Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговска колегия

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…

Юристи настояват за тълкувателно решение

Пълен разнобой в практиката дали напусналият съдружник в ООД може да иска заличаването си от Търговския регистър

Може ли съдружникът в ООД, който сам е напуснал дружеството, след това да поиска заличаването си от партидата му в…

Почти цялото Търговско отделение на Софийския апелативен съд кандидатства за ВКС

Във върховния съд искат да отидат и председателят на Апелативния съд във Велико Търново, и бившият член на ВСС Соня Найденова

Десет съдии от Търговското отделение на Софийския апелативен съд (САС) са допуснати до участие в конкурса за четирите свободни места…

ВКС ще решава за тълкувателно дело по въпроса

Може ли синдикът да води дела, докато производството по несъстоятелност е спряно заради липса на имущество на длъжника

Може ли синдикът да предявява искове – отменителни, за обявяване на недействителни на сделки, прихващания и действия, както и да…

Тълкувателно решение на ВКС

И без възникнал спор, застраховател може да иска нищожност на договор за „Гражданска отговорност“

Допустимо е по такъв иск да се обяви нищожност поради липса на съгласие, но не и за отсъствие на представителна власт или заради неверни данни, обяви Търговската колегия

Застрахователят има правен интерес да предяви иск за прогласяване на нищожност на договор за „Гражданска отговорност”, по който е страна…

В ново тълкувателно решение

Търговската колегия на ВКС отговори на 9 въпроса за несъстоятелността

Непродаденото след края на производството става собственост на държавата и общината, постановиха върховните съдии

Девет въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, по които беше натрупана противоречива практика през годините, днес получиха отговор от Търговската…

Висшият адвокатски съвет:

Застраховател не може да атакува договор за „Гражданска отговорност“ без възникнал правен спор по него

Не е допустимо той да бъде прогласен за нищожен поради липса на съгласие или представителна власт, както и заради неточно или премълчано обстоятелство, гласи становището по тълкувателно дело на Търговската колегия на ВКС

Застрахователят няма правен интерес да предяви иск за прогласяване на нищожност на договор за „Гражданска отговорност“ докато не възникне конкретен…

ВКС

По тълкувателно дело №1 от 2018 г.

Търговската колегия на ВКС ще отговаря на четири въпроса за „Гражданска отговорност“

Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд отговори на четири въпроса, свързани със спорове, вследствие на сключени договори…