С остро обръщение излезе Общото събрание на Софийската адвокатска колегия (САК) заради две събития от последните дни. А по-късно позиция за тях приеха и колегите им от Пловдив (виж карето).

Първото събитие, провокирало реакцията на адвокатите, е включването в правилника за дейността на Народното събрание на разпоредба, според която правната му комисия ще изслушва на всеки три месеца председателите на върховните съдилища и главния прокурор. А второто е коментарът на премиера в оставка Бойко Борисов по този повод, че адвокатите на мутрите ще привикват и мачкат върховните съдии и обвинител №1 (повече виж тук). Както е известно, първоначалното предложение беше за периодично изслушване само на главния прокурор, но по настояване на ДПС и с подкрепата на ГЕРБ и БСП беше прието, че правната комисия ще вика и председателите на двете върховни съдилища (повече виж тук).

Отвореното писмо е гласувано от Софийския адвокатски съвет и беше изчетено от зам.-председателя му Жана Кисьова, а след това подкрепено от всички присъстващи на Общото събрание. Тя посочи, че двете събития, станали повод за него, поставят под въпрос върховенството на правото и адвокатурата не може да бъде безучастна и трябва да вземе отношение и да говори високо и ясно.

„С настоящото отворено писмо изразяваме позицията си като български адвокати и членове на Софийски адвокатски съвет относно продължаващото принизяване на адвокатската професия и общност, продължаващото незачитане на Конституцията и законите в страната, потъпкването на правото и независимостта на съдебната система“, заявяват столичните адвокати.

В отвореното писмо се посочва, че докато изслушването на главния прокурор намира опора в Конституцията (чл.84 от Конституцията предвижда, че Народното събрание може да изслушва и приема и доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика), то това на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) я нарушава. Адвокатите изтъкват, че е недопустимо да се упражнява парламентарен контрол над представители на съда, а НС може да ги изслушва само при обсъждането и приемането на годишните доклади за дейността на съдилищата.

САК говори за продължаващо принизяване на адвокатската професия и общност. „Твърдо се противопоставяме на създаването на обществена нагласа за обвързване на адвокатите с престъпни интереси“, заяви колегията по повод на думите на премиера в оставка и изтъкна, че внушението, че адвокатите целят мачкана на представителите на съда и прокуратурата, е пряко и безогледно посегателство срещу цялата адвокатура.

В отвореното писмо се напомня, че на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия, а освен това адвокатите, които са станали депутати, не действат в НС като адвокати, а като избраници на народа.

А за думите на Бойко Борисов се заявява: „Това са поредните общи квалификации на адвокатите, чиято конституционно прогласена мисия е защита на правата на гражданите и юридическите лица. Нещо повече не се отчита простия факт, че колегите адвокати поели обществен ангажимент и длъжност като депутати, са избраници на народа и не действат в качеството си на адвокати в рамките на дейността си като народни представители“.

Обръщението завършва със специален призив към Висшия адвокатски съвет (ВАдС): „Приветстваме включването на все повече юристи и адвокати в законотворческата дейност и препоръчваме на Висшия адвокатски съвет да предприеме от името на всички адвокати действия за защита на професионалната им репутация и чест, за ангажиране отговорността на лицата, които петнят репутацията на една цяла общност високо образовани професионалисти“.

Събранието започна с писмени поздравления към адвокатите от председателите на ВКС и ВАС Лозан Панов и Георги Чолаков и на Софийския районен съд Александър Ангелов.

Председателят на Софийския апелативен съд Даниела Дончева беше записала специално видеообръщение към столичните адвокати и гостува и онлайн на събранието. В залата към колегите си се обърнаха председателят на ВАдС Ралица Негенцова и зам.-омбудсманът Елена Чернева.

„Този форум ви дава възможност да отправите към българските граждани своите послания, да споделите възгледите са за качеството на законодателството, за правата на гражданите, както и за динамичните процеси в обществото ни. Да посочите открито реалните проблеми, които стоят пред професията и засягат нейната независимост“, призова софийските адвокати Лозан Панов.

Председателят на ВАС Георги Чолаков пък засвидетелства на адвокатите готовност да откликва на всичките им въпроси и проблеми, свързани с административното правораздаване.

