Нищожно ли е завещание, направено заради положени и бъдещи грижи за завещателя до края на живота му? На този въпрос ще отговори в ново тълкувателно дело № 2/2023 г. Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Точната му формулировка гласи: Нищожно ли е на основание чл. 42, б. „в“ ЗН завещание, което е направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи, които ще бъдат полагани за него до края на живота му; може ли в такъв случай, при тълкуване волята на завещателя, да се приеме, че единственият мотив за съставяне на завещанието противоречи на закона, тъй като нарушава принципа за безвъзмездност на завещателното разпореждане?“.

Разпоредбата на чл. 42, б. „в“ от Закона за наследството (ЗН) предвижда, че завещателното разпореждане е нищожно, когато то или единственият мотив, поради който е направено, са противни на закона, на обществения ред и на добрите нрави.

В разпореждането за образуване на тълкувателното дело се цитира решение на ВКС (решение № 117/10.11.2015 г. по гр. д. № 710/2015 г. на II г. о.), в което е прието, че предвид едностранния и безвъзмезден характер на завещанието като акт на разпореждане с имущество за след смъртта, мотивите на този акт имат важно значение за разкриване волята на завещателя и за преценка дали разпореждането е в границите на закона. В него се сочи, че във всеки отделен случай мотивът произтича от конкретните условия на живот, отразява моралните и материални потребности на личността на завещателя, и може да бъде различен – да се отблагодари, да се възнагради, да се въздаде справедливост, да се поощри, да се прояви щедрост, да се осигури нуждаещият се, да се накаже безотговорният – това са съображения, които разкриват моралния интерес на завещателя от съставяне на завещанието, неговите цели и подбуди. „Безвъзмездният характер обаче не означава, че завещанието не може да има възнаградителен характер. Напротив, обичайният мотив за съставяне на завещание е именно благодарствен и той съответства на закона и на добрите нрави. Едно завещание може да е обусловено от няколко свързани или отделни мотива, които заедно предопределят волята на завещателя“, изтъкват в върховните съдии.

Те сочат, че от буквално тълкуване на чл. 42, б. „в“ ЗН е видно, че хипотезата изисква завещанието да е съставено поради един единствен мотив и този мотив да противоречи на закона, морала или обществения ред. „Ако в завещанието са изразени няколко мотива, достатъчно е един от тях да съответства на закона и морала, за да породи завещанието действие. Пороците в нерешаващите, допълнителни мотиви не се отразяват на действителността на завещанието. Затова, когато в завещанието, наред с благодарствен мотив за положени добри грижи към завещателя, е изразено и очакване за в бъдеще тези грижи да продължават, това не означава, че завещанието има възмезден характер и че по тази причина противоречи на закона, съответно, че е нищожно на основание чл. 42, б. „в“ ЗН“, се приема в това решение.

В други две решения на ВКС (решение № 246/17.12.2014 г. по гр. д. № 1073/2014 г. на І г. о. и решение № 25/16.05.2016 г. по гр. д. № 5043/2015 г. на ІІ г. о.) е възприето обратното становище. И по двете дела става дума за завещание, което е било мотивирано с полагани от заветника грижи към завещателя до момента на съставянето му, както и с получаване на бъдещи грижи. Съдебните състави приемат, че очакванията на завещателя за бъдеща възмездна престация (полагане на грижи за в бъдеще, след съставяне на завещанието) водят до нищожност на завещанието, тъй като наличието на подобен мотив противоречи на безвъзмездния му характер.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Юрист
Юрист
29 юли 2023 0:51
Гост

Добре, че си прибрах овците на време, аз усещах, че ще барнат и това нещо.

Да се оправят – аз си имам на сила ни присъдено нещо, законодателят е доста разумен.

Първо умира най-възрастният, ако той е бил подлъган от „младежкият“ хор, та преписва, това е все пак – интересно.

Доста е екзотично напоследък, не ме интересува, има 1000 и една нощ да се оспорва и това и онова.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 юли 2023 18:32
Гост

Втората позиция изглежда по-адекватна, защото другото по същество прикрива договор срещу издръжка и гледане.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 юли 2023 18:36
Гост

*договор за издръжка и гледане

Lazar
Lazar
28 юли 2023 15:36
Гост

Пак с тяхната противоречива практика.

Цветанов
Цветанов
28 юли 2023 15:34
Гост

Пълни глупости!

Лозан
Лозан
28 юли 2023 15:32
Гост

Кой знае какво ще решат.

Димо
Димо
28 юли 2023 15:33
Гост

В последно време взе да ми писва от лобистките им заключения.

хахаха
хахаха
28 юли 2023 14:26
Гост

От жегите тези кр€т€ни от ВКС-то съвсем изтрещяха… Явно има висящ спор за солидно завещание, което трябва да бъде решено в противоречие на установяваната вече десетилетия, стабилна и непротиворечива практика на съдилищата по въпроса – Ако в завещанието е упоменато, че се прави във връзка с вече положени грижи – един вид, като благодарност, същото е валидно и поражда правно действие. Ако в него е записано, че се завещава имуществото във връзка и с бъдещо полагане на грижи и издръжка до края на живота на завещателя, очевидно е недействително, точно на основание чл.42, б.“в“ от ЗН. Иначе ще се стигне… Покажи целия коментар »

особено мнение
особено мнение
29 юли 2023 12:59
Гост

Не мисля, че е толкова просто. Едно завещателно разпореждане винаги има мотив, дори той да не е посочен в него. Не следва да се приема, че завещанието е нищожно само защото в него е посочено, че се прави заради вече положени грижи и бъдещи такива, защото това било прикрит договор за издръжка и гледане. Договорът за издръжка и гледане е двустранен и поражда права и задължения за всяка от страните, обратно – завещанието е едностранна сделка и не поражда задължение за заветника, той дори може да не пожелае да се ползва от него. Първият договор поражда вещно-транслативен ефект от момента… Покажи целия коментар »

