Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

арбитраж

Адвокатурата пита ВКС: При цесия арбитражната клауза следва ли вземането

Търговската колегия образува първото си тълкувателно дело за годината

Ако между първоначалния кредитор и длъжника има споразумение споровете им да се решават чрез арбитраж, при цедиране на вземането, остава…

КС отклони искането на ВКС да „възкреси“ основание за отмяна на арбитражно решение по висящо дело

Конституционният съд (КС) отклони като недопустимо искането на състав на Върховния касационен съд (ВКС) да бъде „възкресено“ отменено преди повече…