Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговски регистър

Адвокатите ще се вписват в нов регистър, ако искат да продължат „по занятие“ да се занимават с фирмена регистрация

Срокът е два месеца и вече тече, таксата е 50 лв.

Извършването на типични адвокатски дейности се оказа поставено под ново условие – вписване в специален регистър. Става дума най-вече за…

СЕС решава кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за незаличени лични данни в Търговския регистър

Кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за неимуществени вреди за незаличени лични данни в Търговския регистър – достатъчен ли е…

Как методически указания на Агенцията по вписванията доведоха до хаос и породиха противоречива съдебна практика

Стандартният казус е следният: дадено пререгистрирано сдружение е оповестило общо събрание (ОС) повече от един месец преди датата на провеждането…

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…

Старият сaйт на Имотния регистър ще работи до петък

Разплащането през ePay ще е недостъпно през уикенда. Няма да се вадят и е-удостоверения за актуално състояние на фирмите

Старият сайт на Имотния регистър (https://icadastre.bg/) ще функционира до петък 24 юли, включително, предупредиха от Агенцията по вписванията. И напомнят,…

Агенцията по вписванията предупреди:

Този уикенд няма да има търговски регистър

По време на предстоящия уикенд Търговският регистър ще обновява системите си и няма да работи, предупредиха от Агенцията по вписванията.…