тези особени мнения...
тези особени мнения...
29 юли 2023 22:12
Гост

…се появиха, откакто във ВКС се напълни с особени съдии – парашутисти. Преди това такива нямаше. Имам съседка, която в началото на 90-те години изгоря точно по този начин. Грижеше се съвсем съвестно за възрастен човек около 20 години и след смъртта му се появи една негова племенница, която оспори завещанието и то беше признато за нищожно точно по тази причина – в него беше отразено, че апартаментът се завещава с оглед положените до момента и за в бъдеще грижи. И идеята на завещателя е била точно такава – той й го завещава, от една страна с благодарност, че е… Покажи целия коментар »

Гл. юрисконсулт
Гл. юрисконсулт
28 юли 2023 14:19
Гост

Всеки има право на избор, гражданскоправната материя е диспозитивна, не е задължителна за съобразяване. Моят вуйчо беше ерген и нямаше жена и деца, почина на 88 г., ние го гледахме, но не искахме нищо даром имущество от него и всичко което имаше го завеща на държавата.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:16
Гост

Измишльотини

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:15
Гост

А кой да получава наследството? Не гледалия възрастния човек и помагалия му, а братовчедите му, които нито са го гледали, нито изобщо са си комуникирали някога с човека. Но като разберат за апетитен имот и попват да се облизват

гледалият го
гледалият го
28 юли 2023 14:37
Гост

да е сключил договор за издръжка и гледане. Той може да бъде оспорен от наследниците и в процеса ще се установява гледал ли е и издържал ли е завещателя. Като не е сключил такъв договор, а се е снабдил с нищожно завещание, да си води дело за неоснователно обогатяване и там да доказва какви грижи е полагал, какви разходи е правили и какво има да получава. Защото и другата хипотеза я има – негледал и неполагал грижи, въпреки упоменаването на такива за в бъдеще в завещанието, възползвал се от имуществото и паричните средства на завещателя и накрая за награда –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 18:59
Гост

Нелогично обаче пропускате, че ако завещателят е недоволен от отношението и грижите на евентуалните бъдещи наследници по завещание, то той може да оттегли или измени своето завещание във всеки един момент – това е достатъчна защита. Полаганите грижи и помощ, сами по себе си, не изключват едностранния и безвъзмезден характер нито на завещанието, нито на самите грижи – те могат да бъдат просто допълнителен и даже не първостепенен мотив. Нормално е роднините да се грижат един за друг. Това не означава, че лицето (бъдещ наследодател) не разполага със свобода на договаряне – ако иска сключва договор за издръжка и гледане… Покажи целия коментар »

нелогично пропускаш,
нелогично пропускаш,
29 юли 2023 22:31
Гост

че това са обикновено стари и самотни хора, които съставят саморъчно завещание почти винаги при съгласуване с гледащия ги и му го предават на него. Те са толкова безпомощни и зависими, че нито знаят как да го оттеглят, нито има на кого другиго да завещаят имуществото си, защото както казваш наследниците по закон не ги е еня… А този, дето е гледал, да е сключил договор за издръжка и гледане, за да може да се прецени дали си е изпълнявал задълженията при спор с наследниците. Кьорав карти не играе, са казали древните. Както посочих по-горе, лично знам случай, в който… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:13
Гост

Само се чудят как да стъжнят живота на хората подписалите се съдии

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:13
Гост

Ми това не виждам защо трябва да е обект сега на обсъждане

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:12
Гост

Пълна глупост

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:09
Гост

Чудят се какви спънки да създават подпислите се съдии

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:08
Гост

С това ли решиха да се занимават сега

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:08
Гост

Глупости сега

анонимен
анонимен
28 юли 2023 13:56
Гост

Ee, хайде сега, правото над живота поставяме.

Някой си хвърля времето и парите в гледане на друг, този друг иска да му се отблагодари, често с малкото, което има. Щото обаче се нарушавал принципа на безвъзмездност, баба ти Мария е трябвало да да пише договор за издръжка и гледане, а не завещание.

Искам съдиите, котито се се подписали с това мнение, да почнат една републиканска обиколка и да обяснят и на грижещите се, и на тези, за които са полагани грижи, висшата си логика. 🙂

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:09
Гост

Абсолютно е така

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:14
Гост

Абсолютно вярно

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:14
Гост

Толкова завещания има срещу гледане. Такова мазало ще стане ако трябва сега друго да се прави

има то
има то
28 юли 2023 14:39
Гост

От 30-40 години следя практиката по въпроса. Всички подобни – за бъдещи грижи, са обявявани за нищожни.

Свидетел
Свидетел
28 юли 2023 13:51
Гост

Кой пък се интересува от наследствено право? Като в днешно време ще бъде напълно неприложимо, след като се раждат все по-малко деца, а за вбъдеще се очаква и изобщо да не се раждат деца в България, следователно завещателните процедури ще трябва да се анихилират и отрасълът „Наследствено право“ да се унищожи. А и оттук следва, че ВКС ще трябва да унищожи и заличи всички тълкувателни решения в тази насока, тъй като няма да има обект и субект, върху които да се прилагат.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:11
Гост

Чак да не се раждат деца не вярвам

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 14:12
Гост

Д да, кажи го на ромите това. Ма не на образованите, а на тия дето не могат да се подпишат даже и да пишат. Те само деца правят, че нямат квко друго да правят