Адвокат „получава“ призовката на противната страна, празни електронни дела, без достъп на адвокатските сътрудници до тях, излишна бюрокрация и липса на автоматизация на ключови услуги. Това са само някои от проблемите с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), за които три адвокатски колегии – софийската, бургаската и смолянската, са сезирали Висшия съдебен съвет, „Информационно обслужване“ и министрите на правосъдието и електронното управление (искането им виж тук).

Всички те са налице след доработката на ЕПЕП. Адвокатите посочват със задоволство, че един от съществените недостатъци на портала, за които отдавна алармират – че в него не могат да бъдат създавани профили на адвокатски дружества, вече е отстранен.

Тримата председатели – Стефан Марчев, Юрий Бошнаков и Елена Даскалова – Радева, призовават фирмата разработчик на ЕПЕП и институциите да разрешат възможно най-бързо множеството други проблеми, които сериозно затрудняват работата на адвокатите.

Като отбелязват и показателния факт, че основните отговорници за портала ВСС и „Информационно обслужване“ нямат регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

„Намираме това за лош знак към всички потребители както на ЕПЕП, така и на Системата за сигурно електронно връчване (и въобще към всички потребители на електронни услуги). Липсата на регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, може лесно да бъде приета като израз на недоверие в системите за електронна комуникация именно у органите и субектите, на които е възложено да създадат да създадат единен портал за електронно правосъдие като среда, в която участниците в съдебните производства не просто да комуникират електронно, а да извършват процесуални действия в електронна среда, осигуряваща сигурност и надеждност“, пишат тримата председатели на колегии и призовават ВСС и „Информационно обслужване“ да се регистрират.

Проблемът с адвокатските сътрудници

Сътрудниците на адвокатите и техните дружества и съдружия в момента нямат достъп до електронните дела, сочат тримата председатели.

И обясняват проблема така: „При липса на създадена възможност за отделен профил на адвокатския сътрудник (подпрофил на сътрудника към профила на адвоката, адвокатското дружество или съдружие), адвокатският сътрудник не е в състояние да изпълнява адекватно задълженията си и да подпомага дейността на адвоката, освен ако адвокатът не му предостави квалифицирания си електронен подпис. Последният обаче не служи на адвоката само за идентифициране в ЕПЕП, достъпване на делата на клиентите му и извършване на проверки по тях – делегираната на сътрудниците дейност съгласно чл. 21 ЗАдв, но и за подписване и подаване на процесуални документи по делата, каквито сътрудниците нямат право да изготвят, за подписване на договори, за достъп до модули за електронно разплащане, интернет банкиране и ред други уеб базирани системи за електронни услуги, несвързани с дейността на адвоката, в които системи адвокатът се идентифицира с електронен подпис“.

Липса на достатъчно автоматизираност

Вместо да пести време и средства, като автоматизира голяма част от процесите, ЕПЕП изисква излишна човешка намеса, посочват адвокатите. И сочат, че достъпът до е-делото изисква предприемане на следните действия:

1) локализиране, локално съхраняване и попълване на нарочно заявление от страната или процесуалния ѝ представител за достъп до делото; 2) депозиране или изпращане по имейл на така попълненото заявление в съда; 3) при получаване на заявлението на електронната поща на съда – разпечатване от деловодител, верифициране на електронния подпис на подателя и прилагане по хартиеното дело; 4) докладване на съдия; 5) произнасяне на съдията по заявлението; 6) предаване за изпълнение на системния администратор или IT сътрудник на съда; 7) фактическо включване от страна на последния на достъпа до делото.

Процесът отнема от няколко дни до няколко седмици или месеци в зависимост от конкретния съд.

„Цялата описана по-горе поредност от действия е в разрез с основните принципи и цели на електронизацията. …Макар че доработката на ЕПЕП предвиди както липсващия преди това бутон “Заяви достъп”, така и възможността за автоматично генериране на заявления за достъп в портала, последните продължават да се печатат на хартия от служители на съда, да се докладват на съдия, да се резолират и предават за изпълнение на системния администратор, който фактически да включва достъпа до делото. Освен ненужното забавяне, което вече споменахме, цялата тази поредност от действия води до излишни разходи, както за бюджета на съдебната власт, така и за потребителите на портала“, пишат адвокатите.

