След като след промените в Конституцията възникна неяснота как да действа доскорошният Висш съдебен съвет (ВСС) по някои важни за съдебната власт въпроси, докато правомощията на създадените с тях нови органи не бъдат доразвити и уплътнени с изцяло нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), парламентът се зае да реши проблема. Спешно чрез законопроект за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) беше приета промяна в ЗСВ, която обаче толкова драстично нарушава Конституцията, че мнозинството в Народното събрание нямаше как да не подкрепи ветото на президента Румен Радев върху нея и обеща да направи поправка на поправката.

Снощи в последния възможен момент депутати от ПП-ДБ внесоха предложение, което за съжаление, вместо да решава проблемите, води до нови (повече виж тук). Както „Лекс“ писа, поправката на поправката предвижда в ЗСВ да се приеме разпоредба, която гласи:

„До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по Конституцията на Република България, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България. До избор на нов Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет общото събрание по чл. 130б от Конституцията на Република България изпълнява функциите по чл. 30, ал. 2, с изключение на правомощията, изрично възложени на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет с чл. 130б от Конституцията на Република България.“

В чл.130б от Конституцията са изчерпателно изброени правомощията на Общото събрание, на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет (ВПС). С предложението за промени в ЗСВ се възлагат на Общото събрание всички 23 правомощия на пленума на ВСС, с изключение на изрично възложените от Конституцията на двата съвета.

Но според чл.130б, ал.4 от Конституцията, извън бюджета, Общото събрание приема становища по общи за съдебната власт организационни въпроси, приема становища по въпроси, свързани с управлението на недвижимите имоти и обсъжда и други общи за съдебната власт въпроси. Т.е. Общото събрание не може да издава каквито и да е административни актове. Защото приемането на административни актове не е нито обсъждане, нито становище. А предложените промени в закона предвиждат Общото събрание да издава административни актове, с които да решава въпроси от компетентността на действалия преди промените в Конституцията Пленум на ВСС.

Да забравим за момент, че Конституцията не дава правомощия на Общото събрание да издава административни актове, защото, както се посочи, становищата и обсъжданията не са административни актове. Тъй като конституционно възложените правомощия на двата съвета са общо формулирани, ще има точки, по които ще има чудене в чии правомощия са – на ВСС, на ВПС или на Общото събрание. А съгласно чл.9 от ЗНА разпоредбите на нормативните актове трябва да се формулират ясно. Ще илюстрираме с пример. Ако бъде прието предложението на депутатите, което препраща общо към всички правомощия на вече несъществуващия Пленум на ВСС, уредени в чл. 30, ал. 2 ЗСВ, излиза, че съгласно чл.30, ал. 2, т.17 ЗСВ Общото събрание „в предвидените от закона случаи издава подзаконови нормативни актове“. В правомощията на двата съвета в Конституцията не се предвижда те да приемат нормативни актове, т.е. според поправката на поправката това трябва да стане правомощие на Общото събрание.

Излиза ли, че Общото събрание може да приема нормативни актове, които касаят само системата на съдилищата или само прокуратурата, при положение че може да урежда само общи за тях въпроси? Не, естествено, защото ще противоречи на Конституцията. Неясно остава могат ли ВСС и ВПС да издават нормативни актове. Отделен въпрос е, че както вече беше отбелязано, при конституционната забрана за Общото събрание да издава каквито и да е административни актове, Общото събрание няма да може да приема и нормативни административни актове.

Решението е просто –  изрично да се „разхвърлят“ правомощията на действалия до промените в Конституцията Пленум на ВСС на двата нови ВСС и ВПС. Не е сложно, става въпрос за няколко точки.

Освен това с предложените промени отново не се урежда изрично представителството на ВСС и ВПС. Нека започнем с това, че Общото събрание е уредено в Конституцията като държавен орган, дори да може да приема само процесуални актове по Конституция. При това положение, няма правен проблем временно да се запази юридическото лице по чл.16 от ЗСВ, като изрично се запише текст със срок на действие до избора на новите съвети с примерно съдържание, че: „Общото събрание на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет е постоянно действащ орган, юридическо лице със седалище София, което е правоприемник на юридическото лице на Пленума на ВСС. То се представлява от представляващия Пленума на Висшия съдебен съвет до закриването му с изм. и доп. на Конституцията, публ. в ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023 г. По всяко време Общото събрание може да избира за представляващ един от изборните си членове“.

