Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

методически указания

Практически проблеми при прилагането на уредбата за защита на лицата, подаващи сигнали

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения[1] („ЗЗЛПСПОИН“; наричан за краткост „закона“; „законът“) има…

Как методически указания на Агенцията по вписванията доведоха до хаос и породиха противоречива съдебна практика

Стандартният казус е следният: дадено пререгистрирано сдружение е оповестило общо събрание (ОС) повече от един месец преди датата на провеждането…