Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Проф. Атанас Семов

Безпрецедентно Общо събрание на адвокатите от страната:

Адвокатурата призова НС за спешно решение за разноските, а съдиите за разум. Президентът поиска силен и смел глас срещу зависимото правосъдие

Председателите на всички колегии застанаха като един с декларация пред събранието

Безпрецедентно – така може да бъде определено началото на Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС), което беше избрано от…

Налагане от СЕС на максимално широко разбиране за обхват на ПЕС

Приложимост на съюзния режим за защита на личните данни в материи не само в запазена компетентност, но и ключови за държавния суверенитет

Приключвам тази поредица с няколко съвсем скорошни произнасяния на съюзната конституционна юрисдикция, които предполагат (ако не и налагат) извод за…

Включване на процесуалните правоотношения (изцяло в запазена компетентност на държавите-членки) в приложно поле на ПЕС

1. Принципът на процесуална автономия на държавите-членки 1.1. Според чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС „ДЧ предвиждат правните…

Установяване на връзка с ПЕС в материи в запазена компетентност на държавите-членки – наказателно право

1. Как СЕС включва националното наказателно право (изцяло в запазена компетентност на ДЧ) в приложно поле на ПЕС 1.1. Държавите-членки…

Почти пълно премахване на рамките на приложното поле на правото на ЕС?

Нови въпроси за суверенитета по повод решението „Панчарево“ на СЕС

В предходната си публикация (виж тук) анализирах някои особености на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото Панчарево[1],…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…

Действие, изпълнение, прилагане и спазване на Правото на ЕС

Приложно поле на Правото на ЕС – разбиране за реална връзка (релевантност)

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС), е практически полезно само…

Задължението за съответстващо тълкуване – най-широкообхватната последица от действието на Правото на ЕС

Задължението за тълкуване на националните правни норми в съответствие с относимите норми от Правото на ЕС („индиректен ефект”) е най-широкообхватното…

Според проф. Атанас Семов

Новата Конституция е като памперс – ясно е какво има вътре, но дава малко време на безпомощните родители

Недопустимо е отново докладът на ЕК да потъне в пушилката на джипа, коментира още конституционният съдия

Проектът за нова Конституция е своеобразен памперс – ясно е какво има вътре, но дава малко време на безпомощните родители.…

Из особеното мнение на двама конституционни съдии

Как НС на практика дерогира с правилника си Закона за нормативните актове

Конституционният съд (КС) вчера отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет за противоконституционен да бъде обявен чл. 102, ал. 4 от…