По почин, възприет от Светия синод, ще върви обсъждането на второ четене на измененията в Конституцията в парламентарната комисия. Това беше предложено от председателя ѝ Радомир Чолаков и беше възприето мълчаливо от участниците в първата дискусия по промените.

Тя беше посветена на разпоредбите, свързани с прокуратурата. Следващия път комисията ще обсъди измененията за Висшия съдебен съвет, а после и тези за инспектората към него и свързаните с дейността на Конституционния съд.

Чолаков предложи днес само да бъдат дадени идеи и коментари, а на следващото заседание да бъдат представени конкретни редакции и да бъдат гласувани. „Светият синод първо обсъжда, после гласува, после след като преспят и обмислят предложенията, членовете му гласуват пак и нищо не е прието, докато не е гласувано два пъти“, обясни председателят на комисията. „Мисля, че тази комисия със съдействието на институциите и експертите може да стигне до консолидиран документ, с който наистина да бъде постигната целта на конституционната промяна, без да събаряме държавата“, каза той.

Чолаков посочи, че вече е говорил с министъра на правосъдието Атанас Славов, че докато тече обсъждането на конституционните промени, трябва паралелно да се работи и по измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ). „Не приемем ли веднага изменения в ЗСВ, нищо няма да направим“, заяви той.

И декларира: „Ще направим пестеливи изменения в Конституцията и по-обширни в ЗСВ, никой няма да действа като башибозук“.

По време на заседанието политиците дадоха знак, че са чули експертите по част от въпросите, свързани с прокуратурата. „Част от критиките ме накараха да размисля, че може би някои решения не са удачни“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ. Като даде пример с предложението методическото ръководство на прокурорите да се осъществява от Прокурорския съвет. Тя посочи и че функциите и ролята на главния прокурор също трябва да бъдат преосмислени така, че да не се стига до феодализация на окръжните прокуратури.

Знак за преосмисляне на идеята главния прокурор да бъде сведен само до шеф на върховната прокуратура даде и Екатерина Захариева от ГЕРБ. Тя обяви, че от партията са готови и да отстъпят от текста, който залага два мандата от по 5 години за т. нар. трима големи, вместо сегашният един от 7 години.

Зам. главният прокурор Мария Павлова каза, че от държавното обвинение ще предложат конкретни редакции на разпоредбите, които се отнасят до прокуратурата. И тя, и колегата ѝ Елена Каракашева, която ръководи Върховната административна прокуратура, възразиха остро срещу премахването на правомощието на прокурора да оспорва пред съда незаконосъобразни административни актове.

„Смесват се надзорът за законност в административната сфера с надзора за законност, осъществяван от главния прокурор. Има неразбиране на материята“, изтъкна Каракашева и подчерта, че възможността прокурорите да сезират съда за незаконосъобразни административни актове е обществено полезна. Тя напомни, че Венецианската комисия препоръчва ограничаване, а не отнемане на правомощията на прокуратурата, извън наказателния процес.

Виктор Малинов от ВАП пък изреди пред комисията десетки примери, когато прокуратурата е оспорила незаконосъобразни административни актове, тъй като е нямало кой друг да го направи. Той посочи например решенията на КЕВР за повишаване на цената на парното и водата, за които по думите му съдът приема, че отделен гражданин няма правен интерес да води дело.

На възраженията на прокурорите Радомир Чолаков отговори така: „През последните 2 месеца изслушахме достатъчно обвинителни актове и няма нужда да ги слушаме повече. Всички сме абсолютно добронамерени и искаме да постигнем резултат. Промените се налагат, защото очевидно през годините е имало превратно тълкуване. Никой не казва, че има общ надзор за законност, но сме свидетели, че е имало индивидуален надзор за законност. Махалото от години е било в едната крайност и нашата работа е да го балансираме и да успокоим системата, а не да се отиде в другата крайност“.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков изложи пред депутатите позицията на Пленума на съда. ВАС подкрепя прокуратурите да бъдат към съдилищата, които разглеждат наказателни дела. „Основаната им функция е такава. Не се налага съществуване на самостоятелна Върховна административна прокуратура, може да е отдел“, каза той.

ВАС предлага в Конституцията да се запише, че „главният прокурор представлява прокуратурата, ръководи върховната прокуратура и осъществява функциите, вменени му със закон“. А в чл. 127, т. 5 от основния закон да се предвиди, че прокуратурата „подава протести до съда срещу незаконосъобразни административни актове“, защото именно това би била правно издържаната редакция.

