От „Продължаваме промяната-Демократична България“ представиха проекта си (виж тук) за промени в Конституцията, който предвижда Висшият съдебен съвет да се раздели, а пленум няма да има. От коалицията обявиха, че от ГЕРБ-СДС пък разработват изменения в основния закон, свързани с дейността на Инспектората към ВСС. Предстои и първото заседание на парламентарната Комисия по конституционни въпроси, която ще обсъди всички предложения – на ПП-ДБ, ДПС (какво предвижда проектът на движението виж тук) и ГЕРБ-СДС.

„Ние сме твърдо убедени, че предложените от нас промени могат да бъдат извършени от обикновено Народно събрание и това да стане по бързата процедура със 180 гласа“, каза министърът на правосъдието Атанас Славов. „Твърдата ни цел е до 31 юли да имаме внесен проект“, добави и Христо Иванов.

Основните промени, които предлагат от ПП-ДБ, са в състава на двата съвета. Предложението е Висшият съдебен съвет да е само за съдиите и да е от 15 членове, сред които председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС). Предложението е 8 от останалите 13 членове на ВСС да се избират пряко от съдиите, а само петима да бъдат избирани от Народното събрание, като те не трябва да са магистрати. По този начин мнозинството от членовете ще са избрани пряко от съдиите. Друга съществена промяна е, че членовете на съветите от професионалната квота ще продължат да работят и като магистрати с намалена натовареност.

„Сега за продължително време те се отделят от практиката, а това дава възможност да бъдат обвинени, че се превръщат в съдебна номенклатура. Искаме да остане тази жива връзка между съдилищата и ВСС“, обясни министър Славов. Идеята е членовете на съвета от парламентарната квота да са представители на юридическата общност, а не магистрати или политици, като вносителите обясниха, че целта „не е да сменят парламентарната скамейка със столчето във ВСС“.

Прокурорският съвет пък ще се състои от 10 членове, между които и главният прокурор. Тук ПП-ДБ предлагат мнозинството от шестима членове да се избира от парламента, двама да бъдат избирани пряко от прокурорите и един от следователите. „Парламентарната квота е толкова голяма, че прокуратурата да не може без обществото да избира своите ръководители“, каза министърът на правосъдието Атанас Славов и добави, че тук остава изискването в парламентарната квота да няма действащи прокурори и следователи. Министърът на правосъдието ще председателства прокурорския съвет без право на глас.

Мандатът и на ВСС, и на Прокурорския съвет ще е 4 години, а не 5, колкото е в момента. За промяната във формулите за съставяне на отделните съвети, Христо Иванов каза, че има съгласие и от страна на ГЕРБ и ДПС.

Предложенията очаквано предвиждат промени и в правомощията на главния прокурор. Основното в тях е да отпадне правото му да осъществява надзор за законност и методическо ръководство. А според Славов той ще е само „ръководител на върховната прокуратура“.

„Прокуратурата няма да бъде използвана повече като бухалка. Повече отговорност на прокурорите и повече независимост на съдиите“, посочи Кирил Петков и заяви, че се извежда основният принцип, че никой не трябва да е над закона.

Предложението на ПП-ДБ е чл. 126, ал. 2, който в момента гласи, че главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори да се измени и да звучи така: „Главният прокурор е административен ръководител на върховната прокуратура“.

От коалицията предлагат още промени в правомощията на главния прокурор. В момента чл. 127, т. 5 и т. 6 предвиждат той да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове и да участва в предвидени от закона случаи в граждански и административни дела. Предложението е т. 6 да отпадне, а т. 5  да бъде изменена и да гласи, че „в случаите, определени със закон, участва в граждански и административни дела за защита на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни лица и за защита на значим обществен интерес на лица, които се нуждаят от закрила“.

От формулировката в проекта, че „главният прокурор е административен ръководител на върховната прокуратура“ и от силното ограничаване на правомощията на държавното обвинение в административния процес, може да се предположи, че според вносителите не трябва да има Върховна касационна и Върховна административна прокуратури, а само една структура. Според проекта методическото ръководство на прокуратурите се възлага на Прокурорския съвет.

Освен това мандатът на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС ще бъде намален от 7 на 5 години. Предвижда се председателите на върховните съдилища да бъдат назначавани от съдебния съвет, без указ на президента, като мотивите на това предложение е председателите на върховните съдилища да бъдат с по-изравнен статут с останалите председатели.

Друга съществена промяна при избора на председатели на ВКС и ВАС е, че за постовете им могат да бъдат предложени и назначени само действащи в съответния съд съдии. За останалите председатели на съдилища и ръководителите на прокуратурите изрично се казва, че могат само веднъж да бъдат повторно избирани. Друго предложение е съдиите, прокурорите и следователите да добиват статут на несменяемост след тригодишен стаж, а не петгодишен, както е сега.

Главният прокурор ще може да бъде предлаган от министъра на правосъдието, и от трима членове на прокурорския съвет. Друга промяна гласи, че управлението на имотите на съдебната власт ще се върне в Министерството на правосъдието, като правосъдният министър ще предлага и бюджети на съдилищата и на прокуратурата.

От ПП-ДБ ограничават и възможността обвинител №1 да сезира Конституционния съд (КС), наравно с ВКС и ВАС. За целта в чл. 150 от Конституцията е записана нова ал. 5, която гласи, че „главният прокурор може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите“.

Проектът предвижда също, че „всеки съд може да сезира КС с искане за установяване на противоконституционност на закон, приложим по конкретно дело“. Тогава съдът ще спира производството до произнасянето на КС. Индивидуалната конституционна жалба е уредена по следния начин: „Всеки гражданин може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават негови права и свободи. Условията и редът за упражняване на това право се уреждат в закон и в правилника на Конституционния съд“.

В проекта на ПП-ДБ са заложени и промени, които не са свързани със съдебната власт, а предвиждат ограничаване на служебните правителства, кметовете да имат право на максимум два мандата и определянето на 24 май като национален празник, което вносителите подчертаха, че е идея на ГЕРБ.

Атанас Славов обясни, че сегашният модел, при който президентът изцяло и по своя преценка назначава служебното правителство, влиза в колизия именно с основния закон, според който управлението е парламентарно. По думите му, практиката в повечето държави е правителството в оставка да става служебно до провеждането на новите избори, каквото е и предложението на ПП-ДБ.

За определянето на 24 май като национален празник, премиерът Николай Денков каза, че останалите празници остават официални, но идеята е българският национален празник да е в Конституцията, където са описани националните символи.

„Празник, който да обединява, а да не разделя обществото. Да намерим още една причина да се чувстваме от една общност“, обясни Денков.

Друго предложение е въвеждане на правила в избора на членове на независими регулаторни и контролни органи. Проектът предвижда ясни критерии за избираемост на кандидатите, публично предложение и изслушване, разумен срок за внасяне на предложения и ограничаване на броя на последователните мандати.

Според вносителите в тримесечен срок от влизането в сила на промените трябва да се проведе избор на Висш съдебен съвет, Прокурорски съвет и главен прокурор.

„Представяме неща, които имаме очаквания, че ще бъдат подкрепени. Нашата цел е до края на годината или в началото на следващата да бъдат публикувани в Държавен вестник“, каза Христо Иванов.

