Със 164 гласа „за“ и 66„против“ („Възраждане“, БСП и ИТН) Народното събрание прие на първо четене проекта за промени в Конституцията. Това е второто първо четене на измененията, които „вървят“ по бавната писта, след като преди два месеца не получиха мнозинство от 180 гласа.

Председателят на Комисията по конституционни въпроси Радомир Чолаков посочи, че по много въпроси вече е постигнато съгласие, а по други – решението е политическо, защото експертите са разделени.

Той направи своеобразно обобщение на изводите от трите обществени обсъждания, които проведе комисията („Лекс“ е представял подробно обсъжданията – повече за тях виж тук, тук и тук). Представяме ги със съкращения, защото показват ясно консенсусните и спорните моменти:

Структура на прокуратурата – оформя се висока степен на съгласие относно необходимите и достатъчни редакции на чл. 126 на Конституцията. Преобладаващото мнение е, че структурата на прокуратурата трябва да бъде обвързана със структурата на съдилищата, гледащи наказателни дела.

Ревизия на чл. 127, т. 5 и т. 6 от Конституцията – болшинството от мненията клони в посока да се извърши ревизия на т. 5, като се даде възможност на прокуратурата да протестира административни и други актове само по съдебен път. По отношение на изменението на т. 6 мнението клони в посока досегашният конституционен текст да бъде запазен, за да може прокуратурата да участва в граждански и административни дела в предвидени в закона случаи.

Статут на главния прокурор – главният прокурор следва да остане административен ръководител на върховната прокуратура, да бъде официален представител на прокуратурата и да осъществява функции по отношение на методическото ръководство на всички прокурори без възможност да се намесва в конкретни дела.

Надзор за законност – отпадането на правомощието за упражняване надзор за законност се поддържа от мнозинството изказани мнения, като остават резерви от страна на органите на прокуратурата. Оформя се консенсус надзорът за законност да отпадне от конституционния текст, като евентуална възможност за последваща ревизия на това гледище да бъде запазена на нивото на обикновения закон.

Методически указания – запазването на правомощието на главния прокурор да издава методически указания се подкрепя от всички участници в обществените обсъждания.

Разделяне на BCC на два съвета – идеята за разделяне на BCC на два отделни съвета остава най-проблемният момент в представения законопроект. Доколкото институциите на съдебната власт и професионалните общности са на противоположно мнение, въпросът за разделянето или не на Висшия съдебен съвет придобива изцяло политически характер и се превръща във въпрос на политическа целесъобразност.

Мандати на председателите на BKC и ВАС и на главния прокурор – изказващите се в дискусиите са почти единодушни срещу двойните мандати, независимо от продължителността на единия мандат. По отношение на мандатите на председателите на върховните съдилища повечето становища са в посока на запазване на тяхната продължителност от 7 години. По отношение на мандата на главния прокурор се наблюдава тенденция за приемане неговият мандат да бъде 5-годишен.

Състав на съдебния съвет – продължава подкрепата на предложението за увеличаване на броя на представителите в професионалната квота, за сметка на обществената.

Състав на прокурорския съвет – продължава да се критикува предложението членовете на обществената квота в този съвет да имат превес над членовете в професионалната квота. Въпросът за съотношението между квотите в Прокурорския съвет остава отворен и ще бъде, както изглежда, предмет на политическо решение.

Президентът и съдебната власт – налице е консенсус правомощията на президента при назначаване на председателите на BKC, ВАС и на главния прокурор да не бъдат ревизирани.

Промени за инспектората – предлаганите изменения на чл. 132a бяха подложени на ожесточена критика от всички, без изключение, органи в системата на съдебната власт. В хода на обсъжданията се открои допълнителен проблем с наименованието на органа. Изказани бяха мнения, че трансформирането на Инспектората към BCC в Инспекторат на съдебната власт представлява промяна на формата на държавно управление чрез създаване на нов, изцяло самостоятелен орган в структурата на съдебната власт. Ако, обаче, ВСС бъде разделен на два съвета, новото наименование на Инспектората е повече от наложително, като се приеме риска, че би се извършило двойно нарушение на принципа, че обикновено Народно събрание няма право да променя формата на държавно управление – в случая като създава на мястото на съществуващите два още два нови органа в системата на съдебната власт. В случай че BCC не бъде разделен, Инспекторатът трябва да запази старото си наименование Инспекторат към BCC.

Индивидуална конституционна жалба – във всички постъпили становища се препоръчва институтът на т.нар. „индивидуална конституционна жалба“ да се въведе чрез филтриране, за да не се затормозява работата на Конституционния съд и той да бъде отклонен от основната си функция.

