Да бъде сезирано Народното събрание за противоречие между два текста от Закона за съдебната власт (ЗСВ), касаещи изискването за мнозинството, с което се налага дисциплинарно наказание на магистрат. Това ще обсъди на утрешното си заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) по предложение на Комисията по дисциплинарна дейност.

Става дума за чл. 33, ал. 4 във вр. с чл. 30, ал. 5, т. 3 и за чл. 320, ал. 6 от ЗСВ.

Според първата разпоредба решенията за налагане на две дисциплинарни наказания – понижаване или освобождаване от длъжност на магистрат, се приемат с мнозинство не по-малко от осем гласа от СК на ВСС, и не по-малко от шест гласа от Прокурорската колегия.

Втората разпоредба предвижда задължително квалифицирано мнозинство при налагането на каквото и да е дисциплинарно наказание, в това число забележка, понижаване в ранг и намаляване на заплатата.

Идеята на кадровиците е чл. 320, ал. 6 да се прецизира, като някои застъпват становището, че квалифицирано мнозинство от 8 гласа за СК и от 6 гласа за ПК трябва да е необходимо само за налагането на най-тежките наказания – понижаване в длъжност и освобождаване от съдебната система. За останалите да е достатъчно да е подкрепено от повече от половината от присъстващите кадровици.

Наскоро възникна спор за това с какво мнозинство се потвърждава наказание „забележка“, наложено от административния ръководител.

Темата беше повдигната след произнасяне на Върховния административен съд по казус със столичен магистрат.

Председателят на Софийския районен съд Александър Ангелов наказа със „забележка“ колегата си Весела Дончева за неизпълнение на служебните задължения.

По закон заповедта му трябва да се потвърди или отхвърли от съответната колегия. СК на ВСС разгледа наказанието и с 5 на 4 гласа го отхвърли.

Два състава на ВАС обаче приеха, че в действителност има наложено наказание, защото за потвърждаване на забележката не са необходими осем гласа, каквато е практиката на СК до момента.

Върховните съдии отбелязаха, че според чл. 314, ал. 4  от ЗСВ съответната колегия на ВСС в срок от един месец от получаването на заповедта, може да потвърди или да отмени наложеното наказание. ВАС се обоснова именно с чл. 33, ал. 4 от ЗСВ, според който квалифицирано мнозинство е необходимо само за понижаване или освобождаване от длъжност (чл. 30, ал. 5, т. 3 ЗСВ), но не и за потвърждаване на забележката (виж повече тук и тук).

По предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков беше образувано тълкувателно дело, което да отговори на въпроса какво всъщност е необходимото мнозинство за потвърждаването на забележката (подробности виж тук).

В становище по тълкувателното дело Съдийската колегия застъпи виждането, че са необходими осем гласа, като един от основните аргументи беше свързан с това, че ако изискването за необходимия брой гласове е различен, това ще доведе до различен режим при налагането на наказание от съответния административен съд и при определяне на същото наказание от СК на ВСС (виж още тук).

Т.е. да са необходими осем гласа както за потвърждаване на наказанието „забележка“, наложено от административния ръководител, така и при определянето му от Съдийската колегия.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
08 октомври 2023 11:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

smopenue
smopenue
03 октомври 2023 1:53
Гост

Искате ли нови усещания в SEX? Това е по-добро от всяка виагра и ще изведе сексуалния ви живот на ново ниво. Просто опитайте и никога няма да съжалявате, прочетете го сами –– https://min.lc/medbg

====
====
02 октомври 2023 17:13
Гост

Някои хора се чудят как да напомнят за себе си.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 октомври 2023 14:51
Гост

Боже с какви глупости се занимават родните ни съдии при положение, че в ЗСВ, конкретно за дисциплинарно наказание „забележка“, е ясно написано, че това се извършва от административния ръководител като дисциплинарнонаказващ орган, чиято заповед подлежи на одобрение/отхвърляне, което е с обикновено мнозинство, понеже не попада в хипотезите на чл.33, ал.4. във вр. с чл. 30, ал.5, т.3 и чл.320, ал.6 от ЗСВ. В този случай на леко наказание говорим за уведомителен режим, а ролята на ВСС е чисто контролно-отменителна в рамките на администрирането на производството, т.е не става дума за същинско „осъдително“ произнасяне, изрично изискващо мотивирано предложение от ръководителя на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 октомври 2023 14:57
Гост

„Чл. 33, ал. 4 установява правилото, че решенията на колегиите на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4, 21 и 22 се приемат с мнозинство, не по-малко от осем гласа – за съдийската колегия, и не по-малко от шест гласа – за прокурорската колегия, а останалите решения (в т.ч. за налагане на дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност, на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт – т. 3) – с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 30, ал. 5, т.… Покажи целия коментар »

Стоил
Стоил
02 октомври 2023 14:02
Гост

Отново изменения в закона!

Хари
Хари
02 октомври 2023 14:02
Гост

При тази противоречива практика…

Цветанов
Цветанов
02 октомври 2023 13:57
Гост

Дано да не чакаме решението много дълго.

Красимир
Красимир
02 октомври 2023 13:58
Гост

С тълкувателните обикновено е точно така.

Димитров
Димитров
02 октомври 2023 13:56
Гост

Напълно разуно предложение.

Димитров
Димитров
02 октомври 2023 13:57
Гост

разумно 🙂

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:44
Гост

Добра идея

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:43
Гост

Добре, ще видим какво ще стане.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:43
Гост

Е да, проблем си е. Но май май ще чака решение след месеци.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:43
Гост

Трябва да се оправят първо с поредните глупости и протести, подстрекавани от червените агенти в България

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:42
Гост

И там са едно мозъци, майка плаче.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 13:42
Гост

Надявам се да се отнесът сериозно с това

Кирчев
Кирчев
02 октомври 2023 13:42
Гост

Цялата Мара втасала в държавата…

Шулев
Шулев
02 октомври 2023 13:41
Гост

Това НС си няма други грижи, че ще се занимава и с този казус

Петифурин
Петифурин
02 октомври 2023 13:41
Гост

Ами да, то НС се занимава с тези неща. Нормално е да се отнесат към тях