Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговска колегия

Адвокатурата пита ВКС: При цесия арбитражната клауза следва ли вземането

Търговската колегия образува първото си тълкувателно дело за годината

Ако между първоначалния кредитор и длъжника има споразумение споровете им да се решават чрез арбитраж, при цедиране на вземането, остава…

Търговската колегия на ВКС не видя противоречия в практиката при спирането на вписвания на дружествени бордове

Прието е тълкувателно решение за споровете, свързани с промишлен дизайн

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отклони искането да излезе с тълкувателно решение за това каква проверка дължи съдът,…

ВАС отказа да спре предварителното изпълнение на решението за повишаване на съдии във ВКС

Върховният административен съд (ВАС) отказа да спре предварителното изпълнение на решението на Съдийската колегия, с което четирима магистрати бяха повишени…

Шефката на Търговската колегия се пенсионира, ще има нови зам.-председатели на ВКС

Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Търговската колегия Дария Проданова се пенсионира. Предстои Съдийската колегия на Висшия…

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…