Във видеообръщението си Даниела Дончева благодари на адвокатите за това, което правят всеки ден, за да има право и справедливост. „Добрите юристи винаги са били стълб, на който се е опирало доброто развитие на обществото“, каза тя.

„Живеем в сложно време, в което има разделение и виждаме най-черните и лошите дни. Нека се обединим и да преодолеем всякакви различния, дребнави дрязги и да бъде единни като професионална общност, за да преодолеем предизвикателствата“, заяви председателят на Висшият адвокатски съвет Ралица Негенцова.

Основните задачи на събранието са да обсъди и гласува отчетите и бюджета, както и да избере 154 делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, което трябва да избере нови висши органи на адвокатурата. Засега четирима обявиха кандидатурите си за председател на Висшия адвокатски съвет – Райна Аврамова, Иван Демерджиев, Ивайло Дерменджиев и Ивайло Данов. Дали ще има още желаещи, ще стане ясно в края на следващата седмица, когато изтича срокът за номинации.

Събранието не прие отчета за миналата година

Със 128 гласа „за“, 46 „против“ и 24 „въздържал се“ Общото събрание реши, че не приема отчета за дейността на Софийския адвокатски съвет за миналата година и за изпълнението на бюджета за 2020 г. Такова беше и предложението на новия съвет, който встъпи в длъжност през март 2021 г.

Отчетът за миналата година беше представен накратко от новия председател Стефан Марчев, който заяви, че няма да влиза в подробности, тъй като цялата информация и становището на новия съвет по нея бяха публикувани отдавна на сайта на колегията (можете да се запознаете с констатациите тук). Пред събранието той даде няколко примера, които са мотивирали действащия съвет да приеме, че имуществото и парите на колегията не са били добре стопанисвани.

„Как се стопанисва имуществото на колегията? Нашето мнение е, че не е стопанисвано надлежно и добросъвестно и бюджетът на изразходван целесъобразно“, каза той. И посочи, че миналата година например са похарчени 52 000 лв. за рекламни материали, като няма решение на съвета за това (старо решение отпреди години предвижда, че разходи до 2000 лв. не минават през него). Марчев съобщи, че от юли 2020 г. не е плащан СОТ за двете сгради на САК в София и те са на практика без охрана. Говори и за „закупуване на количества от стоки, които не са свързани с дейността на колегията“ и за „неизпълнение на правомощието да се следи за точно изпълнение на бюджета“. Встъпилият през март 2021 г. съвет е установил и десетки забавени дисциплинарни преписки.

Думата взе предишният председател Ивайло Данов, който заяви, че отчетът и становището на новия съвет са поднесени тенденциозно и целта е той да бъде представен като мошеник и публично очернен. „Не съм взел нито една стотинка, нито един бонбон, нито една ядка неправомерно. Цялата ми дейност като председател е публична“, каза той. По думите му има решение, че всеки адвокат трябва да получи работен календар и химикалка от колегията и затова са сумите за тези материали, а разходите по това перо са по-ниски от предишни години. „Беше ми оказан силен натиск да се откажа да се кандидатирам за председател на ВАдС, очаквам битка на идеи, а не недоказани твърдения, битови подмятания, пошли лъжи и интриги“, допълни той.

Стефан Марчев посочи, че новият съвет е в ситуация да не може да се откаже от наследството и затова трябва да го приеме по опис, затова ще бъде направена пълна ревизия. Той пожела на Данов успех в надпреварата за председател на ВАдС. А Жана Кисьова допълни: „Няма злонамереност на нито един от нас, но няма да седя и един ден в този съвет, укривайки нещо“.

Адвокат Пламен Кирилов постави серия от въпроси по бюджета – как са избирани фирмите за ремонт на почивния дом в Лозенец и на хижата на Витоша, както и къде са финансовите отчети на колегията за последните 5 години. Освен това той заяви, че заплатата на шофьора в САК е третата най-висока и попита какви са заслугите му и каква дейност е извършил, че да получава подобно заплащане.

