Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

правила

ВАС прекрати делото за бонусите в съдебната система

Правилата, с които се определят, не са нито нормативен акт, нито общ административен акт, изтъкват върховните съдии

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на петима съдии срещу правилата за определяне на допълнителните…

Съдии атакуваха във ВАС забраната да се дават премии при висящи дисциплинарки

ВСС ни приравнява с магистратите, които са осъдени за умишлено престъпление или са окончателно наказани, изтъкват жалбоподателите

Петима съдии атакуваха във Върховния административен съд (ВАС) правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения в системата в частта, в…

Бонуси за спецсъдиите – след оценка на работата им по осем критерия

Съдийската колегия ще трябва да разреши спорен въпрос – дали магистрат с висяща дисциплинарка може да получи допълнително възнаграждение

По осем критерия ще се определя индивидуалната оценка за работата на спецсъдия, от която пък ще зависи размерът на допълнителното…

Сериозни проблеми с дисциплината в КАК, работата спирала заради воаяжи и ходене до тоалетната

Съдийската колегия промени правилата, за да не блокира дейността на Комисията за атестирането и конкурсите

Дисциплината на членовете на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) е на такова ниво, че само на някой да му…

Магистратите, искащи помощ за лечение, ще обявяват дали то се покрива от здравната каса

Военните магистрати ще имат нови униформи, манекени ще ги представят пред ВСС

Магистратите и служителите, които искат помощи от фонда „Социално-битово и комунално обслужване“ (СБКО) на съдебната власт, ще трябва задължително да…

Нова процедура

Изслушването на кандидатите за европейски прокурор ще е публично

Министерският съвет удължи срока за подаване на документи за участие до 25 януари

Правителството удължи срока за подаване на документи на желаещите да станат европейски прокурор до 25 януари, а изслушването на допуснатите…

Върховните съдии избират членове на КС с предварителни номинации и таен вот

Общото събрание на ВКС и ВАС прие специални правила

Съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) могат да предлагат кандидати за Конституционния съд не по-късно…

Съдебният съвет реши:

По-висок наем и до 5 години във ведомствено жилище, 23-ма ще напуснат до 12 месеца

Новите условия и критерии за магистратите и съдебни служители са в сила от днес

До 5 години ще е срокът на договора за наем на ведомствено жилище в съдебната система. Той не може да…

тога прокурор

Според промени, приети от ВСС

Магистрати ще връщат пари за дрехи, ако са ги взели преди дълъг болничен или майчинство

Изплащането на сумите за тази година ще започне от 6 март, служителите няма да получат максималния размер

Магистрати и служители, които са получили пари за облекло, но излязат в отпуск по майчинство или по болест за над…