Висшият съдебен съвет (ВСС) откри втора процедура за предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Единодушно всички присъстващи 19 членове на съвета приеха, че второто предложение за освобождаването на Гешев е допустимо и редовно.

След това кадровиците обединиха двете предложения и те ще бъдат разгледани в едно производство.

Министърът на правосъдието Крум Зарков заяви, че ще свика заседание още този четвъртък, на което да започне дебат по същество.

Главният прокурор присъства на заседанието, въпреки че миналата седмица стана ясно, че ще бъде в отпуск от 5 до 9 юни. В залата беше и адвокатът му Радостина Константинова-Томова.

Искането е внесено от четирима членове на Прокурорската колегия – Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Йордан Стоев.

Повод за предложението е изявлението на обвинител №1 пред медиите на 15 май, когато той, след като скъса оставката си, заяви следното: „…между другото ясно е какъв е политическият боклук в Народното събрание. Извинявам се за този израз …съдейки от изявленията на някои така наречени политици…“, „…и е време да бъде изметен този, както казах политически боклук“.

Според четиримата членове на ПК на ВСС изказването на Гешев е в противоречие с нормите на етичния кодекс на магистратите и думите му могат да се квалифицират като „действия, накърняващи престижа на съдебната власт, по смисъла на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията“.

Вносителите твърдят, че главният прокурор демонстрира поведение, което е в противоречие с въведените стандарти в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което е институционално задължение за тях, както при упражняване на професионалната им дейност, така и в личния живот.

Зад депутатите в Народното събрание стоят 3 000 000 души, които пряко са ги избрали и не може да им се казва, че те са …боклук“, отбелязаха четиримата кадровици (повече за искането им виж тук).

В становище по повод второто предложение, Иван Гешев заяви, че използването на израза „политически боклук“ е изразяване на лично мнение, на което има право, още повече, когато е насочено към политици, а в конкретния случай е извадено от контекста, не е насочено към конкретен политик и не може да бъде окачествено като обидно и с него не е нарушен Етичният кодекс на българските магистрати.

Той поясни, че използваният от него израз не е насочен към накърняване на престижа на съдебната власт, а точно обратното – в негова защита. „В конкретния случай дори съм се извинил на аудиторията, че си служа с този израз“, посочи още Гешев.

Гешев стига и до извод, че макар етичният кодекс да изисква поведението на магистрата да се основава на добри обноски, любезност и благоприличие, той не дерогира Конституцията и правото на лично мнение (виж още тук).

Иван Гешев се обяви в защита на България от тези, които късат живо месо и нямат срам пред Бога

Преди да се пристъпи към обсъждането на допустимостта и редовността на второто предложение, главният прокурор Иван Гешев за пореден път заяви, че зад искането прозира опит за политическа власт над съдебната система и нейното превземане, като няколко пъти коментира морала на вносителите на предложението.

Зад това седи политическото влияние на партия ГЕРБ, както беше посочено при разговора ми с г-н Йордан Стоев. Това е опит за превземане на съдебната власт и тоталитарен преврат от хора, които са безпринципни, неуважението към правото и законността са фрапантни. Те се готвят за нещо, което прилича на кървави чистки. Това са хора, които искат да изтърбушат нашата съдебна система и да подчинят магистратите на нелегитимни политически и олигархични интереси. Това може да стане през труповете на хората, загинали за страната. В едно от най-сложните времена не само рушат държавността, но яхат и я употребяват все едно им е бащиния, саморазправяйки се с враговете си“, каза Гешев.

И допълни: „Йордан Стоев ми каза, че ГЕРБ са натиснали копчето на няколко членове на ВСС. Какво означава това? Това означава директна намеса над съдебната власт. Дотук с моралната част“.

Според Гешев това е най-лошият възможен сценарий за България и той ще обхване и законодателната, и изпълнителната власт, а след това може би и съдебната.

Скоро може би ще искат президента, когото сега наричат с всякакви имена… Съдебната власт налага правото на всички, които преди са хулели, а днес може би пазят. Хора, които създават временни и конюнктурни правила. Да прочистим авгиевите обори в съдебната власт, да вкараме действително ред в хаоса, но всъщност нарочно създават този хаос, може би за да си пълнят джобовете„, коментира главният прокурор.

Той попита членовете на съвета защо бързат с отстраняването му, защо не изчакат, за да видят резултатите от работата на прокуратурата от борбата с мафията.