Те алармират и за „излишно затруднения достъп до делото на горна инстанция“, който не се осигурява автоматизирано чрез ЕПЕП.

Адвокатите посочва, че липсва достатъчна оптимизация на процесите и когато гражданският съд присъединява две искови производства или такива по две частни жалби, или пък когато ги разделя.

Липсва автоматизация и на процесите по изчисляване на дължимите (съответно с предвидените отстъпки, ако и когато това е приложимо) държавни такси и заплащането им по електронен път.

Очаквано би било и системата да осигурява персонализирано известяване за движение по делото, заявяват тримата председатели на колегии.

Те оценяват положително, че документите в е-папката на делото вече са подреди хронологично, но заявяват, че липсата на известяване за постъпил документ е съществен недостатък.

Проблеми, сочещи на липса на сигурност и надеждност на ЕПЕП

Един от най-сериозните проблеми, които са съобщени на колегиите, председателите им описват така: „Докладвани бяха някои изключително притеснителни случаи, касаещи призоваването чрез ЕПЕП, като например страна, незаявила електронно връчване чрез ЕПЕП “получава” призовката, адресирана до страната, заявила електронно връчване. Адвокатът на незаявилата връчване страна установил, че по делото е заредено електронно съобщение/призовка за другата страна и е натиснал асоциирания с него линк, за да провери дали и кога е връчено. Вместо нотификация, че съобщението все още не е връчено на насрещната страна обаче, ЕПЕП е генерирал електронен отчет за връчване, показващ, че насрещната страна току-що е била редовно уведомена чрез натисналия върху призовката ѝ адвокат на другата, незаявила електронно връчване страна“.

Книжа, приложени по хартиеното дело се считат за „редовно връчени чрез ЕПЕП“, но липсват от електронното. С изтегляне на съобщението от ЕПЕП книжата се считат връчени, свързаните с това връчване срокове започват да текат, а същевременно страната е лишена от информация за съдържанието на връчените ѝ книжа.

След доработката на ЕПЕП е премахната възможността за търсене в публичната част на портала на дела по име или идентификатор на страна, както и възможността за търсене на дела по име или част от име за делата с осигурен достъп. Т.е. на практика в ЕПЕП липсва азбучникът, по който може да се получи бърза информация за номерата на образуваните дела по зададено име.

Във Върховния касационен съд не може да се подаде заявление за достъп до е-дело по електронен път през ЕПЕП, тъй като в раздела „Страни“, срещу обозначените страни и техните процесуални представители няма активен бутон за заявяване на такъв.

По огромен брой дела продължават да не се визуализират обезличените актове.

Празни електронни дела

„Непопълнените електронни дела обезсмислят целия разход за изграждането на портал за електронно правосъдие и правят електронното призоваване нежелано от страните и процесуалните им представители. …Когато електронното връчване невярно удостоверява връчване на книжа, които адресатът не е получил или не е в състояние да намери по досието с електронното дело (защото същото не съдържа всички книжа), броят на желаещите да бъдат призовавани електронно лица ще продължи да бъде твърде малък, за да може да оправдае вложения финансов ресурс за въвеждане на електронно връчване“, заявяват председателите на колегии в София, Бургас и Смолян.

Те посочват, че в съдебни райони като Варна и Бургас изключително ефективно се попълват е-делата, но в други съдилища, като тези в София, ситуацията съвсем не е такава. Там голям брой дела остават непопълнени с всички налични по тях документи – или поне те не са достъпни в ЕПЕП.