165
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Глас народен
Глас народен
25 юли 2023 11:54
Гост

А нещо за квоти при избора на съдиите? Писна ни от чудните избори да ходим до София или гласуваме електронно на система, която всеки посредствен хакер може да бъгне. На предните „избори“ се избраха „най-правилните“, поради което ССБ мълчаха доволно. Явно са били правилните, та както се видя ще изкарат мандат на конституционни съдии. Последните избрани дори не бяха допуснати до ВСС, защото не са нито от кръга на Банкя паша, нито от заговорниците с посолствата.

Наведена работа
Наведена работа
25 юли 2023 11:37
Гост

Тези наистина искат да досъсипят всичко останало читаво в тази страна. Незнам дали някое посолство им го нарежда или просто са българомразци, но се удря по всичко, което дава някакви гаранции за независимост . Всъщност целта е да няма никаква сигурност в системата, нито финансова, нито професионална, а напред да се пробутват полукадърни кариеристи – философи, гравитиращи около неясни като дългосрочна цел идеи. Дано заспалото съдийско съсловие поне този път реагира или поне не се държи като стадо за заколение. Уви, краят на независимостта в съдебната система се вижда…

Доведена снаа
Доведена снаа
25 юли 2023 22:29
Гост

А сега е независима, така ли? Просто е прекрасна, нали?

ДО СЛУЧВАНЕ!
ДО СЛУЧВАНЕ!
24 юли 2023 15:31
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

мнение
мнение
24 юли 2023 12:02
Гост

Аз мисля, че обикновено НС не може да прави промени като тези. Начинът по който се избира и функционира ВСС, мандатът на изборните му членове, мандатът на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, назначаването им с указ на президента, касаят държавното устройство и функционирането на най-важните институция в държавата. Обикновено Народно събрание не може да прави промени в държавното устройство. Опозиция да не спи, а да иска от КС тълкувателно решение.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 12:16
Гост

И коя ли ще е тази опозиция?

мнение
мнение
24 юли 2023 12:18
Гост

Поправям се. Колегата „Минаващ“ вече е напомнил за решението на КС от 2003 г. Прочетох го, и да, не могат да правят такива промени. И не може да не го знаят. Вероятно предложението цели отклоняване на общественото внимание от съдбоносни за страната ни решения, които им е възложено да прокарат в НС. Нямам друго обяснение.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 14:08
Гост

Така е, а датата 24 май е сложена за цвят, че като им паднат глупостите в КС, да има с кво да се разпишат накрая, щото работата е напънала се планината и родила мишка.

промнение
промнение
24 юли 2023 15:22
Гост

Вкарването ни като пушечно месо във войната на САЩ срещу Русия, водена на територията на Украйна.

ДБ и ПП са креатури на ЦРУ!

Някой
Някой
24 юли 2023 15:26
Гост

Точно така е. То даже вече има такова тълкувателно решение със смисъл на мнението Ви.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:37
Гост

Всеки си заслужава участта.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:08
Гост

Прословутата независимост на съдебната система отиде на кино с този проект. Като парите ти са в министерството на правосъдието и се налага да молиш за два компютъра или да ти оправят тоалетната с какво си независим? Да просиш всяка година за увеличение на заплатите е меко казано мизерно и зависимо. Такава тесла я чака съдебната система, че чак става страшно. Ще го разберат по джобовете си и фишовете за заплатите рано или късно, но по-скоро късно.

re:
re:
24 юли 2023 11:21
Гост

Ако ме питаш мен, това не е лошо решение като следствие от „продукта произвеждан от тази система“.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:50
Гост

Може, но с такива решения “продуктът” няма да се подобри. Напротив, ще ти е още по-чудно защо получаваш едни или други прокурорски и съдебни актове. Времената на социализма се връщат. Да му мислят магистратите!

Potius sero, quam numquam
Potius sero, quam numquam
24 юли 2023 15:24
Гост

НОВА КОНСТИТУЦИЯ!

Смяна на всички съдии и прокурори, а нещоправещото следствие – право в МВР!

Друг начин няма, както правилно са посочили прословутото решение на КС.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:43
Гост

Министър Атанас Славов явно си мисли, че ще е министър дълго време и ще посочи новия главен прокурор, владеейки прокурорския съвет. Ако, обаче няма да е министър и “сглобката” се сгромоляса преди тия мечти да се осъществят? Не е да не сме го виждали. Тогава наново промени ли ще има? Тия са или страшни наивници или просто некомпетентни.

мнение
мнение
24 юли 2023 10:38
Гост

От това което виждам, идеята да се раздели съдебната власт на съдийска и прокурорска, като в прокурорската пряко и решаващо ще се месят политическите партии чрез парламентарната си квота. Пленум на двете колегии не се предвижда, което означава, че съдиите не могат да вземат отношение, ако прокурорската колегия върши безобразия, и обратното. Това е все едно да разделиш парламента на две части – едната ще приема закони, другата ще приема другите актове на НС, като първите не могат да се месят в работата на вторите. Това е лудост! Това е съзнателно унищожаване на самоуправлението на съдебната власт. Интересно ми е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:52
Гост

Там е работата. Те си мислят, че ще овладеят прокуратурата с този прокурорски съвет само дето не си дават сметка, че политиците може да са други.Е, някои, като ДПС винаги ще ги има. Затова твърдя, че подхлъзването е яко. Или просто такива като Христо Иванов нямат избор.

000
000
24 юли 2023 13:06
Гост

Изборът на Христо Иванов се казва Нели.Куцкова. И двамата са с произход от „активни борци“.

O-O
O-O
24 юли 2023 15:26
Гост

Несъмнено е баба Нела!

Която така и не стана върховен съдия. Обаче за сметка на това дълги години правеше невероятни щуротии, тъпотии и най-вече беше абсолютен вредител на системата!

Главен секретар на служебното правителство на Мафиянски, назначено от Пешката Стоянов.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:33
Гост

Ако реформата се ограничава до формули, бройки и да ограничиш максимално правомощията на главния прокурор, налагайки му политически диктат, това си е чиста бутафория и е ясно, че няма да проработи. За жалост или не магистратите са свързани. И съдиите и прокурорите( по- малко следователите) имат толкова общи неща, че тоталното им разделяне ще доведе до анархия, проблеми с общия бюджет, сгради, техника, обзавеждане, софтуер…. Министерство на правосъдието няма капацитет да се справи и никога не е имало. Да не сме го виждали ще го разбера. Не забравяйте, че бюджетът на съдебната система е общ. Как ще върви, като няма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 11:10
Гост

То се вижда, че това им е целта – през парите да ги държат изкъсо.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 9:05
Гост

Защо ограничават правото на главния прокурор да сезира КС за каквото намери за добре, а само за противоконституционност на закони за права и свободи на граждани, което се дублира с индивидуалната жалба? Май ги е страх от тълкуването на Конституцията (псевдо)демократите сладки..

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 9:10
Гост

Прекомерно голямата парламентарна квота означава, че схемата на ББ и активирането на калинките във ПК на ВСС за отстраняване на Гешев вече ще получи конситуционна уредба, ай честито.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 8:48
Гост

Формулата е 3:5:8, а наш’та система е 4:4:2, казах!

Минаващ
Минаващ
24 юли 2023 0:51
Гост

А ТР 3/2003г. по к. д. 22/2002г. на КС какво го правим? Не е ли пречка за внасяне в ОНС на част от проекта за изменение и допълнение на Конституцията? Авторите на проекта въобще чели ли са горепосоченото решение?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 8:49
Гост

Дам пречка е, ама отде акъл, оставете ги да продължават да лъжат, докато приемат промените и те влязат в КС мандатът им отдавна ще е приключил, а не може да разваляме мечтите на умнокрасивитета, защото ще си разлеят смутито и ще преядат с кето хляб от стрес и разочарование.

