Нямам съмнение, че предложените промени в Конституцията са били направени с цел нещата в правораздаването ни съществено да се подобрят.

Първата и подкрепяна от всички положителна промяна, е разделянето на съдийската от прокурорската колегия в два отделни съвета. Нямаше никаква логика прокурорите да влияят върху управлението на съдиите.

Висш съдебен съвет

Добре е съдиите, избирани от съдии, да са малко повече от останалите членове на съдийския съвет. Венецианската комисия препоръчва съдиите, избирани от съдии, да са поне половината. Но това е далеч от препоръка да са два пъти повече. Съотношението 10 съдии, вкл. двамата председатели на върховните съдилища, към 5 избирани от парламента, създава съвсем реални условия за капсулиране на системата.

Съдиите в България са достатъчно много и няма как да се познават. А как може човек да направи правилен избор, ако трябва да избира измежду непознати? Това създава условия за манипулиране на избора на членове на Висшия съдебен съвет. Ето защо би следвало да се подкрепи предложението на проф. Пенчо Пенев (в статията „Идеи за промени в състава и начина на избиране на Висшия съдебен съвет в lex.bg) изборът на съдебната квота да става „чрез излъчване на представители от съответните съдебни органи: за съда – от ВКС, ВАС и апелативните региони, за прокурорите и следователите – от съответстващите им прокурорски органи – ВКП, ВАП, апелативните региони Националната следствена служба“. Членовете на Висшия съдебен съвет, които са съдии от двете върховни съдилища, са на върха на своята кариера и са много по-независими. А кандидатурите следва да се обявят поне 6 месеца по-рано, за да могат да бъдат обсъдени.

Не е добро решение членовете на ВСС, които не са съдии, да се избират само от парламента, т.е. от действащите политици. Проф. Пенчо Пенев в гореспоменатата статия отбелязва, че „Предоставянето на НС да избира изцяло извънсъдебната квота на ВСС е другата фундаментална несполука в регламентацията на съдебната власт в Конституцията от 1991 г.“. А също и че „парламентът в една държава по дефиниция е най-политизираният орган“. Проф. Пенев прави извода, че „Горчивият опит показа, че и у нас трябва да се въведе преобладаващият в Европа модел – наред с парламента, съставът на извънсъдебната квота да се излъчва от още няколко институции, като трябва да има представителство и на гражданското общество.“

Президентите периодично се сменят. Да се цели да се избегне действащият президент не бива да е аргумент за дългосрочно решение. Както отбелязва проф. Даниел Вълчев в статия в „Лекс“ по отношение на промените в Конституцията, необходимо е промените в нея да са „надскачащи политическото злободневие“. Проф. Герджиков при обсъждането в „Лекс“ на промените в Конституцията специално отбелязва, че „при изменяне и допълване на Конституцията не трябва да се действа конюнктурно“.

По принцип президентската институция е относително по-независима отколкото политиците, осъществяващи оперативното управление на държавата. В повечето държави по света президентът взема активно участие при формирането на управлението на съдебната власт, а и на прокуратурата. Ето защо би било полезно държавният глава да посочва поне един от членовете на ВСС. Същото важи и за прокурорския съвет. Именно участието на различни органи при формирането на Конституционния съд е една от гаранциите за неговата независимост. Както отбелязва проф. П. Пенев, „За разлика от ВСС, принципно различният подход, който избра конституционният законодател през 1991 г. за Конституционния съд, се оказа успешен“. Би се възпроизвел един успешен модел, ако подобен механизъм за формиране се приложи и към Висшия съдебен съвет. Като такъв механизъм се допълни като се потърсят начини да се привлече и гражданското общество да излъчи поне по един от членовете на двата съвета.

В големия брой държави по света, с добре действащи съдебни системи, председателите на върховните съдилища не участват в съдебните съвети. Председателите ръководят двете върховни съдилища с окончателна власт по отношение на делата и с правомощия на контрол и подбор на съдии, и едновременно са членове на органа на управление на съдиите. Нали една от целите беше да не се съсредоточават прекомерни правомощия. Освен това ВСС взема решения, а след това тези решения се обжалват пред съдии от върховния съд. Всичко това създава допълнителни условия за капсулиране!

При разделение на съдиите в даден момент е много вероятно политическата квота, избрана само от парламента, да определя политически мотивирани решения.

