Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

минимални адвокатски възнаграждения

ВАдС прие новите минимални адвокатски хонорари. 200 лв. „твърдо“ за изпълнително дело до 1000 лв.

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) прие промените в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения и така върна старите по-високи хонорари, които бяха…

ВАдС обсъжда днес над 70 предложения по Наредба №1

100 лв. минимална почасова ставка за адвокатите, компенсиране на пътните и 1/2 от хонорара за една инстанция за проучване на дело

Въвеждане на минимална почасова ставка, регламент за компенсиране на пътните разходи и 1/2 от хонорара за една инстанция за проучване…

Първи предложения по Наредба №1

Да отпадне задължението за изискване на авансово плащане на адвокатските хонорари и да се обвържат с други възнаграждения

Да отпадне задължението за авансово плащане на адвокатските възнаграждения. Минималните хонорари да не са фиксирани суми, а да се обвържат…

Огласиха проекта за промени в наредбата за минималните възнаграждения

ВАдС връща по-високите адвокатски хонорари. По много дела залага и допълнително увеличение

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) предлага да се върнат старите по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния…

ВАС окончателно отмени голямото увеличение на минималните адвокатски хонорари от 2014 г.

С решението част от възнагражденията се връщат на нива отпреди повече от 10 години. ВАдС обяви, че до края на май ще има нова наредба

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени, с малки изключения, последното мащабно увеличение на минималните адвокатски хонорари – това от 2014…

Столични адвокати внесоха предложения в НС:

Минималните адвокатски хонорари да влязат в закона и да са само ориентир за съда и колегиите

Те настояват да отпадне тоталната забрана за реклама на професията

Минималните адвокатски възнаграждения да бъдат уредени в закона под формата на методика или най-малкото в него да има детайлни правила…

Според проект на депутати за промени в Закона за адвокатурата:

Няма да наказват адвокатите, ако уговарят хонорар под минимума

Уговарянето на адвокатско възнаграждение, което е под минималното предвидено в наредбата на Висшия адвокатски съвет, вече няма да е дисциплинарно…