Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Двама на особено мнение

Политическата ситуация и обусловените от нея нарушения на Конституцията не могат да „пишат“ самата Конституция

Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния…

Със 7:3 гласа

КС „благослови“ неограничен мандат на инспектората и даде знак на членовете на ВСС да не си ходят

Това е защитен механизъм, за да не се допусне НС с бездействието си на практика да закрие орган на съдебната власт, мотивират се седмината конституционни съдии

Със 7 на 3 гласа Конституционният съд (КС) прие ключово за управлението на съдебната власт решение, с което на практика…

румен радев, чез

Президентът: Конституцията забранява съдебните инспектори да останат на поста си след края на мандата им

Изтече ли мандатът на конституционен орган правомощията му се прекратяват. Конституцията изрично забранява членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет…

ВАС сезира КС: Може ли съдебните инспектори да чакат избора на нови, или трябва незабавно да си ходят

В същия ден ВСС отказа на инспектор да се върне в системата на по-висока длъжност

Има ли от две години съдебната власт инспекторат? Какво ще стане, ако не бъде избран нов Висш съдебен съвет (ВСС)?…

СЮБ предлага на управляващите:

Юристи от всички власти, науката и практиката да разработят концепция за бъдещето на правосъдието

Юристи от всички власти, представители на правната доктрина и на практиката да се обединят в няколко екипа, които да разработят…

Спорът за спирането на вписването на бордове на държавни дружества ще се реши от ВКС

Образувано е тълкувателно дело на Търговската колегия

На споровете за спрените вписвания на новите ръководства на държавни дружества, които текат от лятото на миналата година, ще бъде…

Теодора Точкова за липсата на предложения за дисциплинарки

Погледнахме на забавянията по нов начин заради пандемията и подобрената организация на работата

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не е предлагал образуването на дисциплинарни производства срещу магистрати през последните две години по…