При приемането на новия ЗСВ след няколко месеца това юридическо лице следва да прекрати съществуването си и да се регламентира, че ВСС и ВПС са юридически лица.

Наложително е да се уреди и с по едно изречение компетентност на ВСС и ВПС да издават нормативни актове. А депутатите винаги могат да се вземат предвид и промените в ЗСВ, които им предложи Министерството на правосъдието („Лекс“ вече ги е публикувал и можете да си ги припомните тук).

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
22 февруари 2024 23:22
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

possiblelen
possiblelen
21 февруари 2024 22:36
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Стою татин приватизатор
Стою татин приватизатор
21 февруари 2024 14:27
Гост

Толкова и баща му е юрист, колкото и Стою. Всички знаем как и с какъв ефект бе проведена приватизацяиат а татю е баш приватизатор

Татин Стою
Татин Стою
21 февруари 2024 14:05
Гост

Всеки ден ще е така до ПОБЕДАТА НА ИСТИНСКАТА СЪДЕБНА РЕФОРМА!

Оставки Оставки Остваки
Оставки Оставки Остваки
21 февруари 2024 12:24
Гост

Е къде са адвоката Пандов, Лена, Минчев, Стою, Божанката от Г, Оряховица, Ичо Иванов, Надежда от Разград, Бай наско от Разград, Цона от Раград, Министъра Наско от гр. Коми АССР, пазарджишкия късен пубертет- Захариева, леля Анна, язък, че Десито напусна компанията. Не е ли време за оставки на тези юридич1ески корифеи, или поне ПУБЛИЧНО ЮРИДИЧЕСКО СЕПУКО?

Смях в залата!
Смях в залата!
21 февруари 2024 12:21
Гост

Трагично и комично, спасителите от ДБПП, присъдружните НПО–та, майко, майко, лошото е, че направиха много покреши и ще продължават. Конституционалисти с една цел политическа прокуратурата, като преди 89-та, като една демократична в стил БКП държава, иначе ревем разделение на властите, правова държава!

Бифш обвиняем
Бифш обвиняем
21 февруари 2024 12:14
Гост

ТЕА СА ЖИВОЙ Т-ШАК

Татин Стою
Татин Стою
21 февруари 2024 11:35
Гост

ТРАГЕДИЯ. Пълна.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 10:45
Гост

Това НС просто трябва да се натири от сградата и да се разпусне. Рекордьори са по правни тъпотии – никога за толкова кратко време не са творени толкова грандиозни глупости!

martie
martie
21 февруари 2024 10:28
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 10:46
Гост

Ползвай си, щом имаш нужда.

ПП (Прах за пране)
ПП (Прах за пране)
21 февруари 2024 9:49
Гост

Ееех, а какви приказки бяха, че новите млади юристи на ПП и огромите експерти на ДБ всичко знаят и с више им се спуска божията промисъл. А то какво стана – и най-порочните практики на лошо законодателство бяха надминати. Елементарни юридически постулати не се разбират. Всичко е на инат и ремонт на ремонта.

ала бала
ала бала
21 февруари 2024 9:47
Гост

Я дебиль, я дебиль, меня зовут Кирилль!

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 9:44
Гост

Много добър анализ. Предложената от депутатите разпоредба очевидно си противоречи на Конституцията и не решава въпроса с представителството.

ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
21 февруари 2024 9:24
Гост

Трагикомедията на „юристите“ на ППДБ придобива вече гротескни размери. На Барни Ръбъла се посмяхме и той изчезна без да му мине номера с новата конституция. ППДБ обаче се оказаха по-нагли и безочливи и съсипаха с плитките си „познания“ веки нормативен акт, до който се докоснаха с лобистките си ръчички.

Sun
Sun
21 февруари 2024 9:16
Гост

Ужас

Малинова
Малинова
21 февруари 2024 9:12
Гост

Прави сте. Подкрепям. Може по-бързо

Ироникия
Ироникия
21 февруари 2024 9:12
Гост

Наистина е така. Благодаря за точните думи в статията

Вероник
Вероник
21 февруари 2024 9:11
Гост

Всичко може принципно. Стига да има воля. Ала тя липсва и не се милси.