Прокурор
Прокурор
24 юли 2023 0:41
Гост

А къде са борсуците от ССБ питам, които са инициаторите на всички тези глупости, къде са тези мързеланковци и лицемери, които до нищо добро не доведоха правосъдието, но ошушкаха маса милиони по програми- то не беше възстановително правосъдие, то не беше съдебна независимост, то не беше домашно насилие.

Видно е
Видно е
24 юли 2023 10:11
Гост

Ами окупираха всички постове, спечелиха всички конкурси и ги бОли оная работа

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 10:30
Гост

Много ги боли, че нямат представител във ВСС, че и членове на ръководни постове нямат. Там където изборът зависи от редовите съдии, няма как да пробият.

Анонимен
Анонимен
24 юли 2023 12:33
Гост

Е нали закриха специализирания съд, но това действие им се върна като бумеранг- борбата с корупцията и организираната престъпност отиде по дяволите, олигарсите станаха спонсори на Промяната, други се върнаха по вилите си в Европа, а Европейската комисия пише в докладa, че не разполага с данни за важните дела в България.

За един приятел питам
За един приятел питам
24 юли 2023 0:33
Гост

Чудно. Политиците ще си кадруват в прокуратурата, както им е кеф. Няма да я извадят от съдебната власт, защото не могат, ама ще си я ов/б/ладя/а/ват през няколко години, според който дойде на власт.

Професор
Професор
23 юли 2023 22:56
Гост

Козметични промени, липса на решителност и радикални , истински промени.Много шум за нищо, няма добри юристи, а разни кафеджийски адвокати. Пълен провал

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 юли 2023 10:34
Гост

То щото промените са за парлама, затова, а и без ВНС истинска реформа не може да има, да изчакаме да минат местните избори, че цялата тупурдия е заради тях.

Завършил
Завършил
23 юли 2023 22:51
Гост

Посоката е правилна. Належащо е да се намалят и мандатите на всички административни ръководители. На 3 години и максимално два мандата в който и да е орган на съдебната власт. За да се премахне позорното доживотно номенклатурстване, винаги водещо на мафиотизиране на съдилища и региони.

re:
re:
23 юли 2023 23:49
Гост

Не това е същественото Зомби!

Професор
Професор
24 юли 2023 7:16
Гост

Нищо съществено.Фрагментарни промени, които няма да подобрят правния ред.Няма връзка между отделните изменения ,като че ли тези нелепости са писани от някой касиер или закупчик

За един приятел питам
За един приятел питам
24 юли 2023 9:41
Гост

За „авторите“ – на 100% съгласен. Конструкцията на т.нар. Прокурорски съвет, ведно с намаляване на възможностите за сезиране на КС от представител на засегнатата фактически институция не просто намирисва. То си вони. Със сигурност се смятат за по-по-най „хитри“.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 21:37
Гост

Докъде я докарахте бе, палячовци, Кирчо с акцента, опуления Кокорчо и коалиционния им партньор Мравояда- да се прегърнат с Боко и Депесето. Машалла. Само не пипайте празника на Освобождението, че вече наистина ще хвърчат павета. Останалото от „проекта“ е ясно, че ще улети в небитието при следващата смяна на властта. Конституционната жалба са я добавили само в опит да привлекат поддръжници.

Re:
Re:
23 юли 2023 23:55
Гост

И не само. Опитали да с някакъв хибрид, включително и Възраждане евентуално да привлекат! В този малоумен аспект доколкото е възможно са успяли.

Но как си мислят въобще нещо да реализират с подкрепата на 7-8% избиратели?!?!?!

Безумци!!!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 21:24
Гост

Лорер каза, че 3-ти Март бил проблемна дата…
Българите вече сме едно нищо или по-скоро едни проблемни мижитурки

Съдия
Съдия
23 юли 2023 21:13
Гост

Долу ръцете от конституцията! Единственото, което ни остана!

Радев, Радев, Радев!
Радев, Радев, Радев!
23 юли 2023 21:07
Гост

ШАХ.

Заповед
Заповед
23 юли 2023 20:24
Гост

Освен индивидуалната жалба до КС-други промени не правете!

Ало?
Ало?
23 юли 2023 23:57
Гост

И САМО за това да пипат Конституцията?

Не!

Черни очила
Черни очила
23 юли 2023 20:22
Гост

И все пак има и някакво рационално зрънце в проекта. Но то е такова, че не става за нищо в проекта като цяло.

Да видим проекта на Радев!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 20:13
Гост

Как може не магистрат да назначава, повишава или наказва магистрат! Това е професионален орган, не е политически, адвокатски, научно-академичен. Хайде тогава магистрати да участват в комисиите при НС, за да осъществяват контрол. Стига вече промени от ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС видяхме какви ги свършиха с глупостта съдия-прокурор, закриване на Спец. и без конкурс повишаване във въззивна инстанция, защото били неефективни като първа. Такива тъпотии само пишман юристи и мастити адвокати могат да сътворят. Хайде поне Конституцията не пипайте!

re:
re:
23 юли 2023 20:17
Гост

Не само може, а трябва!

🐕 е заровено другаде. Съдии ще избират ПАК съдии. И ПАК от същото, въпреки чл. 1.

Понеже от Амбасадата не дават да пипнат с малък пръст инсталираната тяхна агентура от 1997 година насам – в системата!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 20:58
Гост

Естествено, че съдия ще избира съдия! Кой друг да избира съдиите, адвокатите, юрисконсултите, асистентите, народните представители, прокурорите или следователите! Чували ли сте в друга професионална общност, например полицаи да назначават лекари, счетоводители да назначават архитекти или футболисти да назначават археолози. Не се спряха, ей докато не съсипят всичко в тази държава, няма да мирясат.

re:
re:
23 юли 2023 23:59
Гост

Аре бегай да търкаляш аспиринчета!

Кръвосмешение, а?!

Potius sero, quam numquam
Potius sero, quam numquam
23 юли 2023 19:58
Гост

Радев – ти си едно Голямо нищо!

Къде ти е проекта? Кой назначи Кирчо, Кокорчо и с-ие за служебни? Кой ги хвалеше, а после се отрече от тях и от наследството им … КОЙ, КОЙ, КОЙ!

АНАМНЕЗАТА
АНАМНЕЗАТА
23 юли 2023 19:55
Гост

15 ноември 2021 година –––––––––––––––––––––- Президентът Румен Радев е готов най-сетне да огласи проекта си за промени в Конституцията. Радев каза днес, че на неговия проект му „идва времето“. Той коментира още, че България има нужда от това всеки да може да сезира Конституционния съд и че индивидуалната конституционна жалба е въведена в повечето държави от Европейския съюз. „Сигурен съм, че ще повиши доверието на българските граждани в Конституцията, в демокрацията, в институциите“, каза президентът. Това обаче е свързано с промени в Конституцията. Радев говори, че има проект за нова Конституция още от лятото на 2020 г. Тогава обаче обясни,… Покажи целия коментар »

АНАМНЕЗАТА
АНАМНЕЗАТА
23 юли 2023 19:48
Гост

Премиерът Бойко Борисов предложи свикване на Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. Във видео обръщение Борисов обяви решенията си, за които намекна още в неделя. Той каза още, че е готов да се оттегли в момента, когато парламентът насрочи избори за Велико народно събрание. Заявката на Борисов идва след 36 дни протести в цялата страна с искане за оставките на неговото правителство и на главния прокурор Иван Гешев. Протестиращите настояват за предсрочни избори. Редовният вот трябва да се проведе през месец март 2021 г. Борисов каза, че ГЕРБ ще внесе проект за нова конституция и след това ще… Покажи целия коментар »

Професор
Професор
23 юли 2023 23:00
Гост

Трябва нова конституция

Тото 2, втори шанс
Тото 2, втори шанс
23 юли 2023 19:32
Гост

2:1:6:1.