Окей, не ме харесвате, някои политици не ме харесват. Това ли е най-важният проблем – да защитят един бивш премиер, може би Бойко Борисов, като буквално приемат закони и премахват един, който се стреми да свърши работа и вади кирливото бельо на някои колеги тук“, посочи Гешев.

Главният прокурор заяви, че нито той, нито „честните български магистрати“ няма да се откажат от мисията да въведат ред в хаоса.

Нашата религия е страната ни, родината ни и справедливостта и само делата имат значение. Това е, което медиите наричат овладяна държава. Кое не харесват на прокуратурата? Че няма вече свещени крави? Защита на онези, които късат живо месо и нямат срам от Бог и семействата си и нищо свято? Не си мислете, че няма да дойдат и за вас и за всеки свободно мислещ магистрат. Аз избрах и няма да мълча. Сега изборът е за вас и за хората – като избрани вие да защитавате съдебната власт, европейските ценности и съдебната независимост„, заяви Гешев.

За искането за спиране на производството

Неговият адвокат Радостина Константинова-Томова се спря най-напред на искането за спиране на производството поради сезирането на Конституционния съд с искане за тълкуване на разпоредба от основния закон, отнасяща се до мандата на ВСС. Основанието, което посочи, е чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, според който административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано.

Нашето становище е, че настоящият състав на ВСС, бидейки с изтекъл мандат, няма компетентността да се произнесе по това искаме, считаме и че вносителите не отговарят на вътрешните правила“, обясни Томова. Тя заяви, че практиката на ВКС и ВАС е да спират дела при допуснато от Конституционния съд искане за задължително тълкуване на разпоредба от основния закон.

Също така тя допълни, че поддържа и искането за отвод на четиримата вносители на предложението за отстраняване на Гешев поради тяхната предубеденост.

Гергана Мутафова обаче напомни за становището на главния прокурор до КС от 6 юни м.г. по конституционното дело за мандата на Инспектората към ВСС.

В него Иван Гешев застъпва обратната теза, припомни Мутафова, а именно да се даде превес на непрекъсваемост на функционирането, а не на мандата.

Гергана Мутафова цитира и част от становището на обвинител №1 по конституционното дело за мандата на ИВСС: „При наличие на реално противоречие между две конституционни ценности- мандат и непрекъснато функциониране на държавен орган, какъвто е ИВСС, и то вследствие на бездействието на законодателния орган, ако се даде предимство на първата от тях, биха били засегнати редица обществени отношения, свързани с нормалното функциониране на съдебната власт и нейната независимост. В същата степен ще се засегне и друго начало на Конституцията – за правовата държава, тъй като преустановяването на дейността на ИВСС би накърнило правната сигурност и стабилността на институциите, както и справедливостта… При утвърдителен отговор на поставените от пленума на ВАС въпроси ще се създадат предпоставки за правна несигурност, тъй като ще може да бъде оспорена валидността на редица актове на ИВСС, постановени след изтичане на мандата на неговите членове, а при продължаващо бездействие на НС на практика ще се блокират част от правомощията на съдебната власт. Поради това в конкретния случай би следвало да се даде предимство на принципите на запазване на правната сигурност и стабилност, както и на независимостта на съдебната власт“.

Цветинка Пашкунова също се спря на решението на КС от миналата година като напомни, че в него се казва, че несъщинското удължаване на мандата на конституционно установен орган е защитен механизъм. Тя изброи редица други решения на КС, в които се казва, че ВСС и ИВСС са органи, на които са възложени правомощия, които при никакви обстоятелства не може да се упражняват от друг орган, конституционно предвидените правомощия на органите не може да се отнемат от друг заради бездействието на НС.

В този ред на мисли има и още няколко решения, свързани със статута на ВСС, с формирането и функционирането му като най-висш орган на съдебната власт – по к.д. 8/1994 г., по к.д. 7/2006 г., по к.д. 34/1998 г., като в последното решение КС казва, че мандатът на професионалната и парламентарната квота не може да започне и приключи в различно време или различни моменти. Поради бездействието на Народното събрание, което не избра членове на ВСС, ние сме длъжни да упражняваме правомощията си, включително и по чл. 175 от ЗСВ. Още повече се усложняват нещата с оглед и последните промени в ЗСВ, според които сме длъжни да проведем нова процедура за избор на професионалната квота във ВСС“, каза Пашкунова.

