Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преместване на 15 съдии в Гражданското отделение на Софийския районен съд. Предложението на комисията по натовареността беше подкрепено единодушно, макар някои да го направиха с уговорка.

Комисията проведе предварително проучване и се оказа, че 22 съдии искат да се преместят в столицата. Но след преглед на документите комисията е решила да бъдат уважени заявленията на 16 от тях – трима от Пловдив, двама от Бургас, Враца и Сливен и по един от Свищов, Ямбол, Плевен, Своге, Благоевград, Червен бряг и Свиленград. Впоследствие съдията от Ямбол е оттеглил заявлението си.

Цветинка Пашкунова обяви, че въпросът с натовареността на СРС трябва да бъде решен, а механизмът за преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е най-бързият начин за преодоляване на ситуацията там. Пашкунова обаче направи уговорката, че този подход не трябва се превръща в правило за решаване на проблемите с натовареността. Тя добави, че процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е изключение в закона с ясно очертани предпоставки. И посочи, че решенията за преместване трябва да стъпват върху трайни тенденции за намаляване на натовареността на съдилищата, от които ще се местят магистрати.

Тя цитира някои от данните за натовареността на някои от районните съдилища, от които ще бъде преместен щатът със съдията в София. Например в Своге тя е 55.13 дела средно на месец, а в Пловдив – 48.87. Да не се окаже на един по-късен етап, че за тези съдилища ще трябва да откриване процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, каза Пашкунова. Поясни още, че най-обективният и справедлив критерий за кариерното развитие на магистратите е конкурсът и тази процедура не бива да го подменя.

Боян Магдалинчев също заяви, че ще подкрепи предложението. И припомни, че в концепцията си е заложил да бъде решен проблемът със свръхнатовареността на Софийския районен съд. „Дисциплинарните производства основно са срещу съдии от СРС, стотици дела не се решават в срокове и магистратите не са виновни, причините са извън обективните възможности на колегите да се справят с този проблем. Процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е един от способите. Трябва обаче да помислим и върху въпроса, че СРС става с голям щат и ще бъде трудно управляем“, заяви Магдалинчев.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов посочи, че и той ще гласува в подкрепа на предложението. Същата позиция изрази и Красимир Шекерджиев.

Така единодушно беше взето решение за откриване на процедурата за преместване на 15 съдии от страната в Гражданското отделение на СРС.

Разкриват нови бройки в СГС, спецсъда и АСНС

Междувременно Съдийската колегия реши да предложи на Пленума на ВСС да закрие 9 щатни бройки в окръжни съдилища и да разкрие шест в Софийския градски съд, две в Специализирания наказателен съд и една в Апелативния специализиран наказателен съд.

Закриват се бройки по една в Перник, Пазарджик, Ямбол и Плевен и по две в Силистра и Велико Търново. Комисията беше предложила да се закрият и две места – по едно в Монтана и Добрич, но се оказа, че магистрати от тези две окръжни съдилища са подали заявления да бъдат преместени в СГС по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Някои административни ръководители са възразили срещу закриването на щатове.

Същевременно и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков изрази несъгласие с предложението като изложи логични аргументи. Според него предложението е преждевременно като напомни измененията в ГПК от лятото на т.г. за подсъдността на застрахователните и потребителските дела. „Ние не знаем какво ще е въздействието върху всички окръжни съдилища, какъв ще е ефектът. Да изчакаме 4-5 месеца и да видим какво ще е постъплението на делата“, каза Чолаков.

Даниела Марчева, която като председател на комисията по натовареността, е вносител на предложението, веднага отговори. Пренебрежимо малко е, заяви тя като обясни, че е изчислила какво ще бъде то. Средно с около 1.78 дела повече на месец на съдия от окръжен съд, отвърна тя. По време на заседанията на правната комисия в парламента, когато се обсъждаше въпроса с промените в ГПК, тя изтъкна, че 80% от застрахователните дела са с ищци, които не живеят в столицата.

Новата бройка в АСНС пък е предвидена за Петя Колева, която през юни подаде оставка като зам.-председател, която все още не е гласувана. Причината е, че няма свободно място, на което да бъде назначена като редови съдия. Същевременно тя подаде заявление за участие в процедурата за избор на членове на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК). В нея обаче не се допускат хора на ръководни позиции.

