Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

районни съдилища

Търсят се 10 магистрати за преназначаване в пет натоварени районни съдилища

СК на ВСС откри процедура за преместване в СРС, Перник, Ихтиман, Провадия и Монтана

Търсят се десет съдии от слабо натоварени осем съдилища, които да бъдат преназначени в пет високо натоварени районни съдилища. Съдийската…

Заради дъх на алкохол и спор за вещ за 148 лева Съдийската колегия раздели външния конкурс за районни съдилища

Мисия на евроексперти отложи дебатите по дисциплинарката срещу Мирослава Тодорова

Заради една не много ясна ситуация с унищожаване на чужда вещ за 148 лева и дъх на алкохол, Съдийската колегия…

В конкурса за първоначално назначаване

Класираните кандидати за районни съдии имат седмица да подадат декларация за несъвместимост

Класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища имат 7-дневен срок да подадат декларации за несъвместимост. Това стана…

До 15 март ВСС събира заявления за преместване на магистрати в районни съдилища

Комисията по натовареност започна предварително проучване сред съдиите за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

Комисията по натовареност към Съдийската колегия започва предварително проучване за преместване на магистрати от слабо във високо натоварени районни съдилища.…

При изслушването си от ВСС

Шефът на окръжния съд в София алармира за кадрови проблеми в деветте районни съдилища в областта

Председателят на Софийския окръжен съд (СОС) Пламен Петков има срок от три седмици, в който да предприеме действия във връзка…

ВСС районен съд Лом председател

Започна приемът на документи на кандидатите за районни съдии

Местата са шест, срокът за подаване на заявления изтича на 29 май

От днес започна прием на документи по конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища. Той бе обявен от Съдийската колегия…