Основните съсловни организации на съдиите, прокурорите и следователите се обединиха около становището, че Пленумът на Висшия съдебен съвет не трябва да бъде заличен от Конституцията, както предвижда проектът за промени в основния закон, който предстои депутатите да обсъждат.

Първата голяма дискусия по промените в Конституцията беше организирана днес от Българския институт за правни инициативи и събра съсловните организации, много магистрати, депутати, представители на академичната общност и неправителствени организации.

Миналата седмица депутатите в Комисията по конституционни въпроси внесох проект за правила, по които да се разглеждат и обсъждат измененията в основния закон, което се очаква да се случи след 6 октомври.

Още днес обаче стана ясно, че магистратите имат множество забележки към предложените текстове, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов поиска от депутатите да оттеглят проекта.

За какво са единодушни съдиите, прокурорите и следователите

Впечатление направиха няколко пункта, по които и съдии, и прокурори имаха общи становища.

Председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов акцентира именно на това, че проектът заличава Висшия съдебен съвет (ВСС) като единен орган, тъй като предвижда създаването на ВСС само на съдиите и Прокурорски съвет, но без Пленум. От изказването му и това на колегата му Петко Петков от Камарата на следователите стана ясно, че те са засегнати и от факта, че в проекта за промени в Конституцията съветът на съдиите е определен за висш, но не и този на прокурорите.

Според Николов сегашното разделение на ВСС на две колегии създава точен баланс през различните квоти в състава им, както и с правомощията на президента, за да „проектира срещането на всички власти“

„Не трябва драстично и коренно да се променя балансът на съвета. Предложението предвижда в прокурорския съвет, който дори не е висш, да бъдат избрани шестима членове от парламента, двама от прокурорите и един от следователите. Тоест, от баланс да преминем към доминация на политическата квота“, каза Николов и добави, че такъв съвет няма да може да върши професионално работата си по кадрово развитие на магистратите и да провежда атестационни процедури.

„Ще се получи депрофесионализиране на съвета. Това не е в интерес на никого. Прокурорите имат волята и отговорността да носят своята част от това системата да се управлява законосъобразно, прозрачно и отчетно и няма как да бъдат заобиколени в този процес“, каза шефът на асоциацията на прокурорите.

Той коментира обстойно и предложенията за орязване на функциите на главния прокурор, като подчерта, че от определянето му за всесилна фигура се отива в другата крайност, в която тя ще бъде изпразнена от съдържание.

„Създавайки фигура на квазиглавен прокурор, който е ръководител само на една върховна прокуратура, тоест на стотина човека, по какъв начин ще проектираме правилното управление? Ще се получи нещо неприятно, нещо вредно“, каза Николов. Според него отнемането на възможността на обвинител №1 да издава методически указания и да упражнява надзор за законност ще доведе до феодализация на окръжните прокуратури. От асоциацията виждат решение в това главният прокурор да осъществя надзор, но по ред и условия, предвидени в закона, като те бъдат гъвкаво определени от депутатите.

Всички участници в днешната дискусия подкрепиха и въвеждането на индивидуална конституционна жалба, като прокурорите и следователите акцентираха на ненужното орязване на правомощията на главния прокурор и по този въпрос.

Съдия Десислава Попколева от Съюза на съдиите в България (ССБ) каза, че от съсловната организация нямат единна позиция по всички въпроси в проекта за промени в Конституцията, но и те искат да се запази модела с Пленум на ВСС.

„Становището на ССБ е да се запази сегашният модел с един орган и две колегии, но при силно ограничени правомощия на Пленума“, каза Попколева и добави, че Пленумът трябва да се занимава само с програмно бюджетиране, обучение на младшите магистрати и избора на главен прокурор, като от организацията нямат категорично становище дали управлението на сградите да остане задача на Пленума или да се възложи отново на правосъдния министър.

Председателят на ССБ Татяна Жилова добави, че двете колегии трябва да са самостоялтени, но да има механизъм за взаимодействие между тях. Тя посочи като задължително условие съдиите и прокурорите да имат абсолютно самостоятелни бюджети, които да управляват самостоятелно, за да не се случва така, че едните да решават да се купи ли принтер на другите.

От ССБ коментираха и проблемите с избора на членове на съвета от парламентарната квота. Според съдиите трябва да остане изискването за квалифицирано мнозинство, но настояват задължително да се помисли за компенсаторен механизъм, когато парламентът не успее да излъчи членове, както се случи с последния ВСС. Тяхното предложение е да има вариант за плаващо мнозинство в такива случаи или пък изборът да се представи на други органи. Те застъпват и виждането, че Съдийската колегия трябва да избира председателите на ВКС и ВАС, но се противопоставиха на предложението за изключването на правомощията на президента да подписва указите за назначаване и освобождаване на т.нар. трима големи в съдебната власт.