Следва да се адмирира идеята членовете на съвета от парламентарната квота да са представители на юридическата общност, а не магистрати или политици. В тази връзка – чудесно е, че се разделя управлението на съдиите и прокурорите, т.е. да не се допуска прокурорите да участват в управлението на съдиите. Но каква е логиката да се допуска участие на адвокати в управлението и на съдиите, а и на прокурорите? Конфликтът на интереси при участие на прокурор в управлението на съдиите ще е същият, както участието на адвокат в управлението на съдиите или прокурорите.

Навремето с голям ентусиазъм се направиха промени, предвиждащи членовете на ВСС да не са едновременно и магистрати. Сега връщаме старото положение. Вероятно след време ще има ентусиазъм за обратното – просто за да има промяна. А съвсем не всяка промяна е за по-добро. Във ВСС има доста работа. Както отбелязва преди дни проф. Пенчо Пенев в „Лекс“ членовете на ВСС няма да имат време да се занимават с работата си в съвета. И тогава администрацията на ВСС ще трябва да свърши тази работа. Освен това членовете на Висшия съдебен съвет в своята работа като съдии ще са зависими от председателите на съответните съдилища. Проф. Пенев предлага, за да не се откъсват на членовете на ВСС от битието им на съдии и прокурори, мандатите да бъдат по 3 години.

Прокурорски съвет

Чудесно е, че прокурорите и следователите няма да имат мнозинство в Прокурорския съвет. Но има две големи опасности. Първата е, че мнозинството от членовете се определя от парламента, т.е. от управляващите политици. Това създава реална опасност прокуратурата да изпълнява политически поръчки. И при сегашния състав на прокурорската колегия се видя колко силно е зависима от политиците. А като се разшири политическото представителство – това ще направи прокуратурата политически още по-зависима. Накъде повече? Като прибавим и обстоятелството, че Прокурорският съвет ще се председателства от министъра на правосъдието, политическото влияние става наистина прекомерно.

Въобще не са потърсени начини при избора на шестимата членове извън прокуратурата да участват президентът, ВКС, представители на гражданското общество.

Вторият проблем е членуването по право на главния прокурор в Прокурорския съвет. Двойната власт – и като главен прокурор, и като член на кадровия орган на прокуратурата, дава прекомерно голямата власт на главния прокурор. И това е независимо от обстоятелството, че главният прокурор е само административен ръководител на Върховната прокуратура – тя има достатъчно големи правомощия.

Необходимо беше намаляването на правомощията на главния прокурор. Но при положение, че той е само административен ръководител на Върховната прокуратура, повдигането на обвиненията ще се решава изцяло от прокуратурите по места, което крие рискове от силни местни влияния.

Запазва се все по-малко прилаганият в световната практика модел прокуратурата да следва структурата на съдилищата. Прокуратурата не е съд, за да е оптимална за нея същата структура.

За истинска съдебна реформа е полезно Конституцията да вземе отношение към подбора и повишаването на магистратите – въпрос, който въобще не е по-маловажен от формирането на двата съвета.

Премахването на служебните правителства следва да се подкрепи.

Кратковременни правителства карат администрацията да изчаква, вместо да работи. Един служебен министър често не може бързо да се ориентира в актуалната обстановка.

В повечето държави по света няма мандатност на кметовете. Но за България това е по-скоро положителна мярка. Като следва изрично да се детайлизира, че всеки кмет може при местни избори да се кандидатира за кмет на друга община или район.

 

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Жцйллшш
Жцйллшш
25 юли 2023 8:19
Гост

Покрай безумията, които сте предвидили защо не направите нещо смислено? Намалете броя на безмислените хрантутници в НС!

Анонимен
Анонимен
25 юли 2023 19:20
Гост

Това не е „таргет“, основното е да се махне денят на Освобождението ни- Трети март, от Конституцията. Затова се напъват, и са заприличали на женерал Гном, с опулените очи, сякаш в момента (и де факто) го поемат американския доброволно, срещу скромни суми.

