Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще продължи да съществува до избора на нови състави на ВСС и на Висш прокурорски съвет. Това окончателно записаха депутатите в преходните разпоредби на Закона за съдебната власт (ЗСВ), който беше променен чрез Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Предложението беше прието днес на второ четене със 121 гласа, 55 бяха „против“, а двама се въздържаха (виж още по темата тук).

Бъдете сигурни, че това законопроектче ще отиде в Конституционния съд“, закани се депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

А точният текст на приетата разпоредба гласи: „До избирането на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, настоящият Висш съдебен съвет продължава да упражнява правомощията си съгласно действащото законодателство, при спазване ограниченията, предвидени в разпоредбата на § 23, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия“.

Наред с това депутатите допълниха ЗСВ с още един текст, според който главният прокурор и неговите заместници ще могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от съдебния закон.

В чл. 138 от ЗСВ са уредени правомощията на главния прокурор, а в чл. 139 се казва, че той се подпомага от заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура (ВАП).

И с двете изменения депутатите на практика възстановяват положения, които самите те премахнаха от Конституцията при промените през декември 2023 г. Народното събрание връща възможността главният прокурор да осъществява надзор за законност, каквато не съществува по Конституция. Освен това възстановява и Пленума на ВСС, който беше закрит с поправките в основния закон.

Нито един депутат от управляващото мнозинство не се изказа по предложението, говориха единствено народни представители от трите опозиционни партии – „Възраждане“, БСП и „Има такъв народ“.

Дебатът вървеше в две насоки – от една страна с внесените предложения за промени в ЗСВ се нарушава Правилникът на Народното събрание, защото са извън обхвата на проекта за изменения в НПК, а от друга – така на практика недопустимо се прави ремонт на ремонта на Конституцията.

От опозицията заподозряха, че промените се дължат на „некадърност“ и „алчност“ заради договорите за обществени поръчки, които трябва да подпише ВСС.

Говори опозицията

Още в началото на дискусията Гроздан Караджов (ИТН) призова колегите си да не разглеждат предложението за промяна в ЗСВ, защото е направено в нарушение на Правилника на НС и с „фалшиви“ мотиви. Според правилника предложения, направени между първо и второ четене, които са извън обхвата на конкретно разглеждания проект, не се обсъждат.

Именно заради това както от ИТН, така и от „Възраждане“ и БСП многократно настояваха тази промяна в ЗСВ да отпадне.

Гроздан Караджов каза, че мотивите на вносителите на предложението за възкресяване на Пленума на ВСС са фалшиви, защото ВСС не е обсъждал и не е излизал със становище за въпросното изменение. В тази връзка той поиска да бъде изслушан Боян Магдалинчев, който присъства в пленарна зала и беше представен от председателя на правната комисия Анна Александрова като представляващ ВСС.

Пред депутатите Магдалинчев посочи, че говори от свое име и като член на съвета. Той заяви, че няма да коментира дали въпросното предложение е противоконституционно и дали е съобразено с Правилника на НС, а ще се спре само на проблемите, които са възникнали след промените в Конституцията като заяви, че с тях Пленум вече няма.

Магдалинчев отбеляза, че по действащото законодателство Пленумът на ВСС е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, изготвя и внася проект на бюджет на съдебната власт, изготвя и месечните отчети, определя числеността на органите на съдебната власт, определя и размера на възнагражденията на магистратите и служителите.

После се спря на две преходни разпоредби в Конституцията.

Първата е §23, ал. 2, според която „До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по тази Конституция, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2“.

А втората е §22, ал. 1, която гласи: „Народното събрание в срок от шест месеца от влизането в сила на този закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България приема законите, които се отнасят до прилагането на тези изменения и допълнения“.

Като се свърже §23, ал. 2 с разпоредбата на §22 ал. 1 се оставя с впечатлението, че този орган – Пленумът на ВСС, продължава да съществува в правния мир. Изпълнението на функциите, предвидени в чл. 130б, ал. 2, 3 и 4, не е тъждествено на закриването на съответния орган според мен.

Ще ви дам пример – Прокурорската колегия избра за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той изпълнява тези функции, но той не е главен прокурор, защото не е проведена процедура по избор, няма указ, няма мандат, той не е член и на ВСС, но си изпълнява предвидените функции.

Затова казвам, че изпълнението на тези функции не е тъждествено на прекратяване на правомощията на съответния орган на съдебната власт„, разясни Магдалинчев.