Тя допълни, че няма никакво основание за спиране на производството на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, защото ВСС не е изправен пред хипотезата за образувано производство, чиито изход да е предпоставен от друго производство. Пашкунова заключи, че второто предложение отговаря на изискванията на правилата и няма основание да не бъде обявено за допустимо и редовно.

Главният прокурор заяви, че въпросът за легитимността на ВСС има два аспекта – морален и юридически.

Да отговаря на г-жа Мутафова. От политическата квота на коя партия бяхте, г-жо Мутафова? Това е шега. Поддържам това, което съм заявил пред КС по повод мандата на ИВСС. Но в България се случва пряка намеса и нарушение на разделението на властите. Има избрана професионална квота при проведени за първи път редовни избори, потвърдени от български съд, от ВАС. ИВСС и ВСС се структурират по различен начин. Във ВСС има професионална квота, има парламентарна квота, има и трима големи. Ако днес ми остане време, ще сезирам Конституционния съд за противоконституционност на НПК и ЗСВ във връзка с механизма. И на вас, и на всеки първокурсник е ясно, че има дискриминационни разпоредби, включително с тази процедура, когато съзнателно е определена цифрата 13 за отстраняването на българския главен прокурор, при положение че за останалите е 17. Избран съм със 17 гласа, но мога да бъда отстранен с 13 гласа. Има и други въпроси за правото на защита, които ще задам на КС“, каза Гешев.

Атанаска Дишева се съгласи с Цветинка Пашкунова, че няма пречка за допустимостта и редовността на предложението. Но заяви, че ВСС не може сам да обяви дали е легитимен, или не. Това е работа на КС. Но ако пък ВСС обяви, че не е легитимен, това означава не просто да не гледа тази процедура, а изобщо да напусне залата и сградата и да спре да работи.

Според Вероника Имова ВСС може по всяко време да се произнася по допустимостта като даде пример с практиката на ВАС, който спря дела докато чака Конституционният съд да се произнесе за мандата на ИВСС.

За отводите на предубедените

На заседанието за пореден път беше поставен въпросът за отвод на вносителите на предложението. Особено за Георги Кузманов и Йордан Стоев, които са споменати в становището на главния прокурор.

Цветинка Пашкунова поиска да чуе от двамата дали им е оказван някакъв натиск, принуда, репресия, за да внесат предложението.

Както Георги Кузманов, така и Йордан Стоев отрекоха. „Не съм пряко заинтересован от изхода на процедурата“, заяви Кузманов. А Стоев за пореден път заяви, че разпространеният разговор с главния прокурор е манипулиран.

Огнян Дамянов, който беше в отпуск, днес за първи път участва в дискусия по предложение за отстраняването на Гешев. Олга Керелска поиска да научи неговата позиция за твърденията за предубеденост.

Дамянов заяви, че въпросите за предсрочното прекратяване на мандата на обвинител №1 трябва да се решават във ВСС. Той заяви, че е обсъдил първото предложение с колегите си от съвета и го е подписал в сградата на ВСС.

Дамянов обаче се обърна лично към главния прокурор със следните думи: „Г-н Гешев, предложението е насочено към вас в качеството ви на главен прокурор, то не е насочено срещу българската прокуратура. Никой не пречи на българските прокурори да продължат да изпълняват задълженията си. Призовавам ви да не използвате ресурса на прокуратурата в това производство, то, каквото и да е, е насочено срещу вас в качеството си на главен прокурор. Че това цели да попречи на прокуратурата да се бори срещу престъпността са неотносими твърдения, които целят да разводнят този дебат. За искането до Конституционния съд – безспорно въпросът е важен, но той съществува от лятото на миналата година и ако тогава беше направено от главния прокурор за мандата на ВСС, бих го приел като нещо нормално. От 3 октомври м.г. досега главният прокурор е отправил 17 искания по различни въпроси и в различни комисии и органи на ВСС, което означава, че лично той е приел ВСС за легитимен“.

И продължи: „Едва след като е започнала процедурата, да сезираш КС и да питаш дали ВСС е легитимен – това морално ли е? Морално ли е да използваш правомощията, които да ви дадени, за да спасите кожата си. И няма нужда да се говори помпозно нито за върховенството на правото и разделението на властите. Честно е да излезе в отпуск, за да няма съмнения, че се оказва натиск или друго влияние, това е честната позиция. Но очевидно има някаква процедура извън ВСС, защото миналата седмица докато бях в отпуск, получих призовка да се явя във ВКП. Очевидно има друга процедура“.

