В отсъствието на главния прокурор Иван Гешев, Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри почти всичките му искания за събиране на доказателства в процедурата по първото предложение за предсрочното прекратяване на мандата му.

Кадровиците подкрепиха и трите доказателствени искания, отправени от шестимата членове на Прокурорската колегия, които внесоха предложението. Георги Кузманов, Огнян Дамянов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова поискаха освобождаването на Гешев за тежко нарушение на служебните задължения, свързано с взрива до кортежа на обвинител №1 и присъствието на израелския експерт на място по устно указание на главния прокурор (повече за мотивите им виж тук).

В становище по повод това искане, Иван Гешев каза, че не е извършил каквото и да било нарушение на служебните задължения, като на първо място изтъкна, че на 1 май, когато стана инцидентът, той е бил заместван от Борислав Сарафов, а заповедта за това е била издадена още на 24 април (виж още тук).

Всъщност днес трябваше да се проведе дискусия по същество на направеното предложение. Според правилата, приети от ВСС, обаче всяка от страните може да прави доказателствени искания.

В началото на заседанието стана ясно, че такива има както от страна на главния прокурор, така и от страна на вносителите на предложението.

Самият Гешев не присъства, а беше на конференция в Бургас, а после и в Созопол (фотогалерия за това къде беше виж тук). Адвокатът му Радостина Константинова-Томова беше внесла молба, в която беше направила три искания.

Първото беше за отлагане на дискусията като посочи две основания. Първото е, че в периода от 30 май до 2 юни главният прокурор участва в международна конференция, която се провежда в Бургас. А второто – влошено здравословно състояние на самата адвокатка.

С 14 на пет гласа (против бяха Стефан Петров, Евгени Иванов, Пламен Найденов, Вероника Имова и Севдалин Мавров) ВСС отхвърли искането за отлагане. Според мнозинството няма пречка в отсъствието на главния прокурор да се обсъдят въпросите по допустимостта на исканите доказателства.

Второто искане на адвокат Константинова-Томова беше за спиране на производството по отстраняването на Иван Гешев. Тя се позова на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, според който административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано.

Адвокатката изтъква, че на 29 май т.г. главният прокурор сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на текст от основния закон, отнасящ се до мандата на ВСС (виж още тук). И тъй като според Константинова-Томова предметът на делото пред КС е преюдициален по отношение на компетентността на вносителите на предложението, така и на състава на Пленума на ВСС, тя настоя производството да бъде спряно.

Но това искане беше единодушно отхвърлено от кадровиците, защото безспорно производството пред КС не е нито съдебно, нито административно такова.

От друга страна, казаха членовете на съвета, КС все още не се е произнесъл по допустимостта на искането, а освен това то се отнася до тълкуване на разпоредба от основния закон, а не оспорва конституционосъобразността на приложим закон. А АПК предвижда спиране на производството само когато КС е допуснал за разглеждане искане за обявяване за противоконституционен на приложим по делото закон.

На финала адвокатката заявява, че ако все пак ВСС отхвърли исканията за отлагане и за спиране на производството, то тя и Гешев поддържат отправените искания за събиране на доказателства.

А те бяха общо 15 като след продължил няколко часа дебат, ВСС отхвърли само едно. Останалите бяха приети в различни мнозинства като по някои от тях имаше и редакторски забележки.

Допуснатите доказателствени искания на главния прокурор са следните.

Първите две се отнасят до две заповеди на Гешев. Едната е от 24 април, в която се казва, че в периода от 24 април до 17 май 2023 г. ще го замества най-напред за три дни Красимира Филипова, а след това – директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов. По това време Гешев беше в командировка в различни страни.

Другата заповед е с дата 17 май 2023 г. и с нея казва, че всички материали, свързани с разследването на взрива до кортежа му да се докладват на заместничката му Пламена Цветанова, а ако тя е ангажирана с друго – на Красимира Филипова.

ВСС прие и предоставена от Иван Гешев флашка, на която той твърди, че са записани двете му изявления пред медиите, съответно на 15 и на 22 май.

