Безпрецедентно – така може да бъде определено началото на Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС), което беше избрано от най-висши представители на властите да направят своя анализ за кръговете за неправомерно влияние в правосъдието.

Адвокатите се оказаха общността, пред която председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова направи горчивите си изводи, а президентът Румен Радев поиска от тях да са силен и смел глас срещу паралелното правораздаване в частни клубове.

Другата голяма тема, с която беше открито събранието, бяха актовете на някои съдии, с които бяха присъдени невиждано ниски възнаграждения на адвокати, като следствие от решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), с което им беше указано да не зачитат Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения („Лекс“ представи подробно проблема, повече за него виж тук).

Тази безпрецедентна ситуация доведе и до безпрецедентна реакция и  председателите на всички колегии се изправиха като един пред събранието с обща декларация, в която призоваха Народното събрание за бързо решение на проблема, а съдиите за разум, когато се произнасят по разноските.

Като проблемът с последиците от решението на СЕС пред ОСАС пръв постави в силно и принципно изказване конституционният съдия Атанас Семов.

Президентът призовава за силния и смел глас на глас на адвокатурата, за да бъдат осветляни кръговете на зависимости в съдебната власт

Президентът Румен Радев лично уважи събранието и първо изрази признание към адвокатите за ролята им за развитието на България като модерна европейска демокрация, в центъра на която са човекът и неговите права.

„Живеем във време на политически превратности, на ротация на принципи и ценности, на паралелно правораздаване, организирано в тайни клубове на магистрати, на често прибързано и странно законодателство“, каза държавният глава. И припомни как наскоро с преходните и заключителни разпоредби на НПК беше направен опит за отмяна на конституционни положения.

„В тази сложна и противоречива ситуация вие често се явявате последната бариера пред беззаконието и гарант за справедливостта“, каза той на адвокатите. Президентът разви пред събранието виждането, че адвокатите имат важна роля за решаването на демографската криза, защото основен фактор за преодоляването ѝ е върховенството на правото.

„Ако имаме предвидимо и бързо правораздаване, правна сигурност и стабилност, ефективна защита на собствеността, ефективност на наказателните производства. ще имаме и качествено образование, здравеопазване, инфраструктура, сигурност за инвестициите и младите хора ще виждат перспектива да раждат и отглеждат децата си тук“, каза Радев.

Той благодари на адвокатите, че винаги заемат позиция по обществено значимите въпроси. „Обществото ни очаква от вас да продължавате да реагирате своевременно при всяко съмнение за противоконституционност, да чуе вашия силен глас за последните и поредни разкритие за паралелно правораздаване в частни клубове, за натиск и заплахи върху магистрати и бизнеса. Не можем да си позволим и този случай да подмине без въздействие за виновните. Необходимо е пълно изсветляване, ясна реакция и категорични действия при разкриването му и достигането до политическите покровителства. На това най-сетне трябва да се сложи край и затова призовавам за вашия силен и смелен глас, вие можете да бъдете стимул и коректив за разплитането на този случай“, обърна се държавният глава към адвокатите.

Галина Захарова: Страшно е, че с години сме живели с този паразитиращ организъм. Корените му са в мултиплициращото се мнозинство от неправилни хора, които се издигат в съдебната система

„Не мога да скрия, че ми е много трудно да се изправя на този форум и да говоря за правосъдие, независимост и за свободни органи на съдебната власт. Но ви уверявам колеги, че съдът в България, не е на колене, въпреки че е силно разклатен от случилия се скандал с т. нар. кръг на неправомерно влияние на Мартин Божанов“, обърна се председателката на ВКС Галина Захаров към събранието на адвокатите в първия ѝ публичен анализ по случая.

„Страшното е не ударът, който стана публичен и без съмнение накърни престижа на правосъдието. Страшното е това, че такова явление е съществувало, то се е развивало с години, тляло е и избухна по повод на една случайност – убийството наедно лице. Страшното е това, че ние години наред сме живели с такъв паразитиращ организъм върху нашата система, констатира съдия Захарова.

Тя изрази мнението, че корените на паралелното правосъдие са много по-дълбоки, отколкото си мислим. „Аз гарантирам пред вас, че ще направя всичко възможно да се достигне до възможната дълбочина на този случай, същото ще направи и съдът, но колеги, не може да не си дадем сметка, че корените са в едно мултиплициращо се мнозинство от неправилни хора, които не само намират място в нашата система, но и които успяват да се издигат на ръководни постове. Кариерното развитие на магистратите е основата на всичко. Ако няма хора с безупречна репутация и стабилен интегритет, е излишно да имаме очаквания за добри резултати“, заяви председателката на ВКС.

И заключи, че такова нещо като алтернативно или улично правосъдие няма. Правосъдието е едно, а всичко останало е просто престъпление, заяви тя.

Председателите на всички колегии с обръщение към гражданите и магистратите

Както стана ясно, безпрецедентно в началото на ОСАС председателите на всички 27 адвокатски колегии в страната се изправиха пред колегите си и излязоха с общо обръщение към гражданите и магистратите, което се очаква да бъде подкрепено от събранието.

Поради важността му го публикуваме в цялост:

Председателите на адвокатски колегии изразяваме силна загриженост от начина, по който някои съдебни състави тълкуват и прилагат Решение от 25 януари 2024 г. на Съда на европейския съюз по Дело С-438/2022 г. при присъждането на направените от страните разноски за адвокатска защита. Формирането на подобна практика пряко уврежда не толкова икономическия интереси на гражданите и стопанските субекти,  а лишава от предвидимост разноските в един съдебен процес и поставя под съмнение възможността да бъде осигурен достъп до съд и получаването на качествена правна помощ и защита.

С присъждането на разноски не се прави оценка на труда на адвоката, а се възстановяват направените от страните разноски в съответното производство. При отпадане на регулацията в размерите на адвокатските възнаграждения и присъждането им в пренебрежително нисък размер се стига до принизяване ролята на адвоката като специализиран участник в правосъдието, който е призван да осигури конституционно установената защита на правата на гражданите.

Съдебна практика, която не присъжда разноските на страните за адвокатска защита и следващото се достойно адвокатско възнаграждение, застрашава пряко достъпа до съд като реално ограничава възможността за осигуряване на качествена и професионална помощ от адвокат. Това пряко ще се отрази върху устоите на правовата държава.

