Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

поощрение

Във вторник

Обявяват конкурс за повишаване във Върховния административен съд

Павлина Панова, Надежда Джелепова и осем административни съдии са предложени за награда

Да бъде обявен конкурс за повишаване и заемане на девет свободни места във Върховния административен съд. Такова предложение е внесъл…