Всъщност ВАС беше една от малкото институции, които представиха конкретни предложения за редакции.

Зам.-председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова каза, че предстои Пленумът на съда да приеме становище следващата седмица. Затова тя изрази само личното си виждане. По думите ѝ трябва да се запази възможността главният прокурор да издава методически указания. „Удачно е на законово ниво да бъде уреден въпросът за точното място на указанията спрямо закона, тълкувателните решения и подзаконовите актове“, каза тя.

Съдия Паунова също застъпи виждането, че следва да се запази възможността прокурорът да иска отмяна на незаконосъобразни административни актове. „Това правомощие е сезиращо по същността си, а съдът има компетентността да прецени дали са налице основанията за отмяна“, каза тя.

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова също посочи, че трябва да се запазят както методическото ръководство, така и надзорът за законност, осъществявани от главния прокурор. Тя настоя да не се „орязва“ и правото на главния прокурор да сезира Конституционния съд. Точкова се обяви против даването на възможност за два мандата на обвинител №1.

Зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Ина Лулчева каза, че предстои той да гласува официално становището си, но изрази подкрепа за това структурата на прокуратурата да следва тази на съдилищата, които разглеждат наказателни дела.

„Трябва да се даде на главния прокурор възможност да дава методически указания по правилното и еднакво спазване на закона от всички прокурори. Това ще гарантира неслучването на опасенията за феодализация“, каза тя. По отношение на надзора за законност адвокат Лулчева заяви, че тази функция на прокурора трябва да бъде ограничена.

Съдия Андрей Георгиев от Съюза на съдиите заяви: „Главният прокурор има два кръга правомощия, които трябва да бъдат разделени. Първият са кадровите и там е проблемна прекалената му власт, но не е проблемна и трябва да се запази възможността му за методически указания. Те обаче трябва да са публични и подлежащи на контрол“. Той посочи, че прокурорите са полезни на съда по някои граждански дела – например за обявяване на безвестно отсъствие или смърт, тъй като по тях на практика се извършва разследване.

Министърът на правосъдието Атанас Славов посочи, че в Конституцията може да се предвиди, че колегиум на прокурорите изготвя методическите, а главният прокурор само ги утвърждава. А Мария Палова му обясни, че и сега прокурори от ВКП и ВАП изготвят указанията, а главният прокурор само ги утвърждава и освен това са публични.

Бившият конституционен съдия Румен Ненков съобщи, че заедно с адвокат Даниела Доковска са изработили конкретни предложения за редакции на текстовете и призова да бъдат раздадени на участниците в заседанието.

Той не ги изложи, но направи коментар за участието на прокуратурата в административни дела. „Ако непосредствено засегнатият гражданин беше оспорил акта, съдът по различен начин ли щеше да реши делото? Аз съм прав и здрав и мога да оспоря акта, който ми нарушава правата. И съм оспорил един акт и изведнъж влиза по делото един прокурор, за какво ми е този прокурор?“, попита Ненков.

Ръководителят на катедрата по Конституционоправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Пламен Киров видя в дискусията издевателство на прокурорите, които по думите му са извикани само за да чуят колко са зле.

„Имате експертен персонал, нека провери, ако отпадне надзорът за законност и намесата на прокуратурата по определени законови текстове, колко закона ще се окажат противоконституционни. Най-добре да махнем ВАП и ще решим може би много големи проблеми на ВАС. Наполеон е казал: „Искате ли да съсипете една държава, дайте да я управляват адвокати“. Дайте да въведем тогава и адвокат по обвинението“, заяви той.

Проф. Киров напомни, че ако се ореже правомощието на главния прокурор да сезира КС няма да има чрез кого да се оспорят резултатите от парламентарни и президентски избори. И подчерта, че при определянето на продължителността на мандата на главния прокурор, депутатите трябва да следят той да се разминава с мандатите на други органи.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Това е положението
Това е положението
19 ноември 2023 8:42
Гост

Всички виновни за съсипията обсъждат как да се спасим от съсипията!

Кой избра Гешев?

Лулчева ли? Доковска ли? Киров ли? Славов ли? Чолаков ли? ССБ ли? Ненков ли? Павлова ли? Точкова ли? Захариева ли? Йорданова ли? Виктор Малинов ли?

ДОКАЗАНИ НЕМОЖАЧИ и НОМЕНКЛАТУРИ!

СЪС СТАРИ КАКИ НОВА КОНСТИТУЦИЯ НЕ СЕ ПРАВИ!