„По повод изложения проблем ни беше съобщено, че в ЕИСС се вижда сканиран абсолютно всеки постъпил по делото документ. Ако това е така, се поставя резонният въпрос защо тогава делата, визуализирани през ЕПЕП, са празни. Очевидно, след като информацията е налична в ЕИСС, причина за това не може да бъде липсващо сървърно пространство. Още повече, че няма никаква житейска логика едни и същи документи да се сканират веднъж за ЕИСС и втори път за ЕПЕП. Независимо от несистематичния подход на ВСС при изграждане на различните модули и системи, съставляващи електронното правосъдие като цяло, ЕПЕП винаги е бил замислен като инструмент, чрез който да се достъпва от потребителите (страните и други участници в съдебните производства) наличната в ЕИСС информация по начин, съответстващ на правата за достъп на отделните участници в процеса. Отчитайки изложеното ще очакваме да ни съобщите налична ли е в ЕИСС цялата информация, постъпваща по образуваните в съдилищата във всички съдебни райони и в частност за съдилищата в софийски съдебен район дела и ако е налична – защо същата не се визуализира чрез ЕПЕП“, обръщат се от трите колегии към ВСС.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Хумор, сатира и забава от Габрово
Хумор, сатира и забава от Габрово
28 ноември 2023 12:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
льольо
льольо
28 ноември 2023 9:37
Гост

Порталът има недостатъци, но улеснява НЕИМОВЕРНО много работата на страните, които го ползват и пести огромни количества човекочасове време (а с това и пари) за справки и подаване на книжа. Има какво да се желае още конкретно при автоматизацията на процесите, но нещата определено са в правилната посока.

НЕЩАСТНИЦИ!
НЕЩАСТНИЦИ!
28 ноември 2023 8:28
Гост

Те да оправят първо доходите на адвокатите! На служебните защити и защитници!

Къде им е новият закон за адвокатурата?! Смешници!

darth maul
darth maul
27 ноември 2023 22:49
Гост

може би е редно да помислите да насочите рекламата към друг сайт

Council
Council
27 ноември 2023 19:00
Гост

Голяма излагация с този портал, голяма. Толкова елементарни функционалности, а толкова нескопосано изпълнение. Да връщат парите.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 14:56
Гост

Висшият Адвокатски съвет е събрал милиони в годините назад. Защо не плати за Портала, каквото искат адвокатите, а се напъва да купува сграда за милиони в центъра на София? От ВСС ясно няколко пъти ви казаха, че средства в съдебния бюджет за ЕПЕП няма и не са предвидени. И да пишете писма е все едно.Някои колеги си правят реклама на гърба на другите. Това е.

адв.Владимир Николов
адв.Владимир Николов
27 ноември 2023 18:52
Гост

Защото портала /ЕПЕП/ не е на ВАдвС, а на ВСС.
А дали има или няма средства, това няма връзка с въпроса защо Инф.обслужване-разработчик и Боян Новански-ръководител на проекта, не са се справили с доработката на портала и той дава толкова елементарни проблеми.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 18:58
Гост

Предвидени, непредвидени, платеното с европейски средства трябва да работи, както е предвидено. Щом не работи както е предвидено, евро парите се връщат. И ще има достатъчно и без да се залагат средства в съдебния бюджет. Това е.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 9:13
Гост

Не е плащано с европейски средства, но ти си оставаш дърдорко. Това е. Преди да пишеш тук “авторитетно” се информирай!

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 13:57
Гост

Системата за сигурно електронно връчване не е задължителна за никого. Ако адвокатските сътрудници искат самостоятелен достъп трябва да имат и самостоятелен електронен регистър. Елементарно е. От къде ВСС или съдът ще знаят кой е сътрудник? То бива мрънкане, ама ….

Адвокат
Адвокат
27 ноември 2023 14:35
Гост

Има регистър на адвокатските сътрудници, в който има данни кой е сътрудник и по договр с кой адвокат/адвокатско дружество. Така както адвокатският сътрудник се легитимира при физически справки и има достъп до делата, по които представител е адвоката/дружеството, на което е сътрудник, така трябва да може да се легитимира и при справки в ЕПЕП. Елементарно е и никак не е сложно. И не е мрънкане, а настояване правилата за достъп до дела да са еднакви, независимо дали достъпът е до физическите (хартиени) дела или през ЕПЕП – до електронните дела, защото е предвидено достъпът да е еднакъв.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 14:44
Гост

Е колко да е елементарно, като нози електронен регистър трябва де интегрира с Портала? Да не стане като с адвокатския регистър? Чакаше се две години адвокатския съвет да го пригоди. Равнопоставеността не е само на хартия, дела и действия са нужни, а не само мрънкане. И пари. Да не са ти длъжни да ти финансират прищевките? Казва ти се – пари няма. Търси си.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 19:01
Гост

От профила на адвоката или на дружеството, което ги е регистрирало като подпрофили. Банките като си регистрират юрисконсултите в корпоративните профили в ЕПЕП, да не би да има регистър на юрисконсултите. Елементарно е.