Като си даваме сметка, че е налице спешна нужда от законодателна промяна, която да преодолее и уреди последиците от постановеното Решение от 25.01.2024 година по дело С-438/2022 г. на СЕС, призоваваме всички народни представители от 49-тото Народно събрание и всички органи със законодателна инициатива да предприемат спешни законодателни промени, които справедливо да уредят отговорността за разноски за адвокатска защита и така да гарантират достъпа до съд.

Призоваваме всички магистрати към разум и баланс при правоприлагането, доколкото определянето на разноските на страните по дела, включително разноските за адвокатска защита, осъществявана от особен представител, е свързано с легитимните очаквания на гражданите – да получат справедливо правосъдие и ефективна защита, както и с предвидимостта на правосъдието, включително относно разноските за съдебна защита пред съд.

Уверяваме гражданите, че българските адвокати ще защитаваме безусловно всички техни права и правото им на достъп до съд, включително правото им на качествена адвокатска защита – без която е невъзможно да се реализират правата им, включително и правото им да получат възстановяване на направените от тях съдебни разноски за адвокатска защита.

Правовата държава следва да осигури на своите граждани точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички от независим и безпристрастен съд. Само тогава може да бъде възстановено липсващото усещане за справедливост. Поради това призоваваме всички граждани да търсят и защитават правата си по предвидения в закона ред, чрез подкрепата и професионална помощ от адвокати, които са задължени да оказват правна защита и съдействие, винаги със законни средства.

Вярваме, че правната общност и цялото общество разбират значимостта на проблема и ще подкрепят усилията ни за нормативна промяна и за разумно тълкуване и прилагане на закона и съдебна практика, която да гарантира достъпа до съд и адвокатската защита.

Министърът на правосъдието обеща съвместна работа за достойно заплащане на адвокатския труд

Пред ОСАС министърът на правосъдието Атанас Славов заяви, че независимата адвокатура е толкова част от архитектурата на правовата държава, колкото и независимият съд. „Признание за ролята на българските адвокати е, че  в редица закони вече е предвидено участието им в процедури за номиниране на различни органи“, каза той и даде пример със Закона за противодействие на корупцията.

Министърът разкри, че в новия Закон за съдебната власт ще бъде предвидено Висшият адвокатски съвет да може да излъчва членове на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет.

„Всички виждаме, че мрежите на влияние в съдебната система са стигнали на високи нива и адвокатурата също трябва да е достатъчно чувствителна към тези свои представители, които са участвали в тези случаи“, каза той на адвокатите. И пое ангажимент, че заедно с ВАдС ще работи за преодоляване на последиците на решението на СЕС, така че адвокатите да имат достойно и адекватно възнаграждение.

Атанас Семов напомни на адвокатите да се позовават на ПЕС и на непосредственото действие на Конституцията

Конституционният съдия Атанас Семов започна изказването си пред събранието, като припомни, че днес се навършват две години от „началото на абсурдната война в Украйна и може би било добре ако то изпрати две думи на подкрепа и съчувствие към украинските си колеги.

В своето обръщение той изтъкна: „Адвокатурата е общност с особено и много голямо значение! Не само защото според чл. 134 от Конституцията тя има мисия да подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. А защото доброто правосъдие е основно право на обществото и законен интерес на нацията. И работата на адвоката не е просто стопанска дейност, а правозащитна и поради това държавохранителна дейност. Затова аз вярвам, че българското общество осъзнава значението на своята адвокатура и се надявам, че като се съобразяват със скорошното решение на Съда на ЕС, българските съдилища ще отчитат действителната сложност и достойнството на адвокатската професия”.

И добави: „Не бива да забравяме и че адвокатът е не просто представител на страна в съдебния процес, а двигателят на процеса. Ходът и резултатът му в много голяма степен зависят от това какво и как ще каже и напише адвокатът, от неговата подготовка, активност, отговорност и съвест. За нас, преподавателите, водеща остава именно подготовката.

А, нека си кажем честно и това, не всеки адвокат е винаги достатъчно подготвен. Все още не са много адвокатите, които знаят добре кога и как да се позоват на правото на ЕС. Боя се, още по-малко – кога и как да се позоват на непосредственото действащите норми на Конституцията. А непосредственото действие на Основния закон е ключова гаранция за върховенството на правото, чието отстояване е част от светлата мисия на адвокатурата. Затова вярвам, че днес присъстваме на общо събрание на адвокатите от страната на законността!”.

 Събранието лично уважи и председателката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева, която пожела на адвокатите здраве, устойчивост, кураж и последователност. „Вашата всекидневна работа често остава невидима за обществото, но ние знаем, че адвокатите нямат почивни дни. Точно днес и сега сеизмичното време, в което живеем, ясно показва важността на вашата свободна и независима професия, която съществува не заради, а въпреки. Във времена на изпитания усилията ни и приносът за по-справедлива и по-стабилна съдебна власт трябва да е съвместен. Нека търсим и намираме пътя заедно“, обърна се тя към адвокатите.

От името на Съюза на юристите зам.-председателят му и съдия от Върховния административен съд Николай Гунчев направи три обещания към адвокатите. „Уверяваме ви, че СЮБ ще продължи да подкрепя разширяването на правомощията на адвокатурата за сезиране на КС, независимо от съпротивата на законодателната и изпълнителната власти. Ще продължим борбата за повишаване на качеството на юридическото образование. Ще ви подкрепяме за създаване на по-добри условия за упражняване на адвокатската професия и приемане на нов и модерен Закон за адвокатурата“, каза той.

И като съдия се обърна към адвокатите със следното пожелание: „Вършете си работата с вяра и с дух и понякога, въпреки нас съдиите“.

108
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
27 февруари 2024 14:03
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

tidero7488
tidero7488
26 февруари 2024 15:17
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Делегат на ОСАС
Делегат на ОСАС
26 февруари 2024 12:21
Гост

Важно е че кака Лула напусна Висшия адвокатски съвет. Очаквахме същото и от Елито ХР., но тя е гьонсурат и ще се надява поне до следващите избори някой да я припознае и вземе под крилцето си. А дотогава ще реве,че е недооценена и неразбрана.

Григоров
Григоров
26 февруари 2024 12:42
Гост

Поредният ирелевантен с ирелевантен коментар … Истината е че събранието отмина, а ти все още пелтечиш.