„Не виждаме мотиви за това предложение, това правомощие се упражнява и според нас има смисъл от него. Ако се запази, трябва да бъде предвиден конкретен срок, в който президентът да го упражни“, каза съдия Попколева.

Тя коментира и предложението да се забрани в парламентарната квота за членове на ВСС да се избират действащи съдии, прокурори и следователи, като подчерта, че разбира виждането на прокурорите, че тази квота ще е политическа, а не обществена. Според Попколева трябва да се забрани членове на ВСС да стават депутати и действащи политици, като вместо това се засили ролята на обществени организации като адвокатурата и им се даде право да номинират кандидати.

От ССБ подкрепят и предложението за намаляване на 5-годишния мандат на членовете на ВСС, като предлагат той да стане дори 3 години, а не 4, каквото е предложението в проекта. Относно въпроса дали ВСС да бъде постоянно действащ, или не, от съсловната организация казаха, че повечето им колеги са на мнение, че е по-добре членовете на съвета от професионалната квота да не се откъсват от ежедневната си работа.

Съдия Попколева подчерта, че съдиите са категорично против правото на два мандата за председателите на ВКС и ВАС, но подкрепят срокът на мандата да се намали на 5 години.

Председателят на Камарата на следователите Петко Петков се обяви категорични против разделянето на ВСС на два съвета

„Следователите са категорично против разделянето на два съвета. Единият е висш съвет, а другият не е. Това разделение не говори за единна съдебна власт. У мен назрява въпрос – кое ще е общото между тези два съвета? Трябва да имаме Пленум, за да се вземат решения за всички магистрати, които вярваме, че са с равен статут – съдии, прокурори и следователи“, каза Петков.

Той също критикува разпределението на квотите в Прокурорския съвет с преимуществото на парламентарната, като каза, че така избраните от Народното събрание членове ще избират главния прокурор, прокурорите и следователите.

Прокурорите и следователите бяха подкрепени от председателя на ССБ Татяна Жилова и за орязването на правомощията на главния прокурор при осъществяване на методическото ръководство. В мотивите към проекта за промени в Конституцията се посочва, че с тези промени се въвежда „елемент на децентрализация на структурата на прокуратурата“, като Жилова посочи, че в ССБ не разбират какво означава това.

„Децентрализация на прокуратурата на нас ни се струва опасно“, допълни тя.

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов каза, че нужда от промяна има, защото прокуратурата е показала своите несъвършенства, но системата и ВСС пък са показали, че имат сили да се самопречистят.

„Демонтирането и разграждането на прокуратурата ще е в тежък ущърб на системата и обществото като цяло. Преди десетина години съдът беше виновен за всичко и един министър кръщаваше акции на съдии, но това не доведе до справедливост. Именно затова, когато сега прокуратурата е на прицел, получава подкрепа от съда. Всичко, което чух от колегите Жилова и Попколева, кореспондира с моето мнение“, каза Сарафов.

Според него с част от промените процедурите стават само по-сложни и неработещи. Той даде за пример и последния проект на Министерския съвет за промени в НПК, за който „Лекс“ съобщи, предвиждащ полицаите, провели т.нар. разузнавателна беседа със задържан, вече да не може да бъдат разпитвани като свидетели по делото срещу него. Сарафов посочи, че във всяка чужда система полицаите могат да бъдат разпитвани. Друг пример за формализма в наказателния процес, за който той говори, беше задължението да се предявяват материалите по делото на всички роднини и наследници на загиналите 18 мигранти от Афганистан край Локорско. Сарафов каза, че се срещнали и с посланика на Афганистан, който признал, че всички с удоволствие ще дойдат, защото това е легален начин да минат границата, а може да става дума за повече от 300 наследници.

И.ф. главният прокурор също се обяви против премахването на правомощието за осъществяване на надзор за законност, като също каза, че алтернативата е местен феодализъм.

„Съществува реална опасност вместо контрол върху един главен прокурор, обществото да получи всевластни 28 окръжни прокурори. 28 местни феодали получавате и от всеки от тях ще си зависи дали да изпълнява съвестно своите задължения“, добави Сарафов. Според него няма как и Прокурорски съвет да осъществява методическо ръководство, тъй като в състава му няма да има толкова хора, които да познават прокурорската работа. Според него отнемането на правото на главния прокурор да издава методически указания е все едно ВКС да не издава тълкувателни решения.