Консолидираното мнение е да се даде възможност на всеки съд, по искане на страна в процес или по своя преценка, да отправя искане до КС за проверка за конституционосъобразност на закон.

Министърът на правосъдието Атанас Славов потвърди, че това са консенсусните теми и заяви, че дебатът в конституционната комисия е бил благоразумен с всички експерти и заинтересовани страни.

„Бяха дадени изключително разумни становища и конструктивни предложения как внесените текстове да бъдат редактирани, така че да бъдат постигнати целите на законопроекта. Едно от тях е в Конституцията да се запише, че основен носител на съдебната власт е съдът, както и да се запише изрично, че прокуратурата и следствието са част от съдебната власт“, каза той.

Славов потвърди, че ВСС ще се раздели на два отделни съвета, но ще се намери форма, под която те да провеждат съвместни заседания по общи въпроси за съда и прокуратурата.

Той посочи, че ще се предвиди избраните за членове на двата съвета от НС да са политически неутрални и независими, а какво означава това, ще бъде детайлно развито в Закона за съдебната власт.

Извън изложените от Чолаков консенсусни текстове, Славов каза, че ще предложи в чл. 127 от Конституцията да се предвиди в ал. 2, че „актовете на прокурора подлежат на съдебен контрол в предвидените от закон случаи“. Няма да се ограничава правото на главния прокурор да сезира КС. „Кристализира консенсус около разбирането, че главният прокурор трябва да има редуцирани правомощия, но все пак неговата роля остава значителна в системата на прокуратурата“, каза министърът.

Освен това Чолаков заяви, че ще бъде оттеглено предложението 24 май да стане национален празник, самият той ще предложи редакция на идеите българи с двойно гражданство да заемат важни държавни постове. Чолаков ще предложи това да е допустимо само за министри и то при изрично съгласие на Народното събрание. „Това е решението на Търновската конституция“, каза той.

„За президент всички сме наясно, че не е подходящо да има двойно гражданство, но мисля, че и за министри също е неясно. Да дадем пример с министъра на външните работи или на отбраната“, репликира Никола Минчев от ПП-ДБ и остави отворен дебата за двойно гражданство на депутатите.

„Имаме малко отворена врата и светлина какво ни очаква“, коментира лидерката на БСП Корнелия Нинова, чието изказване провокира Чолаков да даде допълнителни разяснения за това какво ще се промени между двете четения, въпреки че вече го беше посочил в доклада на комисията.

Председателят на конституционната комисия отхвърли твърденията на Нинова, че проектът ще бъде радикално променен, а изтъкна, че се уточняват само нюанси. Той напомни, че първоначалните текстове са само предложение.

„Ще атакуваме всякакви ваши решения в Конституционния съд, вие ще можете да пищите, че ви е опраскана реформата, надявам се да няма последствие за държавата. Заради болните комплексарски амбиции на Христо Иванов“, заяви Тошко Йорданов от ИТН.

За сезиране на КС говориха и други негови съпартийци, както и депутати от „Възраждане“, като всички няколко пъти напомниха, че ако КС отмени текст от измененията в основния закон в него ще възникне празнота. Позоваха се и на становища на конституционалисти, че предлаганите изменения може да извърши само Велико Народно събрание.

Друга обща критика на опозицията, която беше отправена и от представители на БСП – че този парламент няма правен капацитет и политическа легитимност, за да изменя Конституцията.

Бойко Рашков от ПП-ДБ обяви, че съзира в част от измененията опит за политическо овладяване на прокуратурата и ако те не бъдат променени, няма да ги подкрепи.

„Това днес е фалшив дебат за фейк Конституция. Коментираме текстове, които са мъртвородени и на второ четене изобщо няма да бъдат гласувани“, каза Нинова. Тя отправи апел към президента Румен Радев да представи проекта си за промени в Конституцията и „ако там има смислени неща, ние сме готови да ги внесем“.

„Съгласието е възможно. Надявам се, че чухте по колко въпроси се оформя общо разбиране. Това е възможно, когато хората са почтени и имат добри намерения, защото възприемат критиката като помощ. Съгласие не може да се постигне, когато умът е замъглен от лични амбиции и користни намерения, че някой ще влезе като автор на някой текст от Конституцията“, заяви Радомир Чолаков.

И призова депутатите да проявят смирение. „Да се оперираме от всякаква гордост, да забравим всякакво желание някой да надделее. От всеки от нас се иска да надмогне себе си. Всички верни решения са в доклада, ако ги осмислим всичко ще свърши добре. Делото, с което сме се заели, е толкова важно, че съм готов да поема всякаква жертва, за да завърши добре“, каза председателят на конституционната комисия.

45
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Вал
Вал
19 декември 2023 16:51
Гост

Първо да се промени чл.1 от Конституцията.Да отпадне „с парламентарно управление“. Да остане“България е република“. Така е унгарската,френската,руската и други конституции.. Както и не намерих конституция с определение президентска, пулупрезидентска и т.н. Просто РЕПУБЛИКА! Тази формулировка,която е сега,дава възможност на депутатите да се бъркат,където не им е работа,със самочувствието,че разбират от всичко. След това ще мислим за други промени.
На всички колеги препоръчвам да се запознаят с конституцията на Унгария,има какво да се научи.Особенно за позицията на Унгария в ЕС. / Член „Е“ от унгарската к-ция./
Весели празници!

Мадлен Кирчева
Мадлен Кирчева
11 декември 2023 12:04
Гост

Конституцията така, както беше приета в 1991 г., беше добре обмислена, с баланс между властите. Някои си направихме труда да четем в архива протоколите от обсъжданията в Канституционната комисия на Великото народно събрание. Президенските правомощи са добре премерени. Възможността граждани и с друго освен българско гражданство да участват в законодателна и изпълнителна власт е била немислима. Стигнахме до катастрофата днес, защото Конституцията не се изпълняваше от органите на властта. Някои от тях дори не я познават. Наблюденията ни върху дейността на народни представители, министри и съдии ни дават ярки доказателства. С пълна сила това се отнася за изцяло погазения чл.1… Покажи целия коментар »

Всичко е ясно
Всичко е ясно
12 декември 2023 22:57
Гост

Конституцията сега е просто нещо, където ЕО като издаващ закони, просто я прави безсмислена. Та четем: „чл.5 (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.“ Така че ако нещо от ЕП противоречи на конституцията, тя просто не е валидна. Например вече обезсмислят следващия член 6: Чл. 6. „(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“ Да ама не, не всички имат право на работа например. „(2) Всички граждани са равни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 декември 2023 11:15
Гост

Подкрепям обобщените критики. Това беше по-важно да се промени!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2023 11:47
Гост

Не знам какво целят с тези промени. Знам само, че с всяко изменение инициирано от Христо Иванов става все по зле.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2023 4:16
Гост

Ами например: по заповед на посолството някой пише укази за придобиване на българско гражданство на 240+20 имигранти. И на следващия ден стават министри (вече видяхме какво могат да направят служебни министри). Насрочват избори и пак по заповед оттам пишат в избирателните листи тези 240 имигранти. И вече оттам нататък в това, което се казва България няма нито един българин.

Сурреалистично? Ами може, до ако някой беше казал преди десет години че тецовете трябва да ги затваря скоропостижно следващата година щеше да е трудно за вярване.

Ad nauseam
Ad nauseam
09 декември 2023 11:10
Гост

Не е виновен Лудият Продажник Ицо Торбалан и с-ие, че иска тези безумия!

Виновни са Баце Бацев – Бацистия СИК-аджия и Шиши, че го позволяват!

За умнокрасивитета всичко е ясно.

На Баце и Шише заради курвенската им игра няма да им се размине! От победителите на Голямата шахматна дъска. А те даже не са и пешки. Справка – Трактора!

Ad nauseam
Ad nauseam
09 декември 2023 10:57
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Киро К
Киро К
08 декември 2023 23:05
Гост

Щом Ицо Носа е вносител на промените,положението наистина е тотално зле!

333
333
08 декември 2023 22:18
Гост

Отваря се бързата писта в утвърждаването на тоталитарната държава! Промени на инат!

Законодателите
Законодателите
08 декември 2023 21:29
Гост

Посолството, народоизбрани боклуци и овчедушни народни маси.
Обичам ви.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 19:10
Гост

Очерта се поредната глупост.

Оти се пънете?
Оти се пънете?
08 декември 2023 17:07
Гост

Единственото смислено на промените в Конституцията беше да се орежат правата на служебните недоразумения. Саботажът на Радев с Боташ може да се конкурира само с лъжата на Иван Костов, с която даде Нефтохим на Лукойл. Точно този въпрос обаче отсъства в коментарите за промените.