111
111
26 февруари 2024 17:48
Гост

Между адвокат Лулчева и Елито ХР има купища книги и знания, които ако ги имаше втората нямаше да разчита на командировките в чужбина и доходите от ВАдвС

съдия РС
съдия РС
26 февруари 2024 9:36
Гост

Като приложител никога не съм прилагал тази „Наредба“ поради липса на нормотворчески правомощия на ВАС. Който и да е закон като противоречи на КРБ, тя със своето пряко действие го тушира. Отделно, технически не мислите ли, че дори и да бяхме обвързани по някакъв начин заради Тълкувателното решение от края на 2013г., в което за първи път се говори за привръзка – и тук можете да търсите лобизма сред върховните съдии – че то привръзва и тълкува нормите, действащи към онзи момент, т.е. БЕЗ последващите изменения по размери, защото ако следваше те да се вземат предвид, трябваше да има актуализация… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
26 февруари 2024 12:45
Гост

Достоен съдия, хвърляй трошици на колегите юристи, защото те са просто участник в процеса, а ти си баш шефа, боса на кокоса и можеш да си позволиш да правиш каквото си наумиш. Добре че имаме върховни съдии, та поне някой да чете и да тушира простотии.

съдия РС
съдия РС
26 февруари 2024 13:36
Гост

Извинете, но поне според мен възнаграждение от 100 лева и 150 лева, каквито върховните съдии са ви присъждали наскоро, наистина е неподходящо. Аз не си позволявам подобни „трохички“. Щом ви харесват такива похвати от върховните съдии, ще попадате на тях. Само дето районните живот и здраве ще правораздаваме по-дълго от тях във времето. Така че – с мярка и почтеност във всичко и ще се получат нещата! Много ясно, че адвокатите са важен участник в правораздаването. Само че ми е тъжно, но пък е показателно, че така единни застават само по повод възнагражденията си, а не например СРЕЩУ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО, ХВАТКИТЕ… Покажи целия коментар »

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
26 февруари 2024 7:49
Гост

Най-циничното е – че има цинизъм.

Много са напред вече нещата, нищо не може да спре коловоза, а е толкова интересен светът.

Най-вероятно ще е тъжно, когато стане светло.

Има ли ампераж – ами понякога няма и не става ясно – дали това е причината.

Хората просто ще престанат да се обръщат към адвокатите – имал съм много такива разочаровани клиенти и това е амортизация на цялата система.

Какво да се прави – ами перемпция ще се прави – какво друго.

Както казва баба Ванга – всичко е преклузия, деца, всичко е преклузия.

Пеналист
Пеналист
26 февруари 2024 12:46
Гост

Селянино от Рупча, няма как хората просто да престанат да се обръщат към адвокатите, защото понякога защитата е задължително осъществявана от адвокат.

Провежданe на атестационни изпити за безизпитно вп
Провежданe на атестационни изпити за безизпитно вп
26 февруари 2024 7:44
Гост

ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА БЕЗИЗПИТНО ВПИСАНИТЕ Крайно време е да се въведе атестационен изпит за ВСИЧКИ вписани без изпит-чрез едно изречениe промяна в закона за адвокатурата. Същите безизпитно вписани много искат изпити-но за другите-тарикатско-изпит, ама не за тебе. Щом ще има изпити-да са за всеки, вклч за: -ВСИЧКИ ВПИСАНИ без изпит-а мнозинството са вписани БЕЗ изпит! Вписаните без изпит много искат изпит за бъдещите адвокати. Е това няма да стане-изпити или няма изобщо да има, или ще са за всеки-вклч и с цел атестация на знанията-за вписани без изпит. Подготвения не се страхува от изпита-тоест проблем в изпита няма-всички… Покажи целия коментар »

Сократес
Сократес
25 февруари 2024 12:49
Гост

Когато СЕС удари , как ехото замлъква …..
Трудовите адвокатски колективи са единодушно недоволни , а Ръководството е безсилно. Класическа революционна ситуация по определението на другаря В.И.Ленин .
В случая дори Народното събрание не може да помогне с някое лобистко изменение писано от адвокати и за адвокати . Който е наясно с европейското право знае защо ….
А дали адвокатурата не трябва най-накрая да смени чипа ?
Горкият съд все го реформират , а Адвокатурата твърдо си стои в 19 век .

от психиатрията
от психиатрията
25 февруари 2024 18:49
Гост

Политически подлоги. Декларации с политически цели. Продажна политизирана съдебна система, а Вие адвокатите как злоупотребявата със съдиите и прокурорите, А?

КТБ, случаен подбор и Тотка Калчева
КТБ, случаен подбор и Тотка Калчева
25 февруари 2024 12:30
Гост

цитат: https://glasove.com/na-fokus/spynatite-kone-na-sydebnata-reforma#google_vignette Търговско дело 3343/2015 по описа на ВКС за несъстоятелността на КТБ, върви към своя предопределен край. На „случаен” принцип са избрани „неслучайни” съдии с цел да бъде предопределен изходът на делото. Дотук с върховенството на закона. Съдия Тотка Калчева – докладчик по делото, и съдия Вероника Николова – член на съдебния състав, веднъж вече са „погребали” КТБ – с определение 484/25.09.2015 г., в което напрактика потвърждават валидността и зоконосъобразността на решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ. Поради това те би трябвало да си направят отвод още преди да започне процедурата по случаен избор… Покажи целия коментар »

ИПИ
ИПИ
25 февруари 2024 11:57
Гост

Балонът се надува Случаят с убийството на Мартин Божанов – Нотариуса отново демонстрира съществуването и действието на структури, опериращи паралелно на формално функциониращите органи на съдебната власт и МВР. От години държавата показва пълно безсилие да разтури тази задкулисна седянка, като няма изгледи това да се случи и сега. Ако това е вярно и във веригата от зависимости ще горят само бушони – т.е. дългосрочно ключовите решения в съдебната система ще бъдат взимани от паралелни центрове на власт, а не от легитимната такава – то поне може да настояваме това да не излиза толкова скъпо на данъкоплатеца. Какво имаме предвид… Покажи целия коментар »

от психиатрията
от психиатрията
25 февруари 2024 19:00
Гост

Случаят с нотариусчето е предварително режисиран. Трябват скандали, за да може Христо Маджото и Прокопиев да атакуват съдебната власт и да крещят, че ги изнасилват. Ясно е всичко, политически рев за овладяване на системата и понеже ако го няма този скандал, хорат ще ги питат какво става с икономиката, със заплатите, с енергетиката, с пенсиите, с обеднямването, и кое е най-удобното – съдебната власт. На лягане и ставане рият по съдебната власт, за да я направят поскорна и беззъба, т.е да я няма и не им стига , че и без това е силно политизирана. А сега и Радко и… Покажи целия коментар »

