Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданска и Търговска колегии

Тълкувателно решение

Частичен отказ от иска пред ВКС, за да падне под прага за допускане, не предотвратява разглеждането на делото

Върховният касационен съд (ВКС) „поряза“ практиката на ищци, които са доволни от въззивното решение и искат да предотвратят проверката му…

В ново тълкувателно решение

ВКС сложи край на споровете за разпределението в изпълнителното производство – от правомощията на съда до таксите на ЧСИ

Дължимите, но неплатени авансово от взискателя такси в изпълнителното производство, се ползват с привилегия от първи ред, а вземането на…

Чакано от три години тълкувателно решение

ВКС: За да прекъсне давността, признаването на дълга трябва да е такова, че да е нормално да достигне до знанието на кредитора

За да е налице прекъсване на давността по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите, изявлението или…

Адвокатурата до ВКС:

Платеното на държавата заради противоконституционен закон се търси с иск за непозволено увреждане

Платеното на държавата на основание на обявен впоследствие за противоконституционен закон, последиците от чието приложение не са уредени от Народното…

ВКС разясни в тълкувателно решение как се определя обезщетението за неимуществени вреди при съпричиняване

Когато преценява какво е справедливото обезщетение за неимуществени вреди и установи, че е налице съпричиняване от страна на пострадалия, съдът…

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Когато апелативният съд потвърди преграждащо определение на въззивен окръжен съд, няма касация

Когато окръжният съд действа като въззивна инстанция и постанови определение или разпореждане, което прегражда развитието на делото, и апелативният съд…

Адвокатурата предлага на ВКС нов подход при доказването на пропуснатите ползи

Защо трябва да бъдат изоставени принципните постановки в тълкувателно решение №3/2012 г. на ОСГТК, обяснява Висшият адвокатски съвет

Върховният касационен съд (ВКС) да обяви за загубило сила тълкуването си от 2012 г. за доказването на пропуснатите ползи при…

В становище до ВКС

ВАдС: Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия, а вземането за такса смет – не

Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия от първи ред, но само ако са начислени за конкретния изпълнителен…

Адвокатурата до ВКС:

Страните по договора са задължителни необходими другари при иск на трето лице за нищожността му

Страните по договор в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора са задължителни необходими другари. Това…