Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Административно право

Незаконосъобразно ограничаване на достъпа до съд при оспорване на индивидуални административни актове по ЗУТ и ЗКИР

В съдебното производство, образувано по жалби срещу индивидуални административни актове, издадени на основанията визирани в Закона за устройство на територията…

Промени в закона: Държавата поставя под сериозен риск изграждането и съществуването на ВЕИ

Министерството на енергетиката на 11 ноември 2022 г. е открило процедура по обществени консултации във връзка със Законопроект за изменение…

Защита срещу неоснователни бездействия на администрацията

Неупражняването на компетентност от страна на административните органи представлява сериозно закононарушение – правомощието е не само предоставеното със закон право,…

Подлежи ли на отмяна определението на съда по обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

Във Върховния административен съд (ВАС) е висящо тълкувателно дело с предмет „Попада ли в приложното поле на чл. 237, ал.…

Намаленият размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст всъщност е по-голям от пълния ѝ размер

Или защо разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване не е противоконституционна

Необичайният избор на начин на формулиране на заглавието на научна публикация, а именно посредством изразяването на най-важния извод, до който…

Видеозаснемане и излъчване на преброяването съгласно Изборния кодекс

Въпросът за видеонаблюдението на изборния процес придоби актуалност при провеждане на последните избори. И макар че предстои произнасяне от Съда…

Нарушение на противоепидемичните мерки – анализ на съдебната практика по чл. 209а от ЗЗ

Борбата със заразните болести е изключително важна задача, стояща пред всяка държава и общество. Това ни беше напомнено доста осезателно…

Неизпълнението на съдебни актове по административни дела

Проблемът относно неизпълнението на съдебните решения, с които са потвърдени или отменени актове на местната администрация, е изключително актуален и…

Споразумението по ЗАНН

В края на миналата година Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) претърпя сериозни изменения. На тези изменения посветих една…

За правото на здраве

В момента най-актуалната здравна проблематика несъмнено е свързана с временната епидемична обстановка в страната ни и разпространението на COVID-19. В периода от…

Правото или плащането – трудният избор, пред който НЗОК постави болници заради лимитите

Със Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. се регламентира заплащане на отчетените, но незаплатени дейности…

Инцидентен контрол за законосъобразност на административните актове в гражданския и административния процес

Доктрината приема, че в административния процес инцидентният (косвеният) контрол, т.е. игнориране на административните актове, е допустим спрямо всички непотвърдени от…