възнагражденията във ВКС
възнагражденията във ВКС
25 февруари 2024 11:34
Гост

Добре де, хайде да погледнем и възнагражденията във ВКС – кое налага, предвид изчисленията на г-жа Тотка Калчева и г-жа Костадинка Недкова, за мин.часова ставка от 4,72 лв., във ВКС да се ползват с баснословните заплати от 10 000 лв. ?? Не мисля че един съдия във ВКС работи два пъти повече от един апелативен или окръжен съдия, напротив, точно обратното е, във ВКС делото идва изяснено откъм факти, и трябва само да се приложи закона. Не виждам защо и заплата от 10 000 лв. да е подходяща, предвид факта че другите служители на държавна ясла, взимат по 2000 лв.… Покажи целия коментар »

ИПИ
ИПИ
25 февруари 2024 11:30
Гост

За човешкия капитал в съдебната система Оказва се, че освен по най-висок бюджет на глава от населението, в България сме напред и по други важни показатели за съдебната власт. Данните /1/ по-долу доказват твърдението, че не ресурсите, а тяхното управление и организация водят до по-добро администриране на съдебната система. Човешки капитал В България на 100 000 жители през 2021 г. има: 32,1 съдии (средно за ЕС – 24,1); 95 човека съдебна администрация (средно за ЕС – 59); 22,3 прокурора (средно за ЕС – 10,8) 42,2 администрация на прокуратурата (средно за ЕС – 14,7); Заплащане По данни за 2021 г. брутната… Покажи целия коментар »

Лекс, позорно мълчите
Лекс, позорно мълчите
25 февруари 2024 11:29
Гост

Да не би някой да си помисли, че в адвокатурата няма за изриване… Впрочем, зададохте ли си въпроса какво става с онези адвокати, които се оказват дейни участници в случая с „Нотариуса“ и джуджетата? Адвокатите – брокери? Изглежда, че те все така си имат адвокатски права. А нормалните хора един по един са изтласкани или напускат всяка форма на управление на почти всяко съсловие. В речта на адв. Ина Лулчева, с която напуска Висшия адвокатски съвет са маркирани само някои проблеми. Факт е, че гласът на безспорни имена не просто се изтласква, прави се всичко възможно да се заличи. Случаят… Покажи целия коментар »

избори, другарю
избори, другарю
25 февруари 2024 11:42
Гост

Е, сега, ясно е че Лулчева и компания са бесни че не овладяха САК, ама какво да се прави – избори, така са преценили мнозинството адвокати в София. Преди Марчев им беше проблема, но ето, Марчев вече не е председател, пък не избрахме лансираните от Доковска кандидати – ами така е, избори. нека г-жа Доковска се отдаде на заслужена пенсия и да пише мемоари как е защитавала др. Живков

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2024 11:53
Гост

Объркал си рейса пич, този сайт, от който цитираш, услужливо информира за нещо случило след публичната част на събранието. Не ти ли прави впечатление, че само там има информация за тази оставка?

Въпроси
Въпроси
25 февруари 2024 11:22
Гост

Всъщност, има нужда от дебат за възнагражденията, и ето моите въпроси: 1.След като се грижим за конкуренцията, защо има тарифи с минимуми за нотариални услуги? Не мога да съглася, че да поставиш един печат върху НА за сделка за 10 млн. лв. е по-различно от поставянето върху НА за сделка от 10 хил. лв. – напротив, втората може да е много по-комpлицирана като факти и права. 2.Защо има минимуми за услугите на ЧСИ? Според мен това също ограничава конкуренцията, и то в много по-голяма степен, тъй като исковете един с един рядко си приличат, докато в ПИ всiчко е стандартизирано… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
25 февруари 2024 10:30
Гост

Решението на СЕС е скандално и противоречи на основни принципи, възприети от ЕС. Ако заплатите на магистратите се определят от самите магистрати и адвокатите не могат да ги намалят, ако ги намерят за прекомерни с оглед качеството на работа на съда и прокуратурата, то и съдиите не могат да определят възнаграждението на адвоката. И съдебната власт, и адвокатурата са независими и самоуправляващи се. Тогава как съдия, който не пише решение една година ще ми намали възнагражданието, а аз неговото не мога? Как съдът може да знае колко време отделяме на клиентите си дори в почивни и празнични дни? Често дела… Покажи целия коментар »

Адвокат-Маргинал
Адвокат-Маргинал
25 февруари 2024 11:14
Гост

Всъщност решението на СЕС противоречи на всички принципи на антидискриминационното право. Адвокатите са дискриминирани спрямо съдиите, а чл.29 от Закона за адвокатурата става още по-безпредметен, отколкото беше и досега. И не може един адвокат да получава по-малко от един брокер н недвижими имоти, чиято професия дори не е регулирана. А трудът им е несъразмерен и по време, и по трудност, да не говорим за интелектуалния заряд на престирания труд. Да не се подминава и фактът, че адвокатът осъществава защитата на ФЛ и ЮЛ, които ако не могат да възстановят сторените от тях разноски, биват лишавани от достъп до правосъдие.

Кукуригу
Кукуригу
25 февруари 2024 10:29
Гост

Мюсю льо президон няма да пропусне да позира с бойко вдигнат юмрук, ако не физически, поне словесно. 😉

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2024 10:09
Гост

Ето данни за числеността в съдилищата и натовареността на магистратите. На един съдия средно се падат по 2-3 служители. Подпомагани са от деловодители, секретари, съдебни помощници и т.н. Нека магистратите да не гледат само собствените си възнаграждения, а и тези на всички служители, както и другите необходими за издръжката на съдилищата разходи. Когато се приема бюджетът всички те са предвидени. Ако хората започнат да се придържат към техните прости сметки, как минималната часова ставка била 5 лв. Те ще започнат да делят бюджета на съда на броя на делата, или на броя на магистратите Та каква ли проста сметка ще… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
25 февруари 2024 2:26
Гост

Най – хубавото на това събрание беше оставката на кака Лула, адвокатурата постепенно се освобождава от сянката на кака Доки.

Въпрос
Въпрос
25 февруари 2024 1:48
Гост

Какво става с жалбата на адвокат, подадена преди години, против встъпителните вноски, непредвидени в закона. Може ли линк какво реши ВАдвС по жалбата?