Куролативен
Куролативен
25 юли 2023 0:08
Гост

Абе защо се занимават с глупости Мравояда от „Да, Украйна“ и ония нелепи карикатури на политици Кирчо и Кокорчо? Да предложат направо 4 юли за национален празник в България, посланика на САЩ да утвърди и готово, останалото е ала-бала.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 13:28
Гост

Като чуя парашутиста, Кирчо, Кокорчо, Лорер, Безнадеждна, Ристю, Боко и всякакви вдруги, които не са решили едно дело или преписка, а в съд и прокуратура са влизали като страни и свидетели, да предлагат съд.реформа, която ще се прави от не магистрати, си мисля за увладяната държава. Тези са в някаква паралелна реалност, с единичната цел – съд и прокуратура да са подчинени на политици, адвокати и бизнесмени.

Киселова:
Киселова:
24 юли 2023 13:18
Гост

„Тъй като бяха представени само от представители на ПП-ДБ, според мен това означава, че не са успели да постигнат подкрепа и да бъдат представени, заедно с представители на ГЕРБ и ДПС и тепърва разговорите предстоят. Просто избързаха да имат преднина в обществения дебат на своя страна.“

Из „Част от предложените промени са дискусионни, други нямат място в конституцията“ – https://www.dnevnik.bg/analizi/2023/07/24/4510645_chast_ot_predlojenite_promeni_sa_diskusionni_drugi/

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 12:41
Гост

Анализът не е лош в интерес на истината, но за съжалени в момента президентът е низвергнат и протестърите няма да искат да му дават още правомощия, щото противоречи на „ала-бала“ политиката.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 12:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
re:
re:
24 юли 2023 15:35
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:53
Гост

С този проект Тия от ПП- ДБ са решили, че ще са вечни, милите!

Ad nauseam
Ad nauseam
24 юли 2023 11:36
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:34
Гост

Следете потокът на парите и ще се ориентирате по-ясно стига да не е късно и спрете с тия принципи за независимост и разделение на властите. Каквото беше- беше. Свърши.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:22
Гост

Независимостта (най-вече във финансов аспект) замина. За принципът на разделение на властите да не говорим къде отива? Да зависиш от министерството на правосъдието за ВСЯКА стотинка си е супер готино, но не и за магистратите. Честита Ви независимост , скъпи колеги магистрати!

ГражданскоТо общество. Ало?
ГражданскоТо общество. Ало?
24 юли 2023 11:18
Гост

Дефиниция ако обичате:

НПО-та с кинтите на ФондацияТа на ПосолствоТо.

Отврат
Отврат
24 юли 2023 11:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Михаил
Михаил
24 юли 2023 10:37
Гост

Разделянето съдийската от прокурорската колегия в два отделни съвета би било добро начало.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:45
Гост

Изключително глупаво и нефункционално. Предложение за лаици. На гребена на популизма.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 9:59
Гост

Христо Иванов е на път да настъпи една и съща мотика два пъти. Имаше “исторически” компромис, но сега не знам на какво се надява. Никаква идея си няма за съдебната система. Слуша пет човека от ССБ, Правосъдие за всеки, Антикорупционния фонд и БИПИ и смята, че разбира. А те, горките нямат никакво влияние сред магистратите. Помпат го с надежди и лъжливи обещания.Зле е работата. Много.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 13:56
Гост

Моля Ви, този път е различно, мотиката е с извит на 90 градуса край на дръжката и е разположена зад лицето ХИ, който я настъпва, ходейки назад….

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 9:50
Гост

Глупост след глупост, писани от хора, които си нямат никаква идея как работи системата: Разделянето на два съвета само увеличава ненужно адвминистрацията, а т. нар. влияние ще се осъществява само от политиците и от никой друг. Формите на влияние не се изчерпват с това да разделиш съвета така, че да няма Пленум. Елементарно е стига да искаш да го разбереш. Премахвайки Пленума нищо не решаваш за общите неща, а те никак не са малко. Имотите бяха и преди към министерството на правосъдието и помним каква мизерия беше. Двойното увеличаване на професионалната съдийска квота води до ултра капсулиране, което и сега… Покажи целия коментар »

Глупости на търкалета
Глупости на търкалета
24 юли 2023 9:43
Гост

„По принцип президентската институция е относително по-независима…“
„Протестът срещу Гешев коленичи пред Президентството и призова Радев за достойнство“ /Офнюз/

comment image

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:16
Гост

Чудно ми е, ако ГЕРБ бяха на власт без тези юридически корифеи да са във властта и ако беше представен същия проект каква щеше да бъде реакцията, щяха пак да прокламират застрашена правова държава, разделение на властите и всякакви общи клишета, това са техните отговори за всяка една критика или въпрос или каза ни ВК, ЕСПЧ ни каза и т.н. Бас държа, че щяха да се търкалят, че демокрацията е застрашена, чел съм становищата на този господин в близък кадър за проекта за прокурор по разследване от преди 2 години, който беше противоконституционен критичен, критичен, критичен, но сега този закон,… Покажи целия коментар »