Гешев се съгласи, че Дамянов е обсъждал предложението само с членове на Прокурорската колегия. Съгласи се и с думите, че предложението е срещу главния прокурор, а не срещу прокуратурата, но целта е тя да бъде овладяна. Съгласи се и че прокурорите продължават да работят.

Иван Гешев отрече да използва ресурсите на прокуратурата и разказа как в чат на ръководителите на различни прокуратури обвинители сами са се организирали да излязат на протест в негова подкрепа след взрива. „Аз защитавам прокуратурата, но не използвам и няма да  използвам това, което наричате ресурс. Друг тип главни прокурори може да използват прокуратурата, не от моя тип“, каза Гешев.

Георги Кузманов обаче заяви, че през целия мандат е бил в контакт с колегите си, които сега били силно възмутени от факта, че три години не се работи по някои дела, а сега изведнъж в последните дни усилено се действа.

Кузманов заяви, че с колегите си от ПК са били изключени от този чат на административните ръководители, но в него е било обсъждано обвинителите да излязат в защита на семейството на Гешев, за което се мислели, че е в колата. „Главният прокурор не намери за необходимо да напише на колегите, че семейството му не е било с него, само благодари за подкрепата. Моралът има много насоки за г-н Гешев, но за нас е един и той се придържа към истината и закона“, каза Кузманов.

След като откри втората процедура за отстраняването на Гешев, ВСС днес прие всички доказателствени искания на вносителите и на обвинител №1, посочени в предложението и в становището.

Бяха допуснати редица публикации за реакции на политици и общественици след употребения израз „политически боклук“, както и такива за протеста на прокурорите и декларациите им след внесените предложения за отстраняването на Иван Гешев.

На финала с  16 на 3 гласа ВСС обедини двете искания за предсрочното освобождаване на главния прокурор и те ще бъдат обсъдени в едно производство.

Първото предложение беше внесено от шестима членове на ПК, а поводът – посещението на израелския експерт на мястото на взрива до кортежа на главния прокурор на 1 май (повече за мотивите и становището на Гешев виж тук и тук).

По този казус кадровиците вече обявиха за открита процедурата за предсрочното освобождаване на Иван Гешев (виж повече тук), а на 1 юни допуснаха и събирането на множество доказателства (виж още тук). Част от тях са за изслушването на зам. главния прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, който заяви, че експертът е бил доведен на място от неговия заместник Ясен Тодоров по устно разпореждане на обвинител №1. Ще бъдат изслушани и самият Тодоров, наблюдаващите прокурори по делото за взрива, дежурните следователи, пристигнали първи на местопроизшествието и самият израелски експерт.

По всяка вероятност обаче този четвъртък няма да има дебат по същество, защото има още някои спорни моменти във връзка със събирането на доказателства.

Един от тях е свързан с допускането на изслушването на служител от прокуратурата, който занесъл заплашителното писмо с Мечо Пух на главния прокурор при завръщането му от САЩ на 13 май вечерта. Той трябва да свидетелства за емоционалното състояние на обвинител №1 след прочитане на писмото. Същевременно може да постъпят допълнителни искания от страна на Гешев за доказателства.

Самият той уведоми ВСС, че иска да участва във всички заседания, но следващата седмица бил поканен в Европейския парламент и желае да отиде там.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
08 юни 2023 19:03
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Тъга
Тъга
06 юни 2023 1:04
Гост

Погрома на Иван Магнитски е толкова сладък, защото сам активно допринася за същия. Но като един уважаващ се нарцис социопат изпитва удоволствие от собствената си публична агонизация. Съжалявам, че позволихме страната ни да страда заради един негоден за портиер, сложен временно да бъде главен прокурор, човек.

гейшата си отива
гейшата си отива
06 юни 2023 0:02
Гост

Три години нищо не прави и когато онези, дето го сложиха, поискаха от него да се махне, че пречи на цялата държава, извади делата. Точно затова не става за главен прокурор. Ясно е, че е упражнявал нерегламентирано влияние, за да седят определени ДП на трупчета, както и някои от тях, срещу някои лица – да се работят в точно определен момент. Гешев трябва да бъде незабавно отстранен. Тогава няма да може да нарежда незаконно на прокурорите да държат дела на трупчета и да ги вадят, когато на него му скимне. Прокурорите ще могат да си работят по всички дела, без… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 17:10
Гост

Стоев към Гешев от записа за бургаската „красавица“ и пловдивската Гуцка:
– Бе нали ги знаеш, че са малко въшки!!!
Като гледам, май всички в „колективнио орган“ са въшки

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:58
Гост

Е, поне Стареца, балчишкия нотариус, Дишева и Керелска най-накрая и след повече от пет години заедно, се обединиха по един-единствен въпрос: че трябва да се угоди на политиците и партиите, и да се домъкне гилотината във ВСС за Гешев.
Хвала! Браво!!!

