Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Таня Ибрямова

Таня Ибрямова

Адвокат във Варненска адвокатска колегия

Завършила висше юридическо образование в Софийски университет. Адвокат във Варненска адвокатска колегия от м. ноември 2018 г. Практикува в областта на гражданското право - договорни отношения, вещно право, наследствено право, общ и изпълнителен процес, заповедно производство.

Вижте всички публикации на Таня Ибрямова

Кога трябва да се регистрират предлаганите за нощувка чрез Airbnb стаи и апартаменти?

Приложно поле на последните промени в Закона за туризма

Забележка: текстът на тази статия не е актуален след влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона…