Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за административните нарушения и наказания

Въпроси на тълкуването, свързано с електронното административно правосъдие

Актуалността на електронното правосъдие става все по-интензивна. Въвеждането на електронните технологии в правосъдието има условно казано  две измерения – организационно…

С ново тълкувателно постановление ВКС и ВАС слагат край на противоречия след големите промени в ЗАНН

Край на противоречията по два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които възникнаха…

Само през тази година

Те ги хващат, те не им връчват – МВР не е връчило близо 580 000 фишове и наказателни постановления за нарушения на пътя

Че има проблем с връчването на наказателните постановления и фишовете на нарушителите на пътя, не е новина. Той се вижда…

Ново тълкувателно решение по ЗАНН

ВАС: Районният съд може да преквалифицира нарушението, административният – не

Районният съд може да преквалифицира деянието, описано в наказателното постановление, когато се налага да приложи закон за същото, еднакво или…

Споразумението по ЗАНН

В края на миналата година Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) претърпя сериозни изменения. На тези изменения посветих една…