Филип
Филип
27 ноември 2023 13:53
Гост

Поредният портал с технически проблеми.

Krasen
Krasen
27 ноември 2023 13:26
Гост

Както адвокат при АК-Варна можда да кажа, че нямам проблем с ЕПЕП, електронните дела съотвестват на хартиените. Нямам нищо против да получавам ел. съобщения. Много по- лесно и удобно е .

Бисер
Бисер
27 ноември 2023 13:55
Гост

Eстествено! В кой век живеем.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 ноември 2023 11:42
Гост

Кой въобще е стигнал до чутовния извод да има не знам си колко различни системи, обслужващи съдебната власт, защото очевидно сега не просто се усложнява процедурата, но и се обезсмисля електронизацията като средство за облекчаване на документооборота.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 14:38
Гост

Системата за сигурно електронно връчване не обслужва конкретно съда, а е част от електронното управление на страната. Доскоро съдът я използваше основно за да връчва различни книжа на държавните учреждения и общините, но на тях явно това не им хареса, защото през септември измениха ГПК, за да забранят изрично такова връчване само за себе си. Та сега им се връчва всичко на хартия. Модерна работа.

darth maul
darth maul
27 ноември 2023 23:00
Гост

системите в съдебната власт са:
АСУД (за стари дела), УИС (за разпределение в прокуратура и следствие), ЕИСС (на всички съдилища без административните и ВАС), ЕДИС (на ВАС и адм. съдилища), ЦСРД (за разпределение на още по-стари дела), ЕИСПП (система в прокуратурата с данни за наказателни дела и преписки), ЕПЕП … мисля, че не е нужно повече да изброяваме, за да видим „колко различни системи“ има в съдебната власт

Thor
Thor
28 ноември 2023 7:02
Гост

Пък за регистри да не говорим, че те са повече на брой

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:13
Гост

Интересно ще е

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:13
Гост

Докато не се смени този състав на ВСС не очаквам някаква адекватност

Ad nauseam
Ad nauseam
28 ноември 2023 8:35
Гост

И като се смени ще стане ОЩЕ ПО-ЗЛЕ!!!

КРЕТЕН.

Ти не разбра ли, че имаме СИСТЕМЕН ПРОБЛЕМ!!!

Вътре е блато от които излизат за ВСС само змии и гущери на сметката на шуранайката или Америка за България, а от 49 ОНС – КАКВО ОЧАКВАШ?!?!?!

Лузов
Лузов
27 ноември 2023 11:12
Гост

Интересно ще е, наистина

Иванова
Иванова
27 ноември 2023 11:12
Гост

Да пишат. ЕПЕП си е тегав

Борис
Борис
27 ноември 2023 13:56
Гост

И неефективен.

Друмчев
Друмчев
27 ноември 2023 11:11
Гост

Тоест ВСС ще почне да мрънка за още пари на министрите по финанси и правосъдие за да се „решат проблемите“

Пашов
Пашов
27 ноември 2023 11:11
Гост

Любопитно ще е какво ще предприеме ВСС

Пашова
Пашова
28 ноември 2023 8:36
Гост

НИЩО!

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:10
Гост

Да се надяваме, че крепостните велможи ще решат драмите

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:10
Гост

Изпитвам известни съмнения, че скоро ще се решат тези проблеми

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:10
Гост

И ВСС като им реши проблемите

един ползувател
един ползувател
27 ноември 2023 11:09
Гост

Еее ма те колегите искат всичко да е наред. То колко години крадене на еврофондове беше, докато прокламираха създаването на прословутото електронно правосъдие. Предполагам, че по този повод са усвоени милиони, да не са и милиарди средства.
Та и в този случай, ще важи правилото „ремонт на ремонта“ ,за да продължат да усвояват едни европейски пари-правилните хора.
Та в този ред на мисли, не очаквайте скоро да се оправи системата. Не е изгодно от финансова страна на „правилните хора“.

Анонимен
Анонимен
27 ноември 2023 11:12
Гост

Така си е