Председателят на Военно-апелативния съд Румен Петков да бъде удостоен с висшето военно звание „бригаден генерал“. Такова предложение ще отправи правителството до президента Румен Радев, в чието правомощие е да издаде указ за това.

Председателят на Военно-апелативния съд е най-висшата длъжност в системата на военните съдилища на България. Предвид особената важност на длъжността е целесъобразно същата да бъде определена за заемане от офицер с висше военно звание, който по смисъла на чл. 136, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили е висш команден състав“, изтъкват от правителството.

Полк. Румен Петков беше избран за председател на ВоАпС през март 2021 г.

Той е завършил „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започва работа в съдебната система през 1991 г., като първо една година е следовател във Военно-окръжната прокуратура във Варна, а от 1993 г. до февруари 2001 г. е съдия във военния съд в града.

От 1 март 2001 г. е съдия във Военно-апелативния съд.