Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за административните нарушения и наказания

Ново тълкувателно решение по ЗАНН

ВАС: Районният съд може да преквалифицира нарушението, административният – не

Районният съд може да преквалифицира деянието, описано в наказателното постановление, когато се налага да приложи закон за същото, еднакво или…

Споразумението по ЗАНН

В края на миналата година Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) претърпя сериозни изменения. На тези изменения посветих една…

Правната комисия реши: Безвъзмездният труд става административно наказание

В ЗАНН се регламентират споразумение и съкратено производство

Безвъзмездният труд в полза на обществото става административно наказание, наред с общественото порицание, глобата и лишаването от право да се…

Адвокатурата до ВАС: Съдът няма право да преквалифицира деянието в наказателното постановление

Нито районният, нито административният съд имат правото да преквалифицират нарушението, посочено в наказателното постановление (НП). Това заявява Висшият адвокатски съвет…

Мащабните промени в ЗАНН минаха на първо четене без нито един против

Патриотите поискаха с тях да се обсъди и проектът им за въвеждане на общественополезен труд вместо глоба

Парламентът прие на първо четене мащабни изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) без нито един глас „против“,…

Законодателни инициативи в края на мандата

Правната комисия даде зелена светлина на промени в ЗАНН и в Семейния кодекс

Въпреки критиките, правителството не се отказва катаджията с един фиш да установява нарушението на пътя и да налага наказанието

В един ден управляващите дадоха ход на мащабни изменения в няколко закона – правната комисия в парламента прие на първо…

Приеха окончателно промени в ЗОДОВ

Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН

За първи път беше регламентиран ред за делата срещу държавата за нарушаване на правото на ЕС

Всеки, който е бил увреден от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда,…

Правната комисия прие на второ четене

Ще се присъждат разноски по ЗАНН и обезщетения за вреди от незаконни наредби

Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС влезе в ЗОДОВ, но делата срещу парламента ще вървят по ЗЗД

Гражданите и бизнесът ще могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за…