Иван Магнитски
Иван Магнитски
23 юли 2023 19:33
Гост

Жената я свалих от пилона на Боровец.

Лаик от нпо
Лаик от нпо
23 юли 2023 19:31
Гост

Членовете на съветите от парламентарната квота да не са магистрати? Защо? Какви да бъдат, адвокати, политици, дс агенти, депесари или обикновени некадърници? От бипи, правосъдие за всеки, хелзински комитет, лгбти? Нищо добро няма да доведе пълненето на всс с некадърни люде. Имало е доста случаи на независими и компетентни членове на всс, избрани от парламента, които са били съдии. Кому е нужно това? Тъпотия като преместването на арбитражните дела. Лобизъм от чист вид, без задръжки и прикрития. Конюнктурни тъпотии с ограничаване на правом.на президента и нац.празник. Не си струваха компромисите!

Нелаик. И не от НПО.
Нелаик. И не от НПО.
23 юли 2023 19:37
Гост

Айде – БАСТА!

Това е единственото свястно предложение от всичкоТо. Досега като бяха и к’во – ти на мен колежке и аз на теб … зарзават! От „плод и зеленчук“ по бай Кольо Филчето.

Дотук с капсулирането. Но реално това капсулиране ще се задълбочи, понеже ПАК – съдии ще избират съдии. Или казано по друг начин – ще накриват шапките на американската агентура в съда, която се инсталира методично, непрестанно и повсеместно от 1997 г. насам.

Да бе?! Да!
Да бе?! Да!
23 юли 2023 19:41
Гост

Статията е на „Лекс“ от 12 юни т.г. … Дебатът по съществото на искането беше днес и продължи няколко часа. Това стана въпреки възраженията на някои членове на съвета, че за да бъде охранено правото му защита, е редно заседанието да бъде отложено за четвъртък, за да може да присъства и Иван Гешев, който днес замина за Страсбург. Най-остри в изказванията бяха Севдалин Мавров и Вероника Имова. Първият напусна заседанието като заяви, че няма да участва в процедурата поради нарушено право на защита. А Вероника Имова попита членовете на съвета: „График ли имате, или по бързата процедура всеки ще си… Покажи целия коментар »

Аз пак да си питам!
Аз пак да си питам!
23 юли 2023 19:20
Гост

Може ли ОНС с възможно най-ниското историческо доверие, избрано от по-малко от 40% от избирателите – да приема конституционни промени инициирани от загубилата парламентарните избори партия, подкрепени и от друга с общо „доверие“ на двете възлизащо на не повече от 10% от всички избиратели в България?

ПА СЪМ Я БАЦЕ
ПА СЪМ Я БАЦЕ
23 юли 2023 19:21
Гост

МОЖЕ. МОЖЕ.

Ако требе и на фронта в Украйна срещу Русия ще заминете, по силата на конституционните ИМ промени!

ПА СЪМ Я БАЦЕ
ПА СЪМ Я БАЦЕ
23 юли 2023 19:14
Гост

Забравили са ТЕ ТОВА:

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) (1) Република България е превзета държава. Тя се управлява според Конституцията и волята на посолството на Съединените американски щати.“…

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 19:08
Гост

Пак щели да разделят ВСС, кметовете искат да орежат (ама ГЕРБ не дават, щото са техни), и накрая кво?
Не пипайте Трети март, предатели!!!

re:
re:
23 юли 2023 19:16
Гост

Да, ама за другото са „ЗА“.

24 МАЙ
24 МАЙ
23 юли 2023 19:08
Гост

САМО ЛЕВСКИ!

Д-р Моро
Д-р Моро
23 юли 2023 19:06
Гост

Очакваме Румен Радев най-накрая да извади и неговия!

Понеже жена му тръби, че не е за гледане.

ХА ХА ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
23 юли 2023 19:03
Гост

Денкоолу подкрепял 24 май и идеята на Бойко Борисов.

Iustitia
Iustitia
23 юли 2023 19:02
Гост

Танасе!!! Вземи спървом си оправи собственото ведомство, а после пипай Основния закон!
Докато се занимаваш с глупости, оная сливенската в АВп разсипва държавата! Оправи ТР, сега оправя ЦРОЗ-а, а пък ако знаеш какво е замислила за ИР!!!…
Надка я прикриваше, Сорбонтата я прикриваше, а поне ти вземи си свърши работата!!!
Отнесен си беше в училище, отнесен си беше и в университета, отнесен си си и сега!
А във ведомството ти се осъществяват от обективна страна състави на длъжностни престъпления!!!
https://drive.google.com/drive/folders/1W6KsKfQNVzkwesqnlCGoUHoSOUeKONIZ?usp=sharing

Айде сега!!!!!!
Айде сега!!!!!!
23 юли 2023 19:24
Гост

De minimis non curat lex.

Насе започва с Основното. Той е конституционалист! Той е широко скроен, а не да се занимава с некакви си кражби, с некакви си милиони, с некаква си прокуратура …

Генерал Деси
Генерал Деси
23 юли 2023 18:56
Гост

Прекрасно. И чудесно.

РезидентЪт
РезидентЪт
23 юли 2023 18:58
Гост

Служебна благодарност.

За зелените чорапи.

Така така
Така така
23 юли 2023 19:00
Гост

Изпран, нагласен, пременен, с нова женица, пардон – Конституция … уреден.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 18:51
Гост

Единственото като че ли смислено нещо е съдиите в СК да не се откъсват от работа. Иначе наистина става самоцелна бюрокрация от най-пошъл и абсолютно безполезен вид. Самопроизвеждаща се и самодоказваща се. Но с това пак се връщаме на приказката – за какво ни бяха всички тези експерименти като пак сме на старта.

Айде сега!!!!!!
Айде сега!!!!!!
23 юли 2023 19:28
Гост

Преди точно 10 години „Демократична България се бореше“ точно за обратното! И го получи благодарение на ПП ГЕРБ и лично на др. Бойко Методиев Борисов.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 18:46
Гост

Нали знаете, че колелото се върти и тези изцяло конюнктурни и къдогледи промени ще се обърнат срещу създателите си, както винаги досега се случваше . Това не е реформа, а моделиране според интересите.

Колелото на късмета
Колелото на късмета
23 юли 2023 18:53
Гост

И после ПАК в Парламента да се борят с лошия Гешев. Който стана възможен благодарение на предходните промени инициирани … ПАК от тях. И подкрепени от Баце (и Пее.ски).

Тъпото в острото и острото в тъпото
Тъпото в острото и острото в тъпото
23 юли 2023 18:42
Гост

И все пак е една идея по-добре от проекта за нова Конституция на Барни Ръбъл.

За протокола
За протокола
23 юли 2023 18:40
Гост

Най-добре е да замълчим пред мъдростта на предложителите.

Шапки долу!