За четвъртък пък е насрочен Пленум на ВКС, който трябва да избере съдии за членове на КАК. Председателят на ВКС Лозан Панов обеща да обясни на върховните съдии ситуацията около Петя Колева.

Кадровиците върнаха съдия Лилия Терзиева в Пещера

Съдийската колегия отмени заповедта за командироване на съдия Лилия Терзиева от районния съд в Пещера в Софийския районен съд. Искане за това е постъпило от председателите на ОС-Пазарджик и от РС-Пещера.

Същевременно колегията отказа да върне в Свищов Мария Димитрова, която също е командирована в СРС.

Преди да пристъпят към гласуване, кадровиците спориха дали не трябва да се изработят правила, тъй като исканията са по нова разпоредба в Закона за съдебната власт. Става дума за чл. 30, ал. 5, т. 18, който гласи: „Съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в този закон, или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован“.

Но надделя мнението, че текстът е ясен, не са необходими специални правила, а е достатъчно само да се вземат предвид актуалните данни за натовареността и становища от двамата административни ръководители – този, който е командировал и този на съда, в който съдията е назначен за титуляр.

По същество вече председателят на ВКС Лозан Панов обясни, че нееднократно се е срещал с ръководителите на СРС и на съда в Пещера по темата. Той посочи, че натовареността от 77 дела на месец в РС-Пещера е по данни за 2017 г., когато там са работили двама съдии. От 22 май са трима и по данни от тамошния шеф натовареността е намаляла. Същевременно тази на СРС се увеличава. Затова е отказал да откомандирова Лилия Терзиева. Панов призова да се вземе предвид и писмото на съдии от СРС, които преди няколко месеца обявиха, че командированите магистрати са жизнено необходими.

Панов напомни и че съдия Лилия Терзиева е станала обект на медийни атаки заради това, че отхвърлила жалба на уволнен от Панов служител във ВКС.

„Подходът и решението, което очаквам да вземете, ще покаже дали това е наказателна акция само и само, защото някой я свързва с мен като председател“, заяви Лозан Панов.

„Ако се политизира въпросът и дебатът не стъпи върху обективни данни, аз ще напусна залата. В подобни сценарии отказвам да участвам“, възмути се Даниела Марчева.

Както тя, така и Драгомир Кояджиков наблегнаха на въпроса, че писмото от СРС не е подписано от всички съдии. Марчева изтъкна обаче позицията на един съдия от този съд – Васил Петров, който преди няколко месеца в публикация в медия обясни защо не го е подписал.

В крайна сметка само Панов гласува против предложението.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мари Жан
Мари Жан
19 септември 2018 8:19
Гост

На какво конкурсно начало пречи чл.194 ал.1 ЗСВ?!! Пашкунова дали е прочела въобще текста на закона? Говорим за хоризонтално преместване- от един районен съд в друг районен съд, а не за кариерно ИЗРАСТВАНЕ! Ако някой иска да отиде в най-натоварения съд, да полага срещу същото възнаграждение десетократно повече труд, да става и ляга с мисълта кога ИВСС ще го погне за забавени дела, да няма време за децата си дори, да живее и работи в абсолютно токсична среда, то това никак не може да се брои за израстване, повярвайте ми. И много плоско звучи темата София-провинция, защото тук принципа на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 септември 2018 14:12
Гост

Трябва си прекрояване на съдебната карта.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2018 17:49
Гост

Да , най-добре е да се прекрои съдебната карта ….но няма кой да го направи . Ето , такива като председателя на ВАС Чолаков веднага бързат за предложат…..нищо да не прави , да се изкача . Абе , Чолаков , що не си гледаш раздутия брой административни съдилища – повече от половината са за закриване , а се занимаваш ….със СРС и СГС . Въобще имаш ли представа колко и какви дела гледат СРС и СГС . Какво общо има промяната при потребителските спорове и преките искове на застрахователи с брачно отделение , или с търговско отделение и въззивно отделение… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 септември 2018 14:12
Гост

Абсолютно съм съгласен с мнението на Цветинка Пашкунова. Това е временно решение на проблема.

Anonimen
Anonimen
18 септември 2018 13:59
Гост

Много добре. Така ще се облекчи натовареността на колегите.

Петров
Петров
18 септември 2018 14:07
Гост

Бройката е крайно недостатъчна.