Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за административните нарушения и наказания

Мащабни промени в ЗАНН

20% „отстъпка“, ако платиш глобата до 14 дни, вместо да обжалваш

Санкцията пада до 80% от минимума при споразумение, ще се присъжда възнаграждение за един адвокат, предвиждат още промените

Ако нарушителят не обжалва глобата, а в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление отиде да я плати, да получава…

МВР: Няма къде да слагаме арестантите, ако се въведе задържане в ЗАНН

Общините приветстват силно идеята вместо глоба, да се налага безвъзмезден труд

МВР няма нито място, нито хора, за да изпълнява административното наказание до 25 денонощия арест, ако то бъде въведено в…

Становище на Министерството на правосъдието:

За административни нарушения да се налага безвъзмезден труд, когато глобата не „работи“  

Ако при извършено административно нарушение, глобата не може да постигне целите на наказанието, съдът да има възможност да налага „безвъзмезден…

Депутат ще предложи промяна в закона

В производствата по ЗАНН да се присъждат разноски

Делата по ЗОДОВ за възстановяване на разноски по отменени наказателни постановления непрекъснато се увеличават след тълкувателно решение на ВАС от 2017 г.

В производствата по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) да се присъждат разноски. Намерението наесен да внесе предложение за…