Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

командироване

Проект на наредба предвижда

Съдебните заседатели да се командироват и да попълват декларация за конфликт на интереси

Възможност за командироване на съдебните заседатели в други съдилища, изискване за попълване на декларация за конфликт на интереси, премахване на…

В доклада за върховенството на правото

Брюксел с шест препоръки към България – реформа на ВСС и инспектората и край на дългото командироване на съдии

ЕК специално отбелязва добрата ефективност на административното правосъдие

За първи път в доклада си за върховенството на правото Европейската комисия (ЕК) отправи директни препоръки към България. Ето как…

Според данни от анкета

Съдии искат разделянето на ВСС на две с по-кратък мандат и по-бързи конкурси

Управляващата коалиция обсъжда съдебната реформа

Висшият съдебен съвет (ВСС) да се раздели на два отделни съвета – един за съдии и един за прокурори и…

Може ли районен съдия да бъде командирован на незает щат? Една промъкнала се промяна в ЗСВ

Спор сред магистрати в Търговище извади наяве проблем, който може да засегне цялата страна

Може ли районен съдия да бъде командирован на незает щат в друг съд? Въпросът, който имаше ясен отговор години наред,…

Съдия иска съдът на ЕС да каже

Противоречи ли на правото на ЕС едноличното правомощие на шефове на съдилища да командироват магистрати

Магистратът Атанас Атанасов води дело във ВАС срещу Съдийската колегия за отхвърляне на предложението му за обявяване на конкурс

Противоречи ли на правото на Европейския съюз едноличното правомощие на председателите на съдилища да командироват магистрати от по-нисши съдилища. Такова…

ВАС потвърди наказание на съдийка, отказала да изпише делата си, докато не бъде прехвърлена в София

Въпреки това, след предварително проучване ВСС преназначи Елена Андреева от Варна в Софийския градски съд

Върховният административен съд (ВАС) потвърди наказание, наложено на съдийка за това, че отказала да си изпише делата, докато не бъде…