Правосъдният министър: Влакът няма да отмине, а идва срещу нас

Правосъдният министър Атанас Славов поздрави съсловните организации на магистратите, че са на една маса, но предупреди, че част от проблемите, заради които депутатите искат да променят Конституцията, няма как да бъда решени със сегашната рамка, като посочи най-вече критиките за правомощията на главния прокурор.

„Няма как толкова години да се опитваме да не забелязваме и да мислим, че влакът ще отмине. Не, не отминава, идва срещу нас. До такава степен, че сме заплашени да преминем в процедура за засилено наблюдение от Европейската комисия в момента, когато Северна Македония приключва наблюдение. Представете си парадокса“, каза Славов. Иначе той подкрепи виждането на магистратите, че трябва да се запази правото на указа на президента за тримата големи, но не се съгласи, че само главният прокурор може да издава методически указания.

Председателят на Комисията по конституционни въпроси Радомир Чолаков подчерта, че коментираният сега проект за промени в основния закон е основно на „Продължаваме промяната-Демократична България“, но според него усещането било, че има повече политическа необходимост от промени, отколкото юридическа. Чолаков каза, днешната дискусия е начало на общественото обсъждане и добави, че то ще продължи до максимално съгласие.

Владислав Славов: Оттеглете предложението, всяка промяна противоречи на Конституцията

Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов директно поиска от депутатите да си оттеглят проект за промени в основния закон, защото изцяло противоречи на Конституцията. Той каза, че от СЮБ са се обърнали към депутатите (виж тук) с искане да оттеглят предложенията, като каза, че авторите са неизвестни, сред тях няма изявени юристи и затова имало толкова недомислици в проекта. Славов се позова и на Решение №3/2003 г. на Конституционния съд и тълкуването на формата на държавно управление, поради което смята, че предложените текстове могат да бъдат гласувани само от Велико Народно събрание.

„Пределът на възможността на обикновеното Народно събрание да направи промени в съдебната власт беше достигнат с отделянето на двете колегии. В момента това, което се прави е недопустимо. И да ме разберете ясно, ще кажа, че имаме ВСС само за съдии, имаме Прокурорски съвет, който не е ясно дали е част от съдебната власт вече. Излиза, че прокуратурата ще стане свободна организация, която от време на време може да дава отчети в парламента“, каза Славов и добави, че не е ясно какво се цели с промените, но нищо няма да бъде постигнато заради ниското ниво на юридическото образование.

Председателят на Българската съдийска асоциация Пенка Велинова подкрепи Славов, като каза, че голяма част от предложенията няма как да бъдат приети от обикновено Народно събрание.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
20 септември 2023 18:23
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Пеналист
Пеналист
20 септември 2023 14:17
Гост

Май излиза, че Христо просто иска името му да стои зад някаква Конституция от колкото да направи нещата както трябва. Жалко. Толкова години гласувах за него и ДБ, но сега с хората около мен спираме да даваме доверие на кредит, защото се чувстваме прецакани лично от Христо. Няма юрист, който да продължи да гласува за Христо, освен тесния кръг около него. Да не забравяме, че Надежда гласува въздържала се (което си е против) за отмяна на забраната за внос на зърно от Украйна, иначе има смелостта да лицемерства в защита на Украйна. Потресен съм от решенията на хората, които подкрепях… Покажи целия коментар »

Друг пеналист-гербераст
Друг пеналист-гербераст
20 септември 2023 14:56
Гост

Самата истина! Всички гласували за ДБ от поне 120 години насам, вече ще гласуваме за Баце, който е единствения възможен спасител на България (освен Копейкин)!

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 10:58
Гост

Опитват се да изчистят Авгиевите обори, преливащи от 12-годишното наследство на ГЕРБ и ДПС. Но мафията им подлага динена кора и ако са достатъчно неопитни ще се подхлъзнат.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 9:42
Гост

Я виж ти, ССБ явно са се изплашили конституционните промени да не се пишат в техен минус, предвид обвързаността им с ПП и ДБ. Така е колеги, недалновидни и посредствени политически играчи сте, защото нарушавате основния принцип за разделение на властите!

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 10:58
Гост

Този принцип почти беше заличен по времето на Цацата, Каскета и Тиквата.