За незапознатите-ето тази статия-

https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

Човек
Човек
25 февруари 2024 0:43
Гост

Разбирам Атанас Славов, че иска да добави във ЗСВ право на адвокатите да излъчват представители във ВСС, но не разбрах защо направо не променят отново Конституцията и не напишат, че адвокатите са магистрати. Така ще е най-добре. Тъкмо няма повече да има спор по въпроса. Все пак адвокатите се разбират “добре” с прокурорите и съдиите, та мисля, че добре ще “защитят” интересите на съдебната власт. Разбира се, ако им стигне време след като защитят своите собствени. В заключение: Атанас Славов може да е всякакъв, но е изключително посредствен юрист. По същия начин Христо Иванов. Най-страшното е, че си правят каквото… Покажи целия коментар »

Поет народен
Поет народен
24 февруари 2024 20:27
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Алчни и нагли
Алчни и нагли
24 февруари 2024 19:41
Гост

Лекс,малко са поспестили финала на събранивто.
В края на днешното си заседание Общото събрание на адвокатите от страната отказа да приеме декларация, осъждаща продължаващата вече 2 години агресивна война на Русия спрямо Украйна, но прие решение да се инициират законодателни изменения, че вписвания в Търговския регистър могат да се заявяват само от адвокати.
Мисля, че това ясно показва състоянието на адвокатурата ни днес.

Анонемен
Анонемен
24 февруари 2024 20:08
Гост

Първата идея е тъпанарщина. Декларация, като тази, е за марионетки на посолството и не касае никого, освен наведените. Правилно са отказали на приемат подобна глупава декларация.

Второто касае пряко тях и е нормално да искат вписванията да се заявяват само от тях. Това, разбира се, не следва да се приема, всеки сам трябва да има възможност да защитава правните си интереси и да реши да ползва или не адвокат. В тази връзка и промените в АПК, които предвидиха задължително преподписване на касационната жалба от адвокат, са недопустими!

що само за вписвания, искаме адвокат за всичко
що само за вписвания, искаме адвокат за всичко
24 февруари 2024 20:43
Гост

ПРЕДЛАГАМ:
-да има и задължителен адвокат при покупка на потребителски стоки от магазин. Да си купиш хляб е възмездна, двустранна сделка, не е шега работа, и трябва да има присъствие на адвокат, който да даде писмено становище, дали всичко е точно. Това е изцяло в интерес на гражданите. Щом искат адвокат за търговския регистър, тоест задължително друг да решава как страната да опази интересите си, що да няма и адвокат за всичко друго.

Като оня виц:
отива клиент при адвокат и пита-имам ли право … Адвокатът го прекъснал и казал-да, имаш право. Клиентът пита-ама аз мога ли… Адвокатът го прeкъснал-НЕееее, сам не можеш.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2024 10:15
Гост

Отивайте в Киев лично да подкрепяте Украйна. Разноските ще Ви ги присъдят от Козяк. Аман от тролове!

ВКС тъпак
ВКС тъпак
24 февруари 2024 19:13
Гост

-Тьотке, ма, колко дела гледа?
-Кустадинке, гледах 10 дела за 10 месеца!
-Тьотке ма, ша та таксувам по 4,72 лв. на час, писала си решение за 1 час, начи да знайш, падат ти се 47 лв.
-Господ да та убйй, Кустадинке, много си зла !
-Зла съм, Тьотке, понеже мъж не съм видела гол, освен на ТВ-то!
– О,ам че и аз съм така, сега ша ти дигна надника на 10 000 лв.
-Аферим, Кустадинке, разбираш ти закона!

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 19:07
Гост

Хрумна ми нещо- ами защо на съдиите не се плаща по Наредбата за правна помощ? Изгледал 50 дела за месеца, по средно 200 лв. на дело, колкото е по Наредбата, ето 1000 лв. заплата. Като изгледа 100 дела, заплатата ще е 2000 лв. Къде са г-жа Тотка и г-жа Костадинка, за да им изчислим заплатите?

Мммм
Мммм
24 февруари 2024 19:56
Гост

Малоумник, 50×200=10 000, не на 1000 лв. На такива като вас и 100 лв. за жалба са много.

До хрумката
До хрумката
24 февруари 2024 22:32
Гост

Айде да видим статистика на един от средно и най-натоварените районни съдилища – по колко акта на година е постановил един съдия и да го разделим на годишната му заплата. И по 100 лева на дело не излизат. Та ако искаш да получаваш колкото районен съдия на дело, ще трябва накрая да връщаш хонорара.

Той
Той
25 февруари 2024 0:03
Гост

Ако познанията Ви по право са като тези по математика…. не е добре работата

математика за начинаещи
математика за начинаещи
25 февруари 2024 21:55
Гост

Хем не можеш да смяташ с точни числа,хем и числата ти не са точни.повечето дела по наредба 1 не бяха 200 а в масовия случай 1000лв възнаграждение. Хайде сега умножи 50 х 1000 и да те видя каква цифра ще изкараш

Прекрасни хора сте приели в адвокатурата!
Прекрасни хора сте приели в адвокатурата!
24 февруари 2024 18:31
Гост

Адвокатуро-прочети тази статия:

НАЙ-ХУБАВИТЕ КЪТЧЕТА ОТ ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ – ЗАГРАБЕНИ С ИЗМАМА https://bivol.bg/emliachni-tiholov-conev.html

Лекси
Лекси
24 февруари 2024 18:23
Гост

Сглобката е на първия ред! Политици, съдии и адвокати.

Въвеждане на АТЕСТАЦИОНЕН ИЗПИТ за адвокати
Въвеждане на АТЕСТАЦИОНЕН ИЗПИТ за адвокати
24 февруари 2024 18:08
Гост

Крайно време е Народното събрание да въведе: АТЕСТАЦИОНУЕН ИЗПИТ ЗА ВСИЧКИ АДВОКАТИ ВПИСАНИ БЕЗ ИЗПИТ. Подготвения не се страхува от изпит, всички сте подготвени, да се надяваме, значи проблем няма ! Изключителна мерзост е адвокати вписани без изпит много да искат да има изпит-но за другите-за вашите колеги, с които сте търкали една банка в 292 аудитория, а за хора от моят випуск, добре знаем колко знаят определени лица(щото си знаем оценките, и кой колко и от какво разбира…). На чужд гръб и 100 тояги са малко-е казал народът, та викате-защо да няма изпит, нали е за другите. Първо, драга… Покажи целия коментар »

Адвокат-Маргинал
Адвокат-Маргинал
25 февруари 2024 11:29
Гост

Същото услови трябва да се приложи и спрямо съдиите-калинки. В СРС и АССГ е пълно с тях сега. Нерадко ми се налага да разяснявам на съдия елементарни прани положения – от ГПК, АПК и Закон за здравето (в моя случай). Да не говорим за специални закони, като напр. Закона за защита от дискриминация, ЗПК, ЗОНПИ и прочее. А уж съдът трябвало да знае закон. Сегашните съдии само по тогите можеш да ги разпознаеш, правните им знания клонят към нулата. Та ако им се спретне един сериозен изпит, гарнатирам, че 2/3 ще загинат на полето на познанието.

