Съдия, прокурор и следовател се кандидатираха за председател на Районен съд-Велинград в десетата поред процедура, която обявява Висшият съдебен съвет. От септември 2014 г. насам кадровият орган девет пъти се опитва да избере шеф на този съд, но нито един магистрат не проявяваше интерес към мястото. Сега те са цели трима и то от различни органи на съдебната власт – Валентина Иванова е от РС-Велинград, Асен Палавеев е от РП-Велинград, а Недко Петров е от Националната следствена служба.

Съдия Иванова: Искам да издигна общественото доверие в съда

Първият кандидат е от самия съд. Това е Валентина Иванова, която от 2015 г. работи в РС-Велинград. Преди това над седем години е била съдия в Районен съд-Пловдив.

Мотивите ми за заемане на длъжността са свързани с желанието ми за издигане и утвърждаване на общественото доверие към институцията, в която работя и нейното представителство, като съзнавам отговорностите, които носи заемащият длъжността „Административен ръководител – Председател“ на районен съд и същевременно считам, че натрупаните през годините знания, опит и организационни умения ще ми помогнат да се справя със задълженията и задачите, които стоят пред ръководството на съда“, обяснява Иванова личната си мотивация за заемане на поста.

В концепцията си тя изтъква няколко проблема в работата на съда – недостатъчна кадрова обезпеченост, липса на вещи лица, връчването на призовки от страна на кметове и наместници и остаряла техника.

Осъзнавам отговорността, която стои пред административния ръководител на районен съд в случай, че ми бъде гласувано доверие и бъда избрана за Административен ръководител – Председател на Районен съд-Велинград, ще положа усилия за постигане на добри резултати в работата на съда, както и ще работя за постигане на прозрачно, качествено и ефективно правораздаване, за гарантиране върховенството на закона и за повишаване на общественото доверие в съдебната система“, пише Иванова.

Прокурор Палавеев: Целият колектив на съда ме подкрепя

Асен Палавеев работи в съдебната система от 1999 г., като от 2002 г. е прокурор във Велинград.

Моята лична мотивация за кандидатирането за административен ръководител на Районен съд-Велинград се основава на огромното доверие и подкрепа на съдиите от Районен съд-Велинград и на целия колектив на съда… Познавам еднакво добре както колегите магистрати от прокуратурата и съда, така и служителите в тях. Винаги съм бил в добри и принципни отношения и с колегите адвокати, както и със служителите на полицейското управление и с представителите на всички други институции в нашия съдебен район, с които ни свързва естеството на работата ни. През всичките тези години съм трупал професионален опит и авторитет, и считам че се ползвам с доверието на всички тях, и ще мога да разчитам и на тяхното съдействие и подкрепа, за да се справя с предизвикателствата, трудностите и отговорностите на административното ръководство“. Така започва концепцията си Асен Палавеев.

Той отбелязва, че миналата година е бил удостоен с грамота и служебна благодарност от ВСС за „проявен висок професионализъм и компетентност като лектор при осъществяването на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и принос за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието” на Съвета на Европа.

Основният проблем на РС-Велинград, според него, е недостатъчната кадрова обезпеченост на съда като отбелязва, че щатът трябва да бъде увеличен на пет бройки. Казва, че водещо за качественото и срочно правораздаване е осигуряването на още съдии. „В малките съдилища, тези извън окръжните центрове, една незаета щатна бройка оказва огромно влияние върху натовареността на съдиите, а от там и върху качеството на работа, а камо ли ако не са заети реално два щата, тогава съдийската работа се превръща в едно непосилно напрежение дори за съдии с голям стаж и опит“, изтъква Палавеев.

В тази връзка акцентира и на допълнителната квалификация на магистратите като препоръчва участието им в обучения и семинари.