Алоу, агитпропа
Алоу, агитпропа
24 юли 2023 9:09
Гост

„ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА ПП-ДБ (ПОДКРЕПЕНИ ОТ ГЕРБ И ДПС?)“

Промените на Радевчетата от ПП-ДБ НЕ са подкрепени нито от ДПС, нито от ГЕРБ. Навикът на ПП-ДБ да слагат тигана още докато рибата е в реката, е рецидив от лансирането на ДС отрочето Терзиев. И не се учудвайте на отрочетата – Владислав Панев от ДБ е син на явочник „Роза“ от ДС, Панчо Панев, а за „успеха“ на Киро се грижи агент „Тенто“, Владимир Жеглов.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 9:04
Гост

Целта е овладяване на прокуратурата това е било и винаги ще бъде целта на Христо Иванов и компания, трябвало участие на гражданското общество – НПО-тата, спонсорирани от А за Б и излизащите от тях политици, те ни се представят за гр.общество, а те всъщност са партийното на този кръг, това им е цялата игра и проекта го показва, закриха специализираните органи щот били политическа бухалка, а сега си съзадават политически управляема прокуратура с техен главен, който ще бъде избран пак по тяхния тертип, затова и касираха проф квота от миналата година да натикат техните хора пак всичко е разделяй и… Покажи целия коментар »

Киро Лена Пеевски и Бойко пишат конституция
Киро Лена Пеевски и Бойко пишат конституция
24 юли 2023 9:01
Гост

Уж готовите от години предложения на “правните гении” от ПП и ДБ се оказаха поредните позорища, лобизъм, дребни политически сметки и неприкрита жажда за власт и корупция.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 8:30
Гост

Не слагайте каруцата пред коня. ДПС ще реши какво ще се гласува и то определено няма да е предложеното вчера.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 8:29
Гост

Значи, до сега се оплакваме, че ПК на ВСС е политическа зависима като продължение на зависимостта на главния прокурор и затова решаваме проблема като засилваме парламентарната квота… Ами нали като отрежете правомощията на главния прокурор, може би пък прокурорите по-независимо ще гласуват за своите представители.

Наблюдател
Наблюдател
24 юли 2023 8:26
Гост

От години основният проблем на ВСС и колегиите му е, че мнозинствата са „политическа квота“, независимо кой е излъчил конкретните представители. Докато нагласата е „как да сложим свои хора“ и „как да направим зависими други“, трудно може да се излезе от ситуацията със законодателни техники.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 9:04
Гост

От тези промяна ли чакаш…

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 12:42
Гост

Ти или нищо не разбираш или послъгваш. “Твоите” и “нашите” хора се капсулират най- вече от професионалните квоти. Факт, който ако не го знаеш по- добре да не пишеш тук.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 12:46
Гост

Почти цялата съдебна система се е капсулирала : бащи, майки, синове, дъщери, внуци и племенници. На конкурсите е най- фрапиращо.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 8:14
Гост

При съдиите – малко прекомерно и липса на участие та президента и гражданското общество. При прокуратурата – още по масирано политическо влияние и пълна липса на участие на президента и на гражданското общество. Точно е написаното.

Хотели как лучше, а получилось как всегда
Хотели как лучше, а получилось как всегда
24 юли 2023 8:10
Гост

Дааа, както някой отбеляза вчера ВСС ще се напълни с адвокати и това е напълно неуместно и опасно. Не знам как въобще ги мислят тези работи, но положението е „Хотели как лучше, а получилось как всегда“

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 8:08
Гост

Съгласен съм с написаното. Единствено имам колебание дали председателите на ВКС и ВАС са съдии, избрани от съдии. Към настоящия момент определено не са такива. Според идеите на ПП-ДБ по-скоро ще бъдат

213
213
24 юли 2023 8:20
Гост

Абсолютно нямат място във ВСС, не знам защо толкова ги бутат там.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 8:26
Гост

Така е, но това важи и за главния прокурор.