Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Държавен вестник

С промяна в закона предлагат:

Приложенията към нормативни актове – само на сайта на „Държавен вестник“

Вече няма да се издават притурки на хартия

Приложенията към нормативен акт да се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник”. Такава промяна в Закона…