Аз да си питам!
Аз да си питам!
23 юли 2023 18:30
Гост

Вижда ли му се КРАЯ НА РАХАТА в съдебната власт с така предложените промени?

Л.Бориславова
Л.Бориславова
23 юли 2023 18:32
Гост

Види му се оная работа от парапета.

Съдия
Съдия
23 юли 2023 18:38
Гост

Тези промени нищо не променят- ни рахат, ни изгърбване от работа Но несведущите може да бъдат заблудени.

Следователят Ясен Хаджитодоров
Следователят Ясен Хаджитодоров
23 юли 2023 18:48
Гост

Ще бачкате и ще си траете! Като не ви уйдисва – ей къде е Адвокатурата. Примерно.

Нали искахте промени – имате ги! Като не ги харесвате, предложете ваши.

АМАН от дървени философи. АМАН от законодателство под формата на съдебна практика и ТР, последните вече постановявани и от пуцаджийки.

Съдия от прованса
Съдия от прованса
23 юли 2023 18:15
Гост

И тези промени били свързани с независимостта на съдебната власт- пълни глупости! Никаква връзка нямат, но променажиите си мислят че така ще сложат свой главен прокурор, ще натикат свои хора в ПК, а поддръжниците им от ССБ ще държат СК. Хайде да видим дали ще им се случат нещата, защото съдиите хич не долюбват долните подлоги!

Вирджиния Улф
Вирджиния Улф
23 юли 2023 18:25
Гост

Ще поживеем, ще видим – казват руснаците.

За каквито и да е ремонти да си говорим, ВИНАГИ E:
За каквито и да е ремонти да си говорим, ВИНАГИ E:
23 юли 2023 18:08
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Ало, ало?
Ало, ало?
23 юли 2023 18:04
Гост

Дондуков 2 – ОЧАКВАМЕ ВКЛЮЧВАНЕ:


§ 3. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако не се постигне съгласие за образуване на
правителство, президентът назначава правителството в оставка за
служебно правителство. Служебното правителство подпомага
организацията на изборите и осигурява нормалното осъществяване на
административните функции. Президентът разпуска Народното събрание и
насрочва нови избори. Датата на изборите за ново Народно събрание е до 1
месец след датата на прекратяване на пълномощията на предишното.“…

ПА СЪМ Я БАЦЕ
ПА СЪМ Я БАЦЕ
23 юли 2023 18:01
Гост

И все пак след ДПС и те вадят проект. За разлика от Резидента на „Дондуков“ 2. Който след 4 години на поста извади като Кули Зайо – Кирчо от ръкава си за министър. И ни го натресе! Барабар с Кокорчо и с-ие. За служебни. И даже го хвалеше като най-умен, красив и … онова заради което генерал Деси е на „Дондуков“ 2.

АМИН

Спиридон, фотограф
Спиридон, фотограф
23 юли 2023 17:49
Гост

Умник Киро с умници – баджанаци.

Снимка: Гуглена Курчова Бориславова

Вирджиния Улф
Вирджиния Улф
23 юли 2023 17:50
Гост

И ловци са, и рибари, на Конституцията …

ДО ВТРЪСВАНЕ!
ДО ВТРЪСВАНЕ!
23 юли 2023 17:35
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Леб и сол
Леб и сол
23 юли 2023 17:31
Гост

Поне има нещо на масата!

Щото на президентската седи само … покривката.

Генерал Деси
Генерал Деси
23 юли 2023 17:32
Гост

Аааааа – НЕ ТАКА!

Проектчето
Проектчето
23 юли 2023 17:22
Гост

Стана интересно.

ДОНДУКОВ № 2
ДОНДУКОВ № 2
23 юли 2023 17:20
Гост

ОЧАКВАМЕ ВКЛЮЧВАНЕ!

Кирчо Курчов Министершов-Гугленски
Кирчо Курчов Министершов-Гугленски
23 юли 2023 17:21
Гост

Големо благодарско!

АНАМНЕЗАТА
АНАМНЕЗАТА
23 юли 2023 17:18
Гост

Истинският виновник за случващото се е един вдигнат юмрук след едно нахлуване на Президентството по повод разследване срещу един най-доверен съветник на Президента. След един указ, който можеше още да не е подписан – без да е нарушена Конституцията!

И с лансирането на един Кирчо за министър:

https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2021/10/27/4270953_radev_s_ministri_kato_kiril_petkov_bulgariia_bi/

АНАМНЕЗАТА
АНАМНЕЗАТА
23 юли 2023 17:14
Гост

Радев: Време е да представя своя проект за Конституция Държавният глава ще свика Народното събрание в най-кратки срокове 15.11.2021 | 11:38 Наближава времето, в което ще внеса проекта за конституционни промени. Това заяви държавният глава Румен Радев, след като присъства на церемонията по полагане на клетва от новите членове на Конституционния съд. „Имаме нужда от индивидуална конституционна жалба“, посочи президентът и допълни, че въвеждането ѝ е свързано с промени в Конституцията и законодателни промени за разширяване на правомощията на Конституционния съд, с повече ресурси и с повече личен състав. По думите му, индивидуалната конституционна жалба, която е въведена в голяма… Покажи целия коментар »

"Вентилаторите" на Радев са ПП и ДБ
"Вентилаторите" на Радев са ПП и ДБ
23 юли 2023 17:18
Гост
Е да де!
Е да де!
23 юли 2023 17:30
Гост

Въобще много йезуитски ЗИД на Конституцията! Вкарали са едни текстове за възрожденските ценности и минало с 24 май, белким Възраждане зацепи. От друга страна 24 май беше предложение на ГЕРБ. От трета и Шиши ще е доволен, понеже няма да има анонси както към „турското робство“, нито към „османското и чорбаджийско минало“ с 3 март, а по същество креатурите на ДПС в съда и най-вече в прокуратрата – не се пипат! Нито интересите ТАМ на ДПС и библиотекарите с техните „безценни кадри“. Спонсорите от А за Б също ще са турбозадоволени, защото никой няма да им пипне с пръстче проядените… Покажи целия коментар »

По жицата
По жицата
23 юли 2023 17:02
Гост

Боже, Боже, колко мъка има в това „демократично избрано и изключително представително“ 49-о ОНС! Прибери си вересиите!

Има ли още някой да се съмнява, да оспорва „професионализма“ на предложителите? Има ли още такива във форума!

Аре
Аре
23 юли 2023 17:02
Гост

Неокомунетата от ПП-ДБ действат като при случая с техния кандидат кмет, един от принцовете на Държавна сигурност.

Две заглавия по темата:
„ГЕРБ-СДС: Промените в Конституцията трябва да са одобрени от нас, ПП-ДБ и ДПС“ – trud.bg/герб-сдс-промените-в-конституцията-трябва-да-са-одобрени-от-нас-пп-дб-и-дпс/

„Предозиране: ПП-ДБ яхват идея на ГЕРБ, за която гласуваха против“ – https://tribune.bg/bg/politika/predozirane-pp-db-yahvat-ideya/

Баце
Баце
23 юли 2023 17:05
Гост

Ще ми кацнат те в зайчарника!

Аре
Аре
23 юли 2023 17:06
Гост

„ПП-ДБ решиха да представят идеите си за промяна в Конституцията. Една от основните промени, които искат да направят е 24 май да бъде приет за национален празник.

Абсолютно същото предложение беше направено миналата година и гласувано в Народното събрание. Това обаче не успя да се осъществи, защото именно ПП-ДБ не подкрепиха предложението на ГЕРБ.