Кадровиците подкрепиха и искането да се изиска информация за заеманата от две служителки длъжност в администрацията на главния прокурор, на които е изпратил вече цитираните две заповеди.

ВСС ще поиска и следната информация от СГП:

Кои са наблюдаващите прокурори по делото за взрива до кортежа му на 1 май и как са определени;

Какви първоначални действия по разследването са извършени от СГП – видовете им, часове на провеждането им, участници в тях, както и информация за присъствалите други хора по време на осъществяването на първоначалните действия по разследването, извън участниците в тях;

Заверени копия от протоколите за първоначалните следствени действия – оглед на местопроизшествие и разпит на свидетели, включително неговият разпит като свидетел от 1 май 2023 г.;

Справка, а в случай на постановяване на решаващ прокурорски акт – заверено копие от същия, по преписката на СГП, образувана по сигнал на Гражданско движение „БОЕЦ“ във връзка с посещението на израелския експерт на района на произшествието, по която са снети обяснения от Гешев на 30 май т.г.

От МВР пък ще се поиска информация за първоначално получения сигнал до органите на МВР във връзка с взрива до кортежа му, за предприетите действия по този сигнал, начин на осигуряване на произшествието и самоличността на служителите на МВР, присъствали на мястото.

Във връзка с информациите от СГП и МВР, главният прокурор уведоми съвета, че след като се запознае с тях, ще направи допълнителни доказателствени искания.

ВСС ще поиска информация от МВР и за самоличността на израелския експерт, датата на пристигането му в България и целта на посещението му.

Гешев настояваше същата информация да бъде поискана и от Николай Гълъбов, председател на Федерацията на ционистите в България, но ВСС отхвърли това искане.

Но кадровиците подкрепиха друго – да бъдат изслушани наблюдаващите прокурори от СГП по делото за взрива и мистичният израелски експерт. Беше отказано изслушване на Николай Гълъбов.

Наред с това ВСС реши да допусне като доказателства няколко публикации в медиите. Една част са свързани с посещението на мястото на взрива на израелския експерт, а друга част била свързана с твърденията на Гешев за предубеденост и пристрастност на членовете на ПК, поискали отстраняването му.

Кадровиците приеха и искането за представяне като доказателство и на интервю на Георги Кузманов по БНТ от 29 май т.г., като от БНТ ще бъде изискван официалния запис на въпросното интервю.

Както Гешев, така и вносителите на предложението поискаха изслушване на зам.-директора на НСлС Ясен Тодоров, което също беше подкрепено.

ВСС одобри и още две искания на шестимата членове на ПК – да бъдат изслушани също така Борислав Сарафов  и дежурните следователи, посетили първи мястото на взрива .

По предложение на Атанаска Дишева и Калина Чапкънова кадровиците допуснаха още три искания за доказателства – да се изиска информация кога Гешев се е върнал на работа, дали на 17 май Борислав Сарафов като и.д. главен прокурор е издавал някакви заповеди и повече информация за срещата  на Ясен Тодоров с израелския експерт.

ВСС отхвърли предложението на Вероника Имова да се поиска от наблюдаващите прокурори по делото за взрива дали и на кого са давали разрешение за разгласяване на данни от разследването и дали са издавали някакви актове, с които забраняват разгласяването на данни.

След като бяха обсъдени всички искания, министърът на правосъдието Крум Зарков обяви, че ще свика заседание на ВСС в понеделник, на което да бъде обсъдено второто предложение за предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. Зарков посочи, че на въпросното заседание ще се обсъди и въпросът дали двете производства трябва да се обединят.

Същевременно стана ясно, че следващата седмица Иван Гешев е в отпуск. При все това той ще бъде поканен на заседанието в понеделник.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 юни 2023 11:38
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 19:40
Гост

Какво нарушение по разследването може да извърши Главния прокурор, който е пострадал и не е имал функции по разследване, а това, че е имал искания по събиране на доказ., е негово право. Четете НПК преди да изпълнявате пол.поръчки!

