Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционен съдия

Непосредствено действие на разпоредбите на Конституцията и практиката на съдилищата

Разпоредбата на чл.5, ал.2 от Конституцията на Република България от 1991 г. провъзгласява принципа на прякото действие на конституционните норми,…

съдебна зала

ВКС прати в Конституционния съд временното отстраняване на магистрати

Според върховните съдии цялата разпоредба на чл. 230 от ЗСВ противоречи на основния закон

Върховният касационен съд (ВКС) поиска Конституционният съд (КС) да обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за съдебната власт, с която…