Ако при извършено административно нарушение, глобата не може да постигне целите на наказанието, съдът да има възможност да налага „безвъзмезден труд в полза на обществото“. Като това да става и когато се установи, че нарушителят няма доходи или те са под социалния минимум и затова не може да си плати глобата.

Такива предложения прави Министерството на правосъдието в становище до правната комисия в парламента (пълния текст на становището виж тук). Те са по вече внесен проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с който депутати от „Обединени патриоти“ предлагат при системно и повторно извършено административно нарушение да се налага наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“, който да бъде от 40 до 200 часа годишно и да продължава не повече от две последователни години. Друга тяхна идея е за нарушение на обществения ред да се предвиди и наказание „задържане в териториалните структури на МВР до 25 денонощия“ (пълния текст на законопроекта виж тук).

Основният мотив на депутатите от „Обединени патриоти“ да предложат въвеждането на тези наказания в ЗАНН е, че често глобите не се събират, като масово санкционираните обявяват, че нямат доходи, за да ги платят.

В становището си до правната комисия от правосъдното министерство заявяват подкрепата си за подобни изменения. И обясняват: „Липсата на реално изпълнение на наказанията, което е завършващият елемент от реализирането на отговорността, води до нейното обезсмисляне и не постига превантивен ефект, както по отношение на извършителя, така и по отношение на останалите членове на обществото. Това показва, че въвеждането на нови алтернативни мерки за контрол и въздействие върху нарушителите физически лица, извън установените вече видове парични наказания, които да се прилагат самостоятелно или съвкупно с другите наказания, би било удачно решение“.

Безвъзмездният труд като алтернатива на глобата

В проекта на „Обединени патриоти“ е залегнала забрана безвъзмездният труд да бъде в полза на физическо лице, едноличен търговец или търговско дружество, които нямат държавно или общинско участие. Предвижда се той да се упражнява до три часа дневно в извънработно време или на пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, когато наказаният работи по трудово или служебно правоотношение. Безвъзмездният труд може да се полага и по време на платен годишен отпуск, а ако осъденият е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно.

Когато наказаният не изпълни задължението си за полагане на безвъзмезден труд по неуважителни причини, санкцията може да бъде заменена с арест. За целта пробационният служител изготвя доклад, който внася в районния съд с искане за налагане на по-тежкото наказание.

Санкцията ще се налага от районен съдия, а решението му ще подлежи на обжалване пред административния съд.

В становището си по законопроекта Министерството на правосъдието заявява, че принципно го подкрепя, но „би могло да се обмисли и възможността за налагане на това наказание като самостоятелно и алтернативно на наказанието глоба не само при повторност и системност на нарушенията“, както предлагат от „Обединени патриоти“.

„Смисълът на въвеждането на това наказание, доколкото личи от мотивите, следва да се търси в неефективността от налагането на наказанието „глоба“. Поради това изглежда няма пречка наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ да се налага по преценка на съда, когато наказанието „глоба“ няма да постигне целите си в конкретния случай. Същото следва да се налага и когато се установи, че нарушителят няма доходи или същите са под социалния минимум, поради което не разполага с парични средства, за да заплати наложеното наказание „глоба”, се казва в становището, подписано от министър Данаил Кирилов.

В него се посочва, че безвъзмезден труд би следвало да се налага кумулативно и в случаите, когато не е било изпълнено наложеното наказание за първото нарушение поради недобросъвестност на нарушителя. „Считаме за целесъобразно кумулативно наред с другото административно наказание да се налага и наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, дори в случаите на повторност и системност, когато е изпълнено наложено наказание „глоба” за първото административно нарушение“, казват от министерството.

Има ли проблем със забраната за принудителен труд

Министерството на правосъдието напомня, че Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи съдържа забранява принудителния труд, като посочва, че практиката на съда в Страсбург по нея е оскъдна. И посочва, че Европейският съд по правата на човека тълкува понятието „принудителен труд” в смисъла, даден му в чл. 2 от Конвенция №29 относно принудителния или задължителен труд от 1930 г. на Международната организация на труда, или го взема като оправна точка. Според конвенцията изразът „принудителен или задължителен труд” не обхваща „работа или служба, изисквана от лице като следствие от осъждане, постановено от съд, при условие, че тази работа или служба бъде изпълнявана под надзора и контрола на държавните власти и че лицето няма да бъде отстъпено или предоставено на частни лица, частни компании или частни юридически лица”.

