Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за устройство на територията

КС обяви за противоконституционни по-дълги срокове за отчуждаване на имоти в София

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата, заради която в продължение на години действаха по-дълги срокове за отчуждаване на…

Конституционният съд „отмени“ две разпоредби в ЗУТ – ограничават правото на собственост

Трима на особено мнение: КС отстъпи от защитата на правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда

Конституционният съд (КС) „отмени“ две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за които още преди приемането им бяха…

Проблемите в правния режим на терасите

Понятие за тераса Житейското разбиране за терасата често се отклонява от легалното и се смесва с други понятия. Разговорно всяка…

Ползването на ателиетата за жилищни нужди

Около година след като Столичната община обяви, че предлага промени в ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове, които трябва да…

С решение-тест за парламента: КС премахна забраната за обжалване на общи устройствени планове

Народното събрание за първи път ще трябва да изпълни тълкувателното решение, с което беше задължено да уреди правните последици от прилагането на противоконституционен закон

Конституционният съд (КС) премахна необжалваемостта на общите устройствени планове. Той обяви за противоконституционен чл. 215, ал. 6 от Закона за…