Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

погасителна давност

Решение за развитие на правото

ВКС: Oтрицателният установителен иск за недължимост поради изтекла давност спира давността, отхвърлянето му я прекъсва

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, спира давността, а отхвърлянето му я прекъсва и…

Тълкувателно решение за тълкувателно решение

ВКС: По изпълнителни дела, образувани до 26 юни 2015 г., не тече давност, докато трае изпълнителният процес

Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26 юни 2015…

ВКС се заема с „кашата“ със спирането и прекъсването на давността по искове за недължимост поради изтекла давност

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, води ли до спиране (на основание чл. 115,…