Мирча Кришан
Мирча Кришан
01 юни 2023 15:15
Гост

Конференциите са 98% по-важни от заседанията на ВСС.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 14:20
Гост

Нека си почине човека на държавна издръжка четири дни в хубав хотел в Бургас, че в затрова го чакат тежки дни.

Далай лама
Далай лама
01 юни 2023 15:14
Гост

Не бе! Какъв затвор?

Само да поработи малко. На свободна практика в свободна юридическа професия!

гейшефта
гейшефта
01 юни 2023 14:13
Гост

Тоя е позор за съдебната система по подразбиране. Така че само на това основание трябва да бъде отстранен. И това ще стане, когато на зеления чорап му свършат всички възможности да бави и шиканира – да сложи вето на закона за по-ниския кворум за освобождаването, след това да бави публикуването му, като му го изпратят втория път, после да откаже да подпише указ за освобождаване първи път и след това да бави второто предложение на ВСС. Тук ще има значение и какво ще рече междувременно КС, но там ще има достатъчно разумни хора, които да блокират опитите на прокуратурата, службите… Покажи целия коментар »

PIK
PIK
01 юни 2023 14:03
Гост

„Аз съм мъж, аз съм българин, няма да бягам и ще се бия“
Значи, днешното шиканиране какво показва- нито е мъж, нито може да се бие…
Божа, каква излагация!

Филип
Филип
01 юни 2023 14:01
Гост

Този човек не може ли просто да си подаде оставката, та да направи поне нещо достойно през мандата си?

Мики
Мики
01 юни 2023 14:02
Гост

Не е в негов стил. Ще се излага до последно.

Лазар
Лазар
01 юни 2023 14:00
Гост

Явно Гешев не е наясно, че производството пред КС не е нито съдебно, нито административно такова.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 13:59
Гост

Ех, мильо, мильо, колко началници и заместници предложи и бяха гласувани от този вСС, дето бил с изтекъл мандат, ковко заседания води насъщата тази колегия, без и думичка да отрониш……………То, бива да си прост, но чак толкова………

Цветанов
Цветанов
01 юни 2023 13:48
Гост

Точно той ли ще ми говори за предубеденост и пристрастност!

По принцип
По принцип
01 юни 2023 13:45
Гост

Когато си слуга на политиците, един ден неминуемо ще те разкарат.

Юлиян
Юлиян
01 юни 2023 13:46
Гост

Особено когато не слушкаш, ама папкаш.

Бисер
Бисер
01 юни 2023 13:42
Гост

Е, не можа да си изкара човекът отпуската спокойно.

Димо
Димо
01 юни 2023 13:43
Гост

Той и без това я пусна зорлем. Ама не можа да избяга от ситуацията.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 13:08
Гост

Искаме да го видим с новата черна униформа на заседание на ВСС.

9999
9999
01 юни 2023 13:07
Гост

За Българияяяяяяяя! Всички прилики и разлики с друг „политически боклук“ и негови възклицания са напълно съзнателни.

Поздрав
Поздрав
01 юни 2023 11:25
Гост

Гешев, слушай по-често „Пътнико свиден“, вместо да се опитваш да предотвратиш това, което ти се следва.

нов
нов
01 юни 2023 11:23
Гост

Защо влачи процедурата? Направо да поиска да гласуват. Както промените за необходими 13 гласа не са влезли в сила, няма да могат да съберат 17 гласа по сегашния ред и хайде чао на предложението.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 11:53
Гост

Може би защото е убеден в правотата си и иска да изобличи несъстоятелността а обвиниенията срещуе него, с което да диксредитира зависимите от политици предатели в съдебната власт или е проява на самонадеяност в способностите си да се измъкне сух от блатото.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 14:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 15:51
Гост

То да поискаш не е като да ти го допуснат.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 11:12
Гост

Пише, че заседанието е в 9 и 30, а няма нищо на сайта да не са го отложили?!?