адв.Стоев
адв.Стоев
24 февруари 2024 17:57
Гост

Aм ша прилагам ставките по Нотариалната тарифа – ето ти булка Спасовден 🙂 Oтварям наредбата на нотариусите и човека чете 🙂

одобрявам, щом си обещал-нали не лъжеш!
одобрявам, щом си обещал-нали не лъжеш!
24 февруари 2024 18:24
Гост

Супер.
Делба на земеделски земи -20 лв.
Заверка препис на документ-3 лева.
Това е нотариалната тарифа!

адв.Стоев
адв.Стоев
24 февруари 2024 18:35
Гост

не, виж и за писане на договор,и за изготвяне на НА – нали една ИМ не епо-малко от НА

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 17:52
Гост

Всеки който знае английски, може да провери,че в САЩ и З.Европа, хонорарите са около 20-25 % от иска за ниските искове, респ. около 10 % за по-значимите…така че тук разни олигофрени и да дращят, няма как да станат тези по Наредбата за правната помощ….взимам парите в аванс, както и досега, и предупреждавам че практиката на съдилищата е несигурна – може да възстановят изцяло, може и не

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 18:22
Гост

Драги-в България можеш да завършиш право без да ходиш на изпити, упражнения и лекции. Имам колеги, които 5 години не се веснаха в Университета, , такъв юнак преди няколко години на симпозиум за образованието говореше,че студентите били несериозни. Че те самият не се весна 5 години на лекции и упражнения, бе драги… На запад студент по право учил по 12-14 часа на ден, изчита поне 20 пъти повече литература , още докадо е студент, свят ще ти се завие колко е тежко образованието по право и в най-селския университет в САЩ, например. И накрая-на запад хонорарът наистина е 20 процента,… Покажи целия коментар »

адв.Стоев
адв.Стоев
24 февруари 2024 18:25
Гост

да да, надявай се на про боно 🙂 а ако тук ти е скъпо, виж хонорарите в САЩ – около 300 ш.д. средно на час…така че, не пиши врели-некипели.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 18:34
Гост

В САЩ-обучението по право е към 200 000 долара, обикновено изплащани като кредит.
Ти колко плати за да завършиш.

адв.Стоев
адв.Стоев
24 февруари 2024 18:47
Гост

колкото и да съм платил,няма да те огрее без пари:) ако не искаш – десйтвам сам:) така че, няма проблем с отмяната на наредбата – лекари, майстори, карат без наредби:) кв. м. за лепене на плочки е мин. 50 лв., и отнема 15 мин., т.е. за час е 200 лв. Eто ти база сравнение

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 18:50
Гост

Драги, имаме еднаква диплома. С разликата,че изпитвам хронична неприязън към колегите си, с които не се смятам, за част от една общност…

адв.Стоев
адв.Стоев
24 февруари 2024 18:52
Гост

е, аз какво да направя, да те лекувам ли? като си ларж, карай с такси като по Наредбата за правна помощ, сега няма минимуми, кой те спира?

За данъците
За данъците
24 февруари 2024 23:06
Гост

Да, трябва да се премахне плоският данък. Тогава и данъкът върху възнагражденията на съдиите ще достигне 60 процента. Все пак техните заплати не са по 933 лв. Освен това нямат лични осигурителни вноски, а те са за сметка на държавата.

до 24 февруари 2024 23:06
до 24 февруари 2024 23:06
25 февруари 2024 1:43
Гост

Твърдо -ЗА -въвеждане осигуряване за магистратите, и за другите освободени от плащане на осигуровки-чиновници, военни, милиционери.
Както и за спиране на 20-те заплати при напускане и пенсиониране за инсталираните в съдебната система(вече сумата надхвърли ли 170 000 лв ?, а и видно от бурната клубна дейност-в многото магистратски клубове-немалко магистрати си докарват нелошо законно ДМС, извън заплатата), но темата е друга все пак. И досега се чудя , например прокурорът, който продаде казусите за прокурорския изпит от 2006 г ,каква сума си докара тогава?

Наближава прошка, защо не се извинихте?
Наближава прошка, защо не се извинихте?
24 февруари 2024 17:41
Гост

Очаквах на това общо събрание адвокатурата да излезе с извинение, да се покае за беззаконието с Наредба номер едно. Наредба, която преди години Съдът на Съюза ясно заяви,че нарушава правото на Съюза, за защита на конкуренцията. Очаквах да излязат с методика как да бъдат върнати сумите събирани от гражданите по незаконната наредба номер едно-с аргумент-адвокатът е готов да работи и за по-малко, но е длъжен да приложи наредбата, което се оказа напълно невярно. Очаквах да се извинят, за това,че ПЕТ ПЪТИ ВАдмС обявяваше отделни текстове за незаконни по тази наредба за незаконни-тоест самият български съд обявява наредбата за незаконна, не… Покажи целия коментар »

Богат адвокат
Богат адвокат
25 февруари 2024 10:53
Гост

Ехааа … Чудих се, кой коментар под тази статия ще е най-безмислен … Сети ли се? … Разстроих се … Ши си сипя …
п.п. айде отивам да скубя клиентите 😀

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 17:31
Гост

ами да му мислят големите кантори с техните хонорари 🙂 така че май те ще ги свалят, а останалите просто ще си карат както и досега – парите в аванс, ако не искат, да си намерят друг…тази работа с регулации не става, пазара ще наложи цените…е,да, ще има и дъмпинг, но това пък ще е за сметка на качеството на работата, и усилията, които се влагат, така че и да се пенят тук разни юнаци, пак ще си остане както си беше

СЕС е върхът
СЕС е върхът
24 февруари 2024 16:03
Гост

Колко предвидимо и прозрачно. Ще си ползвали личното лоби в НС, за да си решават личните проблеми с парите. Евала адвокатура, евала „защитници на справедливостта“. Така направихте и с нормативно признатите разходи да са 40 %. Само лапане ви е в главата. Добре че СЕС ви поряза зловещо и сега ближете рани на общи сбирки-психотерапии.