Единствените гласували „За“ от ПП е Андрей Гюров, а от ДБ 4 души – Мартин Димитров, Атанас Славов, Димитър Ганев и Александър Симидчиев. …“

https://tribune.bg/uploads/articles/big/articles__337eb2603578b3e98368400408092dd0.webp?v=1

ПАК, ПАК и ПАК!
ПАК, ПАК и ПАК!
23 юли 2023 16:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Така е то
Така е то
23 юли 2023 16:16
Гост

Като не искате Възраждане + суверенитет с референдуми, ще имате 24 май за национален празник … от една фондация, понеже все още не може … без национален празник! Пък после … ще видим.

ДА.
ДА.
23 юли 2023 16:13
Гост

Когато Далаверата ПП+ДБ+ГЕРБ+ДПС е на власт, Конституцията е в опозиция!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 16:06
Гост

Никаква съществена промяна в структурата на прокуратурара, никакъв шанс за реалната й независимост. Поставяне на главния прокурор на пряко подчинение на парламента. Нула легитимност на проекта – създаден от изцяло компрометирани политически трупове, които се уличиха сами в предателство от най-висша степен, и подкрепен от най-големите им маркетинг врагове – ГЕРБ и ДПС. Всичко това в момент на невиждано ниска избирателна активност и тотална липса на подкрепа от обществото. Тотална липса на мотиви. Нула юридически капацитет, който да е участвал в проекта. Даже обратното – пишман юристи, които КС унизи вече 10ина пъти, сега директно се обявяват, че ще нарушат… Покажи целия коментар »

Вирджиния Улф
Вирджиния Улф
23 юли 2023 15:51
Гост

Формули, цифри, фондации …

Журналист
Журналист
23 юли 2023 15:49
Гост

Да ви кажа как ще изглежда ПК след промените- Велислав Величков, Емил Иванов, някое опосумче- младок от кантората на Лулчева, Емил Дечев / че не му се връща и не му се гледат дела/ и някой прокурор и следовател за разкош / не знам ще предвидят ли да са действащи иначе Андрей Янкулов е редно също да го бутнем там, помогна човека!/ Че както е тръгнало Сорос свива парите и ние трябва да отидем на нова хранилка.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
23 юли 2023 15:49
Гост

Човешката глупост, дилетанщина и продажност са на 98% безгранични.

Колкото повече промени в Конституцията, толкова повече Гешевчета на терен, би казал Мечо.

PS. И после ПАК в Парламента … на поправка.

ДА, БЪЛГАРИЯ
ДА, БЪЛГАРИЯ
23 юли 2023 15:45
Гост

Вече има и проект. Трагичен като предишния, благодарение на който стана възможна появата на феномена „Иван Магнитски“.

КанадецЪт предлага. Баце подкрепя … СЛАВА НА УКРАЙНА и на генералния ни спонсор А за Б на новия Голям брат.

Доньо Донев
Доньо Донев
23 юли 2023 16:08
Гост

КрадецЪт предлага, а Шиши и Баце подкрепят … щото остават без далавера, а може би и на топло заедно „тримата умници“.

БЪЛГАРИЯ - ДНЕС ТОВА Е ДПС (с библиотекарите)
БЪЛГАРИЯ - ДНЕС ТОВА Е ДПС (с библиотекарите)
23 юли 2023 16:12
Гост

И Шиши подкрепя! И Шиши.

Формулата на глупостта
Формулата на глупостта
23 юли 2023 15:15
Гост

На снимката.

ТУШ
ТУШ
23 юли 2023 15:14
Гост

Тримата от запаса на татко Андрей Карлович Луканов.

Доньо Донев
Доньо Донев
23 юли 2023 15:11
Гост

Невероятна карикатура.

за протокола
за протокола
23 юли 2023 15:08
Гост

Толкова е мъчително и тъжно, че даже вече не е и смешно.

Другарска жалейка за България и българите, или поне това което все още е останало от тях!

Иуда Искариотски пише евангелиТо. С Дисмас и Гестас.

По поръчка и за сметка на А за Б, но с нашите си пари, които ни отмъкват от златните (ни) концесии … факири, факири са ЦРУ, след като нямаме служби за защита на суверенитета, държавността и конституционните права и свободи, ако ще да се казва и Държавна сигурност!

Баце Бацев - Бацистия
Баце Бацев - Бацистия
23 юли 2023 15:10
Гост

ПОДКРЕПЯМЕ!

В името на евроатлантизма. И заради светлото бъдеще.

Къщата, тъщата и съкровището в Барселона изискват жертви!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 14:55
Гост

Черешката на тортата е промяната на нац.празник и подмяната на 5 вековното турско робство- познайте ДПС дали нямат влияние и върху това позорно решение на управляващите.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 15:00
Гост

Не са само те, по нареждане от амбасадата е. Някои обаче помним как преди години точно „умните“ и кресливите се опитваха да прокарват идеята за премахване на кирилицата и преминаване към латиница – не са лицемерни, ама хич!

ДА.
ДА.
23 юли 2023 15:01
Гост

Това е положението след „брака по сметка“ С Пее.ски и чорбаджията от Банкя.

Изтриване на паметта и смяна на чипа – по дедо Симо, дето ни оправи за 800 дни и с тяхна помощ!

ХА ХА ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
23 юли 2023 15:03
Гост

Най-належащото, най-мъдрото и най-адекватното за обществото е … 3 март да не е повече национален празник!

Какво ли не правят машините, за да имаме подобни „народни представители“?

Човек
Човек
23 юли 2023 14:50
Гост

Намаляване на професионалната квота на ПК на ВСС, участие на задкулисието в Съвета чрез инсталиране на юристи, адвокати и дори такива без преминало практическо обучение, но с диплома, които да противостоят на интересите на профионалната общност… осакатяване на правомощия на президента, които са свързани с принципа на правовата държава и участието в контрола при вземане на решения, с отражение и върху другите две власти, скъсяване на мандата на тримата големи, който пък мандат е установен като по-дъгъл, за да гарантира независимостта на съдебната влсат от законодателната. Всички така изложени и желание промени показват непознаване на правото, остро погазване на разделнието… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
23 юли 2023 14:59
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Човек
Човек
23 юли 2023 14:59
Гост

Да допълня, че ще е по-удачно с тези промени занапред да наименовате ПК на ВСС „Адвокатска колегия с двама прокурори и следовател“ или „Колегията на юристите“, тъй като видно от преобладаващото мнозинство, то не от магистрати и няма как да представлява интересите на последните.

адвокат
адвокат
23 юли 2023 16:32
Гост

И какво и защо имаш против адвокатите? По принцип.

Каквито ще да са, ако всичките членове на тези два измислени от Луканов и рожбите му (на снимката) органа /ВСС и ИВСС/ бяха адвокати – със сигурност батака нямаше да е такъв какъвто е в момента.

Предходния път точно тези искаха да няма външни във ВСС и ИВСС, защото А за Б през всичките години на прехода инвестира в съдебни кадри. Не само у нас американците практикуват така, а повсеместно в ЦИЕ.

Въвеждане на магистратската отговорност
Въвеждане на магистратската отговорност
23 юли 2023 14:45
Гост

Добре де -няма ли да отпадне текстът на чл 132 за съдийско прокурорската безотговорност. Този текст е проблемния-каквото и съдия или прокурор да направи не носи отговорност. Все едно е малолетен.