И допълни, че именно затова в §22, ал. 1 конституционният законодател е предвидил 6-месечен срок, в който да се приемат законовите разпоредби, които са свързани с измененията и допълненията в Конституцията.

Законът за съдебната власт, който все още е действащ, няма да се прилага в частта, в която влиза в конфликт с промените в Конституцията, но в останалата част, той ще ли се прилага или няма да се прилага. Ако не се прилага, това означава, че може да се доведе до блокиране на работата на ВСС и затова мисля, че този текст, който се предлага в §32 ЗСВ – до избирането на ВСС и ВПС, настоящият Пленум продължава да упражнява правомощията си донякъде може да доведе до някакъв ред и порядък във функционирането на ВСС. Предприемайки един такъв ход с приемането на такава разпоредба, би могла да разтвори малко възможностите за пълноценна работа на ВСС до приемането на законите, но и до конституирането на новия състав на ВСС“, каза Магдалинчев.

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров отвърна, че Магдалинчев „йезуитски“ не се е представил като представляващ ВСС, защото ВСС вече не съществува.

Не приемам мнението на г-н Магдалинчев, че след като имало проблеми, трябва да се доизкусурят някакви законопроекти, за да си упражняват членовете на ВСС правомощията. ВСС не се е събирал на 28 декември, защото такива членове вече няма. Сглобката закри ВСС, Съдийската и Прокурорската колегия и техните 22 правомощия, няма представляващ ВСС и няма кой да ги изпълнява. Съществуват два нови органа, но техните правомощия не са уредени, защото сглобката не е приела шестата промяна в ЗСВ, откакто е на власт“, заяви Петър Петров.

Отправи и критики, че с изменението в ЗСВ управляващите на практика променят Конституцията. Заяви, че когато Народното събрание е обсъждало измененията в Конституцията, от партията му са предупреждавали, че ще настане хаос и това се е случило по-малко от месец, след влизането в сила на промените. И сега управляващите чрез ремонт на закон искат да променят КРБ, заяви Петров.

Не съм съгласен с Боян Магдалинчев, че става въпрос за даване на възможност на Пленума да упражнява правомощията си, защото вече нямаме ВСС и Пленум. Оставам с впечатлението, че той се опита да защити едни противоконституционни промени, с които да се възкреси Пленумът и двете колегии и то за неопределен период от време – докато внесат шестите промени в ЗСВ“, изтъкна Петров.

Мая Димитрова (БСП) сподели, че до онзи ден не е можела да си обясни защо изведнъж се забърза разглеждането на промените в НПК, но вече имала отговор – заради предложението за изменение на ЗСВ.

Предлагат се промени в ЗСВ, но се цели промяна на §22 и §23 от Конституцията. Абсолютно недопустимо е да се направи промяна в КРБ чрез промяна в НПК, защото Конституцията е върховен закон и не може да бъде променян със закон от по-ниска степен, нито може да има закон, който да ѝ противоречи, според чл. 5, ал. 1 от КРБ. В ал. 2 се казва, че разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Не само нарушавате КРБ, но вместо да ускорите съдебната реформа, създавате още по-голям хаос в съдебната система. Трябва ли ние постоянно да нарушаваме законите, да поправяме грешки, да правим ремонт след ремонт на собствените си творения“, заяви Мая Димитрова.

Тя изтъкна, че БСП няма да подкрепи измененията, защото първо се нарушава правилникът на НС, второ – недопустимо е със закон да се променя КРБ и ако се продължава по същия начин, това означава суспендиране на Конституцията и обезсмисляне на всичките ѝ текстове. И трето – „Ние сме български граждани, които спазват законите и Конституцията“, заключи Димитрова.

Като позор за парламента определи Гроздан Караджов случващото се днес със ЗСВ. „Нашето НС не е нормално, то се е превърнало в боеви орган на сглобката, за да утвърждава диктатурата ѝ. Сега се прицели в току-що ремонтираната Конституция и вие ще го направите, защото имате необходимото мнозинство. Желая ви успех в това падение по нанадолнището“, обърна се Караджов към управляващите.

По думите му предложенията няма да решат проблемите на съдебната система, напротив ще задълбочат хаоса, а мнозинството в НС вече изпитвало на гърба си „последиците от собственото си упорство и глупост“.

Той за пореден път каза, че предлаганите промени в ЗСВ противоречат на основния закон. „Няма вече Пленум на ВСС. Той липсва, изпепели се на всичките си правни молекули“, изтъкна Караджов и напомни изказването на Атанаска Дишева от ВСС вчера, според което няма пречка съдебната власт да функционира и без Пленум.