Преливате от пусто в празно.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 16:56
Гост

Не знам какво ще излезе от тия промени, но знам, че великите The Rolling Stones издадоха невероятен албум-как продължават да го правят тези хора-пълна мистерия.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2023 16:55
Гост

Индивидуалната конституционна жалба – защо да не може да се ползва и от гражданите, става ми интересно – в моменти имаме законодателство, което – едно 50 % е от бай Тошовата Конституция 71. Аз съм горе-долу набор71, това са 50 години. Даже основните закони са от 51, над 70 години, Димитровската Конституция от49 година. Има недомислици и – хората не могат да са съгласни. Всеки си има собствен стопански интерес, личен интерес, не може да се угоди едновременно на всички, така че е – хубаво гражданите да се изкажат. Ето – след колко години се наложи схващането за нищожност на… Покажи целия коментар »

Шопа
Шопа
08 декември 2023 16:43
Гост

Пасквилистите Родината изграждат, Иванов и Пеевски след тях вървят!
Пасквилисти, пионери, славен път ви чака, славен път!

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 16:24
Гост

Започва мазалото. Какафонията ще е пълна.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
08 декември 2023 16:14
Гост

Тошко Йорданов изпълнява перфектно ролята си на царския шут – говори истината по безпардонен и груб начин, затова си мисля, че би било уместно да бъде взет на щатна длъжност в парламента, че има нужда то такива.
Много амбиции да пипат мандати и махат правомощия на главния прокурор, но целта е ясна – да се докрета до продажбата на активите на Лукойл, останалото е за парлама.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2023 17:01
Гост

Лукойл ще го унищожат, колкото дойде у нас Фолксваген – като видяха а каква пустиня става въпрос – избегаха.

Лукойл е свързан само с Новоросийск, друг транспорт е скъп – така казват.

Изобщо – това е хапка – непосилна – може би ще крета нещо, не знам.

Ние нямаме вече връзки с руснаците – ще стане просто едно губещо.

Не че нещо – ма – е правено навремето за удобство, както и да е.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 17:09
Гост

Активите на Нефтохим вече бяха продадени на Лукойл от един Лъжец с една голяма Лъжа.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 16:13
Гост

Ето, че пропаганда на ПП–ДБ успя и целта е била винаги една овладяване на съдебната власт в частност прокуратурата политически, всичките им приказки за правови държави, разделение на властите и каквото се сетиш са просто едно дебело клише, а това са юристи кръгла 0, даже две, както и присъдружните им викачи псевдоанализатори, НПО–та и всякакви такива измислени „реформатори“. Промяната дойдe, да празнуваме!

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 17:15
Гост

Да, с овладяването на прокуратурата се отварят широки порти за управляващите да газят закона. И да не ги обвиняват. И да не стигат до съд.
За съда остават всички други дела но не и тези срещу „авторитети“ на политическата власт и стоящите зад нея като Моника, Прокопи, машиниста на Мадурките и т.н.

Миньор Перник
Миньор Перник
08 декември 2023 19:37
Гост

Е, щом няма да има кой и как да ги съди цивилизовано значи ще се премине към метода „Стамболов“!

REGARDS
REGARDS
08 декември 2023 15:41
Гост

Мегапасквилът на Иванов/Славов слага край на правовата държава в България. Тези постоянни бърничкания в Края институцията досъсипват и малкото останал здрав смисъл в духа на българския конституционализъм.

Адвокат
Адвокат
08 декември 2023 17:05
Гост

Аз не знам изобщо какво става, би трябвало – Конституцията да е точна, няма член Първи и танковете, има демократичност, общо-взето – пожелателни напътствия – всеки има право на труд – и – а да видим – мога ли да стана всичко, което пожелая – не – ще ме бутнат в провинцията – в Малко Търново, не че не живеят хора там.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:45
Гост

Колкото повече я пипат тази Конституция, толкова по-зле стават нещата. Процесите тръгнаха още от 2015 г., когато министър беше Христо Иванов. Сега Герб и ДПС помагат на кръглите юридически нули от ПП и ДБ окончателно да се окепази Основния закон. Тежко и горко на всички.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2023 13:57
Гост

Всичко е перфектно, не барайте кацата с лайна…

Глупости без край....
Глупости без край....
08 декември 2023 14:27
Гост

Много работа ще се отвори на КС, ако недомислиците на Ицко,Надка и компания бъдат гласувани в този вид.

