Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданска и Търговска колегии

ВКС разясни в тълкувателно решение как се определя обезщетението за неимуществени вреди при съпричиняване

Когато преценява какво е справедливото обезщетение за неимуществени вреди и установи, че е налице съпричиняване от страна на пострадалия, съдът…

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Когато апелативният съд потвърди преграждащо определение на въззивен окръжен съд, няма касация

Когато окръжният съд действа като въззивна инстанция и постанови определение или разпореждане, което прегражда развитието на делото, и апелативният съд…

Адвокатурата предлага на ВКС нов подход при доказването на пропуснатите ползи

Защо трябва да бъдат изоставени принципните постановки в тълкувателно решение №3/2012 г. на ОСГТК, обяснява Висшият адвокатски съвет

Върховният касационен съд (ВКС) да обяви за загубило сила тълкуването си от 2012 г. за доказването на пропуснатите ползи при…

В становище до ВКС

ВАдС: Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия, а вземането за такса смет – не

Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия от първи ред, но само ако са начислени за конкретния изпълнителен…

Адвокатурата до ВКС:

Страните по договора са задължителни необходими другари при иск на трето лице за нищожността му

Страните по договор в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора са задължителни необходими другари. Това…

Гражданската и Търговската колегии решават в тълкувателно дело:

Какви са последиците от частичен отказ от иск пред ВКС, ако така цената му пада под прага за касация

Допустимо ли е Върховният касационен съд (ВКС) да гледа дело, което след частичен отказ от иска пред него е паднало…

Висшият адвокатски съвет до ВКС:

При съпричиняване оценката на вредите не е обвързана със сумата на иска, но съдът не може да присъди над петитума

Определянето на размера на обезщетението за неимуществени вреди, които са последица от увреждането, и което може да се намали в…