Адвокат сподели за проблем с платежно нареждане на колегията и в отговор Стефан Марчев съобщи: „До 29 март 2021 г. САК плащаше с хартиени платежни срещу 4 лв. такса за всяко едно. То не е генерирано от счетоводителя, а е подписвано от Ивайло Данов. Вече има електронно банкиране с нужния контрол и нарежданията струват 1,20 лв., а към същата банка – 60 ст. Счетоводителят носи своята отговорност, но има някой друг, който не го е контролирал“.

След призиви да няма лични нападки, думата взе Емил Георгиев, който заяви, че няма такива, а се изнасят единствено факти.

Адвокат Данов взе думата още веднъж, за да обясни на какво се дължи дефицитът от над 241 000 лв. Той напомни, че заради пандемията столичните адвокати три месеца не плащаха членски внос и това са 219 000 лв. по-малко. Освен това са били намалени встъпителните вноски и това е намалило приходите със 155 000 лв. Изтъкна и че е нямало приходи от семинари.

В отговор Жана Кисьова заяви, че всичко това е подчертано и отчетено от новия съвет в становището му. „Но когато има спад в приходите, трябва да има и намаление на разходите“, каза тя.

На финала отчетът за миналата година не беше приет.

Общото събрание гласува и серия други решения. С част от тях на практика то подкрепи вече взети от новия съвет решения – да се създаде е-регистър на всички решения на Софийския адвокатски съвет и на всички актове по дисциплинарни дела със заличени лични данни.

По предложение на Емил Георгиев и Маринела Ашикова беше гласувано решение заседанията на съвета да се излъчват онлайн в реално време, като прекъсват когато се обсъждат чувствителни лични данни. От новия съвет казаха, че са обсъждали тази възможност, но за да се гарантира, че заседанията ще следят само адвокати от САК, трябва да е готов новият сайт на колегията със специална закрита секция. Това беше възприето от предложителите. Освен това се взе решение да се създаде възможност за бързо проучване по е-път чрез анкети на столичните адвокати.

Съветът беше задължен да публикува всички финансови отчети на колегията за последните пет години.

Събранието реши и да се учреди награда в памет на адвокат Михо Радойнов.

Изключително емоционално протече дискусията за осигурителна каса „Адвокат“, в която беше установена „дупка“ от над 75 000 лв. (повече за финансовото положение на касата виж тук). Управителят ѝ Валентина Адиркова поиска поиска колегията да отпусне заем за покриване на този дефицит, но събранието с голямо мнозинство отказа. Повдигна се въпросът за търсене на персонална отговорност, за ликвидация и сезиране на прокуратурата. Стана ясно и че е поискана пълна ревизия на касата от Националната агенция за приходите. Събранието прие, че според резултатите от нея ще бъдат взети решения за бъдещето на касата, както и за търсене на отговорност на виновните за финансовото ѝ състояние.

На финала беше приет бюджетът на колегията за 2021 г.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 април 2021 21:09
Гост

Аз се кефя на Тиквеното изказване. Адвокатите на мутрите щели да привикват и мачкат председателите на ВКС и ВАС и обвинител № 1. А с какво се различава обвинител № 1 от мутра? Освен, че е декориран с каскет, червен чаршаф и червена маска ПРБ?

Немарчев
Немарчев
26 април 2021 10:01
Гост

И не искам да чувам за Истанбул!

Пеевски трол
Пеевски трол
26 април 2021 9:59
Гост

По-добре фолк певица, отколкото конкубин на лихварите!

Анонимен
Анонимен
25 април 2021 19:00
Гост

Пеевските тролове газ пикаят срещу новия състав на колегиите в София, Пловдив и страната, които се опълчиха на статуквото, чиито крепители са Негенцова и старата върхушка на адвокатурата. Последните проспиваха всяка гавра с правото у нас на управляващата хунта като се започне от специализираните съдилища, та се стигне до изцепките на кухата каскетна лейка по теми от разделение на властите до селски туризъм. А новите, както ясно се вижда, подскачат като ужилени при всяка подобна груба селска проява на карикатурни образи като Джипко Бибитков, Барни Ръбъл и сие.

