Прокурорската колегия обяви конкурс за избор на главен секретар. След публикуване на обявата в Държавен вестник, има едномесечен срок, в който кандидатите трябва да подадат документи за участие.

Преди да обяви конкурса, колегията прие правила за провеждане на избора, които са идентични със съществуващите, по които беше избран Тихомир Димитров за главен секретар на Висшия съдебен съвет.

С измененията на Конституцията кадровият орган беше разделен на ВСС и на Висш прокурорски съвет (ВПС). Настоящият главен секретар Тихомир Димитров остана на работа към ВСС, докато Прокурорската колегия назначи временен такъв и сега вече обявява конкурс за титуляр.

Кандидатите да оглавят администрацията на ВПС трябва да отговарят на няколко условия. Най-напред трябва да имат юридическо образование и придобита юридическа правоспособност и поне 8 години стаж по чл. 164, ал. 2 ЗСВ. Други изисквания са кандидатът да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитиран, да притежава необходимите нравствени и професионални качества. За всяко едно от тези изисквания кандидатът трябва да представи и съответните документи. Освен това той трябва да декларира, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от правото да заема определена длъжност, както и да представи други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

За главен секретар не може да бъде назначено лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Всеки кандидат трябва да представи концепция за работата му като главен секретар, която да съдържа:

  • лична мотивация за заемане на длъжността;
  • анализ на структурата и функциите на администрацията;
  • краткосрочни и дългосрочни цели за развитието на администрацията и план за постигането им.

Подадените документи ще бъдат разгледани от изборна комисия, в която влизат представители от комисията за съдебната администрация и представляващият ВПС Стефан Петров.

Извършва се класиране след оценяване по шестобалната система. За издържал се смята онзи, който е получил оценка не по-ниска от 4.50. После класираните кандидатури ще бъдат внесени за обсъждане на заседание на Прокурорската колегия, която ще изслуша желаещите да оглавят администрацията, ще им зададе въпроси и накрая ще се проведе гласуване.

Обявяването на конкурса идва преди произнасянето на Конституционния съд за промените в основния закон. Ако КС отмени текстовете да разделянето на ВСС, колегията ще трябва да прецени какво да прави с процедурата.

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
thteh thth
thteh thth
11 юли 2024 10:27
Гост

I can’t express how much I appreciate your time and wisdom. We sincerely appreciate your consistency as an inspiration.
slope game

Чок добра идея
Чок добра идея
10 юли 2024 22:17
Гост

На Хамид Хамид се чува, че му резнали топките. Тъй че може да го аресате

Неможачи
Неможачи
10 юли 2024 18:30
Гост

Намерили са го, той сие там на място. Една девойка от Харманли :)))) обиколила злополучно всички администрации, та накрая акостирал я с парашут в съвета. Сега ще забърка и тук кашата. Знаем си я още в МРРб и Президентството на друг корифей, Плевнята

смешно
смешно
10 юли 2024 15:52
Гост

По всак вероятност ще изберат временни сега секретар, което прави конкурса смешен. да си го назначават без конкурс и толкова то е ясно.

неправилно е сега този конкурс
неправилно е сега този конкурс
10 юли 2024 15:51
Гост

При положение, че КС ще се произнесе скоро, това да се обявява такъв конкурс е ненормално. Ще стане като с закона за медиацията. КС ще отмени промените, но Съвета ще предприел напразни действия и после ще има последици.

kazakov
kazakov
10 юли 2024 14:01
Гост

Момчета, има лекарство, което ви позволява да удължите младостта. Cлед седмица на приемане: ерекцията е супер, енергията е 2 пъти повече, започна да отслабва и като цяло се чувства млада. Съветвам всички да опитат, защото животът е сам–> https://da.gd/wirex

Ad nauseum
Ad nauseum
10 юли 2024 13:54
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Ali
Ali
10 юли 2024 13:54
Гост

Конкурса изглежда стандартен

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:47
Гост

Какви са тези конкурси посред върло лято, тези хора не ходят ли на почивка

Kalin Kalinov
Kalin Kalinov
10 юли 2024 13:46
Гост

Предвид, че чакаме произнасяне на Конституционния съд, който може да обяви, че ВПС не съществува, дали да не изчакаме КС пък после да ояябвяваме конкурси

Алек
Алек
10 юли 2024 13:45
Гост

Успех на кандидатите

Елена
Елена
10 юли 2024 13:44
Гост

Браво!

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:44
Гост

Стандартни правила. Да видими само дали участието ще е толкова отворено колкото се твърди

Александров
Александров
10 юли 2024 13:19
Гост

Временния секретар ще стане и постоянен, спокойно, просто трябва да бият тъпана профилактично

Конституцията на добрите сили
Конституцията на добрите сили
10 юли 2024 13:18
Гост

Още администрация, още търтеи и нищоправене. Поредното проявление на великата конституционна реформа на ППДБ.

Александров
Александров
10 юли 2024 13:21
Гост

ГЕРБ тролче, не политикантствай където не му е мястото

Ali
Ali
10 юли 2024 13:54
Гост

хахахахахахха

С ДПС в евролибералното сърце
С ДПС в евролибералното сърце
10 юли 2024 13:56
Гост

Александров, тихо там в скута на Пееф и мазното турско кафе.

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:17
Гост

Защо го обявяват, като ще си сложат някой връзкар