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 17:20
Гост

Керелска и Дишева бяха единствените достойни магистрати от ВСС, които гласуваха за отстраняването на Гешев във всички процедури досега. Останалите са просто кукли на конци на мафията и натискат този бутон, който задкулисието ги инструктира.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 18:23
Гост

Смени плочата пич, че тая вече се изтърка. Извън ССБ то където си ги разправяте тия опорки и си вярвате в тях, никой нормален не мисли като вас.

Ти да видиш!
Ти да видиш!
05 юни 2023 16:34
Гост

А какво пречеше на титана с каскет на борбата с корупцията повече от 3 години до сега, да направи нещо реално срещу Б. Б. по делата, които си стояха в шкафчетата, като онези „жълти предмети“ ?
НИЩО!
Има една приказка за такъв като него:Когато си насран не чуруликай!

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 15:41
Гост

Когато един човек си върши работата – това става… Неудобен е. Защо? На Б.Б. щом стана неудобен, бързо и на ВСС … С едно щракване само. Срам за ВСС! Довчера защитаваха с всички сили Гешев. Днес …. Натиснати, купени и част от големите схеми. Неудобен, защото си върши работата! Ще говорят за морал – няма морал във ВСС – като започнеш с назначенията, които правят, само щерки и синове на магистрати печелят конкурси за младши съдии, прокурори и следователи, после тях ги местят, където си пожелаят без основание и причина, да ,,работят,,, а малкото ,,външни,, за системата със семейство на… Покажи целия коментар »

съдия
съдия
05 юни 2023 14:57
Гост

А къде се е скрил Стефан Гроздев, защо го няма на тези заседания?

PIK
PIK
05 юни 2023 15:01
Гост
Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:55
Гост

При жена ти е. Докато си на работа. Други питания имаш ли?

PIK
PIK
05 юни 2023 17:09
Гост

Или се е скрил, чакайки Еврото да пропее за това: С документ очевиден фалшификат, представен в съда от адвоката Калин Чанков, Софийския апелативен съд в лицето на съдия Стефан Гроздев, прекрати иск за 9 млн. лева на варненска фирма към „Инвестбанк“.

съдия
съдия
05 юни 2023 14:36
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия
съдия
05 юни 2023 14:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Димитър
Димитър
05 юни 2023 13:27
Гост

Абе вкарай НПК в КС бе кретен,така нищо не могат да ти направят.Репресиран бил,ами именно,айде вкарай отрочето на Курмчо Вълчо в съда и да видиш какще блокираш всичко. Какви въпрсои за ВСС какви 5лв. Имаш шанс да торпилираш това недносче-кабинет действай!

................
................
05 юни 2023 13:47
Гост

И като се замисля, че гадните протестърчета станаха причина за развалянето на цялата тази идилия, която цареше 12 години…

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 14:36
Гост

За процедурата във ВСС – да, ще спре. Но сезирането на КС няма да спре разследванията срещу него. А сигнали ще има колкото ти душа иска

Димитър
Димитър
05 юни 2023 16:15
Гост

Не разбираш същината нали? Не е въпроса дали ще го махнат,да не говорим че ако КС я обяви за незконна,има шанс Гешев да последва Иван Иванов от КЕВР…НО по-важното е друго,никога няма да контролирате прокуратурата,НПО-тата няма да влязат в нея и във ВСС.Дори само това е повод за празник.

Стареца
Стареца
06 юни 2023 1:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия
съдия
05 юни 2023 13:27
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Надпреварата за Янки Зефир
Надпреварата за Янки Зефир
05 юни 2023 12:45
Гост

Явно тук с или в тази процедура се провежда и друга паралелна състезание кой да е номинация за Конституционен съдия. Разиграват се две бройки. А същи бройки и за бъдещият ИВСС. Правят се явни опити за плонжиране белким някой се класира някъде из тези бройки. Които случайно ще се избират от Парламента и неговото мнозинство???? Иначе въобще няма намеса на политиците в съдебната власт :))))) свидетели сме на луда надпревара кой къде да се класира, като някой от кандидатките са направо от южен плажа по бански, а други точат сливенската перла

..................
..................
05 юни 2023 12:31
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Коледа посред лято!
Коледа посред лято!
05 юни 2023 12:05
Гост

Кефи ми агонията на слугата на мафията! Тя си го „избра“, тя ще си го и освободи! Мъката е огромна, писъците сърцераздирателни, а мандата неочаквано свърши!