Мавродиев
Мавродиев
21 февруари 2024 9:11
Гост

Е не то може и политиците да крадат по-малко , но…

Борчев
Борчев
21 февруари 2024 9:11
Гост

Анализ. Силен е. Ежи!

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 9:08
Гост

Конституцията никъде не предвижда двата съвета да са и ЮЛ. Общото събрание та двата съвета също е държавен орган и около него законът също може да предвиди да има ЮЛ. Естествено, че трябва да има представляващ на всяко ЮЛ, докато се избере нов. Това е временна мярка до детайлната уредба, когато двата съвета ще бъдат ЮЛ.

Стареца
Стареца
21 февруари 2024 10:30
Гост

Ако сте юрист, би трябвало да знаете, че КРБ не може да урежда въпроса за ЮЛ, тоест, правосубектността. Това е в обхвата на приложимата законова уредба, която тлябва да се създаде. А това, което предлагате, е напълно противоконституционно и затова беше наложено ветото. На практика новото предложение на ПП-ДБ предлага с други думи това, което по смисъл се съдържаше в приетия текст, на който Радев наложи вето. Въобще, изглежда, че синдромът Дънинг-Крюгер владее не само депутатите, но и една огромна част от пишещите тук. За съжаление, на някои им давата и официална трибуна като Лекс, но както се вижда –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 10:52
Гост

Че кога в Конституцията се е уреждал въпросът за правосубектността на ЮЛ?
Вие да не сте състудент на Х.И. или на Д.П.?
Или нямате нищо общо с правото?
Което е всъщност едно и също.
Тази регламентация не подлежи на уреждане с „временни мерки“, а следва да е детайлна, реализирана посредством осмислена законова уредба, изготвена от професионалисти, а не от сегашните ни управляващи неграмотни посолствени парашутисти.

ВСС
ВСС
21 февруари 2024 8:44
Гост

Анонимният автор на дописката също предлага вътрешно противоречиво и противоконституционно решение в стремежа си да прокара идеята старият представляващ на Пленума, който не съществува, да продължи да е фактор. Вероятно самият Магдалинчев го е писал и затова не е посочен и автора на това мнение. Напълно в разрез с КРБ се предлага от автора правосубектност само на Общото събрание, за което е предвидено да дава само становища и в правомощията му са изключени всички онези решения, които изискват парвосубектност, защото тя по подразбиране е предоставена от констутицоинния законодател на двата съвета. А къде е правосубектността на двата съвета? Как двата… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 8:40
Гост

Щом и Лекс пропищяха от умотворенията на ППДБ, коментарите са излишни, защото кръпката на кръпката не решава проблема, а само го прави по-голям.

Тези хора са некадърни, негодни да управляват алчни са власт хиперамбиционзни без покритие кариеристи.

Мисля, че е крайно време да се разбере официално кой точно ги пише тези глупости, тъй като имам неприятното усещане, че Татин Стою го играе само модератор в комисията, законите му се спускат наготово отвън – било кантора или пък Борисливова, да кажат най-после, че да знаем какво да очакваме вбъдеще.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 9:39
Гост

Ми Лекс редовно си пише, че промените противоречат на Конституцията. Критикува и липсата на читави преходни разпоредби. Критикува и промените в Конституцията и то доста компетентно със становища на известни юристи като напр. проф. Пенчо Пенев. И бяха прави.

мъка
мъка
21 февруари 2024 7:39
Гост

Хотели как лучше, а получилось как всегда

вариант 2
вариант 2
21 февруари 2024 7:37
Гост

Те го имали готово написано, а тръгнали да измислят топлата вода и колелото! „§ 1. (1) За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет. (2) Съдийската и прокурорската колегия на досегашния… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 7:59
Гост

Много сложно това за депутатите. А в случая е необходима точно детайлна уредба, за да няма хрък-брък, докато приемат новото ЗСВ

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 7:36
Гост

Становища, човек и обсъждания. То това е брутално кухата работа. Ако това е целта на конституционния законодател, а той в случая съвпада с обикновения и трябва да си знае, да разджуржа верно всичко по новите ВСС и ВПС и да се решат нещата.

кой е по-по-прост
кой е по-по-прост
21 февруари 2024 7:33
Гост

Простите решения не са за малките умове. Бийтълс затова са велики – защото мелодиите им са прости, но гениални. А в България важи правилото „Аз съм прост и вие сте прости и затова се разбираме“. Само това ще кажа.