Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за устройство на територията

С решение-тест за парламента: КС премахна забраната за обжалване на общи устройствени планове

Народното събрание за първи път ще трябва да изпълни тълкувателното решение, с което беше задължено да уреди правните последици от прилагането на противоконституционен закон

Конституционният съд (КС) премахна необжалваемостта на общите устройствени планове. Той обяви за противоконституционен чл. 215, ал. 6 от Закона за…

След първо виртуално заседание

КС ще решава за втори път за необжалваемостта на общите устройствени планове

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане за втори път в историята си въпроса с необжалваемостта на общите устройствени планове (ОУП).…

Съдът отмени част от наредба на Столичната община, дописала закона

За една от разпоредбите ВАС заяви, че граничи с административен произвол

Столичната община е да дописала закона преди две години, когато е приела Наредбата за реда и начина за провеждане на…

Предлагат промени в ЗУТ

Столичната община спира „прикриването“ на жилищни сгради като общежития и ателиета

Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане…

Върховният административен съд с първо тълкувателно решение за 2018 г.

Срокът за произнасяне на шефа на РДНСК по жалба срещу разрешение за строеж е инструктивен, прие ВАС

Срокът, в който шефът на регионалната дирекция за строителен контрол се произнася по жалби срещу разрешения за строеж и срещу…

Защо се бавят разрешенията по ЗУТ

От десетилетия се предвиждат все по-сурови наказания, но не се създават ефективни механизми за изпълнението им

Изключение е виза за проектиране, разрешение за строеж и десетките други разрешения по Закона за устройство на територията (ЗУТ) да…