Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Виктор Шуманов

Защо чл. 170, ал. 1 от КСО в частта „преживелия съпруг, низходящите или възходящите“ противоречи на Конституцията

Защо чл. 170, ал. 1 от КСО в частта „преживелия съпруг, низходящите или възходящите“ противоречи на Конституцията

В Преамбюла на българската Конституцията е обявен принципът на социалната държава. Този принцип, подобно на всеки един принцип в правото,…