Значи прокурор или съдия ти разказват играта, разсипват чужди съдби, и накрая по ЗОДОВ държавата плаща, а индсталирания продължава да получава заплатата си.

Сега е момента за въвеждане на съдийската и прокурорската гражданска отговронст-дори и да е в редуциран рацзмер-примерно до 10 техни заплати.

Ad nauseam
Ad nauseam
23 юли 2023 14:53
Гост

Троле, навсякъде по света е така. Учи се в първи курс.

Друг е въпроса, че това което искаш, го искат „феновете“ не тримата глупаци на снимката. Единият, ако не беше ПРБ и СЪДЪТ на А за Б – щеше да е в затвора за канадското си гражданство като български министър. Вторият щеше да е полтически затворник, но без волунтаризма на Георги Димитров, т.е. господин некой си Бойкикев, син на партийци, а третия щеше още да бичи трупи некъде по Коми АССР, като син на достойни пролетарий.

Ad nauseam
Ad nauseam
23 юли 2023 14:41
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Къде е текстът за лустрацията
Къде е текстът за лустрацията
23 юли 2023 14:41
Гост

А лустрация? Нали през 2021г имаше и предложение за лустлрация, а сега предложението го няма.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 14:46
Гост

Егати подмяната, егати измамата ако не бъде въведена лустрация. Че аз гладсувах за тях, заради лустрацията-която обещаваха, която вече беше внесена като предложение през 2021г.

Кадры решают все!
Кадры решают все!
23 юли 2023 14:37
Гост

Товарищи!
Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие успехи как в области строительства, так и в области управления. В связи с этим слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вождей. Им приписывают все, почти все наши достижения. Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. Но не об этом я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы сказать несколько слов о кадрах, о наших кадрах вообще и в частности о кадрах нашей Красной Армии.

Некои съображения
Некои съображения
23 юли 2023 14:24
Гост

Тези предложения са много зле, и се ужасявам ако минат. С изключение на индивидуалната жалба, и предложението за прокурорската квота- това последното донякъде. В пакет със смилено предложения се пробутват недомислици(или пък обмислени лобистки тези) Защо трябва да има задължителна квота във ВСС за немагистрати-в съвета на съдиите, освен ако целта не е заслужили кадри на управляващата власт да отидат във ВСС при 14 000 лв заплата. И днес-може немагистрат да е във ВСС, но не е задължително. За отпадането на 3-ти март като национален празник-върховна глупост. Без трети март-и до днешен щяхме да сме под робство(ма то робство нямало,… Покажи целия коментар »

re:
re:
23 юли 2023 14:36
Гост

Грешиш ТРОЛЕ!

Единственото „свестно“ от всичкото г.о.в.н.а е т.нар. парламентарна квота да не е от гробищата. Понеже при местенето … помощ отвътре не може да се очаква.

А за 3 март съм съгласен с теб, но по съвсем различни … СЪОБРАЖЕНИЯ!

Cui bono? до 23 юли 2023 14:36
Cui bono? до 23 юли 2023 14:36
23 юли 2023 14:53
Гост

Трол си ти. Без аргументи, и с обиди. А текстът,че ще има 5-ма във съдийския ВСС от немагистратските среди-и това задължително,значи,че кадри на протестариата ще бъдат инсталирани във ВСС при 14 000 лв заплата(твърди се,че ще има и 10 процента увеличение още тази година). За едни почти 20 000 бона иде реч-все пак и догодина ще се вдигат заплатите. И въпроса е тези 20 бона да отидат и при правилните хора… Щото Сорос намалява субсидията и грантовете, та трябва и други източници да се търсят. Има протестариатски адвокати, които един път не са ходили в съда, клиенти -нямат, а живеят… Покажи целия коментар »

re:
re:
23 юли 2023 15:39
Гост

Трол си, трол – баш трол.

На сегашната уродлива съдебна система най-скапващото й е капсуловането. В стил „плод и зеленчук“ по бачо Кольо Фичето.

Лично ходя по всякакви съдилища и прикриватури над 30 години. Даже и по следствията им ходя, за да ги видя к’ви са убавци, нищоправещи с купешките дипломи. Но се мъчат и там да редят далавери троле. Като теб!

Проблемът не е в 💸, а в онези които ги получават! Или пък ти си караш автомобила без бензин, или може би без да зареждаш 🔋, а ТРОЛЕ?!

Потрес
Потрес
23 юли 2023 14:23
Гост

Чудовищна правна нищета. И политическа алчност и зле прикрита жажда за корупция и ояждане зад всяко предложение на еж гениалните юристи на ПП и ДБ. Потрес ни сервират за пореден път.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 14:22
Гост

Много соц. Няма да го бъде това. След две години пак ще има промени.

Ехе
Ехе
23 юли 2023 14:26
Гост

2 години, ало?!

2 месеца с август и са АУТ от Народното събрание.

Аматьори!

Дето се учат на наш гръб като Велислав Величков с диплома „по право“ от ПУЦ-а в Горната баня на Сорос. Пардон – АОНСУ.

ДА.
ДА.
23 юли 2023 14:21
Гост

Много мъдро от най-умните и красиви конституционалисти на света.

Огледалце, огледалце, я кажи сега …

Пълни глупасти
Пълни глупасти
23 юли 2023 14:21
Гост

Предложението на ПП-ДБ е все едно АДФИ на Орешарски да стане прокуратура.

Първата работа на Орешарски беше да махне от АДФИ неудобната НЕМУ Теменужка Петкова. Петкова, която беше с Надежда Михайлова-Ненски при разкриването на корупцията в София по времето на Софиятски. Както и една от основните задачи на Костов беше да махне неудобния НЕМУ Филчев.

Всичко това преди да има и идея за създаването на ГЕРБ.

ДС-Б, Б отбора на ДС.- поредно доказателство след Терзиев.

re:
re:
23 юли 2023 14:28
Гост

Пишеш глупости ТРОЛЕ!

Прокурор
Прокурор
23 юли 2023 14:17
Гост

Кажете ми има ли поне една предлагана промяна, която ще се отрази на правосъдието и делата! Поне една! Знаете ли какъв батак в момента представлява Софийски градски съд! С години няма произнасяне по дела, по обезпечение се произнасят след месеци, позволяват си да не влизат в зала по незнайни какви причини! Как мандата на председателя на ВКС променен от 7 на пет години ще промени това затъване!

Ad nauseam
Ad nauseam
23 юли 2023 14:46
Гост

СГС не от вчера е пълен батак! СГС си беше пълен батак. Просто сега започна да се говори за батака. А иначе помощ отвътре в ремонтирането на батака не може да се очаква, а „помощниците на снимката“ са авери на всички онези които сътвориха батака „съдебна власт“ през последните вече 32 години .. комай стана Христовата възраст .. батака. Главен идеолог на батака бе Андрей Карлович Луканов с неговия „основен закон“ с който бетонира всичкото онова соцмагистрат, но с една разлика – БЕЗ ПЕТОЛЪЧКИ! И на местото на петолъчките дойдоха пачките. Не че и преди 10-ти ги нямаше, но бяха… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 14:14
Гост

а това със сградите ще е самоубийствено.

Вирджиния Улф
Вирджиния Улф
23 юли 2023 17:44
Гост

Не сградите! Просто министърът предлага проектобюджета им, по който МС може само да изразява становище. И се гласува от НС!

Пишеш глупости.