Глупак
Глупак
26 април 2021 8:54
Гост

Всеки който не подкрепя Гигова и великият мъж до нея е човек на Пеевски и Данов. Много умно. И достойно за Оскар. Сега остава през Страстната седмица да върнете парите на банките, понеже Адвокатурата е на кръста. Не се бесете! Бъдещето е пред вас.

Немарчев
Немарчев
25 април 2021 12:00
Гост

Ако професионалният домуправител е Валя Гигова, то тогава #КОЙ поръчва музиката?!

advokatTROL
advokatTROL
25 април 2021 11:07
Гост

Вървим към професионален домоуправител, впрочем напълно сериозно – това е пътят.

Неполитичен коментар
Неполитичен коментар
25 април 2021 9:29
Гост

Дерменджиев, Гигова, Данов и пловдивчаните в повече са хора на статуквото. Ако искаха наистина нещо полезно да свършат за ползу Адвоката, то новият закон щеше да е факт. И изборите щяха да са по нов регламент, а не 200 зависими и платени отвън адвоката да определят съдбата на 14 000, както и бъдещето на Адвокатурата в защита на Лозан Панов, екснотариусът от Балчик и турбокорумпираните върховни и всякакви съдии. Отвличайки внимание с Гешев. Много важно!

политнекоректен коментар
политнекоректен коментар
25 април 2021 7:20
Гост

Колко от присъстващите на това общо събрание на са кандидати за нещо си-например за делегати, или не са по задължение там-като началници? Ше се окаже,че при адвокатите има пълно дезинтересиране от това общо събрание, и пълно неглижиране на колегията. ИЗВОД: съществуването на съсловна монополна адвокатска организация е излишно, натрапено, паразитно, самите адвокати не я броят за нищо съсловната си организация-видно от минорното присъствие на общо събрание-което уж е висш орган на колегията. Адвокатурата трябва да бъде реформирана-в смисъл на закриване на съсловната организация. Който иска да се сдружава-доброволно.- Адвокат трябва да се става с вписване на регистър на адвокатите към… Покажи целия коментар »

Ало ало
Ало ало
25 април 2021 8:58
Гост

Това е благодарение на два фактора! Първият е, че действащият закон е изцяло в интерес на малка група лобисти-номенклатурчици. Може ли половината адвокати да са в една колегия от 27? В София трябва да има поне 10 колегии и при това положение е нормално да са 200 участниците. Вторият е, че куцо, кьораво, сакато стана адвокат, а при настоящият регламент няма хляб за адвокатите, а и герберастията и милиционерщината мразят критиката и корективите на калпавото им и крадливо управление! Има още нещо, не само за адвокатите. Качеството на юридическото образование. Иначе Адвокатурата си трябва! Това е институция. Няма да се… Покажи целия коментар »

Случаен
Случаен
24 април 2021 22:36
Гост

Адвокатурата в София има вече достойно ръководството,което предлага смислени неща. Кой, ако не адвокатурата да реагира на погазването на законноста и обругаването на адвокатите. Без адвокати не можете-човек и добре да живее стига до адвокат и тогава разбира, що е то справедлив и безпристрастен съд и право на защита.

Re:
Re:
25 април 2021 9:01
Гост

Голем Виц. Справдлив и безпристрастен съд.

само минавам
само минавам
24 април 2021 22:04
Гост

Никаква представителност! 200 адвокати от 6000.

Анонимен
Анонимен
25 април 2021 7:23
Гост

И от тези 200-преобладаващата част-кандидати за делегати, или началници в колегията. Интересно колко са адвокатите-които са присъствали не като кандидати, и не като началници? Имали и 50 човека(от колегия от 6000)-да са отишли на това ОС без да са кандидати, или без да имат някаква началническа позиция?

нима
нима
24 април 2021 20:22
Гост

„Адвокатите изтъкват, че е недопустимо да се упражнява парламентарен контрол над представители на съда“
Защо да е недопустимо? След като може на прокуратурата, защо да не може на съда? Нали и едното, и другото са все съдебна власт?

Д-р Москов
Д-р Москов
24 април 2021 21:58
Гост

Не само може, а и трябва! Парламентарна република сме все още. Като станем съдебна република става! Много се плаща на софийските адвокати-лобисти да не се занимават със собствените си проблеми, а да ☂️ поръчковите платени съдии.

