е представляващ и говорител на ВСС, а щерката – във ВКС.

АМИН

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 21:11
Гост

Станете съдия в Германия тогава, след като ще се почувствате по- важен и с тежест! Ако пък смятате, че е лесно да си съдия в България, заповядайте след като си издържите изпита! Ще работите до откат, без почивни и празнични дни, без кариерно израстване, но затова пък от сутрин до вечер ще повтарят всякакви хора, че сте маскари!

Mrunkoland
Mrunkoland
30 май 2024 1:52
Гост

А да не би да не е така ?
Покрай сухото гори и мокрото !
В по- горен коментар сам споделихте мнение, че колеги (съдии) идват 2 месечно и пишат от вкъщи.
Нима зпита.за адвокати е по-лесен от този за съдии ?

за картоните
за картоните
29 май 2024 6:28
Гост

Това с вписването в картона я се случи, я не се случи. Не винаги се записва, и си го знаем. А при молба остават материални следи кой като какъв и за какво се бори.

Анонимен
Анонимен
29 май 2024 8:10
Гост

Бих добавил – за какво и кой ще ползва информацията. Това е отчетност и прозрачност, но май някой адвокати не искат осветляване на доходите си и сега са подхванали мантрата за обидата да пишат молба.

Mrunkoland
Mrunkoland
30 май 2024 1:45
Гост

Съдията е на заплата, и все му е тая кога ще получи отговор на писмото си ( и съда не пише молба а се разпорежа ) докато адвоката трябва да се моли за достъп до дело, с което да се запознае дали да поеме!
П.П. Кога се е случило съд да поиска нещо от друга институция и да получи отказ, същевременно адвокат получавайки отказ се чверви пред клиента си.
Двете неща не са равними.

Адвокат
Адвокат
28 май 2024 16:04
Гост

Да им го начукам на СРС, барабар с шефчето завършило ЮЗУ-то на Шиши.

Аман
Аман
28 май 2024 15:38
Гост

Абе какви са тия глупости бе хора . Винаги е имало задължение да се оставят следи кой е имал достъп до делото . Има си картон на който се подписва адвокат с имена и дата. от 1000 години е така. Та тия дела се гледат в публични открити заседания и всеки може да присъства в залата и да чуе и разпространи какво е казано. Какви са тия детински мотиви , че можел някой да види и да разпространи. То ако има молба все едно ще предотврати нещо. Какъв съд е това жива прокуратура си е с фантазьорските си измишльотини да… Покажи целия коментар »

обективен
обективен
28 май 2024 15:45
Гост

Зелен си. Не преди 1000 г., а преди 30 г. например нямаше картони.

Mrunkoland
Mrunkoland
30 май 2024 1:57
Гост

Вписването е в контролния лист на задната корица, а не в картон-заместител (червеното картонче.
Има ли дело без задна корца ?

Любител
Любител
28 май 2024 15:04
Гост

В ЕПЕП , ако нямаш достъп , нямаш и шанс да видиш какъвто и да е акт на съда. От друга страна, с вътрешен акт на другарката Бойка Борисова , която може да възлага задължения само на деловодителките и секретарките, се отне право по закон. И каквито и да е аргументи да навеждат, резултата не се променя.

Иван Иванов
Иван Иванов
28 май 2024 13:30
Гост

При всички положения – трябва да се оставят следи, кой, кога и с каква цел е проверявал делото.

Има бракоразводни дела – където – се „подмятат“ квалификации, дори и интимни подробности.

Един адвокат, ако иска да се ангажира за едно дело – да си „пусне“ пълномощно, от друга страна – пък – ще му тече срок един вид.

На мен ми е по-комфортно – да не ми се ровят по делото разни гладко-обръснати момчетии.

Aртьом
Aртьом
28 май 2024 19:46
Гост

Вероятно Ви е гладко нещо под шапката@

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 май 2024 13:10
Гост

Бих направил предложение, за масово колективно депозиране на молби по образец….. за да се тества работата на системата и вътрешната организация при действието на новите правила, но мисля, че това няма да е колегиално спрямо работещите в СРС и подобен ход би се възприел като начало на скрита война между двете фракции в юридическото съсловие.