С други думи – ПП+ДБ едно говорят, а съвсем различно предлагат!

Смех
Смех
23 юли 2023 13:59
Гост

БИПИ, ССБ и „Правосъдие за всеки“ в един глас

„Ние сме съдебната власт, Лозане!“

Черни лебеди.

Да си знаете
Да си знаете
23 юли 2023 13:33
Гост

„Формулата на съдебния съвет ще е …“ След като се приеме от НС. ПП-ДБ, необолшевиките на Байдън, предлагат това, което на тях им се ще. Равнопоставеност на прокуратира и съд – нъцки. В други медии са по-обтекаеми – ограничаване правата на главпрока и прехвърляне към прокурорска колегия. Особено методическото ръководство и надзора за законност. Нормалните хоре искат равнопоставеност на прокуратура и съд като двата ДЪРЖАВНИ органа за справедливост. ПП-ДБ са фиксирани в главпрока, а другите големи ги имат за „свои“. Ако методическото ръководство на прокурорите отиде в колегията, то също и тълкувателните решения трябва да отидат в съответната колигея/съвет на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 13:26
Гост

Прокурорската колегия на ВСС при трето класиране в конкурса за първоначално назначаване на прокурори в районните прокуратури отказа да назначи класиратите 28 кандидата, като три-четири месеца по-късно, след проведен писмен и устен изпит, подаване на заявления за назначаване, декларации, събиране на характериспични данни, становище на КПЕ, се сети, че имало „допусната грешка“ в началото на конкурсната процедура от член на комисията при изготвяне на казуса, който всички участници са решавали и поради тази причина върна конкурса в начален етап. Такава грешка няма допусната и това лесно може да се провери сравнявайки реалния казус и дадения казус по преме на писмения… Покажи целия коментар »

Ало, ало?
Ало, ало?
23 юли 2023 14:13
Гост

Точно тази „практика“ си съществува неизменно от създаването на орган ВСС, т.е. от 1991 година НАСАМ. Даже без нито едно изключение!

Не подменяй темата ТРОЛЕ! Темата е, защо ТОЧНО ТЕЗИ Велики грешници, благодарение на чийто извращения в Лукановата Конституция се стигна до перверзията Иван Магнитски – предлагат НОВИ ИЗВРАЩЕНИЯ?!?!?!

Съдия
Съдия
23 юли 2023 13:13
Гост

Сбирщина от аматьори, които са мераклии да си правят експерименти с Конституцията!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 12:29
Гост

ВСС е натоварен с толкова усложнени задачи като атестирането, въпреки връщането на ПАК, и провеждането на конкурсите, че да продължат магистратите в него да изпълняват съдийските и прокурорските си функции е не просто нерационално, а грешно и опасно.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 12:28
Гост

6 от НС избрани хахахааха за прокурорския съвет, 2 прокурори 1 следовател, съдебната власт била независима, айде бе, ама то само като видиш Величков и компания ти се изяснява, те си бетонират властта по този начин без никаква отговорност да им се търси, както знаем корупцията е във властта, а те са в момента и да ще си настроят както те си искат. Никакво правосъдие не целят никаква правова държава. А като им видиш писачите, майко, майко! Нито един от всичките тези няма хабер какво прави един прокурор, не са виждали разследване, конкурс или да са написали някакъв акт!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 12:31
Гост

Участието на ИПВ в представянето на проекта за мен е грешка. За какво бяха там, за да се окъпят в народно внимание? Разбирам, че са участвали в писането, но това е проект на политическа партия, а не на НПО

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 12:37
Гост

То няма нищо неясно, около тези НПО-та, АКФ, БИПИ, ИПВ всичко е ДБ, техни депутати са учредители, министри, Славов учредител на ИПВ, член на АКФ, Ристушка на БИПИ въпросът, е че не са експерти по материята, която искат да променят, ето искаха да маха длъжността ИПВ–то, ама то спорно дали е от ВНС и ако беше станало пак щеше да е брутална излагация за тях, искат отказите съдебен контрол – добре, но сега ако падне в КС, пак провал, което е 80 процента вероятно, Величков благославяше да се обжалва решението на ВСС доколкото бях прочел в пост тук и хоп… Покажи целия коментар »

Най-анонимен
Най-анонимен
23 юли 2023 14:19
Гост

Всички те са рожби на ФондацияТа. Като преродени посткомунистически мекерета на бащи, майки, баби, дядовци – комунистически номенклатурчици! Без изключение. Бойкикевци, Терзиевци, Атанасовци и прочие.

Това което виждате се роди от брака по сметка между остатъчното ДС и ЦРУ в лицето на А за Б.

Естествено с любезното съдействие и подкрепа на остатъчната Народна милиция в лицето на Б.Б.

АМАН

the devil
the devil
23 юли 2023 12:14
Гост

Що за глупост е представяне на проект за промени в закон, още по-зле основния закон на пресконференция, без да има публикувани текстове Дяволът е в детайлите

Белият ангел
Белият ангел
23 юли 2023 17:11
Гост

Има ги текстовете. Вече.

Да – в детайлите е! Най-вече в онзи детайл извън текста – Др. Радев още лани тръбеше, че ТОЙ има свой проект за … нова Конституция – да го видим най-накрая, а?!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 12:13
Гост

„Парламентарната квота е толкова голяма, че прокуратурата да не може без обществото да избира своите ръководители“, каза министърът на правосъдието Атанас Славов.

Не, не е вярно това-прокуратурата няма да може без политиците в НС да избира своите ръководители.

Съдия
Съдия
23 юли 2023 12:11
Гост

Напънала се планината и родила мишка!

re:
re:
23 юли 2023 14:31
Гост

А 🐭 какво родили?

Пресконференция. Алабализми за промени в Конституцията. Без проект на масата.

По жицата
По жицата
23 юли 2023 17:09
Гост

Миши проект вече има. Лошото е, че няма Лъвски проект!

На резидента. Той от лани тръбеше, че има такъв – ДА ГО ВИДИМ СЕГА!

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
23 юли 2023 11:59
Гост

Нещо като нищо. Или по-скоро – едно голямо нищо.

Без нова Конституция нищо няма да се промени. Трябва въобще да се премахнат измислените с настоящата Луканова Конституция – ВСС и ИВСС, като ненужни, паразитни и вредни органи в съдебната власт и да има ПЕРСОНАЛНА смяна в съдийските и прокурорските гешевтарски редици, като нищоправещото следствие бъде ЛИКВИДИРАНО!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2023 11:56
Гост

С тия 10 членове на ПК няма ли риск да се блокира работата й ако се разделят 5 на 5

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
23 юли 2023 12:08
Гост

С тия, с ония – ПА ТАМ!

ДемократичнаТа България колкото пъти пипнаха Конституцията, толкова пъти последва – ЛЕШ!

Те доведоха Гешев. За да се „борят“ после с него и да са „значими“ днес в поредния ремонт на „демиурга“ Андрей Карлович Луканов. Като техен създател, вдъхновител и гуру.

Без тоталнаТа смяна на „кадрите“ в съдебната система нищо няма да се получи, даже ще става ВСЕ ПО ЗЛЕ. Преливане от пусто в празно, което е скритата цел на ФондацияТа.

Защо не променят САМО ЗСВ, за да изметат 🐞 от системата, а? ЗАЩОТО ДБ СА КАЛИНКИ И КАЛИНКИТЕ СА ТЕХНИ!

ДА, БЪЛГАРИЯ.