Колегата му от ИТН Тошко Йорданов попита управляващите дали това, което правят не е защото няма кой да подпише едни договори за обществени поръчки.

Но му отговори Петър Петров: „Напипвате сърцевината на промяната – става дума за милиони по обществени поръчки. Под претекст на загриженост за заплатите на магистратите и служителите, се прикриват други различни цели, независимо че от Министерството на финансите увериха, че няма проблем с бюджета на съдебната власт“.

След това изказване Тошко Йорданов заяви, че „алчност“ и „некадърност“ са в основата на днешните изменения в ЗСВ и се обърна към управляващите с думите, че всичко се връща.

55
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 февруари 2024 11:14
Гост

Чист евроатлантизъм в действие. Зависи накъде духа вятъра.

Фауст
Фауст
02 февруари 2024 19:38
Гост

https://bird.bg/rashkov-list-1/

Как лицето Магдалинчев, който е в списъка на Рашков, има самочувствието да се показва пред света?! Собственик на хотели, на недекларирани имоти и сметки в чужбина, автор на едни от най-скандалните съдебни решения.
Да не говорим за това да лъже от трибуната на Народното събрание и да говори врели-некипели, предлагайки противоконституционни текстове.
Каква е тази реалност, какви са тези нрави, които позволяват непрекъснато най-тинестата част от обществото винаги да плува отгоре.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2024 7:18
Гост

Глупости. Страната на списъците. Точно пък на Бойко Рашков ли на списъка да вярвам? Човекът с 18- те имота и тоалетните при това с доходи само от заплата. Много несериозно.

Маргарите
Маргарите
03 февруари 2024 9:07
Гост

Хайде не се правете на глупав толкова успешно. А ргументът „Ти да не си по-хубав“, не оневинява лицата в този списък, вкл.Магдалинчев.
Рашков няма отношение към съставянето на списъка, той е направен от прокуратурата, но по времето на Цацаров упорито се криеше.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2024 12:58
Гост

Ми то е добре „законопроектчето да влезе в КС“ ама напоследък НС има навика да приема закони за определен период от време и да ги променя в последния момент точно преди произнасянето на КС, което автоматично води до прекратяване на производството.

Цинизъм!
Цинизъм!
02 февруари 2024 10:36
Гост

А Гешев кога ще го върнат, като главен прокурор или първо трябва да се разберат слугите от ВСС с тия смешници от НС, последните да изменят ЗСВ и върнат служебните повишения без конкурс, след изтичане на мандата и тогава и това ще стане, че много слугуваха милите, пък накрая никакъв бонус!

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 10:15
Гост

Жалки неграмотни посолствени слуги.

Перде
Перде
02 февруари 2024 9:42
Гост

Коя е тази обществена поръчка за милиони, заради която явно се случва тази баталия по отношение на ВСС? 
Магдалинчев заради това, че не е представляващ без пленум и не може да контролира поръчката ли е проблема, та се налага да се случват тези баталии с Конституцията.
Не мога да повярвам на това, което се случва. Подобни извращения, породени само и единствено заради интересите на една група мафиоти във ВСС, би трябвало да изкарат магистратите на улицата… Пак ли ще стоите смирено и ще мълчите като ви газят, а независими уж магистрати?

Въпрос
Въпрос
02 февруари 2024 13:00
Гост

В сайта на Агенция за обществени поръчки има инфо за тези поръчки. Много интересни неща се виждат там- спечелилите фирми, възложителя- Боян Новански и Боян Магдалинчев, милионите и т.н..

всс
всс
02 февруари 2024 9:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 10:16
Гост

Интересът клати феса.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 9:04
Гост

Настоящият ВСС……..нещо ликвидирано не може да е настоящо………А ако вземем предвид, какво е в момента ВСС, излиза, че само съдийският съвет ще упражнява правомощията………сладури, мамини……..

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 8:56
Гост

Заради прякото действие на Конституцията пленум не съществува. Законът за възкръсване на пленума очевадно противоречи на Конституцията и следва да бъде атакуван и отменен. Вероятно това ще стане преди да е избран нов ВСС. Това надробиха юридическите неграмотници в НС.

Lorer
Lorer
02 февруари 2024 6:43
Гост

ошко Йорданов попита управляващите дали това, което правят не е защото няма кой да подпише едни договори за обществени поръчки.

Но му отговори Петър Петров: „Напипвате сърцевината на промяната – става дума за милиони по обществени поръчки. Под претекст на загриженост за заплатите на магистратите и служителите, се прикриват други различни цели, независимо че от Министерството на финансите увериха, че няма проблем с бюджета на съдебната власт“.

