Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за наследството

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК

Доколкото при приемането на наследство настъпва наследствено правоприемство и наследникът става собственик на наследствените вещи и титуляр на правата от…