Апостола
Апостола
08 декември 2023 14:26
Гост

Всичко вече е измислено и подготвено като законопроекти до най-малкия детайл. Без никакви конституционни промени могат да се приемат закони за следното , с които откраднатата ни съдебна власт да се върне отново в ръцете на собственика й – народа ! …… 1. (РЕ) ПОДБОР НА МАГИСТРАТИТЕ , ЧРЕЗ НАРОДЕН ИЗПИТ ЗА ДОВЕРИЕТО В ТЯХ, (назначаване на нови след този ре-подбор, а останалите стари, които не са напуснали , въпреки отличните финансови условия предлагани им с този закон за хуманното им освобождаване, ЩЕ РАБОТЯТ, АМА БЕЗ ПАРИ, ЗАЩОТО ВСЕКИ ЩЕ ИМА ПРАВО ДА ГИ ОТВЕЖДА САМО НА ТОВА ОСНОВАНИЕ ,… Покажи целия коментар »

така, така...
така, така...
08 декември 2023 14:19
Гост

… май идва време за суспендиране на Конституцията и полеви народен съд за националните предатели и грабители на народа. След това – всичко отначало…

Апостола
Апостола
08 декември 2023 17:09
Гост

Браво на вас , колега ! Тя е суспендирана „де факто“, точно това означава избирателна активност около 30 -36 % . Отказ на народа от този социален договор, по който се извършва управлението на общите ни дела .
..
Ако сме съгласни с постановения от нея ред, ще ходим да гласуваме по този разпореден от нея ред за формирнето на държавата . Като не гласуваме – точно това означава – отказ на народа от този социален договор.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:16
Гост

Става интересно в държавата. Не е ясно и дали ще устискат изобщо до такива промени. Но и да идем на избори резултатите ще са същите

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:16
Гост

Това не е новина. Беше ясно, че ще има такова нещо.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:15
Гост

Време е за нова Конституция явно.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:15
Гост

Винаги ама винаги през последните 30 години сме плюли по политиците. Но като се обърнем назад и виждаме какъв чудесен политик е бил Петър Стоянов. Какъв добър стратег е бил депутата от ДПС участвал във връзванвето на лева към немската марка, забравих му името в момента. С очила ечовека. А всички те също са били плюти през годините, когато са управлявали. Та и сега плюем по тия, но и с право – всички те мислят само за парите си. Но когато нещата опрат до критични неща явно политиците ни мислят дълновидно.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:13
Гост

Ще си стане мазалякос.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:12
Гост

Въпроса ене дали ще мине, а кой ще пише тия промени. Трябват безпристрастни и мислещи хора. А политиците от десетилетия не са доказали, че са този тип хора

Анонимен
Анонимен
11 декември 2023 17:48
Гост

Не ги пише българин. Бъди спокоен. И са против онтереситевсички българи. Депутати, получили месец преди изборите гражданство ще могат да са такива поради това че някой ги е написал в листа, съгласувана от някое посолство (или направо написана там). В същото време Асен Василев не можел да гласува в Хаскюво, щото не бил там, където е, а бил в Бостон от 2000 година. Да не говорим че с върховенството на международното право, конституцията сече си е халваджийски тефтер, защото всеки замминистър може да авторизира някой орган на ЕО да ни представя по който и да е въпрос и по този… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:12
Гост

Браво

Димитър
Димитър
08 декември 2023 14:06
Гост

Много е важно тези протестъчетс от който струи върла некомпетентност най-после да си го получат от КС и да им държи влага много време. Аман от глупостите на Христо Иванов.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2023 14:13
Гост

Кои са глупостите му? Дай ми един пример. Ако можеш де. Защото вероятно си прост гербер и разкодираш събитията по лъжите на Борисов

Апостола
Апостола
08 декември 2023 14:43
Гост

А з ще ви кажа неговите престъпни , анти-народни деляния . Преди този безделник (чиято сестра е разбира се ченге от Гестапо /ДС ) да се пръкне на сцената , съдиите се избираха от целия ВСС – от 25 човека, което е лошо, вместо да се избират от целия народ . Но този тарикат направи още по-лошо . .. Този тарикат, заедно с патрона и идеолога на партията му Крисиян Таков, който пък е от коляното на третия сатрап в йерахията след Тодор Живков – кръвожадния, но прост партизанин Пеко Тако , всички до един комунисти и в червата си… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
08 декември 2023 17:11
Гост

Никога не ме е привличала професията на съдия, но е добре заплатена все пак, иначе – е хубаво да имаш свобода да станеш съдия – все пак си юрист, не би трябвало да е проблем. Но – е голям тормоз – гледам – непрекъснато се правят интриги, а и – играят и много интереси, но пък – нали ти плащат.

Рустев
Рустев
08 декември 2023 14:17
Гост

Я пък ти

Арматурист
Арматурист
11 декември 2023 14:50
Гост

Ей, тоя христо иванов трябва да бъде спрян по някакъв начин. Тоя е абсолютно вреден.