На финала на концепцията си прокурорът казва: „Ще приема предизвикателството за един специфичен начин на живот със самоограничения, съответстващ на изискванията за качествата, необходими за управлението на Районен съд-Велинград и ще положа усилия за формиране на един по-положителен облик на съда, повишаващ общественото доверие в него и утвърждаването му като независим и ръководещ се от върховенството на закона съд, работещ под засилен обществен контрол, но същевременно неподдаващ се на външен натиск, съзнавайки с колко трудности се нагърбвам, но и мотивиран същевременно от доверието на колектива на Районен съд-Велинград, който ме подкрепи в това начинание, за да можем заедно да се справим с предизвикателствата на ежедневието за осъществяването на една реформирана съдебна система“.

Следовател Петров: Кандидатствам и заради климатичните условия във Велинград

Последният кандидат – Недко Петров, работи в съдебната система от 1999 г., като най-напред е бил военен следовател, а от 2008 г. до 2015 г. е бил съдия в Районен съд-Елин Пелин. От три години е следовател в Националната следствена служба.

Личната му мотивация за кандидатстване за длъжността е следната: „Мотивите да се кандидатирам… се основават както на повече от шестгодишния ми трудов стаж като съдия, така и на опита, качествата и уменията, които съм придобил в съдебната система. На базата на опита ми като съдия, считам, че имам достатъчно професионални познания, които ми позволяват да се справям с всякакъв вид и сложност дела. Тази увереност имам поради това, че всички мои досегашни атестирания са приключвали с високи резултати…

Не на последно място за мотивация да кандидатствам за председател на Районен съд-гр. Велинград са климатичните условия там, които ще повлияят благоприятно върху хроничното ми белодробно заболяване, получено след прекарана пневмония, както и намерението на семейството ми да се установим трайно да живеем там“.

И Недко Петров акцентира върху голямата натовареност на съда и недостатъчния брой съдии и заявява, че трябва да има увеличение на щата. Предлага и допълнителна квалификация на магистратите.

Друг проблем, който сочи, е призоваването чрез община или кметство, който е следствие на неумението на длъжностни лица да се справят с оформянето на книжата и с непознаването на закона. В тази връзка предлага съвместно обучение със съда.

И той, като Валентина Иванова, отбелязва трудности с вещите лица, поради липса на подробен списък.

Накрая обещава, ако бъде избран, да отстоява постигнатото до момента и да работи съвместно с всички съдии и служители за издигането на авторитета на съдебния окръг и за утвърждаване на върховенството на закона.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет все още не е обявила дата за провеждане на избора за председател на районния съд във Велинград.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Знаещия
Знаещия
08 май 2018 23:53
Гост

Избора е предизвестен, на всички ни е ясно, че това ще е протежето на съдия Петричев . Така поне ще се подобри климата в прокуратурата и ще може районния прокурор да разгърне потенциала си!

Боян
Боян
09 май 2018 6:50
Гост

Когато Петричев стане гинеколог, тогава и протежето му Палавеев ще оглави Районния съд.

Боян
Боян
08 май 2018 13:27
Гост
Боян
Боян
08 май 2018 13:26
Гост

Конкурсите за нов районен съдия на Велинград обаче не успяват да привлекат кандидати. Според източници от съда причината е в топлите отношения между Узунов и Петричев и заканата на Митко да омаскари всеки, който дръзне да се яви срещу неговото протеже.

Митко
Митко
08 май 2018 8:28
Гост

Те всички много обещават докато ги изберат. Ама после бързо забравят.

Гошо
Гошо
08 май 2018 8:26
Гост

Следовател да бъде председател на съд. Интересно.

Anonimen
Anonimen
08 май 2018 8:24
Гост

Изборът ще е труден

5-ко
5-ко
08 май 2018 8:18
Гост

Съдия Иванова може би е най-подходяща.

съни
съни
08 май 2018 7:04
Гост

мотивът на следователя, хич не е за пренебрегване, макар да звучи странно в концепция, но човекът явно е честен

Анонимен
Анонимен
08 май 2018 7:03
Гост

Интересна компания се е събрала, но се чудя какво му има на този съд, че девет път няма кандидати

Боян
Боян
08 май 2018 13:28
Гост