След това изказване Тошко Йорданов заяви, че „алчност“ и „некадърност“ са в основата на днешните изменения в ЗСВ и се обърна към управляващите с думите, че всичко се връща.

Цв.П.
Цв.П.
02 февруари 2024 6:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 0:06
Гост

Законодателна импотентност – това е причината да не се сложат преходни разпоредби в промените на Конституцията за действащия ВСС. И сега с очевидно противоконституционни законови разпоредби ще уреждат дейността на закрития с конституцията пленум! Нека депутати, дори невлизали в съдебна зала и незнаещи право, да не се занимават със законодателна дейност!

Интересни юристи се навъдиха
Интересни юристи се навъдиха
01 февруари 2024 21:50
Гост

Не знам защо сте толкова сигурни, че Пленумът е закрит. ВСС е създаден от ВНС точно като пленум, затова и колегиите нямат правосубектност. Да го закрие обикновено народно събрание е все едно то самото да се закрие и да създаде на мястото си Камара на лордовете и Камара на представителите. Колкото и корумпирани зелки и лелки да пратят в КС тоя номер няма да мине. Така че бай Боян има всички конституционни основания да продължава да действа като представляващ ВСС.

.....
.....
01 февруари 2024 21:55
Гост

Уникални глупости сте написали?! Пленум не съществува, защото са отменени нормите в КРБ, които го регламентират като орган. Всичко останало е толкова глупаво, че дори не може да се коментира.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 22:16
Гост

По ЗСВ Пленум съществува и пише, че е първостепенен разпоредител с бюджета. Ти си написал уникални глупости!

.....
.....
02 февруари 2024 6:32
Гост

Ххахаха, а в Основния закон /Конститутицята на РБългария/ какво пише? Понеже не сте юрист, нека да поясня- основният закон, по силата на чл.5, ал.1 и ал.2 КРБ, не позволява останалите закони, които са от по-ниска степен, да му противоречат. А пък непосредственото действие на конституционните разпоредби означава, че когато има законови норми, които им противоречат, последните не се прилагат.
Затова написаното по-горе е откровена глупост.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 8:26
Гост

Коя КРБ има пряко действие?
Конституцията, в частта в която се формират основните органи на държавното устройство, включително ВСС се приема от ВНС и действа пряко докато не я измени друго ВНС. Промените на сглобката не са легитимно приети конституционни разпоредби и нямат никакво действие, нито пряко, нито косвено.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 10:17
Гост

Анонимен 01 февруари 2024 22:16,
Симеоновец си, нали?

Интересни юристи се навъдиха
Интересни юристи се навъдиха
01 февруари 2024 22:50
Гост

В Конституцията, така както е приета от Великото народно събрание ВСС е създаден само като пленарен състав. Няма колегии, тях ги измисли Христо Иванов през 2015, но не им дадоха правосубектност, защото не може да го направи обикновено НС и органа си остана ВСС. Това, което направиха с висшия орган на съдебна власт с последните изменения на Конституцията е все едно да разделят на две парламента или президентството или министерския съвет. Това може да стане само от Велико народно събрание с нова Конституция. Затова промените не пораждат ефект и ВСС като пленарен орган си съществува и си действа, плаща си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 21:36
Гост

Светли небеса на проф. Спасов….

Мирча Кришан
Мирча Кришан
01 февруари 2024 21:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Мери Фейгън
Мери Фейгън
01 февруари 2024 21:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ДА.
ДА.
01 февруари 2024 21:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ad nauseam
Ad nauseam
01 февруари 2024 21:03
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

.....
.....
01 февруари 2024 19:39
Гост

Ще стане веселба като президента наложи вето. Как ще се червят пак в комисия и зала някои хора.

.....
.....
01 февруари 2024 19:36
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
.....
.....
01 февруари 2024 19:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Смехурко
Смехурко
01 февруари 2024 18:30
Гост

„Със 121 гласа „за“, 55 „против“ и 2-ма въздържали се парламентът реши пленумът на Висшия съдебен съвет да продължи да съществува и да осъществява правомощията си съгласно действащото законодателство до избирането на нови състави на Висш съдебен и на Висш прокурорски съвет….“
Опозицията: – Петър Петров, „Възраждане“, Мая Димитрова, БСП, Тошко Йорданов от ИТН
https://bnr.bg/post/101943367/parlamentat-reshi-plenumat-na-vss-da-prodalji-da-sashtestvuva

БНР да добави ЛЕКС и Дневник към опозицията. Дишкова вече се заяви независимо…

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 18:15
Гост

Промяната на промяната е кръгла нула. Израз на много самочувствие, но малко знания и можене, пълна некадърност!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 17:20
Гост

ДЪНО

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 22:39
Гост

И копаят надолу

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 17:19
Гост

Ще чакаме оригиналния текст без да се възпаляваме от прибързаните реакции.

