Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

погасителна давност

Има ли игра с давността и лихвата на сметките за вода – съдът в Люксембург проверява общите условия на ВиК дружествата

„Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране“.…

Прекъсва ли погасителната давност изпълнително действие, извършено след настъпила перемпция?

В очакване на тълкувателно решение № 2/2023 г. на ОСГТК на ВКС

I. Въведение Вече повече от 10 години българската съдебна практика е в клопката на противоречивото тълкуване на разпоредбите на чл.…

За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика

Изпълнителното производство е заместител на липсващото доброволно изпълнение. То е предназначено да защити и да наложи санкция по повод липсата…

Решение за развитие на правото

ВКС: Oтрицателният установителен иск за недължимост поради изтекла давност спира давността, отхвърлянето му я прекъсва

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, спира давността, а отхвърлянето му я прекъсва и…

Тълкувателно решение за тълкувателно решение

ВКС: По изпълнителни дела, образувани до 26 юни 2015 г., не тече давност, докато трае изпълнителният процес

Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26 юни 2015…

ВКС се заема с „кашата“ със спирането и прекъсването на давността по искове за недължимост поради изтекла давност

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, води ли до спиране (на основание чл. 115,…