Проявете разум, моля, не се поддвайте на изкушението за лична или не толкова персонална вендета, а и съм сигурен, че проблемът ще намери рационално разрешение съвсем скоро.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 май 2024 13:15
Гост

Въпросът е, след като вече ще има донякъде официална субективна цедка от страна на магистратите при предостяването на преписката на неупълномощено лице, дали е възможно да се злоупотребява с процедурата, като се толерират едни адвокати за сметка на други и всичко това да зависи от изцяло от личната преценка за упражняване на новото дискреционно правомощие на съдебните състави?

Що за простотия
Що за простотия
28 май 2024 13:01
Гост

Що за простотия? Как е възможно да се измислят постоянно и все нови и нови усложнения за да се работи. Тоя съд все едно няма нормално ръководство от сериозни юристи, а са детска градина или самодеен състав. Как се стигна дотук и необясним наивитет да се пробутва за управленско решение.

Прост адвокат
Прост адвокат
28 май 2024 12:55
Гост

Сега заслужават да мина и да пусна на всеки състав по 5-10 заявления за всяко дело и да чакам „незабавния доклад“ особенно при някой състави…..

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 май 2024 13:11
Гост

В такъв случай, почти сигурно е, че скоростта за произнасяне ще е съпоставима с тази по подадените молби за бавност….

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 12:40
Гост

Ролята на адвокатите в България се сведе до това, да са секретарки и пъдари на страните. Ежедневно търпят подигравки и от съда, и от държавата, и от самите си клиенти, които нерядко плащат повече на чистачките си.

Но в крайна сметка вината е на самите тях, защото позволиха гилдията им да се управлява от некадърници. ЧСИ-тата и нотариусите действаха агресивно и задружно и сега са гарантирани милионери, докато адвокатите дремят. Остана им едно мизерно процесуално представителство. Когато им отнемат и това, можем да спускаме кепенците на тази професия у нас.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:59
Гост

Пълна каша

Чинковерска
Чинковерска
28 май 2024 11:57
Гост

Успех им желая.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:57
Гост

А така, браво

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:34
Гост

Аз до СРС гледам да не ходя, ако е възможно. Чичкото на входа много страшно гледа!

Урко 6
Урко 6
28 май 2024 19:53
Гост

И съдийката днес изпадна в истерия, че съм я поправил. Ами като не разбира! И не слуша, какво и се говори!
Иначе със самочувствие на непогрешима. Редактира процесуалните действия на колегите си адвокати. Протоколите са документи с неверно съдържание, в не малката си част!

Mrunkoland
Mrunkoland
30 май 2024 2:05
Гост

Е как пък все съдии изпадат в истерия, адвокат ако си позволи подобно поведение, веднага бива предупреден за санкция, нима съда не може да се владее?

Заки
Заки
28 май 2024 11:32
Гост

Eстествено, че трябва да има яснота по всяко дело кой и в какво качество е извършил справка.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:58
Гост

Ами така си е. Но…

анонимен
анонимен
28 май 2024 13:20
Гост

Поради която причина се вписваме в картон и показваме адвокатска карта.

Стоил
Стоил
28 май 2024 11:31
Гост

Въпбще не се учудвам, че до момента няма реакция от съвета.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:58
Гост

Мазало

Симо
Симо
28 май 2024 11:29
Гост

Само ни усложняват работата.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:58
Гост

Не са там явно за да ви я улесняват

Красимир
Красимир
28 май 2024 11:26
Гост

Добре, че е осигурена възможност за достъп до публичната информация по делата, публикувана в Единния портал за електронно правосъдие.

Възмутен
Възмутен
28 май 2024 11:28
Гост

Tо пък един портал! Същият като единната ни деловодна.

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:59
Гост

И аз се съгласявам,ч е е нелепо

Анонимен
Анонимен
28 май 2024 11:59
Гост

Много смешен портал