АЙДЕ да си кажем истината!
АЙДЕ да си кажем истината!
19 ноември 2023 8:24
Гост

При действащата Луканова Конституция нищо градивно, позитивно и перспективно за България и българите не може да се случи!

Трябва НОВА КОНСТИТУЦИЯ.

Димитър
Димитър
19 ноември 2023 21:39
Гост

Айде хапчетата, бързо.

до Димитърчо
до Димитърчо
20 ноември 2023 9:04
Гост

Болезнена е истината за пациентите.

Но на такива като теб хапчетата не действат. Трябва си скалпел, по Лозан. А Изхода ти е само един – летален!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА
19 ноември 2023 8:00
Гост

Реформата в съдебната система предполага конституционни промени и промени в ЗСВ в следните насоки: -ЛУСТРАЦИЯ. Готов текст има-от проектопредложенията от 2021г. -Премахване на несменяемостта на инсталираните, особено, но не само-при закриване на звена от съдебната система. Например-ако следствието бъде закрито-днес инсталираните трябва да бъдат преназначени, тоест подобна реформа е невъзможна. -Следствието-към МВР -Прокуратурата-вън от съдебната система. -Въвеждане лична отговорност за инсталираните. -Закриване на прокуратурата към ВАДмС, да остане един АпСъд, закриване на военното правосъдие, редукция броят на апелативните съдилища, редукция на окръжни и районни съдилища, и насрещните им прокуратури. -ЗАКРИВАНЕ ИНСТИТУТА НА ПОМОЩНИЦИТЕ. Дейност за получаване на заплата от магистратски… Покажи целия коментар »

ИДИОТ
ИДИОТ
19 ноември 2023 8:48
Гост

12 съдии казваш.

Закриваме Конституционния съд и го правим върховен! Колко му е.

То и без това след като Данаил Кирилов и с-ие прокараха лобистката поправка да има „допустимост“ на достъпа до Върховния касационен съд – този съд е излишен за суверена. Там само се вземат рушвети!

И никой все още „не се е сетил“ да отмени „допустимостта“ до ВКС?!

АМИН

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2023 10:05
Гост

Заради сглобката ще направят страшни глупости. Когато адвокати напират да управляват съдебната система така става. Интересът клати феса. Точно след една година ще разберат грешката и тогава пак наново промени. Ама пък нищо ново.

ИДИОТ
ИДИОТ
19 ноември 2023 8:53
Гост

Не прокурори ще я управляват! Гешев.

И Лозан Панов. И съдии.

Кой ги избра? Адвокати ли?

Ad nauseam
Ad nauseam
18 ноември 2023 9:04
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

ех радомир, ех перник
ех радомир, ех перник
17 ноември 2023 17:28
Гост

Колегата Радомир и този път е бил на ниво, ако тази комисия заработи реално, ще падне таванът на Партийния дом, честно.

от Трън
от Трън
19 ноември 2023 8:59
Гост

Така наречената „съдебна система“ гълта годишно над 1 000 000 000 и „произвежда“ само скандали, проблеми и липса на правосъдие и справедливост!

И това вече 33 години. РАЗПНАХА НИ!

Това е ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР.

Единственото което трябва да се направи е по Лозан Панов – скалпел, ама и за него и такива като него мошеници. Защото още е част от „системата“. Нали му видяхме „подкрепата“ за президент?!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 ноември 2023 16:39
Гост

Така като чета единственият адекватен освен прокурорите е бил проф. Киров, щото другите са си НПО-функционери със бих казал съмнителен морален компас.

tyrion
tyrion
17 ноември 2023 17:27
Гост

Проскубан, професорът от години е бетер прокурор. Аз викам тази катедра най-сетне да я закрием.

OMG
OMG
17 ноември 2023 17:38
Гост

Колко пък да е нормален човек, който приглася все на ДПС.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 16:18
Гост

А какво мисли прокуратурата за националния празник 🙂

123
123
17 ноември 2023 17:38
Гост

Тази тема май отпада.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 16:16
Гост

Голяма каша с промените в КРБ – толкова глупав проект не бях чел. Сега ще се поправят. В това НС „умник“ до „умник“

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 16:13
Гост

Ненков и Доковска предлагали някаква промяна на квотите и намаляване на тази, избрана от съдиите. Че нали това беше основната промяна, която се цели. От години Венецианската комисия го препоръчва, точно това ли искат да редактират

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 16:11
Гост

Дават назад, направо ще се откажат от промените в КРБ

que
que
17 ноември 2023 16:10
Гост

Какво второ четене, нали промените не са приети още на първо четене?