Край на лицемерието
Край на лицемерието
24 февруари 2024 15:58
Гост

Скъпи загрижени за „устоите на правовата държава“, адвокати, СЕС ви каза, че наредбата ви нарушава конкуренцията в Съюза още през 2017 г.. Преди 7 години… Какво наптравихте Вие? Ами нищо. Нагло продължихте да надувате минимумите по тази наредба, да злоупотребявате колосално с „безплатната“ правна помощ, да представлявате като особени представители страните с жалби по две страници общи приказки… Дойде видов ден. Сега крокодилките сълзи са излишни.

Къде е сега Валя Гигова Наредбаджийката
Къде е сега Валя Гигова Наредбаджийката
24 февруари 2024 15:50
Гост

Години наред адвокатите се правят на тарикати и само увеличаваха сумите по прословутата им наредба, която сами си приемат. И все едно проблем нямаше. Като даже се стигна до безумието да си приемат, че за частичен иск се дължало възнаграждение като за цялата сума!? За иск 10 000 частичен от 1 000 000 се дължало все едно е за 1 000 000. Що за наглост. И логично станахте жертва на собствената си лакомия

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 16:01
Гост

виж сега, вместо да тролиш тук, чети,вземи адв.изпит, и тогава може да ти обърне някой внимание – анадъммо?

Адвокат закон не чете, само наредбата за парите си
Адвокат закон не чете, само наредбата за парите си
24 февруари 2024 16:07
Гост

Господин адвокат, ходете да си уговаряте възнаграждение с клиентите. Не висете по сайтовете. Никой не ви пречи и милион да си уговорите, щом клиентът иска да ви плати. Какъв ви е проблема? А да, забравих. Проблемът ви е, че всъщност тия възнаграждения няма кой да ви ги даде, ако чрез наредбата си не изнудите насрещната страна да ви ги плати.

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 16:16
Гост

нищо подобно, г-н илитерат: дават, защото иначе ги оставяме сами да се справят – проблема е, че после не им ги възстановява съда…но г-н илитерата, няма как да стопли това

Адвокат илитерат
Адвокат илитерат
24 февруари 2024 16:27
Гост

Господин адвокат, на страната съдът ще възстанови толкова разноски, колкото е справедливо според делото и това, което сте свършили, а не според измислената ви наредба. И о чудо! Да не би тогава клиентът изведнъж да разбере, че великото дело, което сте го излъгали, че ще водите с огроми усилия всъщност не било толкова велико и сте минали с една жалба две страници и едно заседание за пет минути. Май там ви стяга чепика. 😉

Приятни обяснения ви пожелавам. Понеже не сте илитерат, сигурно ще намерите правилните думи да разтягате локуми по този въпрос пред клиентите си.

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 17:11
Гост

ама драги, ти нистина си леко инфантилен – парите се плащат в аванс, а после ако не ги присъдят изцяло, на кой е проблема?

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 17:33
Гост

Ето, един „високо морален“ адвокат, който мисли само за доверителя си, а не за „парата“. Та, „на КОГО е проблемЪТ?“

адвокат
адвокат
24 февруари 2024 19:02
Гост

Пак нещо си се объркал – адвоката, и всеки който предоставя услуги, въобще не е длъжен да мисли само за клиента, както си писал. Мислим за себе си, а за клиента – ако плати.

Въпрос до 24 февруари 2024 16:01
Въпрос до 24 февруари 2024 16:01
24 февруари 2024 18:11
Гост

Ти с изпит ли си вписана, или си от безизпитниците, искащи изпит-но за другите? Тарикатско-изпит -за другите, нали не е за тебе.

Сократес
Сократес
25 февруари 2024 12:34
Гост

100 % вярно .

баба Костадинка
баба Костадинка
24 февруари 2024 15:47
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
юрист
юрист
24 февруари 2024 15:44
Гост

Тотка-Смотка защо не се яви да обясни как се ценообразува хонорар?

aла бала
aла бала
24 февруари 2024 15:35
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Със Славов на помощ, не ти трябва враг
Със Славов на помощ, не ти трябва враг
24 февруари 2024 15:28
Гост

Хахахаха, Славов Усогорски, дето направи с ППДБ Конституцията на швейцарско сирене, тръгнал да решава спешно някакви проблеми на адвокатите. Ако бях на тяхно място, нямаше да приема такава помощ от доказан празнодумец с юридически капацитете минус безкрайност. Накрая само ще задълбочи проблема до неподозирани дъна.

aла бала
aла бала
24 февруари 2024 15:18
Гост

A то и Семов “не винаги е подготвен“, ама без ден стаж като съдия и адвокат, без едно дело, взе че стана конституционен, а брат му от помощник във ВАС, изведнъж стана съдия в АССГ – обаче на сругите дава акъл.

Смешен плач
Смешен плач
24 февруари 2024 15:13
Гост

Колко умилително… А къде сте мили адвокати и неуважаеми министър на правосъдието да придвижите истински важните въпроси – например за прословутия закон за личния фалит. Нали за хората ви е мило, нали за правовия ред, нали за устоите на законността… Празни приказки. За парите сте ревнали сега. А закона за личния фалит от 20 години все не се приема. Няма друга държава в ЕС, която да е останала без такава защита…

Бай Ганьо
Бай Ганьо
24 февруари 2024 15:15
Гост

Плащай си дълговете, бе тарикат, няма да те огрее с личния фалит

Хем боли, хем сърби
Хем боли, хем сърби
24 февруари 2024 15:25
Гост

Получавайте си адвокатските възнаграждения от клиентите бе, тарикати. Нали сте великата работа, значи няма проблем да си договорите и получите за великата си помощ големи суми. Но не! Вие не искате това. Искате да си приемете наредби и да задължите всички – съд, насрещни страни, да се съобразяват с това и да ви плащат някакви измислени суми.

Свърши тая! Вие си договаряйте каквото искате, ако има кой да ви го плати. Къде е тук проблемът? А страната, която представлявате, ще получи разноски според делото. Aйде стига ревахте! Ставате смешни

юрист
юрист
24 февруари 2024 15:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Длъжник
Длъжник
24 февруари 2024 19:46
Гост

Не се притеснявайте, бутат го с буземно високи хонорари разбира се, на гърба на длъжника до 10 минимални работни заплати….

Бай Ганьо
Бай Ганьо
24 февруари 2024 15:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Смехурко
Смехурко
24 февруари 2024 14:17
Гост

„Президентът поиска силен и смел глас срещу зависимото правосъдие“

Тоя срещу Борис Велчев и Лазар Груев, двамата съветници на Гоце от ДС ли протестира ???

