Съдийската колегия единодушно избра Елеонора Серафимова за председател на Окръжния съд в Пазарджик за още 5 години.

Тя е номинация на общото събрание на съда, а всички изказвания на заседанието на СК на ВСС бяха положителни и в подкрепа на кандидатурата ѝ.

Част от въпросите към Серафимова бяха свързани с кадровото обезпечаване на районните съдилища в Пещера и Велинград, в които се оказва, че натовареността е много над средната за страната.

Във Велинград съдиите били трима. Единият от тях – Веселин Петричев, който беше председател, а след това дълго време изпълняваше функциите на такъв, преди няколко месеца беше командирован в Окръжен съд-Пазарджик. Така останали двама магистрати в РС-Велинград.

В РС-Пещера имало двама съдии. В началото на лятото Съдийската колегия отмени заповедта за командироване на Лилия Терзиева в СРС и я върна в Пещера. Това стана по искане и на Серафимова, и на председателя на РС-Пещера. Един от мотивите беше именно високата натовареност на районния съд. Според цитираните през лятото данни тя е равна на тази в Софийския районен съд.

Но след като Лилия Терзиева се е върнала в Пещера, Серафимова я е командировала в РС-Велинград.

Олга Керелска и Атанаска Дишева поставиха въпроси, свързани именно с това – от една страна висока натовареност, а от друга вземане на кадри от тези органи. Освен това попитаха каква е причината повече от пет години процедурите за избор на председател на РС-Велинград да се провалят поради липса на кандидати.

Серафимова обясни, че заедно със заместниците си е обсъдила възможността за командироването на Петричев, който гледа наказателни дела. Заключили са, че това е необходимо, защото с идването му в окръжния съд  наказателните съдии ще станат шестима и ще може да се сформират два съдебни състава. Тя добави, че Петричев е с 24-годишен съдийски стаж, все във Велинград, и му се дължало израстване в кариерата. Другият мотив бил заради фактическата и правна сложност на наказателните дела. Серафимова посочи, че имали производства с по 300 свидетели, с по 14 подсъдими и даде пример с т.нар. дело за радикален ислям срещу Ахмед Муса и още 13 души.

Наред с това обясни, че РС-Велинград е труден съд и всяко дело, което идва от там в Пазарджик изисква особено внимание заради сложността му. „По някаква причина отношенията между страните там са нагнетени, съдържат много емоции, трудно е, когато влезеш по такова дело. Знаете, че Велинград е предпочитана туристическа дестинация, динамичен град с големи финансови интереси и с престъпност и е емблематичен“, каза Серафимова.

Тя поясни, че съдийката, която в момента е и.ф. председател там, е изключителен професионалист, стегнат и организиран човек и е била шеф на съда във Велинград преди Петричев. Сега вече не желаела да поема тази отговорност.

Другият съдия пък имал специфично виждане по отношение на начина на работа – насрочвала дела за 14 ч. и заседанията продължавали до 20-21 ч. Серафимова изрази недоумението си за този начин на работа и поясни, че има достатъчно време да се проведе заседание, ако бъде насрочено за 9 ч. Тя добави, че въпросната съдийка работела бавно, имала голяма висящност на делата и заради това си задава въпроса дали тя би могла да се справи като председател.

Тук е мястото да се припомни, че през март СК на ВСС обяви процедура за избор на шеф на РС-Велинград. През април трима души подадоха документи за участие – следователят Недко Петров, прокурорът Асен Палавеев и съдия Валентина Иванова. Но вече осем месеца атестациите на тримата не са публикувани и няма и дата за изслушването им пред кадровия орган.

По отношение на командироването на Лилия Терзиева, Серафимова обясни, че това е станало със съгласието на съдийката. Един от основните аргументи за това е много по-добрата транспортна връзка между София и Велинград, отколкото между столицата и Пещера, докъдето пътувала с влак до Пазарджик и после до Пещера. Докато до Велинград имало директен автобус. Освен това в Пещера се върнала на работа съдийка, която била в отпуск по майчинство.

Елеонора Серафимова обясни още, че в ОС-Пазарджик няма нужда от съдии, но са им необходими съдебни помощници, които биха били много полезни и призова ВСС да помисли по въпроса.

За идеите за прекрояване на съдебната карта, тя беше категорична, че е против всякакви предложения за окрупняване и закриване на съдилища. Съдът е истинската независима институция, хората имат нужда от стабилитет, от усещането за близост на държавата, каза още Серафимова.

В отговор на зададен въпрос, тя каза, че подкрепя идеята за децентрализация на конкурсите по апелативни райони. А ако това не стане, поне да се помисли за децентрализация на районно ниво.

За 29 януари беше отложен изборът на председател на Окръжен съд-Пловдив. Единственият кандидат – Веселин Хаджиев вчера е получил остра бъбречна криза и е настанен в болница.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петров
Петров
07 декември 2018 12:05
Гост

Кадровото обезпечаване е проблем на много съдилища. Допада ми подходът на съдия Серафимова.

Минко
Минко
07 декември 2018 12:01
Гост

Защо ли няма много мераклии за председател на РС-Велинград?

Анонимен
Анонимен
07 декември 2018 11:43
Гост

Поздравления! Тя наистина го заслужава.

Сийка
Сийка
07 декември 2018 12:04
Гост

Така е, но съм съгласна с мнението й за за прекрояването на съдебната карта.