Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Специализиран наказателен съд

КС се произнесе: Закриването на спецсъда не е противоконституционно, но квотите за преназначаване – са

Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията, обяви единодушно Конституционният съд (КС), но „отмени“ т. нар. квоти…

Съдът на ЕС за чл. 248, ал. 3 НПК

Забраната за отстраняване на пороци в обвинението след разпоредителното заседание противоречи на правото на ЕС

Недопустима е конфискация в наказателния процес без участие на собственика в процедурата, постанови съдът в Люксембург по запитване от Варна

Липсата на процесуална възможност за отстраняване, след разпоредителното заседание по наказателно дело, на неясноти и непълноти, които опорочават съдържанието на…

Спецсъдия е повишен в апелативен спецпрокурор, докато чака избора си за шеф на съда в Трявна

Съдията от Специализирания наказателен съд (СНС) Пламен Евгениев е повишен като обвинител в Апелативната специализирана прокуратура (АСП) докато чака изслушването…

Наказателната колегия на ВКС:

ВСС няма правомощиe да ни възлага проверка на спецсъдилищата, да използва инспектората или пенсионери

Почти половината от съдиите, избрани в комисията, си направиха отвод

Висшият съдебен съвет (ВСС) няма правомощие да възлага на съдии от Върховния касационен съд (ВКС) да извършват дейност, за която…

Спецсъдът отсрочва за догодина делата за ноември без задържани

Председателите на СГС и СРС подкрепиха насърчаването на е-правосъдието с по-ниски такси за искове, подадени онлайн

Специализираният наказателен съд отсрочва всички дела, по които няма задържани и са с определени дати за заседания от 16 ноември…