да де
да де
24 април 2021 22:37
Гост

Функцията на Прокуратурата е да провежда наказателната политика на държавата срещу престъпността. Да ръководи разследването на престъпленията и да обвинява извършителите от името на държавата. Затова Конституцията в чл.84, т.16 предвижда отчетност на главния прокурор пред НС – да докладва как върши тази работа, какви са резултатите от нея. Ето текста: „Народното събрание изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи. Народното събрание може да изслушва и приема и други доклади на главния… Покажи целия коментар »

Темелко
Темелко
24 април 2021 14:39
Гост

Редно е адвокатурата да покаже мъдрост и да се обедини, независимо от различията в името на законността и качественото правосъдие!

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
24 април 2021 13:32
Регистриран

Поздравления, колеги! Къде са другите колегии? Реторичен въпрос…..

Калоянски
Калоянски
24 април 2021 15:43
Гост

И други в провинцията също се осмелиха на умрялото куче да извадят ножа…

Цинизъм
Цинизъм
24 април 2021 12:14
Гост

Точно Кисьова да се изказва, при положение че прибира тлъсти хонорари, за да гази законите в полза на колекторските дружества, е доста цинично.

Кисьовщини
Кисьовщини
24 април 2021 22:07
Гост

Хората на Гигова. И тези ми били „алтернатива“?!

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:34
Гост

Вече се усеща новата вълна в САК.

Pencho
Pencho
24 април 2021 11:37
Гост

Дано да не свият перките и на новото ръководство, макар да имам надежда, че може да разчисти авгиевите обори, поне в първите години, за след това не знам как ще е с мотивацията.

Д-р Москов
Д-р Москов
24 април 2021 22:10
Гост

Новата е недобре забравената на Доковска и с-ие.

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:33
Гост

Адвокатите винаги са били трън в очите на управляващите, а в същото време ги харесват за депутати. Сигурно, защото така им се отнема независимостта.

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:35
Гост

Ако самият адвокат не пожелае, няма как насила да влезе в НС, нали

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:37
Гост

Да си признаем честно, някои влизат заради определени интереси, други, за да си починат и да имат сигурен доход, а трети по идеология

Глог
Глог
24 април 2021 22:11
Гост

Адвокатите са трагични.

123
123
24 април 2021 11:32
Гост

Да се мълчи сега е същото като реакцията на борисовите министри едно време, когато казваха, че не се притесняват да бъдат подслушвани, защото нищо лошо не правели.

OMG
OMG
24 април 2021 11:29
Гост

Браво, нека се чуе, пък после искам „протестната партия“ БСП да обясни гласуването си.

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:19
Гост

Право в десетката! А Негенцова и останалите мълчаливо подкрепящи статуквото позорно мълчат!

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:22
Гост

А от кандидатите за председател на ВАдС само Ивайло Дерменджиев реагира. Така че аз знам за кого ще гласувам

Ало, ало
Ало, ало
25 април 2021 9:11
Гост

РеакционерЪт! Знаеш ти, че Гигова, Доковска, Краев, Ралчев и Пискова са новите лица на старите фесове начело на Адвокатурата – банките с колекторите им, политиците-сектанти с чуждото финансиране и олигарсите-бегълци даващи мило и драго да си имат не адвокати, а Адвокатура!

Срам
Срам
24 април 2021 11:13
Гост

А къде е реакцията от ВАдС, очаквах още вчера да излезе с позиция от името на всички адвокати

Багер
Багер
24 април 2021 11:32
Гост

Как ще излязат, бе, та те си пазят собствените интереси в последните месеци от мандата, да кешират каквото могат, че ще бъдат изметени.

Анонимен
Анонимен
24 април 2021 11:34
Гост

Ще ги измитат заедно с Бойко и затова не му репчат 😊

Хе хе хе
Хе хе хе
25 април 2021 9:14
Гост

Ти гледай такива като тебе да не ги изметат от Адвокатурата! Пък после гледай политиката, ако въобще си Адвокат, а не само трол.