Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за административните нарушения и наказания

Мащабните промени в ЗАНН минаха на първо четене без нито един против

Патриотите поискаха с тях да се обсъди и проектът им за въвеждане на общественополезен труд вместо глоба

Парламентът прие на първо четене мащабни изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) без нито един глас „против“,…

Законодателни инициативи в края на мандата

Правната комисия даде зелена светлина на промени в ЗАНН и в Семейния кодекс

Въпреки критиките, правителството не се отказва катаджията с един фиш да установява нарушението на пътя и да налага наказанието

В един ден управляващите дадоха ход на мащабни изменения в няколко закона – правната комисия в парламента прие на първо…

Приеха окончателно промени в ЗОДОВ

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН

За първи път беше регламентиран ред за делата срещу държавата за нарушаване на правото на ЕС

Всеки, който е бил увреден от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда,…

Правната комисия прие на второ четене

Ще се присъждат разноски по ЗАНН и обезщетения за вреди от незаконни наредби

Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС влезе в ЗОДОВ, но делата срещу парламента ще вървят по ЗЗД

Гражданите и бизнесът ще могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за…

На първо четене

Парламентът прие промени в ЗАНН, без да са минали през правната му комисия

С тях се въвеждат наказанията безвъзмезден труд в полза на обществото и арест

Промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които се регламентира, че при системно и повторно извършено административно…

Мащабни промени в ЗАНН

20% „отстъпка“, ако платиш глобата до 14 дни, вместо да обжалваш

Санкцията пада до 80% от минимума при споразумение, ще се присъжда възнаграждение за един адвокат, предвиждат още промените

Ако нарушителят не обжалва глобата, а в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление отиде да я плати, да получава…

МВР: Няма къде да слагаме арестантите, ако се въведе задържане в ЗАНН

Общините приветстват силно идеята вместо глоба, да се налага безвъзмезден труд

МВР няма нито място, нито хора, за да изпълнява административното наказание до 25 денонощия арест, ако то бъде въведено в…

Становище на Министерството на правосъдието:

За административни нарушения да се налага безвъзмезден труд, когато глобата не „работи“  

Ако при извършено административно нарушение, глобата не може да постигне целите на наказанието, съдът да има възможност да налага „безвъзмезден…