От МП посочват, че съдът в Страсбург досега не се е произнасял дали наказанието „безвъзмезден труд“ противоречи на конвенцията. „Като се има предвид досегашната практика на тълкуване на чл. 4 в светлината на чл. 2 от Конвенция №29, както и фактът, че това наказание съществува и в други държави-членки на Съвета на Европа, като например Великобритания, считаме, че разширяване на каталога от административни наказания с въвеждане на наказанията „безвъзмезден труд в полза на обществото” не противоречи само по себе си на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи“, заключават от ведомството.

По отношение на идеята в ЗАНН да се въведе като наказание до 25 денонощия арест от МП също заявяват, че е допустимо и не противоречи на конвенцията.

Като специално подчертават, че и безвъзмездният труд, и арестът трябва да се налагат от съд, да са пропорционални и да са ограничени по време, както се предвижда в законопроекта на „Обединени патриоти“.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Белене
Белене
30 май 2019 11:32
Гост

Като чуя „обединени патриоти“ и вече знам, че следва някое безумно предложение за промяна в НК. Не се спряха тия с популистките малоумщини. Оставете хората на мира, глобата може да не бъде платена в знак на протест и несъгласие. Искате да пращате хората в трудови лагери ли? Тежестта на глобата като наказание и на поправителния труд са несравними.По-скоро обратното би могло да бъде разумно – замяна на труда с глоба, ако лицето има физическа невъзможност да го върши.

Толкова ли властниците мразят избирателите си?
Толкова ли властниците мразят избирателите си?
23 май 2019 15:56
Гост

Не е добра идеята! Лице може да не плаща глобата, не защото няма пари, а защото не иска. Тогава следва да бъде задействан публичния изпълнител, а не да се върши ангария. Не сме 18 век в Османскатd империя,че да полагаме робски труд! Не е и добра идея задържавнето в поделенията на МВР vm,r fjudpd od mf.dhdt dkhd,rsjd-вече има доста случаи задържани да не излязат живи или здрави. Апропо, що се отнася до хипотезата, ако глобения няма пари-има си срок до изтичане на давността, и ако дотогава не бъде платено задължевнието се погасява по давност. Няма драма. В цивилизования свят длъжникът… Покажи целия коментар »

Расте, но не старее
Расте, но не старее
23 май 2019 15:15
Гост

Да му е честито на Б.Б. Сега ще има повечко работници по озеленяването.

Анонимен
Анонимен
23 май 2019 15:03
Гост

Изключително разумно предложение. Така отчасти ще се възстанови липсата на парични постъпления от неплатените глоби.

Анонимен
Анонимен
23 май 2019 14:54
Гост

Къде ще ги задържат до 25 денонощия? Та то няма толкова място.

Анонимен
Анонимен
23 май 2019 14:38
Гост

ясно е, че се прави за циганите, ама, дами и господа, отдавна не сме в народната република, хайде малко по-така със системата на наказанията, по-модерно, а не да се връщаме към 60-те години на миналия век

Николай
Николай
23 май 2019 15:03
Гост

А и не може да не направи впечатление предизборното активизиране на патриотите по различни теми, свързани с наказания и неизбежна отбрана. В резултат на активизирането излизат с предложения, които няма да минат в НС (ако може да се разчита на някакъв законодателен разум).

властта срещу протестиралите
властта срещу протестиралите
23 май 2019 16:00
Гост

Не е само заради циганите.По време на протестите срещу властта от края на миналата година по различини поводи бяха наложени …стотици глоби. Масово глобените не ги плащат-поради несъгласие, като протест, от гордост и тн. Сега искат протестиралите срещу властта да бъдат пращани на принудителен труд. Напомням,че когато самата власт протестираше против себе си(говоря за милиционерските безредици от 3 и 4 ноември 2015г) нямаше наложена нито една глоба, въпреки незаконния протест. Напомням, и че гражданския протест свали определен министър, исега май неговата партия иска да си върне на протестиралите(част от тях бяха глобени по време на протестите по различни поводи и… Покажи целия коментар »

Иван Вазов
Иван Вазов
23 май 2019 19:17
Гост

Хайде стига с тия „протестиращи“. Идеята е да се санкционират всички наглеци – било то цигани /твърде често/ , българи или англичани . Има хора с по ТРИДЕСЕТ НЕПЛАТЕНИ АКТА за превишена скорост , неправилно паркиране , горене на отпадъци , хвърляне на боклуци и пр. Противно на писалия по-горе ИМА ДРАМА И ТО МНОГО ГОЛЯМА с това , че държавата не може да се справи с кварталните лумпени и те се подиграват на цялото общество . В съда не работят идиоти , които да не могат да различат политическо преследване и протест от наглост и простотия .