В разните медии:
„Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да продължи да съществува и да осъществява правомощията си съгласно действащото законодателство до избирането на нови състави на ВСС. “ /Дневник/
Тук . първото изречение в дописката.
ВСС „ще продължи да осъществява правомощията си до избирането на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет.“ /Трибюн/

Други медии вероятно пропускат тази „новост“…

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 17:05
Гост

Ето че и след 2000 год. се случи второ Възкресение. Този път на блаженопочившия Пленум на ВСС!
Новански си отдъхна – сега пак ще върти далаверите по строителните поръчки с неговите любими ГБС.

Ffff
Ffff
01 февруари 2024 17:28
Гост

Ще си купи трета къща в Созопол и още една в Банско.

Таня
Таня
02 февруари 2024 11:59
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ПП - Продължаваме падението
ПП - Продължаваме падението
01 февруари 2024 17:00
Гост

Барни, върни се!!! Твоята конституция поне беше само за майтап, а тази на ППДБ – ДПС – ГЕРБ ни разказа играта като сериозна и правова евроейска държава.

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2024 8:08
Гост

Не е само ПП, защото е ясно че те са некадърници и за слепите. ДБ къде ги забрави – Христо, Наско и надка

НЕ се връща, ЛЕКС
НЕ се връща, ЛЕКС
01 февруари 2024 16:45
Гост

Продължава действието си до избирането на нов.

Комай само за конституционните съдии това, по-скоро правило, не важи.

Най-големия фен на ПП–ДБ!
Най-големия фен на ПП–ДБ!
01 февруари 2024 16:41
Гост

Каква висока, най най-висока юридическа дейност и законотворчество, правиш промени, които са явно противоконституционни, в компетентност на ВНС, но на теб не ти пука важно е да има пропаганда, след един месец с преходни и заключителни разпоредби на НПК отменяш това, което си направил и то в основния закон без комптентност, защото нещо не си ясно какво си направил. То просто няма по-надолу!

Лена толкова си може
Лена толкова си може
01 февруари 2024 16:28
Гост

Абсолютното юридическо дъно беше достигнато днес. Цялата претенция на ПП и ДБ, че са умни, можещи и знаещи се сгромоляса с гръм и трясък. А под руините на грандиозното им фиаско, наречено „съдебна реформа“, остана погребата правовата държава.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:26
Гост

Ще видим. Ще видим

Виц на деня :
Виц на деня :
01 февруари 2024 17:33
Гост

Говорят си двама воайори :
– Брат, какво ще правим утре?
– Ще видим, ще видим…

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:25
Гост

Айде добре

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:21
Гост

Правилно. Правилно. Грешки се допущат, мори се и оправят

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:21
Гост

А каква е ползата от това дърто и корумпирано ВСС да питам аз?

? !
? !
01 февруари 2024 17:37
Гост

Ако „умниците“ в парламента си бяха избрали квотата за ВСС през 2022г., вместо да подпират парапетите, и не бяха отменили легитимните избори на съдии, прокурори и следователи, това ВСС отдавна щеше да е в историята..

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:21
Гост

Правят си гаргара с народа и конститЮшъна. Ай сиктир бе

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 16:20
Гост

Е хубава работа.

Елвира
Елвира
01 февруари 2024 16:20
Гост

ВСС трябва да изчезне, не да се връща

Голям срам за законотворците
Голям срам за законотворците
01 февруари 2024 16:19
Гост

Този юридически ремонт на ремонта на туку- що приетите поправки в Коституцията буди смях и огорчение у юристите. Това показва нищо друго освен, че проправките са направени от неюристи на коляно в някоя дестка градина. Трябва да се опеме политическа отговорност за тези гафове от отговрните лица- Министър Славов и Христо Иванов барабар с Надка Йорданова. а тези от промяната всички ги виждаме и усещаме на терена колко стават за нещо- не стават. ОСТВАКА – СЛАВОВ, ИВАНОВ И ЙОРДАНОВА

Минчев
Минчев
01 февруари 2024 16:18
Гост

Глупости