Пеналист
Пеналист
20 септември 2023 14:15
Гост

Така, ти, който явно си от тъмната страна минал преди време. Съюзът на съдиите е най-старата съсловническа организация, която стои зад Правото, а не зад интересите на тоя и оня. Ако обичаш да не ни генерализираш и обиждаш като ни наричаш политически играчи! Хубаво е че си анонимен

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 18:12
Гост

Скъпи пеналисте, това че сте най- старата съдийска организация е като при старите хора- гарантира някакъв опит, но не гарантира / в случая/ институционална почтеност и интелигентност.Дали колегите ви ви вярват, че поставяте правото над всичко личи от гласуването за членове на ВСС и ще проличи дори да издействате закон в СК да влизат само ваши членове.А да съм анонимен наистина е добре, предвид пословичната ви неприязън към инакомислещите, които обичате да наказвате чрез вашите хора в комисии, състави, групи и т.н.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 23:42
Гост

Е какво очаквате от ДБ-ПП и техните съветници от Правосъдие за всеки, колко човека от ПП-ДБ са магистратствали някога, ходили са на конкурс, написали са един съдебен акт, докарали са докрай едно досъдебно производство, говорят общи приказки и клишета, барабар с министъра им, който пък гласува противоконституционни решения, а уж е „конституционалист“, както каза проф. Филчев, искат да реформират нещо, но не знаят какво е то, най-смешни бяха – да отпадне длъжността главен прокурор, да ВНС май само може да го направи, махнаха спец-а – 1 година къде са осъдителните присъди, нали все затова ревяха няма, ами и сега ги… Покажи целия коментар »

ГЕРБ - йористи
ГЕРБ - йористи
20 септември 2023 11:00
Гост

Тези от ПП-ДБ нито са плод-зеленчук, нито разбират от бяло хакерство. Нищо общо с Филчев и Кирилов.

Kaput
Kaput
19 септември 2023 22:52
Гост

ДПС (тесни конституционалисти) спорят с ДПС (широки конституциовалисти).

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 22:34
Гост

Това на снимката Ясен Тодоров ли е? И той ли акъл дава?

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 22:29
Гост

А нещо за нацоналния ни празник, Трети март? Или са съгласни с коалицията предатели-американски агенти, че трябва да се махне от Конституцията?

Рики
Рики
19 септември 2023 19:56
Гост

До къде стигнахме! Делиянчо да промена Конституцията.

Краси
Краси
19 септември 2023 19:56
Гост

Жалка история.

Е Повери
Е Повери
19 септември 2023 20:25
Гост

Той по време на ковида дари значителна финансова подкрепа за лекари на първа линия и болници.
Не беше длъжен да го направи, и можеше и да не го направи.
Протестариата каква част от грант финансирането си дари на лекарите, по време на най-големия страх от ковид-а?
Ти каква сума дари на болница за борбата с ковида,когато беше най-страшно?

Рики
Рики
19 септември 2023 19:52
Гост

Най- добре ще е да проекта за промени в основния закон.

loopleapet
loopleapet
19 септември 2023 19:05
Гост

Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си – ще подобри сексуалния ви живот многократно, прочетете го сами: –– https://marketl.ink/biocom

Ало.....
Ало.....
19 септември 2023 18:46
Гост

Кога ше се увеличат заплатити на секретарите и деловодителите ???
Оставате без такива, повечето се пенсионират…

анонимен
анонимен
19 септември 2023 18:16
Гост

Съгласен съм със Сарафов за разпита на полицаите. Ти ги задължи да му осигурят адвокат, а не забранавай разпита

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
19 септември 2023 18:14
Гост

Че има за пипане – има. Ама и СЮб-а се изхвърлили, га че правят мили очи на някой…

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 18:15
Гост

Ами то май става ясно. Чолаков пак блести – те тези не са нашите текстове, ние имаме други, ама според мен хич и не трябва да пипаме.

анонимен
анонимен
19 септември 2023 18:18
Гост

Неадекватна история

пленумци
пленумци
19 септември 2023 18:13
Гост

Пленумът е тъпотия, но прокурорите виждат в махането му първа стъпка към тоталното им отделяне от съда. Разбирам ги, но пък и нямат работа със съда

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 18:17
Гост

Ами и аз искам пълното им отделяне не само от съда, ами и от съдебната система.

4567
4567
19 септември 2023 18:11
Гост

А на мен точно намаляването на професионалната квота в Прокурорската колегия ми харесва

анонимен
анонимен
19 септември 2023 18:15
Гост

Професионализмът няма общо с квотата, но и 6 избрани от НС са много. Пак се залита от всевластие към безвластие. Пълна анархия са ППтата и ДБтата

123
123
19 септември 2023 18:20
Гост

A те пък как от раз избират…

Чичо Сам
Чичо Сам
19 септември 2023 18:11
Гост

Искате, не искате, промени ще има. Едно, че са наложителни, второ, че вносителите искат да си ги окичат на ревера и най-послее, вече и Шиши иска да се пише конституционалист, а не Магнитски.