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 11:21
Гост

Сборище на човешки отпадъци. Кръгли Нули. В това се е превърнал ВСС.!Как се мазнеха на Гешев, как му се подчиняваха, сега „голям“ го вадят, като са им напълнили кесиите. Отвратен съм.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 12:06
Гост

Кукли на мафията, които нервно гледат накъде ще задуха вятъра, за да могат своевремнно да се преориентират към клана на каскетите или клана на тиквите, в зависимост от това кой ще вземе превес в избухналата мафиотска война. Пълно закриване на ВСС в този му състав е нужно и продължаване на промяната и съдебната реформа!

Магистрат
Магистрат
05 юни 2023 11:14
Гост

Те вместо да се занимават с глупост, да вземат да оправят ЕИСС, че от сутринта в цялата страна съдилищата са блокирани заради централен срив на системата! Да ви пикам на електронното правосъдие!

Vox
Vox
05 юни 2023 11:40
Гост

И пълна тишина по темата… Lex.bg, това е чудна новина, не мислите ли???

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 12:17
Гост

ВСС нищо не оправя. Трябва да се ангажират онези върховни дивелъпъри от ИО, които създадоха този абсурд.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 13:24
Гост

ЕИСС работи чрез дистанционния достъп. Не работи в съдилищата, ерго – проблемът е в мрежата, не в ЕИСС.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 10:57
Гост

Трябва по-бързо да се приключва с този мафиотски цирк и съдебната реформа да се довърши, за да се избегнат в бъдеще подобни изстъпления, които полза имат единствено Копейкин и рублофилите, които имат интерес държавата да не е стабилна.

ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
05 юни 2023 10:32
Гост

Обичам когато Каскета вдига тона на гласа си и започва да натяга опорките си с един невъобразимо изнервящ фалцет. Обожавам и факта, че с всяко отваряне на устата си, Каскета – Иван Магнитски, си пречи и не помага на каузата си.

.................
.................
05 юни 2023 10:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
ГЕШЕВ Е ПОЗОР !
05 юни 2023 9:59
Гост

На Томова видимо и е изключително трудно да бъде адвокат на това полезно изкопаемо с каскет

Тъга
Тъга
05 юни 2023 9:57
Гост

ГЕШЕВ ТИ СИ ПОЗОР !!! Ходи бъди комедиант, с тия актьорски дадености, които имаш. Пърформънса с късането на оставката беше особено забавен. Мечо Пух се засмя : -)

Стареца
Стареца
05 юни 2023 9:56
Гост

Гешев говори и се обяснява като подсъдим. Решили сме вече, ще те махаме, каквато и опорка да излаеш, каскетчо 🙂

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 9:56
Гост

Говори се вече, че Гешев ще е не само първият изгонен, ами и последният главен прокурор, който е избиран.

Бе да обсъдят
Бе да обсъдят
05 юни 2023 9:31
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
..............
..............
05 юни 2023 12:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
съдия
съдия
05 юни 2023 14:38
Гост

Лекс, защо не триете обидните коментари?

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 8:41
Гост

Последното заседание на Крум Зарков. Няма да може да се наслади на крайния резултат от първо лице

селска чест
селска чест
05 юни 2023 8:37
Гост

Такааа, всичко е ясно, да влезе убитият! Крайно време е системата да се освободи от всички замесени в тази Селска чест български мъже, хахаха. ВСС да не се помайва, да не се прай на луд и българската майка да не се хвърля много, че вече от смешно става жалко.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 8:13
Гост

Омръзна ми от тая драма и ми се иска бързо да приключва. Най-достойно е всички да подадат оставка и край

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 8:12
Гост

Утре механизмът влиза в сила. Гешев веднага ще го атакува в КС. Но докато КС го допусне, ВСС трябва да действа

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 8:10
Гост

Нещата ще отекат. Поне до есента

OMG
OMG
05 юни 2023 8:05
Гост

Единственият му изход вече е да нареди арести на вносителите и още няколко души, за да нямат мнозинство.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 8:04
Гост

Допускане, обединяване, освобождаване, какво има да се мисли.

444
444
05 юни 2023 8:03
Гост

Закриваааай!