Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданска и Търговска колегии

ВКС отказа да дописва ГПК с тълкувателно решение за отводите, за да не ограничава преценката на съда

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) отказаха да постановят тълкувателно решение по отношение на т. нар. „други“…

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…

Ново тълкувателно решение

ВКС: Може да бъде обявен за окончателен предварителен договор по иск на купувач, който не е платил цялата цена

Съдът може да обяви за окончателен предварителен договор, по който има уговорка, че ще се сключи след плащане на цялата…

Ключово тълкувателно решение на ОСГТК

ВКС: Когато НС приеме противоконституционен закон и не уреди последиците от него, исковете са за непозволено увреждане

Приемането на противоречащ на Конституцията закон е противоправно действие, отказът на Народното събрание да изпълни задължението си да уреди в…

Тълкувателно решение за тълкувателно решение

ВКС: По изпълнителни дела, образувани до 26 юни 2015 г., не тече давност, докато трае изпълнителният процес

Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26 юни 2015…

Решение по тълкувателно дело №7/2020 г. на ОСГТК

При иск на трето лице за нищожност на договора, страните по него са задължителни другари

При иск на трето лице за нищожността на договора, страните по него са задължителни другари, приеха Гражданската и Търговската колегии…

Върховни съдии искат тълкувателно решение за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? На този въпрос да…