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 13:50
Гост

Бедняшка и жалка работа по български. Вместо да се обсъждат важни въпроси, най-същественото им е скандала с Нотариуса, от което няма да произлезе абсолютно нищо, както и разноските и хонорарите, които самите адвокати не си ги оправиха сто години. За съжаление, като всичко друго в тая скапана държава, и нивото в адвокатурата е потресаващо и обидно ниско. Битки за левчета, член 38 от Закона за адвокатурата, че не им дали никакви пари клиентите и какво ли още не. Отчайваща история. На този фон, Семов да говори за Правото на ЕС и за войната в Украйна, е напълно смехотворно.

Мерат
Мерат
24 февруари 2024 13:44
Гост

Чак и от СЮБ едни инфиделни типове поздравяват. Не ви ща поздравленията, ща да се махнете гнили ябълки от всяко йерархично ниво на съд и прокуратура!

Запознат
Запознат
24 февруари 2024 12:04
Гост

Разбира се, че щом става дума за пари, ще се обединят. Това е най-важното за адвокатите. За тях хората и правото отдавна нямат значение.

Незапознаm
Незапознаm
24 февруари 2024 12:10
Гост

А как се плащат сметки с хонорар 150 лв за наказателно дело???

Жоро
Жоро
24 февруари 2024 16:22
Гост

Eдно дело ли имаш на месец? Ако е така отиди да продаваш в МОЛа

Пеналист
Пеналист
24 февруари 2024 13:46
Гост

Май не си запознат с професията, има дела по които не 100, а 100 000 са малко .. Подобни полунапушени коментари си ги пази за себе си, че единствено предизвикват присмех и събуждат съмнения по повод интелекта на изреклият ги.

Позапознат
Позапознат
24 февруари 2024 12:00
Гост

Ма Боже, само рускинята правилна. Немо такой ма сестро. Знаеме се от отдавна. И теб те знаеме, ама не дрънкаме

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
24 февруари 2024 11:51
Гост

В интерес на истината – хонорари по 7-800 лева са безумни – че какво върши адвоката – аз съм работил с мошеници – ми той – нищо не прави – само „ментосва“, то едно е на шега – да си мошеник – един вид – геройска поза, друго е – реално да „скубеш“, аз съм виждал драстични случаи – аз много рядко съм се държал така, при това – майсторлъкът и парите не са приятели – те са любопитни – парите идват сами. Тази професия е очевидно важна – но – се превръща в монопол на няколко човека – което… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 12:38
Гост

Не е редно за слагате под общ знаменател всички адвокати. Трудът е квалифициран – изисква знания, умения и ценз – както при лекари, архитекти и т.н. Останалото е въпрос на индивидуална подготовка, съвет и конкуренция. Според Вас редно ли е едно вещо лице по дело да получи 700-800 лв. за две страници общи приказки, а адвокатът, да вземе по-малко за цялостно представителство?

Цирк Дибрич
Цирк Дибрич
24 февруари 2024 11:30
Гост

Циркът е пълен, самозванци от ВКС решили да слагат в ред адвокатурата по примера на Берия в СССР. Колкото каже господин съдията, тлкова заслужава адвоката. Ако не беше жалко, щеше да е пародийно.
Щом ще ни бъркат в къщичката, дайте ни право да ги атестираме, за да видят какво представляват.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:36
Гост

Съдията ти казва до какъв размер ще отговаря насрещната страна, а не колко ще получиш ти за труда си от този, който те е наел. Правете разлика.

Цирк Дибрич
Цирк Дибрич
24 февруари 2024 11:38
Гост

Не по врат, а по шия.

Пенчо бре
Пенчо бре
24 февруари 2024 12:59
Гост

За съжаление няма разлика, хонорарът в повечето случаи изобщо не е платен, въпреки отразеното в договора. Затова са тези ожесточени спорове по делата за разноските, в които, за съжаление, адвокатите се раздават повече, отколкото за същинските дела.

Григоров
Григоров
24 февруари 2024 13:52
Гост

Без да платят в съд не влизам.

Пеналист
Пеналист
24 февруари 2024 13:51
Гост

Какво е справедливото, Анонимен, да получиш от насрещната страна, след като си я попилял и си я накарал сама да си говори, образно казано? Какво е справедливо, когато насрещната страна прави всякакви диващини, само и само да бави делото, да заблуждава, да вика лъжесвидетели, да ти вади душата по всякакъв начин? Какво? Накрая да ти даде една хартиика и да ти каже „почерпи се“ .. Как насрещната страна усеща загубата и се превъзпитава повече да не прави така?

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:27
Гост

Захарова как е застанала пред тях, да ги гледа в очите след тези определения на съда?

Делегат
Делегат
24 февруари 2024 11:30
Гост

Затова получи най-много аплодисменти. Беше смело и достойно!

Инфо
Инфо
24 февруари 2024 11:45
Гост

За съжаление Захарова няма нито сили, нито желание да стопира негативните процеси в ТК, а ръководителят на колегията е фигурант.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:20
Гост

„Преписват“ Наредбата в ЗА, вкл. и най-справедливото и никак неукоримо „творение“ на неизвестен адвокат за определяне на минимален хонорар върху цялата твърдяна стойност, макар и искът да е частичен, и се приключва тази драма с Решението на СЕС (любопитно ми е обаче становището на конституционния съдия Семов). Но преди това да попитат застрахователи, общини, държавни учреждения и при. дали увеличените преди 2 години минимални АВ са тъй справедливи. Според мен както при държавните такси, при тарифите на нотариусите и ЧСИ, и при адвокатските възнаграждения трябва да има горна граница, до която се определя минималното АВ, а и отговорността на ответната… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:17
Гост

И адвокатурата да изчисти редиците си, както в съда и прокуратурата, и там има м…а

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:25
Гост

Малко трудно. Трябва законодателно да удължат давностните срокове по дисциплинарните

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:17
Гост

Браво на адвокатските колегии, показаха, че интереса на клиентите може да ги обедини.

Резидентът
Резидентът
24 февруари 2024 11:10
Гост

Дюшеш му идват на Радев скандалите в съдебната власт, чист и морален изглежда на фона на всичките ….

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:17
Гост

Какво стана с Копринката, прокуратурата прави ли нещо

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 11:20
Гост

Ти па, ако подхванат Копринката, ще трябва да разнищят още 100 като него и държавата ще спре да работи. Прокуратурата се грижи за държавния интерес.