Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Lex News

висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет:

Възможността работодателят да плаща 60% от заплатата погазва Конституцията

С разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ законодателят е създал социална несправедливост, заявяват в становището си до КС от адвокатурата

Предвидената в Кодекса на труда възможност работодателите да плащат 60% от възнаграждението или дори само минималната заплата на служителите си,…

Омбудсманът ще защитава и правата на гражданите, погазени от частния сектор

Общественият защитник ще се избира с явно гласуване от Народното събрание

Националният омбудсман ще получи изрично правомощие по закон да се застъпва за правата и свободите на гражданите, когато са погазени…